Pełna lista obserwacji drużyny

Tilia : Paweł Hermański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7243321 2022.07.18 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7236937 2022.07.17 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7236936 2022.07.17 OP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7236931 2022.07.17 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7236932 2022.07.17 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7236935 2022.07.17 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7236934 2022.07.17 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7236933 2022.07.17 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7236929 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7236928 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7236930 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7236926 2022.07.17 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7236924 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7236923 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7236927 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7236925 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7236922 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7236921 2022.07.17 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7235391 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7235390 2022.07.16 ŚL mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 7229306 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7194837 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7194834 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7194835 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7194836 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7194833 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7194826 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7194825 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7194829 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7194832 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7194831 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 7194830 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7194828 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7194827 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7194824 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7194823 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7194822 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7194821 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 7194819 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7194818 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7194820 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7194817 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7184064 2022.07.02 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7184063 2022.07.02 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7184062 2022.07.02 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7184060 2022.07.02 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 34 7184061 2022.06.30 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7176611 2022.06.30 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7176612 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7176613 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7176610 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7176608 2022.06.29 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7176607 2022.06.29 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7176609 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7135899 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 7135901 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7135900 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7135898 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7135896 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7135895 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7135894 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7135897 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7135893 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7135892 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7135890 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7135889 2022.06.19 ŚL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 7135887 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7135888 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7135883 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7135885 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7135886 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7135882 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7135884 2022.06.19 ŚL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 7135881 2022.06.19 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7135880 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7135879 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7135878 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7135891 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7135877 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7135876 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7121567 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7121568 2022.06.16 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7121566 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 7121564 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 7121565 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7121563 2022.06.16 ŚL mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7121562 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7121559 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7121561 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7121557 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7121560 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7121558 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7121556 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7121554 2022.06.16 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7121551 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7121555 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7121552 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7121553 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7121550 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7121548 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7121549 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 7121546 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 7121547 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7114907 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7114906 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7114903 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7114905 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7114904 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7114902 2022.06.15 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7106741 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7106739 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7106740 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7106738 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7106737 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7106735 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7106736 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7106734 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7106733 2022.06.12 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7099675 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7099672 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7099673 2022.06.11 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7099671 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7099669 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7099674 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7099667 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7099670 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7099663 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7099668 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7099666 2022.06.11 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7099665 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7099662 2022.06.11 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7099664 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7099661 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7099660 2022.06.11 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099658 2022.06.11 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099657 2022.06.11 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099655 2022.06.11 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099656 2022.06.11 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7099653 2022.06.11 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7099659 2022.06.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099654 2022.06.11 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7099652 2022.06.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7099651 2022.06.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7099650 2022.06.11 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7099648 2022.06.11 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7099649 2022.06.11 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7099647 2022.06.11 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7099646 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7099644 2022.06.11 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7099645 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7079499 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7079498 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7079496 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7079500 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7079497 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7079495 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7079493 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7079492 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7079494 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7079490 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7079491 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7079489 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7079488 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7079487 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7079486 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7068636 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7068634 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7068633 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7068635 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7068632 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7068630 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7068629 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 7068626 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7068631 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7068625 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7068623 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 7068622 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7068621 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7068624 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7068627 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7068620 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7068617 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7068618 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7068616 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7068619 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7068614 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7068612 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7068613 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7068615 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7068611 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7068609 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068607 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7068610 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7068608 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7068604 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7068606 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7068605 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 7059844 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7059843 2022.06.03 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7059842 2022.06.03 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7059840 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7059841 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7059839 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7059838 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7059837 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7059836 2022.06.03 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7059835 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7059834 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7059833 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7059832 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7059830 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7059831 2022.06.03 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7059826 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7059828 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7059829 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7059827 2022.06.03 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7059825 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7059822 2022.06.03 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7059824 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7059820 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7059821 2022.06.03 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7055527 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7055528 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7055526 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7055531 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7055530 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7055521 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7055522 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7055523 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7055520 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7055524 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7055529 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7055525 2022.06.02 ŚL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7061204 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7051097 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7051095 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7051094 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7051096 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7051091 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7051092 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7051089 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7051090 2022.06.01 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7051087 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7051093 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7051088 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7042529 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7042526 2022.05.30 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7042527 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042528 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7042525 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042530 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7042547 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7042546 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7042545 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7042541 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7042543 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7042539 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7042538 2022.05.30 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7042536 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7042537 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7042540 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7042534 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7042542 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7042535 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7042533 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7042532 2022.05.30 ŚL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7042520 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7042531 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7042517 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7042518 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7042521 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7042519 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7042523 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7042522 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7042516 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7042515 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7042513 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7042524 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7042512 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7042514 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7042510 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7042511 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7042509 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7042508 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7042506 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7042507 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7042503 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7042502 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7042504 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7042505 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 7042497 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7042499 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7042496 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7042498 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7042500 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7042495 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7042494 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7042501 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7025919 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7024274 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7024273 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7024272 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7024275 2022.05.27 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7024270 2022.05.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7024271 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7024269 2022.05.27 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7016829 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7016831 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7016830 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7009886 2022.05.20 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7009888 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7009884 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7009885 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7009887 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6965960 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6965956 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6965957 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6965959 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6965958 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6965955 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6965954 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6965976 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6965975 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6965973 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6965974 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6965972 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6965971 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6965970 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6965969 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6965966 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6965968 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6965967 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6965965 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6965964 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6965963 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6965961 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6965962 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6965952 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6965951 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6965950 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6965947 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6965949 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6965948 2022.05.16 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6965946 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6965945 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6965942 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6965944 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6965941 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6965939 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6965940 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6965943 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6965937 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 6965938 2022.05.16 ŚL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6943812 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6943813 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6943807 2022.05.15 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6943809 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6943817 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6943805 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6943815 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6943806 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6943810 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6943955 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6943958 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6943956 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6943957 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6943952 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6943951 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6943954 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6943950 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6943953 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6943949 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6943948 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6943946 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6943945 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6943943 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943947 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6943944 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6943935 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6943925 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6943922 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6943923 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6943940 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6943921 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6943939 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6943918 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6943911 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6943931 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6943900 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6943906 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6943928 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6943882 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6943888 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6943938 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6943905 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6943932 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6943942 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6943929 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 6943934 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6943919 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6943868 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6943876 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6943887 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6943917 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6943858 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 6943873 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6943859 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943864 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943847 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6943830 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6943829 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6943825 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943828 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6943827 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6943826 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6943824 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6943821 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6943823 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6943820 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6943814 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6943818 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6943819 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6943822 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6943816 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6943811 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6943884 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6943879 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6943912 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6943877 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6943893 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6943853 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 6943850 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6943844 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6943846 2022.05.14 ŚK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6943839 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6943836 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6943840 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6943837 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6943833 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6943889 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6943890 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6943916 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6943891 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6943886 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6943871 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6943856 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6943852 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6943855 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943845 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6943838 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6943835 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6943842 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6943843 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6943834 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6943832 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6943937 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6943904 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6943903 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943897 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6943892 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6943883 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6943874 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6943936 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6943885 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6943875 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6943902 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6943866 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 6943860 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6943865 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6943849 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6943848 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6943787 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6943786 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6943785 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6943784 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6943788 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6943780 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6943781 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6943777 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6943776 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6943782 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6943783 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943779 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943778 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6943774 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6943775 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6943773 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6943913 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6943941 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943907 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6943909 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943899 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943930 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943926 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6943894 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6943870 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6943910 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6943872 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6943914 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6943881 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943862 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6943863 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 6943854 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6943802 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6943800 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6943801 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 6943804 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943799 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 6943797 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 6943796 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6943798 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6943794 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943795 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943791 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943792 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6943793 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6943803 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943790 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943789 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943933 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943915 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6943898 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943908 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6943896 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943880 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943924 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6943901 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943878 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6943861 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6943869 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6943895 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6943867 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943857 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6943851 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6943841 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6920679 2022.05.11 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6920678 2022.05.11 ŚL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6920677 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6920675 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6920682 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6920676 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6920672 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6920674 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6920673 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6919172 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6919173 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6919175 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6919174 2022.05.11 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6919171 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6919170 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6914301 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6908454 2022.05.09 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6896324 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6896325 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6896326 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6896322 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6896323 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6896321 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6896319 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6896320 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6896341 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6896342 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6896343 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6896339 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6896340 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6896338 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6896337 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6896334 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6896336 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6896333 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6896332 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6896331 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6896335 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6896329 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6896330 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6896328 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6896317 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6896316 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6896318 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6896314 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6896315 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6896313 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6896312 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6896311 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6896310 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6896307 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6896308 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6896306 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6896309 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6896303 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6896305 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6896304 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6887744 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6887742 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6887743 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6887741 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6887740 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6887738 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6887745 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6887739 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6887737 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6887747 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6887746 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887736 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6887735 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887732 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6887731 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6887733 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6887734 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6887727 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6887730 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6887726 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887724 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6887729 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6887725 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887728 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887723 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6887721 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6887722 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6887718 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6887717 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6887719 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6887716 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6887720 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6887714 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6887715 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6887713 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6887712 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6887710 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6887709 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6887711 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6887708 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6887707 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6887705 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6887706 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6871657 2022.05.05 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6871656 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 6871655 2022.05.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6871654 2022.05.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6871653 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6871652 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6871650 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6871651 2022.05.05 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6870313 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6870312 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6870310 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6870311 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6863604 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6862851 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6862849 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6862852 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6862848 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6862844 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6862847 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6862846 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6862843 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6862842 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6862845 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6862841 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6862839 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6862835 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6862830 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6862840 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6862837 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6862838 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6862832 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6862827 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6862836 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6862826 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6862829 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6862834 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6862828 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6862833 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6862831 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6833225 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6833240 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6833241 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6833238 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6833237 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6833239 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6833236 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6833233 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6833235 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6833232 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6833231 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6833230 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6833229 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6833234 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6833227 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6833228 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6833226 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6832272 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6832269 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6832268 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6832271 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6832266 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6832270 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6832265 2022.04.30 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6832264 2022.04.30 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6832267 2022.04.30 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6822615 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6822616 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6822614 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6817665 2022.04.29 ŚL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6816632 2022.04.28 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6816647 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6816650 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6816651 2022.04.28 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6816645 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6816649 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6816652 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6816644 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6816643 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6816648 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6816638 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6816641 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6816642 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6816639 2022.04.28 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6816646 2022.04.28 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6816640 2022.04.28 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6816637 2022.04.28 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6816633 2022.04.28 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6816634 2022.04.28 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6816631 2022.04.28 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6816628 2022.04.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6816635 2022.04.28 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6816636 2022.04.28 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6816630 2022.04.28 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6816629 2022.04.28 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6816626 2022.04.28 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6816627 2022.04.28 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6816625 2022.04.28 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6816624 2022.04.28 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6816623 2022.04.28 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6816622 2022.04.28 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6816621 2022.04.28 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6816620 2022.04.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6808912 2022.04.28 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6808910 2022.04.28 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6808911 2022.04.28 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6808914 2022.04.28 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6808913 2022.04.28 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6806628 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6806630 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6806626 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6806629 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6806627 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6806625 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6806624 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6795216 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6748181 2022.04.19 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6748180 2022.04.19 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6707476 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6707477 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6692809 2022.04.10 OP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6692810 2022.04.10 OP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6692808 2022.04.10 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6680597 2022.04.09 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6680596 2022.04.09 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6680595 2022.04.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6676699 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6676700 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6676698 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6676696 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6676697 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6676693 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6676695 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6676691 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6676690 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6676689 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6676692 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6676688 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6676694 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6676687 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6676686 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6676685 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6676684 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6676683 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6676681 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6676680 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6676678 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6676679 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6676677 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6676676 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6676671 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6676673 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6676672 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6676675 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6676682 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6676674 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6676670 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 6676669 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6676667 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6676668 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6667895 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6667893 2022.04.06 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6667892 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6667894 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6667891 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6659971 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6659979 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6659969 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6659970 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6659968 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6646159 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6646157 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6646158 2022.04.02 ŚL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 6643268 2022.04.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6643269 2022.04.01 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6632811 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6632813 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6632814 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6632806 2022.03.29 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6632807 2022.03.29 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6632812 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6632805 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6632810 2022.03.29 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6632803 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6632816 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 6632808 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6632809 2022.03.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6632802 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6632804 2022.03.29 ŁD mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6632815 2022.03.29 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6632801 2022.03.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6621567 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6621550 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6621548 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6621549 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6621566 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6621564 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6621563 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6621562 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6621560 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6621561 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6621565 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6621556 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6621558 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6621559 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6621557 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6621555 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6621553 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6621552 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6621551 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6621554 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6621542 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6621545 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6621543 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6621544 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6621546 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6621569 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6621536 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6621541 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6621533 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6621540 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6621539 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6621537 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6621538 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6621547 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6621535 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6621534 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6621523 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6621530 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6621529 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6621521 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6621518 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6621526 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6621531 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6621525 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6621532 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6621522 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6621527 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6621520 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6621528 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6621519 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6621524 2022.03.27 ŚL mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6621517 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6602002 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6602000 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6602001 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6594371 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6594368 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6594370 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6594366 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6594361 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6594365 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6594363 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6594364 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6594369 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6594362 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6594360 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6594367 2022.03.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6594359 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6555028 2022.03.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6552311 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6552309 2022.03.13 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6552310 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6552307 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6552306 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6552305 2022.03.13 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6552308 2022.03.13 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6531678 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531676 2022.03.06 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6531673 2022.03.06 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6531677 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531675 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531672 2022.03.06 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6531674 2022.03.06 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6531669 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531671 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6531668 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531670 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531666 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6531667 2022.03.06 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6531665 2022.03.06 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6515811 2022.03.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6515812 2022.03.04 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 6515810 2022.03.04 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6515809 2022.03.04 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6515808 2022.03.04 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6483527 2022.02.24 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6478827 2022.02.20 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6478826 2022.02.20 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6478828 2022.02.20 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6462169 2022.02.15 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6462167 2022.02.15 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6462168 2022.02.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6462170 2022.02.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6459031 2022.02.14 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6454304 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6454302 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6454299 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6454282 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6454285 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6454269 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6454314 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6454268 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6454309 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6454291 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6454301 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6454311 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6454279 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6454303 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454289 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6454287 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6454313 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6454308 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6454295 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6454267 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6454284 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6454275 2022.02.13 ŚL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 16 6454305 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6454264 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 6454312 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454266 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6454281 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6454290 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6454271 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6454261 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6454255 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6454286 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6454256 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6454252 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 6454254 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6454260 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6454248 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6454246 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6454245 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6454242 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6454330 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6454328 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6454329 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6454327 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6454325 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6454324 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6454326 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6454321 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6454323 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6454322 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6454319 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6454318 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6454315 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6454316 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6454317 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6454298 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6454296 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6454292 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6454297 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6454283 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6454300 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6454293 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6454294 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454276 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6454280 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454307 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6454273 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6454274 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6454272 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6454306 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454277 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6454263 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6454270 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6454278 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6454262 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454259 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6454257 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6454265 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6454288 2022.02.13 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6454258 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6454250 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6454247 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6454251 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6454253 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6454244 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454243 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6454249 2022.02.13 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6444870 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 6427270 2022.02.05 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6427268 2022.02.05 ŚL mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6427269 2022.02.05 ŚL