Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7474263 2022.10.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 7474261 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7474264 2022.10.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7474262 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7474257 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7474258 2022.10.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1300 7474260 2022.10.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7474259 2022.10.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7474256 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7474255 2022.10.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 7474254 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7472143 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7472145 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 7472147 2022.10.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7472148 2022.10.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7472149 2022.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7472150 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7472151 2022.10.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7472152 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7472153 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7472154 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7472155 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7472156 2022.10.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 7472157 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7472158 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7472159 2022.10.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7472160 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7472161 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 7472163 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7472164 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7472165 2022.10.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7472166 2022.10.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7472167 2022.10.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7472168 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472169 2022.10.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 157 7472170 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7472171 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7472172 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7472173 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7472174 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7472175 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7472176 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472177 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7472179 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7472180 2022.10.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7466446 2022.09.30 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7466444 2022.09.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7466445 2022.09.30 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7466443 2022.09.30 WP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 7466689 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7448595 2022.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7448593 2022.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7448594 2022.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7448592 2022.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7448591 2022.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 7448590 2022.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7448587 2022.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7448588 2022.09.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7448586 2022.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7448585 2022.09.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7448584 2022.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7447550 2022.09.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7447549 2022.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 7447548 2022.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 7447547 2022.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7447546 2022.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447545 2022.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7447544 2022.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7447543 2022.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7447542 2022.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7447541 2022.09.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7447540 2022.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 7447539 2022.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 7447538 2022.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7447537 2022.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 7447536 2022.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7447535 2022.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7447534 2022.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7447533 2022.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 7447532 2022.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7447139 2022.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7447140 2022.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7447138 2022.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7447135 2022.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7447136 2022.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7447142 2022.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7447132 2022.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7447134 2022.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7447141 2022.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 7447133 2022.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7447131 2022.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7447137 2022.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7447129 2022.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7447127 2022.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7447128 2022.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 7447130 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425790 2022.09.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425787 2022.09.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425789 2022.09.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425791 2022.09.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425788 2022.09.18 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425793 2022.09.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425792 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7425786 2022.09.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7424047 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7424046 2022.09.18 MB mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7424048 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7423900 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 7423899 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7423898 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7423897 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7423896 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7423895 2022.09.18 MB mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7423894 2022.09.18 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7423893 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7423892 2022.09.18 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7423891 2022.09.18 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7423890 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7423889 2022.09.18 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7423888 2022.09.18 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7423887 2022.09.18 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7423886 2022.09.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7423867 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7423866 2022.09.18 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7423865 2022.09.18 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7423864 2022.09.18 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7423863 2022.09.18 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7423862 2022.09.18 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7423861 2022.09.18 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7423860 2022.09.18 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7423859 2022.09.18 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7423858 2022.09.18 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7423857 2022.09.18 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7423856 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7423855 2022.09.18 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 7423854 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7423853 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7423852 2022.09.18 MB mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7430777 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7420886 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7420887 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7420885 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7420902 2022.09.17 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7420900 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7420899 2022.09.17 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7420903 2022.09.17 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7420901 2022.09.17 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7420897 2022.09.17 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7420896 2022.09.17 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7420898 2022.09.17 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7420895 2022.09.17 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7420891 2022.09.17 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7420893 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7420894 2022.09.17 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7420890 2022.09.17 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7420888 2022.09.17 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7420889 2022.09.17 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7420892 2022.09.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7420883 2022.09.17 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7420882 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7420880 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7420881 2022.09.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7420884 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7420877 2022.09.17 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 7420879 2022.09.17 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7420878 2022.09.17 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7420875 2022.09.17 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 7420874 2022.09.17 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7420873 2022.09.17 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7420872 2022.09.17 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7420876 2022.09.17 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7420870 2022.09.17 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7420871 2022.09.17 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7420869 2022.09.17 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7419358 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419357 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419356 2022.09.17 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7419355 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419354 2022.09.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7419351 2022.09.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7419352 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419353 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419349 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7419350 2022.09.17 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7419346 2022.09.17 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7419345 2022.09.17 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7419348 2022.09.17 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7419347 2022.09.17 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7419344 2022.09.17 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7419343 2022.09.17 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7419342 2022.09.17 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7419341 2022.09.17 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7419339 2022.09.17 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7419340 2022.09.17 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7419338 2022.09.17 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7413294 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7413291 2022.09.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7413293 2022.09.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7413292 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7413290 2022.09.14 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7413287 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7413288 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7413286 2022.09.14 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7413285 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7413289 2022.09.14 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7413284 2022.09.14 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7400936 2022.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7400935 2022.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7400934 2022.09.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7400933 2022.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7400932 2022.09.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7400931 2022.09.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7400930 2022.09.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7400929 2022.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7400928 2022.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7400927 2022.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7400926 2022.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7400924 2022.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7400923 2022.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7400922 2022.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7400921 2022.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7400920 2022.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7400919 2022.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7400918 2022.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7400917 2022.09.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 7400916 2022.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7400915 2022.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7389106 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7389105 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7389103 2022.09.05 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7389102 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7389101 2022.09.05 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7389104 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7389100 2022.09.05 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7389099 2022.09.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7384633 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7384632 2022.09.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7384631 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7384630 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7384629 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7384628 2022.09.04 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7382719 2022.09.04 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7382718 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382717 2022.09.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7382716 2022.09.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382715 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7382713 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7382712 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7380270 2022.09.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7376146 2022.09.02 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7376145 2022.09.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7376144 2022.09.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7376143 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7376140 2022.09.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7376142 2022.09.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7376141 2022.09.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 7376139 2022.09.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 7376138 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7376137 2022.09.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7373314 2022.09.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7373312 2022.09.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7373313 2022.09.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7373310 2022.09.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7373309 2022.09.01 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7373311 2022.09.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7373308 2022.09.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7373306 2022.09.01 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7373307 2022.09.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7373305 2022.09.01 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7368262 2022.08.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7368263 2022.08.30 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7368264 2022.08.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7368265 2022.08.30 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7355328 2022.08.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7355329 2022.08.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7355330 2022.08.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7355331 2022.08.26 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7355332 2022.08.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7355333 2022.08.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7355334 2022.08.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7349744 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7349743 2022.08.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7349740 2022.08.24 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7349739 2022.08.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7349741 2022.08.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7349742 2022.08.24 WP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7349738 2022.08.24 WP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7347620 2022.08.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7347621 2022.08.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7347622 2022.08.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7347623 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7341731 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7338261 2022.08.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7332316 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7332315 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7330917 2022.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7330916 2022.08.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7330915 2022.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7330914 2022.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7330910 2022.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7330911 2022.08.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7330912 2022.08.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7330909 2022.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7330907 2022.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7330913 2022.08.18 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7330908 2022.08.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7330906 2022.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7330905 2022.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7330941 2022.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7330900 2022.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7330903 2022.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7330902 2022.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7330901 2022.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 35 7330904 2022.08.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7330899 2022.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7323605 2022.08.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7323606 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7315350 2022.08.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7314112 2022.08.13 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7314113 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7314111 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7314108 2022.08.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7314109 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7314107 2022.08.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7314110 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7309894 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7309893 2022.08.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7309895 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7309892 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7309891 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309888 2022.08.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309890 2022.08.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7309889 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7309887 2022.08.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7309885 2022.08.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7309886 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7309884 2022.08.12 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7309882 2022.08.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7309881 2022.08.12 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7309883 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7309786 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7309785 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7309784 2022.08.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7309783 2022.08.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7309782 2022.08.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7309781 2022.08.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7309780 2022.08.12 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7309779 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7309778 2022.08.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7309777 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7309776 2022.08.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7309775 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7309774 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7309773 2022.08.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7309772 2022.08.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7309771 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7309770 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7309769 2022.08.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7308160 2022.08.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7308158 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7308155 2022.08.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7308157 2022.08.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7308159 2022.08.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7308156 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7308154 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7301931 2022.08.09 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7283805 2022.08.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7283803 2022.08.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7283797 2022.08.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7283793 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7283802 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7283796 2022.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7283790 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 7283786 2022.08.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7283784 2022.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7283788 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283799 2022.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7283800 2022.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7283808 2022.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7283809 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7283801 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7283807 2022.08.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7283806 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7283804 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7283794 2022.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7283798 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7283795 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7283791 2022.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7283785 2022.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7283789 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7283787 2022.08.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 7283783 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7283781 2022.08.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7283782 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7283780 2022.08.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7283779 2022.08.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7283777 2022.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7283776 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7283775 2022.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7283778 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7283774 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283773 2022.08.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7283772 2022.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7283770 2022.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7283769 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7283768 2022.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 7282130 2022.08.02 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7275438 2022.07.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7275439 2022.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7275436 2022.07.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7275435 2022.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7275437 2022.07.31 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7271166 2022.07.29 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7271164 2022.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7271165 2022.07.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7271163 2022.07.29 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7271162 2022.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7271160 2022.07.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7271161 2022.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 7271159 2022.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7267826 2022.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7267825 2022.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7267822 2022.07.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7267823 2022.07.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7267824 2022.07.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7267821 2022.07.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7257309 2022.07.24 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7256546 2022.07.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7256545 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7256544 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7256543 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7256542 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7256541 2022.07.24 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7256540 2022.07.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7256539 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7256538 2022.07.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7256537 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7256536 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7256535 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7256534 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7237045 2022.07.17 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7237044 2022.07.17 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7215821 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7206775 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7206774 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7206773 2022.07.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7206772 2022.07.09 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7206771 2022.07.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7206770 2022.07.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7206769 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7206768 2022.07.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7206767 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7191974 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7191973 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7191972 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7191971 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7191970 2022.07.04 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7191969 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7191968 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7191967 2022.07.04 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7191966 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7191965 2022.07.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7191964 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7191963 2022.07.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7191962 2022.07.04 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7191961 2022.07.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7191960 2022.07.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7191959 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7191958 2022.07.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7191957 2022.07.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7191956 2022.07.04 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7186321 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7186320 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7186319 2022.07.03 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7186318 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7186317 2022.07.03 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7186316 2022.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186315 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7186314 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186313 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7186312 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7186311 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186310 2022.07.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7186309 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186308 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7186307 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7186306 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7186305 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7181595 2022.07.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7181592 2022.07.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7181594 2022.07.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7181593 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7181590 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7181591 2022.07.02 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7181589 2022.07.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7179043 2022.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7179042 2022.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7179044 2022.07.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7179040 2022.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7179037 2022.07.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7179041 2022.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7179038 2022.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7179033 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7179039 2022.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7179035 2022.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 150 7179036 2022.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7179034 2022.07.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7179006 2022.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7179005 2022.07.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7178808 2022.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7178807 2022.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7178806 2022.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7178823 2022.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7178821 2022.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7178822 2022.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7178824 2022.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7178820 2022.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7178818 2022.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 7178819 2022.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7178813 2022.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7178811 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7178814 2022.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7178816 2022.07.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7178812 2022.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7178817 2022.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7178815 2022.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7178809 2022.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7178810 2022.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7178801 2022.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7178802 2022.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7178803 2022.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7178805 2022.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7178804 2022.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7178800 2022.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7178799 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7178798 2022.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 7178796 2022.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7178797 2022.07.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7178794 2022.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7178793 2022.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7178792 2022.07.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 7178791 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7178795 2022.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7178790 2022.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7178112 2022.07.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7178111 2022.07.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 23 7178110 2022.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7178109 2022.07.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7178108 2022.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7178104 2022.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7178103 2022.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7178107 2022.07.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7178106 2022.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7178102 2022.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7178105 2022.07.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7178100 2022.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7178101 2022.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7178099 2022.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7178098 2022.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7178096 2022.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7178097 2022.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7178095 2022.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7178094 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7178092 2022.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7178093 2022.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7160529 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7160528 2022.06.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7160099 2022.06.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7160098 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7160101 2022.06.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7160100 2022.06.26 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7160097 2022.06.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7160093 2022.06.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7160095 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7160092 2022.06.26 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7160096 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7160091 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7160094 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7160090 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7160088 2022.06.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7160089 2022.06.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7160087 2022.06.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7160085 2022.06.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7160086 2022.06.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7160084 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7160083 2022.06.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7160081 2022.06.26 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7160082 2022.06.26 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7135347 2022.06.19 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7135345 2022.06.19 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7135346 2022.06.19 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7135343 2022.06.19 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7135344 2022.06.19 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7135342 2022.06.19 WP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7126543 2022.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7126542 2022.06.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7126541 2022.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7126540 2022.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7126539 2022.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7126538 2022.06.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7126537 2022.06.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7126536 2022.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7126535 2022.06.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7126534 2022.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7126533 2022.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7126532 2022.06.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7126531 2022.06.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7126530 2022.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7126529 2022.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7126528 2022.06.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7126527 2022.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7126526 2022.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7126525 2022.06.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7126524 2022.06.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7102721 2022.06.12 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7102631 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7102630 2022.06.12 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7101824 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7101823 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7101822 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7101821 2022.06.12 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7101825 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7101820 2022.06.12 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7101818 2022.06.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7101817 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7101814 2022.06.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7101815 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7101804 2022.06.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7101801 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7101802 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7101803 2022.06.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 7101826 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7101796 2022.06.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7101797 2022.06.12 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7101798 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7101795 2022.06.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7101799 2022.06.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7101800 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7101792 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7101791 2022.06.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7101793 2022.06.12 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 63 7101794 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7101790 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7102934 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7084226 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7084223 2022.06.08 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7084225 2022.06.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7084221 2022.06.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7084222 2022.06.08 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7084224 2022.06.08 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7084217 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7084219 2022.06.08 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7084216 2022.06.08 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7084220 2022.06.08 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7084215 2022.06.08 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7084214 2022.06.08 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7084218 2022.06.08 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7068752 2022.06.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7067936 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7067935 2022.06.05 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7067934 2022.06.05 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7067933 2022.06.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7067932 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7067931 2022.06.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7067930 2022.06.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7067929 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7067928 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7067927 2022.06.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7067926 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7067925 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7067924 2022.06.05 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7067923 2022.06.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7067922 2022.06.05 WP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7067921 2022.06.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7067920 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7067919 2022.06.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7067918 2022.06.05 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7067917 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7067916 2022.06.05 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7067915 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7067914 2022.06.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7067913 2022.06.05 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7067912 2022.06.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7067911 2022.06.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7067910 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7067909 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7054971 2022.06.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7054973 2022.06.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7054970 2022.06.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7054972 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7054969 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7054967 2022.06.02 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7054968 2022.06.02 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7054966 2022.06.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7054964 2022.06.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7054965 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7054962 2022.06.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7054963 2022.06.02 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7054961 2022.06.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7054960 2022.06.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7054958 2022.06.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7054959 2022.06.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7054957 2022.06.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7054956 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7054954 2022.06.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7054955 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7054952 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7054951 2022.06.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7054953 2022.06.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7054950 2022.06.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7054948 2022.06.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7054949 2022.06.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7054947 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7054946 2022.06.02 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7054944 2022.06.02 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7054945 2022.06.02 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7051115 2022.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7051116 2022.06.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7051112 2022.06.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7051113 2022.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7051114 2022.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7051110 2022.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7051107 2022.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7051108 2022.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7051111 2022.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7051109 2022.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7051106 2022.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7051105 2022.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7051103 2022.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7051102 2022.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7051104 2022.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 7049821 2022.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7049822 2022.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7049824 2022.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7049825 2022.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7049828 2022.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7049830 2022.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7049834 2022.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7049835 2022.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7049837 2022.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7049840 2022.06.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7040333 2022.05.30 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7040331 2022.05.30 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7040332 2022.05.30 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7040330 2022.05.30 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7029980 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7029979 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7029978 2022.05.28 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7029977 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7017506 2022.05.26 WP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 7005239 2022.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7005238 2022.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7005237 2022.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7005233 2022.05.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7005232 2022.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7005231 2022.05.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7005235 2022.05.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 7005234 2022.05.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7005236 2022.05.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7005230 2022.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7005229 2022.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7005227 2022.05.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7005228 2022.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7005226 2022.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7005224 2022.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7005223 2022.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7005222 2022.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7005225 2022.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7005221 2022.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7005305 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6996261 2022.05.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6995955 2022.05.22 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6995952 2022.05.22 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6995953 2022.05.22 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6995954 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6995951 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6995950 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6995946 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6995947 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6995949 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6995948 2022.05.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6995945 2022.05.22 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6995942 2022.05.22 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6995944 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6995943 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6995593 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6995592 2022.05.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6995591 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6995590 2022.05.22 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6995589 2022.05.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6995588 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6995587 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6995586 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6995585 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6995584 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6995583 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6995582 2022.05.22 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6995581 2022.05.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6995580 2022.05.22 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6995579 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6995578 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6995577 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6995576 2022.05.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6995575 2022.05.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6995574 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6995573 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6995572 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6995571 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6996456 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6986902 2022.05.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6986869 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6986868 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6986866 2022.05.20 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6986865 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6981845 2022.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6981844 2022.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6981843 2022.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6981842 2022.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6981841 2022.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6981840 2022.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6981839 2022.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6981838 2022.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6981837 2022.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6981836 2022.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6981604 2022.05.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6981603 2022.05.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6981602 2022.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6981601 2022.05.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6981600 2022.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6981599 2022.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6981598 2022.05.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6981597 2022.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6981596 2022.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6981595 2022.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6981594 2022.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6981593 2022.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6981592 2022.05.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6981591 2022.05.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6980785 2022.05.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6980783 2022.05.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6980786 2022.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980784 2022.05.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6980782 2022.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6980700 2022.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6980699 2022.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6980698 2022.05.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6980697 2022.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6980696 2022.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6980695 2022.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6980694 2022.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6980693 2022.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6980692 2022.05.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6980691 2022.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6980690 2022.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6980689 2022.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6980688 2022.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980687 2022.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6980535 2022.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6980534 2022.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6980533 2022.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6980532 2022.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6980531 2022.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6980530 2022.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980529 2022.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6980528 2022.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6980551 2022.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6980550 2022.05.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6980549 2022.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6980548 2022.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6980547 2022.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6980546 2022.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6980545 2022.05.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6980544 2022.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6980543 2022.05.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6980542 2022.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6980541 2022.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6980540 2022.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6980539 2022.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6980538 2022.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6980537 2022.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6980536 2022.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6975849 2022.05.18 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6975850 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6975848 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6975851 2022.05.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6975847 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6975844 2022.05.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6975845 2022.05.18 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6975846 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6975843 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6975473 2022.05.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6975143 2022.05.18 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6975142 2022.05.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6975141 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6975140 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6975139 2022.05.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6975138 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6975137 2022.05.18 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6975136 2022.05.18 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6975135 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6975134 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6975133 2022.05.18 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6975132 2022.05.18 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6975131 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6975130 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6975129 2022.05.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6975128 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6975127 2022.05.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6975126 2022.05.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6975125 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6975124 2022.05.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6975123 2022.05.18 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6975122 2022.05.18 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6975121 2022.05.18 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6975120 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6975119 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6975118 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6961747 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6961748 2022.05.16 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6961749 2022.05.16 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6961364 2022.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6961363 2022.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6961362 2022.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6961361 2022.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6961360 2022.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6961380 2022.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6961379 2022.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6961378 2022.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6961377 2022.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6961376 2022.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6961375 2022.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6961374 2022.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6961373 2022.05.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6961372 2022.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6961371 2022.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6961370 2022.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6961369 2022.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6961368 2022.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6961367 2022.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6961366 2022.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6961365 2022.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6952864 2022.05.15 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6952863 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6952862 2022.05.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6952861 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6952860 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6952859 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6952858 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6952857 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6952856 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6952855 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6949549 2022.05.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6949548 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6949547 2022.05.15 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6949546 2022.05.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6948157 2022.05.15 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6948156 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6948153 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6948154 2022.05.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6948155 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6948151 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6948152 2022.05.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6948166 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6948165 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6948164 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6948163 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6948162 2022.05.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6948161 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6948160 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6948159 2022.05.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6948158 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6946553 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6946550 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6946551 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6946552 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6946549 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6946547 2022.05.15 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6946548 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6946546 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6926332 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6926328 2022.05.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6926327 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6926331 2022.05.13 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6926329 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6926330 2022.05.13 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6926325 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6926324 2022.05.13 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6926326 2022.05.13 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6926322 2022.05.13 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6926321 2022.05.13 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6926323 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6926320 2022.05.13 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6895269 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6880066 2022.05.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6880128 2022.05.06 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6880130 2022.05.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6880132 2022.05.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6880140 2022.05.06 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6880281 2022.05.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6880284 2022.05.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6832274 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6832273 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6796102 2022.04.26 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6796104 2022.04.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6796105 2022.04.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6796101 2022.04.26 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6796103 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6796100 2022.04.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6796098 2022.04.26 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6796095 2022.04.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6796096 2022.04.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6796097 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6796094 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6796099 2022.04.26 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6783956 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6783954 2022.04.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6783958 2022.04.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6783957 2022.04.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6783955 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6783953 2022.04.24 WP mapa