Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Dec : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6390245 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6390242 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6390235 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390233 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6390236 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6390232 2022.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6390241 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6390240 2022.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6390239 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6390238 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6390237 2022.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6390243 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6390234 2022.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6390244 2022.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6390231 2022.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6384406 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6384408 2022.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6384405 2022.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6384402 2022.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6384404 2022.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6384403 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6384401 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 6384400 2022.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6384399 2022.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6384398 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6384396 2022.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6383303 2022.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6383305 2022.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6383304 2022.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6383300 2022.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 89 6383301 2022.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6383302 2022.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6383299 2022.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6383319 2022.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6383320 2022.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6383318 2022.01.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6383316 2022.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6383315 2022.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6383313 2022.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6383312 2022.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6383317 2022.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6383314 2022.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 6383307 2022.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 6383310 2022.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6383321 2022.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6383311 2022.01.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 6383306 2022.01.19 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6383309 2022.01.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6383308 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6383298 2022.01.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6383297 2022.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6383295 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6383294 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6383291 2022.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6383292 2022.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6383288 2022.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6383287 2022.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6383285 2022.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6383284 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6383283 2022.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6382441 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382439 2022.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 6382437 2022.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6382440 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382438 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6382436 2022.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6382435 2022.01.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6382417 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6382411 2022.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6382415 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 195 6382409 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6382407 2022.01.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6382412 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6382410 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6382404 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6382401 2022.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6382413 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6382402 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6382399 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6382392 2022.01.18 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6382393 2022.01.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6382400 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6382433 2022.01.18 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6382430 2022.01.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6382431 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6382429 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6382428 2022.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6382426 2022.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6382427 2022.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6382424 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6382425 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 6382423 2022.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6382422 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6382421 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382420 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1400 6382419 2022.01.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6382434 2022.01.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 6382416 2022.01.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6382418 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6382414 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6382405 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382403 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382406 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382398 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382408 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6382397 2022.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6382390 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6382396 2022.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6382391 2022.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6382394 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6382388 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6382389 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6382387 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382370 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6382368 2022.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6382369 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 6382367 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6382366 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 6382364 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6382362 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6382361 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6382363 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6382360 2022.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6382359 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6382358 2022.01.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6382365 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6382357 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382356 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6382355 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6382386 2022.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6382385 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382384 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6382381 2022.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6382382 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382380 2022.01.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6382383 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6382379 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6382378 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6382377 2022.01.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6382376 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382375 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382374 2022.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6382372 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6382373 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6382371 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6382352 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6382353 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6382351 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6382349 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6382350 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6382348 2022.01.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6382347 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6382346 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6382345 2022.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6382344 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6382339 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6382340 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6382341 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6382342 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6382343 2022.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6382354 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374920 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6374919 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374918 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6374923 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6374922 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6374921 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6374910 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6374917 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6374916 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374915 2022.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6374914 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374913 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6374912 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6374911 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6374909 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6374939 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6374938 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6374936 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6374935 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6374934 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374933 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6374932 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6374930 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 6374931 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374929 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374928 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6374927 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6374926 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6374925 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6374924 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374908 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6374906 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6374907 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6374901 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6374902 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374903 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374904 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374905 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374900 2022.01.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6374899 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6374897 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6374898 2022.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6374896 2022.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6374893 2022.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6362291 2022.01.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6362290 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6362289 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6362288 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6362287 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6362286 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362285 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6362284 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6362283 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6362282 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 95 6362281 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 6362280 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 6362279 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362278 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6362277 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6362276 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6362275 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6359724 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6359716 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359714 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6359717 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359712 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359711 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6359733 2022.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6359709 2022.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6359708 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6359718 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6359731 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6359732 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6359730 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6359729 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6359728 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359726 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6359727 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359725 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6359721 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6359720 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6359723 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359722 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6359715 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6359713 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6359719 2022.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6359710 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350882 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6350883 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6350873 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6350872 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6350875 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6350870 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 6350871 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6350869 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6350868 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 48 6350874 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6350867 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350866 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6350881 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350880 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6350879 2022.01.09 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 6350878 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6350877 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350876 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6350865 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 27 6350864 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6350863 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350860 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6350857 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350853 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350862 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6350859 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6350851 2022.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6350850 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6346153 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350856 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350861 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6350852 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6350858 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6350854 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6350855 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6341548 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6341546 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6341545 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6341544 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6341543 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6341542 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6341541 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 23 6341547 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6341564 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6341563 2022.01.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6341562 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6341561 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6341560 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6341559 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6341558 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 420 6341557 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6341556 2022.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6341555 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6341554 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6341553 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6341552 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6341551 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6341550 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6341549 2022.01.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6341538 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6341540 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6341539 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6341536 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6341528 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6341537 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341530 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6341527 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341532 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6341526 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6341525 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6341534 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6341535 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6341529 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6341531 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341533 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333114 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6333115 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333116 2022.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6333113 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6333117 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333118 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6333119 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6331021 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6331023 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6331022 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6331020 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6331019 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6331025 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331026 2022.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6327417 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6327415 2022.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6327416 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6327414 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6327413 2022.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6327412 2022.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6327420 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6327419 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6327418 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6327411 2022.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6327410 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6327409 2022.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6327408 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6327407 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6327403 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6327406 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6327399 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6327401 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327398 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327402 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6327404 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6327400 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6327397 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6327396 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6316042 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 6315481 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 92 6315480 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6315478 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6315477 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6315475 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 139 6315479 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 6315476 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6315474 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6315472 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6315473 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6315471 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6315470 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315467 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6315469 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6315465 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6315468 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 6315466 2022.01.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6315464 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6315463 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6315462 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315459 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6315460 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6315458 2022.01.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6313847 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6313845 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6313846 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6313844 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313843 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6313842 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6313841 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6313840 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313839 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6313837 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6313838 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6313669 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6313670 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6313668 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6313652 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313653 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6313654 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6313651 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6313650 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6313649 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313648 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6313646 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6313645 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313644 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313642 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6313643 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313617 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6313615 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6313618 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313616 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6313614 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6313613 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6313611 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6313612 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6313610 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313608 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313609 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6313607 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6313606 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6313501 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6313502 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6313448 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313446 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6313447 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6313445 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6313443 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313388 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6313386 2022.01.01 mapa