Pełna lista obserwacji drużyny

Częstochowska Grupa OTOP : Marcin Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7447411 2022.09.25 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7446991 2022.09.25 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7446608 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7443087 2022.09.24 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7439950 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7439240 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7439239 2022.09.23 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7439238 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 7438987 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7438717 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7438652 2022.09.23 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7438651 2022.09.23 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7438650 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7438653 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7438649 2022.09.23 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7438647 2022.09.23 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7438648 2022.09.23 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7438380 2022.09.23 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7438374 2022.09.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7438373 2022.09.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7432737 2022.09.21 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7423387 2022.09.18 ŚL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7385161 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7212112 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7046238 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7035165 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7030906 2022.05.29 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7030728 2022.05.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7030731 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7030547 2022.05.29 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7030548 2022.05.29 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7040693 2022.05.29 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7040695 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7040696 2022.05.29 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7040694 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7039491 2022.05.28 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7039488 2022.05.28 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7039490 2022.05.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7030521 2022.05.28 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7028608 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7039489 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7026137 2022.05.28 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7024612 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7024610 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7024611 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7024616 2022.05.27 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7024614 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7024613 2022.05.27 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7024618 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7024623 2022.05.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7024633 2022.05.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7024923 2022.05.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7024622 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7024621 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7024625 2022.05.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7024626 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7024627 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 23 7024619 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 7024620 2022.05.27 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7024631 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7024630 2022.05.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7024632 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7024629 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7024924 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7024615 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7038021 2022.05.27 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 7039500 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 44 7039499 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 5 7039497 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7039494 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 7039493 2022.05.27 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7039498 2022.05.27 PM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6943708 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6943704 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6943701 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6943707 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6943709 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6943711 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6943705 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6943703 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6943700 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6943702 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6943693 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6943760 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6943750 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6943765 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6943739 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6943734 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6943733 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6943732 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6943746 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6943720 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6943719 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6943731 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6943715 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6943735 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6943727 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6943712 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6943687 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6943677 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6943688 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6943675 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6943673 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6961729 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6943674 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6943681 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6943684 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6943669 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6943663 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6943668 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6943662 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6943671 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6943665 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6943678 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6943660 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6943764 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6943769 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6943761 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6943758 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6943754 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6943744 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6943767 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6943749 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6943740 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6943737 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6943747 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6943742 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6943757 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6943724 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6943717 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6943762 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943766 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6943759 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6943768 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6943755 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6943763 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6943756 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6943751 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6943752 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6943743 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6943748 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6943753 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6943745 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6943729 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6943738 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6943728 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6943722 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6943730 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6943723 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6943718 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6943710 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6943726 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6943721 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6943716 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943725 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6943714 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6943699 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6943698 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6943697 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6943695 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6943694 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6943696 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6943689 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6943686 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6943683 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6943680 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6943691 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6943690 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6943672 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6943676 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6943670 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6943685 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6943682 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6943664 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6943661 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6943667 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6943679 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6943666 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6943655 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6943658 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6943656 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6943651 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943653 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6943657 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6943659 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943654 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6943652 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6943650 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943648 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6943649 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943647 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6943644 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6943645 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6943646 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6943642 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6943636 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6943639 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6943638 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6943643 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6943635 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6943641 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943637 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6943633 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943632 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6943630 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943631 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943629 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6943634 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6943640 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6943628 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6922670 2022.05.11 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6891945 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6891946 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6891949 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6891947 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6891944 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6891942 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6891943 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6891948 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6891940 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6891938 2022.05.06 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6891939 2022.05.06 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6891937 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6784447 2022.04.24 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6775112 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6775113 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6775111 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6775110 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6775107 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 6775108 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6775109 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 6775106 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 6775105 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6775104 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6775102 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6775103 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6775085 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6775083 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6775095 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6775082 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6775080 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6775079 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6775077 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6775081 2022.04.23 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6775078 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6775076 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6775075 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6775073 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6775074 2022.04.23 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6775071 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6775072 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6775070 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6775101 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6775097 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6775098 2022.04.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6775096 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6775094 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6775093 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6775092 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6775090 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6775091 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6775088 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6775089 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6775100 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 6775099 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6775086 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6775087 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6775084 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6775052 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6775050 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6775049 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6775053 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6775048 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6775051 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6775046 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6775047 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6775045 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 6775044 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 6775043 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6775042 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6775041 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6775040 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6775039 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6775038 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6775068 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6775069 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6775067 2022.04.05 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6775066 2022.03.29 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6775065 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6775064 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6775063 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6775062 2022.03.25 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6775060 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6775059 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6775055 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6775054 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6775057 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6775036 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6775037 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6775035 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6775034 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6775031 2022.03.12 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6775033 2022.03.12 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 10 6775030 2022.03.11 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6775032 2022.03.10 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6775028 2022.03.10 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6775027 2022.03.10 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6775029 2022.03.08 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6775026 2022.03.08 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6775024 2022.03.07 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6775025 2022.03.07 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6775023 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6775022 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6413905 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6413902 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6413228 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6413229 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6413230 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6413222 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6413215 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 6413220 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6413212 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6413219 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6413221 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6413214 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6413223 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6413211 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6413216 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6413217 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6413218 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6413209 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6413226 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6413227 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6413225 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 6413210 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6413208 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6413206 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6413207 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6413224 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6413202 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6413205 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6413203 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413906 2022.01.29 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6413899 2022.01.29 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6413900 2022.01.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6413903 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413904 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413901 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6413922 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413920 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6413916 2022.01.15 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6413917 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6413914 2022.01.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413918 2022.01.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413919 2022.01.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6413915 2022.01.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413912 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413913 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6413910 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6413911 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6413909 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6413921 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6413907 2022.01.14 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6413908 2022.01.09 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328519 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6328518 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328516 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328517 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6321092 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6321089 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6321091 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6321090 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321088 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6321087 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321086 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321085 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6321082 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6321084 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321080 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321078 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321079 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321081 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321077 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321075 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6321074 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6321076 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6321072 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321073 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6321071 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6321070 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321069 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6321068 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316112 2022.01.01 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6316037 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6316022 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6316021 2022.01.01 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6316016 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316020 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6316018 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6316017 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 6316019 2022.01.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315659 2022.01.01 ŚL mapa