Pełna lista obserwacji drużyny

Lewandowski Piotr : Piotr Lewandowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 6380019 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6380021 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6380017 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6380018 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6380020 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6380016 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6380015 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6380014 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6380013 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6380012 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6380011 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6380010 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6380022 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6380007 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6380009 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6380006 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6380005 2022.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6380008 2022.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6380004 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6380003 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6380002 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 6379999 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 6379998 2022.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6380001 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6380000 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6379979 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6379976 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6379980 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379977 2022.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6379981 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6379978 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6379974 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6379975 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6379972 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 125 6379973 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 6379969 2022.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6379968 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379971 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6379970 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6379966 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379967 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6379997 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6379996 2022.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6379992 2022.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6379994 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6379995 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6379993 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6379990 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379991 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6379989 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379986 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6379988 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6379987 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6379985 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379984 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6379982 2022.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6379983 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6379965 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6379961 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6379963 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6379962 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6379964 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6379958 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6379959 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6379956 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6379954 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6379953 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379957 2022.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6379960 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6379952 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6379955 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6379951 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6379950 2022.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6378099 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6378098 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6378106 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6378105 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378103 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6378104 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6378097 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6378102 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6378101 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6378100 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6378087 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6378084 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6378091 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6378083 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6378085 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6378086 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 6378093 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6378092 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6378081 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6378088 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378095 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6378082 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6378090 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6378089 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 6378094 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6378096 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6363684 2022.01.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6362727 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6362728 2022.01.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6362726 2022.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6360835 2022.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6360832 2022.01.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6360836 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6360830 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6360828 2022.01.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6360826 2022.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6360833 2022.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6360825 2022.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6360827 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360834 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6360829 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6360831 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6360824 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6360823 2022.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6358380 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6358381 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6358382 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6358379 2022.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6358375 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6358378 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6358376 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6358377 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6358371 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6358373 2022.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6358374 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6358372 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6356548 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6356550 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6356549 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6335537 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6335536 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6335535 2022.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6335538 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6335534 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6335533 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6335532 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6335529 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6335531 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6335527 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6335530 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6335528 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6335526 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6335525 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6331637 2022.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6331636 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6331635 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6331651 2022.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6331653 2022.01.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 6331650 2022.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6331652 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6331649 2022.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 6331645 2022.01.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6331646 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6331648 2022.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6331647 2022.01.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6331643 2022.01.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6331642 2022.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6331644 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 125 6331641 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6331640 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6331639 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6331638 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6328837 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6328835 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328833 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328831 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6328832 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328828 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6328829 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328830 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6328834 2022.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6328827 2022.01.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6328826 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6328825 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6328824 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328823 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6328821 2022.01.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6328836 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328822 2022.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6326054 2022.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6319569 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6319572 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6319571 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6319570 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319566 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6319567 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319568 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6319268 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6319266 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6319265 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6319264 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319042 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6319041 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319040 2022.01.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6319039 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319038 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6319037 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6319036 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6319035 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319034 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6319033 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6319031 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319030 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6319029 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319028 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6319027 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6319025 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6319024 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6319022 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319021 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6319020 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6319019 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319018 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319017 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319014 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6319015 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6319016 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319013 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319012 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6319011 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315909 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6315908 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6315926 2022.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6315925 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6315924 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315923 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6315921 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6315919 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315922 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6315920 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6315917 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6315918 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6315915 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6315916 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315914 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 6315913 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6315912 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315911 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6315906 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315904 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6315907 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6315903 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6315902 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315905 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6315899 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6315901 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6315900 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6315898 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6315927 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6315897 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6315896 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6315895 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315894 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315893 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313414 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6313413 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313412 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6313411 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6313410 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6313409 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6313408 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313407 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313406 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6313404 2022.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6313405 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313403 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6313402 2022.01.01 mapa