Pełna lista obserwacji drużyny

Hajstra : Amadeusz Muszyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6380034 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6380033 2022.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6380032 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6380038 2022.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6380037 2022.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6380036 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6380035 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6380031 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376143 2022.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6376091 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6375279 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6375284 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6375283 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6375282 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6375281 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375280 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6375278 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6375275 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6375276 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375274 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6375300 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6375299 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6375298 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6375297 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6375290 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6375288 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6375289 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6375287 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 6375296 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6375295 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375294 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6375286 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6375293 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 120 6375292 2022.01.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6375291 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6375272 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6375271 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6375270 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375273 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6375269 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6375268 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6375267 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6375266 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375263 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375265 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6375262 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375260 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375261 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6375259 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6375258 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6375244 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6375246 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375245 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6375243 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6375257 2022.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6375256 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6375255 2022.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6375254 2022.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6375253 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6375251 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375250 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 6375249 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375248 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6375247 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371490 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 6369608 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6369625 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6369624 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6369623 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6369622 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6369621 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6369620 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369619 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6369618 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6369617 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6369616 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6369615 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6369614 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 6369613 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6369612 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6369611 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369610 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6369609 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6364961 2022.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6364960 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6364959 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6364963 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6364962 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6364958 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6363269 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6363255 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6363254 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363253 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6363252 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363250 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6363249 2022.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6363256 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6363248 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361365 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361366 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6361362 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6361364 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6361363 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6361351 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6361350 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361349 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6361348 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6361347 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6361346 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6361360 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6361359 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6361358 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6361357 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6361356 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6361355 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6361354 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6361353 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6361352 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6361334 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6361335 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6361332 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6361333 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6361345 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6361344 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6361343 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6361342 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6361341 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6361339 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6361338 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6361337 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6361336 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361330 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361331 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359536 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359533 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6358885 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6358887 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6358882 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6358881 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6358884 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6358883 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6358606 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6358603 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358607 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6358604 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358600 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6358605 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6358595 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6358601 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6358594 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6358598 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6358599 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6358593 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6358597 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6358591 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357082 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6357081 2022.01.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6355345 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6355344 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6355343 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6355342 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6355341 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6355340 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6355339 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6355338 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6355337 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355336 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355335 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6355334 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6355333 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355332 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6355331 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6355330 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6355329 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6355328 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6350936 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6350937 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6350954 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350953 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6350952 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6350951 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6350950 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6350948 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6350947 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6350946 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6350945 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350944 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 6350943 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6350942 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6350941 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6350940 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6350935 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6350934 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350933 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6350932 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6350931 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6350930 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6350929 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6350928 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6350927 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6350926 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6350925 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350924 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6350923 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6350919 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6350918 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6350917 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350916 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350915 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350914 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6350913 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350912 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6350911 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6350910 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350909 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6350908 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6350907 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6350906 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6350905 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6350904 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6344859 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6344861 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344858 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344860 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344856 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6344857 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 6344855 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6344854 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6344869 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 6344868 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6344867 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6344866 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6344865 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344864 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6344863 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344862 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344841 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6344839 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6344840 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344853 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6344852 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 6344851 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344850 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 6344849 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6344848 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344847 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6344846 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344845 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6344843 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6344842 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344837 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6344835 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6344834 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6344833 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6344832 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6344831 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6344830 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6344829 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6344828 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6344825 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6344824 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6344822 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6344821 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6344820 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6344819 2022.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6344818 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6344817 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6344816 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6344814 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6344813 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 6344812 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344811 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6344810 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6344809 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6344808 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344807 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6344806 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6344805 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344803 2022.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6344802 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6344800 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6344799 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6344798 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344797 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6344796 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344795 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344794 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6344793 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6344792 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6344791 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6344789 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6344788 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 6344787 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344786 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6344785 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6344784 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6344783 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6344782 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6344781 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 6344780 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6344778 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6344777 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6344776 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6344775 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6344774 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6341445 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6341444 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6341447 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6341446 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6341464 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6341463 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6341462 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341450 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6341449 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6341460 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6341459 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6341458 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6341457 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6341456 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6341455 2022.01.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6341454 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6341453 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6341452 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6341442 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6341441 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6341440 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6341439 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6341438 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6341437 2022.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6341436 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6341435 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6341434 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6341433 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6341432 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6341431 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6341430 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6341429 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6341428 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6336384 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6334518 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334525 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6334524 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6334523 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6334522 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6334521 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6334520 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6334519 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6334516 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6334515 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6334514 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6334513 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6334512 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334510 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334509 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6334507 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6334506 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 6334505 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6334504 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334503 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6334502 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6334501 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334500 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6334499 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6334498 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6334497 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6334487 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6334486 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6334485 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6334496 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6334495 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6334494 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6334493 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6334492 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6334491 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334490 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6334489 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 6334488 2022.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6334475 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6334474 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6334473 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6334472 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6334471 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6334470 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334484 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334483 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6334482 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6334481 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6334480 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6334479 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 6334478 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6334477 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6334476 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6334469 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6334467 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6334466 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6334465 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6334463 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6334462 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334461 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334460 2022.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6334459 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334458 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6334457 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6334456 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6334455 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6334454 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6334453 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334452 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334451 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6334450 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6334449 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334447 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6334446 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6334445 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334444 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334443 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6334442 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6334441 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6334440 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6334439 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6332665 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6332666 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331758 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6331759 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6331756 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6331757 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6331751 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6331750 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6331749 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331748 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6331755 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6331754 2022.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6331753 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6331752 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6331747 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6331746 2022.01.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6331745 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331744 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331743 2022.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6331742 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6331739 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6331738 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6331736 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6331734 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6331737 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6331735 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6331733 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331730 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6331732 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331728 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6331727 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6331729 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6331726 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331724 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6331725 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6331723 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6331709 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6331708 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6331722 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6331721 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6331720 2022.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6331719 2022.01.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6331718 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331717 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6331716 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6331715 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331714 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331713 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6331712 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6331711 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6331710 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6329828 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329827 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6329826 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6329825 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6329824 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6329822 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329823 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6329821 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6329820 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6329819 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6329833 2022.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6329832 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329831 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6329829 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6329817 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6329816 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6329815 2022.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6329814 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6329813 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6329811 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6329810 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6329806 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6329805 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6329804 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6329803 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6329802 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6329809 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6329808 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6329807 2022.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6329798 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6329797 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6329796 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6329795 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6329794 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6329792 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6329791 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6329790 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6329789 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6329788 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6329787 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6329786 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6329785 2022.01.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6329784 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 84 6329783 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6329782 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6329781 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6329780 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329779 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329777 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6329776 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6329775 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6329774 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6329772 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6329771 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6329770 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6329768 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329767 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6329766 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6329765 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6329764 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6329763 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329762 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329752 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6329760 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6329759 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6329758 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6329757 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6329756 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6329755 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6329754 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6329753 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6327887 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6327889 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6327888 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6327886 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6321274 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 6320491 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320490 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6320486 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6320487 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6320495 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6320493 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6320492 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6320511 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6320510 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6320509 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6320508 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320497 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6320507 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6320506 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6320505 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6320504 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6320503 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6320502 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6320501 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6320500 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6320499 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6320485 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 6320484 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6320483 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320482 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6320481 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320480 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320479 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6320477 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6320476 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6320475 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6320474 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6320473 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320472 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320471 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6320470 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320469 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320468 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6320467 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6320466 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6320465 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6320464 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6320463 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6320462 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6320461 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 6320460 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 6320459 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6320458 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320457 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6320456 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6320455 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 6320454 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6320527 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320525 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6320523 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6320522 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6320521 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6320520 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6320512 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6320518 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6320517 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6320516 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6320514 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6320541 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320540 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6320539 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6320538 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6320537 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320536 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6320535 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6320534 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6320533 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6320531 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6320530 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6320529 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6320528 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6320453 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6320452 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6316349 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6316271 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6316067 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6315998 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6315997 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315861 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6315014 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6315013 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6315012 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6315011 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6315010 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6315009 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315401 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315400 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6315399 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6315386 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315387 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6315388 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6315397 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 73 6315396 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6315395 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6315393 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6315392 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315391 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315389 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315385 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6315384 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6315383 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6315382 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6315381 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6315380 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315379 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6315378 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6315377 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315376 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6315374 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315373 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315372 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6315371 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6315370 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315048 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6315047 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6315046 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6315045 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315044 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6315043 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6315042 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315041 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6315040 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6315039 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315037 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6315036 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6315035 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6315033 2022.01.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6315031 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 6315030 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6315027 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6315026 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6315025 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6315024 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315022 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6315021 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6315020 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6315019 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315018 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315017 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6315016 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6315029 2022.01.01 mapa