Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 6393812 2022.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6393820 2022.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6393818 2022.01.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6393816 2022.01.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 6393821 2022.01.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 6393813 2022.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6393814 2022.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6393815 2022.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6393811 2022.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6393819 2022.01.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6393810 2022.01.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6393809 2022.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6393036 2022.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6393037 2022.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6393035 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6393033 2022.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6393034 2022.01.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6393038 2022.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6393032 2022.01.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6393031 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6393027 2022.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6393026 2022.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6393028 2022.01.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6393030 2022.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6393025 2022.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 6393024 2022.01.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6393023 2022.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6393022 2022.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6393021 2022.01.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6382220 2022.01.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6372236 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6372238 2022.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6372237 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6372235 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372234 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6378731 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6367404 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6367402 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6367403 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6367401 2022.01.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6367399 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6367400 2022.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6367398 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367396 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6367395 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6367397 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6367392 2022.01.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6367394 2022.01.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6367391 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6367393 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6367389 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6367390 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6366261 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6366259 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6366256 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6366255 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366260 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 82 6366257 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6366254 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6366253 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6366252 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366250 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6366251 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6366249 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343907 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6343906 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6343905 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6343904 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6343903 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6343902 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6343901 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6343900 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6343899 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6343898 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6343897 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6343896 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6343895 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6348008 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6348012 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6348009 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6348006 2022.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6345570 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6334368 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6334370 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6334369 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334366 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334367 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334365 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 6334203 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6334201 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6334204 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6334202 2022.01.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6334199 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6334200 2022.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 6334198 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6333537 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6335304 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6329896 2022.01.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6329894 2022.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6329895 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6329897 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329150 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6329149 2022.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6329148 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6329147 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6329146 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6329145 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6329144 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6329143 2022.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6329142 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6329141 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6329140 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6329139 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6329138 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6329137 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6329136 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6329135 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6329134 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6329133 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6329132 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6329131 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6329130 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6320011 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6320010 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6320008 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6320012 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6320007 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6320006 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6320005 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320009 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319350 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319349 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6319348 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6319257 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 34 6319259 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6319258 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318817 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318815 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6318816 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6318814 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6318818 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6318813 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6318812 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6318811 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6318810 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6315491 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6315490 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6315492 2022.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 6315493 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6315494 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6314531 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 6314528 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314530 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6314529 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314527 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6314526 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6314525 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6314524 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314523 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 17 6314522 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6314518 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6314517 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6314519 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 6314521 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6314520 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6314055 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6314054 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6314056 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 6314051 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6314053 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6314052 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6314048 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6314049 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314050 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6313952 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6313950 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6313951 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6313947 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6313948 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6313949 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6313946 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6313944 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6313945 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6313943 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313684 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 6318015 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6318289 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318286 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6318287 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6318288 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6315988 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6317412 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6317410 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6317948 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6317949 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318014 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6318285 2022.01.01 mapa