Pełna lista obserwacji drużyny

Częstochowska Grupa OTOP : Marcin Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328519 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6328518 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328516 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328517 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6321092 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6321089 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6321091 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6321090 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321088 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6321087 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321086 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321085 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6321082 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6321084 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321080 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321078 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321079 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321081 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321077 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321075 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6321074 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6321076 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6321072 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321073 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6321071 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6321070 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321069 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6321068 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316112 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6316037 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6316022 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6316021 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6316016 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316020 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6316018 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6316017 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 6316019 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315659 2022.01.01 mapa