Pełna lista obserwacji drużyny

Tilia : Paweł Hermański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6385322 2022.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6385323 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6374622 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6374621 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6374620 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6374623 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6374619 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6374618 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6374616 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6374617 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6374615 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374614 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6374625 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6374612 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6374611 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 6374613 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6374609 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6374610 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6374608 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6374605 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6374606 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6374607 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6374604 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6374602 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6374603 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6374601 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6374600 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6374598 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 6374624 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6374597 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6374596 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6374599 2022.01.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6371424 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6371427 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6371428 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6371426 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371429 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6371488 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371489 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362814 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6362813 2022.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6362811 2022.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6362812 2022.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6362810 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6362809 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355720 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355723 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355724 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355722 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6355717 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355721 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355719 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6355718 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6351996 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 6351993 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6351994 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6351992 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6351995 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6351991 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6334051 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6334050 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6334049 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6334047 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6334048 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6329060 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6329056 2022.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6329055 2022.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6329054 2022.01.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6329053 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6329058 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 6329051 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6329052 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 6329057 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6329050 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6329048 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6329049 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6329047 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6329046 2022.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6329044 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6329045 2022.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6329043 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322437 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6319245 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6319244 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6319246 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6319247 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6314242 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6314241 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6314010 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6314009 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6314011 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314008 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6313942 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6313661 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6313486 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6313484 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6313485 2022.01.01 mapa