Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Charymski : Marcin Charymski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7481382 2022.10.04 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7481381 2022.10.04 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7481379 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7481378 2022.10.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7481380 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7481372 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7481374 2022.10.04 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7481377 2022.10.04 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7481373 2022.10.04 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7481375 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7481376 2022.10.04 MB mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7481369 2022.10.04 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7481370 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7481368 2022.10.04 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7481371 2022.10.04 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7481367 2022.10.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7481365 2022.10.04 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7481364 2022.10.04 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7481363 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7481366 2022.10.04 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7481362 2022.10.04 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7481045 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 7481044 2022.10.04 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7481043 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7481042 2022.10.04 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7481107 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7481106 2022.10.04 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7481105 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7481104 2022.10.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 7481103 2022.10.04 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7481102 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7481101 2022.10.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7481100 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7481099 2022.10.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7481098 2022.10.04 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7481097 2022.10.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7481096 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481108 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7481095 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7481093 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481094 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7481041 2022.10.04 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7481040 2022.10.04 MB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7481039 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481038 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7481034 2022.10.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7481036 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7481035 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481033 2022.10.04 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7481032 2022.10.04 MB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7481031 2022.10.04 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481037 2022.10.04 MB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7481029 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7481030 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7481028 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7481027 2022.10.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7481026 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7481054 2022.10.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7481061 2022.10.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7481057 2022.10.04 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7481060 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7481058 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481059 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481055 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7481052 2022.10.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7481056 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7481053 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7481050 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7481051 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7481048 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7481047 2022.10.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7481049 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7481046 2022.10.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7481092 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7481109 2022.10.04 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7481091 2022.10.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7481090 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7481089 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481088 2022.10.04 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7481087 2022.10.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7481086 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7481085 2022.10.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7481084 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481083 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7481082 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7481081 2022.10.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7481079 2022.10.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7481080 2022.10.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7481078 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7481024 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7481025 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7481023 2022.10.04 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7481022 2022.10.04 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7481021 2022.10.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7481020 2022.10.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7481019 2022.10.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7481017 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481018 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7481016 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7481014 2022.10.04 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7481013 2022.10.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7481015 2022.10.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7481012 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481010 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7481011 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7481077 2022.10.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7481076 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7481075 2022.10.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7481073 2022.10.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7481074 2022.10.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7481072 2022.10.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7481070 2022.10.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7481071 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7481069 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7481067 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481066 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7481064 2022.10.04 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7481063 2022.10.04 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7481062 2022.10.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7481009 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481008 2022.10.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7481003 2022.10.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7481007 2022.10.04 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7481006 2022.10.04 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7481004 2022.10.04 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7481005 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7481002 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7481001 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7481000 2022.10.04 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7480999 2022.10.04 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7480998 2022.10.04 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7480997 2022.10.04 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 7480996 2022.10.04 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7480995 2022.10.04 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7480994 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 270 7478502 2022.10.03 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7478503 2022.10.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7478244 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7478245 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7478246 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7478242 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7478241 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7478243 2022.10.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7478240 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7478239 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7478238 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7478237 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7478234 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7478235 2022.10.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7478236 2022.10.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7478232 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7478233 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7478231 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7477970 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7477671 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477670 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477669 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477650 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7477652 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477648 2022.10.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7477649 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7477646 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7477645 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477647 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477651 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7477644 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7477643 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7477642 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477668 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477667 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7477666 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7477665 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7477664 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477661 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7477660 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7477663 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477662 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7477659 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7477658 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477657 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477656 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477655 2022.10.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7477654 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7477653 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7477378 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7477379 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7477377 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7477380 2022.10.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477397 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7477376 2022.10.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7477375 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7477374 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477373 2022.10.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7477371 2022.10.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7477369 2022.10.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7477370 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7477372 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7477394 2022.10.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7477392 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7477393 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477391 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7477390 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7477395 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477389 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477396 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7477386 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7477388 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477385 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7477387 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477384 2022.10.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7477383 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477381 2022.10.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7477382 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7477367 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7477368 2022.10.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7477365 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7477362 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477361 2022.10.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7477363 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7477364 2022.10.03 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7477366 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477359 2022.10.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7477358 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7477357 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477360 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7477356 2022.10.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7477355 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7477353 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7477354 2022.10.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7477052 2022.10.02 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7477051 2022.10.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7477048 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7477049 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7477050 2022.10.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7477047 2022.10.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7477053 2022.10.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477046 2022.10.02 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7477045 2022.10.02 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7477044 2022.10.02 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7477043 2022.10.02 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7477042 2022.10.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7477040 2022.10.02 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7477039 2022.10.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7477041 2022.10.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477036 2022.10.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7477037 2022.10.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477035 2022.10.02 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7477038 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7477034 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474394 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7474368 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7474392 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474406 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7474358 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7474353 2022.10.02 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474384 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474399 2022.10.02 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7474373 2022.10.02 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7474332 2022.10.02 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7474379 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474346 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7474314 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7474308 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7474385 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474381 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474398 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474380 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474339 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474336 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7474365 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474322 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7474327 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474315 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474319 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7474312 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474306 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474301 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7474302 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7474300 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7474401 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474405 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474372 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7474402 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7474364 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7474359 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7474356 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7474387 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7474351 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7474344 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474343 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474377 2022.10.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7474326 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474328 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474320 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474311 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474378 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7474376 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7474375 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474370 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474367 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7474366 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474404 2022.10.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7474354 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474393 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7474389 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474349 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474382 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474333 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474347 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474325 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474360 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7474388 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7474355 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7474352 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7474386 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7474400 2022.10.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7474397 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7474340 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7474334 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7474330 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7474324 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7474323 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7474362 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7474321 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474307 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474317 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7474342 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7474341 2022.10.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7474338 2022.10.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7474335 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7474350 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474318 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474348 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474309 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7474313 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474310 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7474305 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7474303 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7474304 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7474299 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 7474298 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7474297 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7474395 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474371 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474369 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7474391 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474363 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474361 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7474390 2022.10.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7474357 2022.10.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7474403 2022.10.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7474345 2022.10.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7474383 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7474337 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7474331 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474374 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7474316 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7474329 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7474280 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7474292 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7474293 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7474279 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7474294 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474274 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474285 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7474273 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7474284 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7474286 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474270 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7474268 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7474290 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474283 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474269 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7474282 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7474295 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7474296 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7474281 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474277 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7474291 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7474275 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7474276 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7474272 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7474287 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7474271 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474267 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7474289 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7474266 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7474265 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7474288 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7468401 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468400 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7468399 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7468397 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7468398 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7468396 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468395 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7468394 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468393 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7468392 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468391 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7468388 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7468387 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7468389 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7468385 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7468386 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7468384 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7468383 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7468382 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7468381 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7468379 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7468380 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7468378 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7468376 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7468377 2022.10.01 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7467844 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7467843 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7467842 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7467841 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7467840 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7467860 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7467859 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7467858 2022.10.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467857 2022.10.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7467856 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7467855 2022.10.01 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7467854 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7467853 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7467852 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467851 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7467850 2022.10.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7467849 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7467848 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7467847 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7467846 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7467845 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7467839 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7467838 2022.10.01 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7467837 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7467836 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7467835 2022.10.01 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7467834 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7467833 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7467832 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467831 2022.10.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7467830 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7467829 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7467828 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7467827 2022.10.01 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7467826 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7467825 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7467824 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7467876 2022.10.01 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7467875 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7467874 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7467873 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7467872 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7467871 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7467870 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7467869 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7467868 2022.10.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7467867 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467866 2022.10.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7467865 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467864 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7467863 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7467862 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7467861 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7467791 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7467790 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7467789 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7467788 2022.10.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7467787 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7467786 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467785 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7467784 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7467783 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7467782 2022.10.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7467781 2022.10.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7467780 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7467779 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7467778 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7467777 2022.10.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7467776 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7467774 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7467773 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7467772 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7467771 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7467770 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7467769 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7467768 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7467767 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7467766 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7467765 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7467764 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 37 7467763 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7467762 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7467761 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7467760 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7467759 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7467823 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7467822 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467821 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7467820 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7467819 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7467818 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7467817 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7467816 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7467814 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7467813 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7467815 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467812 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7467811 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7467810 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7467808 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7467809 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7467804 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7467807 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467805 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7467802 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467803 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7467798 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7467801 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7467800 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7467806 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7467799 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7467796 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7467797 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7467795 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7467794 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7467793 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7467792 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7467758 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7467757 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467775 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7467756 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467755 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7467751 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7467753 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7467752 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7467749 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7467754 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7467750 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7467747 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467748 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7467746 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7467745 2022.10.01 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7467744 2022.10.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467009 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467008 2022.09.30 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7467007 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467006 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7467004 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467005 2022.09.30 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 7467003 2022.09.30 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467002 2022.09.30 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7467046 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467071 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467068 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467062 2022.09.30 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7467066 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467067 2022.09.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7467059 2022.09.30 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7467032 2022.09.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7467030 2022.09.30 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7467050 2022.09.30 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 7467033 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467044 2022.09.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7467022 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7467023 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467015 2022.09.30 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7467019 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467058 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467057 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7467056 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467055 2022.09.30 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7467054 2022.09.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7467053 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467052 2022.09.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7467051 2022.09.30 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7467049 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7467073 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467047 2022.09.30 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7467045 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7467069 2022.09.30 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7467043 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467039 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467065 2022.09.30 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7467041 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7467036 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467063 2022.09.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7467061 2022.09.30 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7467060 2022.09.30 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7467040 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467042 2022.09.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7467027 2022.09.30 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7467024 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467021 2022.09.30 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7467018 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467016 2022.09.30 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7467014 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467012 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467011 2022.09.30 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7467010 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7467048 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7467070 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7467064 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7467072 2022.09.30 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7467038 2022.09.30 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7467035 2022.09.30 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7467034 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467028 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7467029 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7467026 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7467025 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7467037 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7467020 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7467013 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7467017 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7467001 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466999 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7467000 2022.09.30 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7467075 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7466998 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466996 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466997 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7466995 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466993 2022.09.30 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7466994 2022.09.30 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7466992 2022.09.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7466991 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7466990 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466989 2022.09.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7466988 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7466987 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466981 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 7466982 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7466980 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7466979 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7466984 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7466983 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7466978 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7466986 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466976 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7466977 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466975 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7466985 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7466974 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7466972 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7466973 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7466971 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7464442 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7464443 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7464441 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7464440 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7464439 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7464438 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7464437 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7464436 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7464435 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7464434 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7464432 2022.09.30 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7464433 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7464431 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464430 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7464426 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7464425 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464424 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7464423 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7464422 2022.09.30 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7464419 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464417 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7464415 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7464428 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464412 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7464410 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7464408 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7464406 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7464405 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7464402 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7464400 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7464420 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464418 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 7464416 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7464414 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7464427 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7464413 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7464411 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7464409 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7464407 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7464404 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7464403 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464401 2022.09.30 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464398 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7464399 2022.09.30 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464397 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7464394 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7464395 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7464393 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7464391 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7464390 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7464392 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464388 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464389 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7464386 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7464387 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7464385 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7464383 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7464382 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7464384 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7464381 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7464380 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7464373 2022.09.30 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7464378 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464379 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7464372 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7464376 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7464377 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464371 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7464369 2022.09.30 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7464370 2022.09.30 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7464375 2022.09.30 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464429 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7464368 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7464367 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7464366 2022.09.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464365 2022.09.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464364 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7462828 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7462827 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7462826 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462824 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7462825 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462505 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462494 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7462511 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7462493 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462509 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462507 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7462478 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7462476 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462484 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7462471 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462504 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7462496 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7462481 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7462480 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7462489 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462488 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7462500 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7462469 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462490 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7462462 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7462468 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7462497 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7462458 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462461 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462457 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7462455 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7462510 2022.09.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462487 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462473 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462491 2022.09.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7462474 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462482 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462475 2022.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7462472 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7462470 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462492 2022.09.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7462463 2022.09.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7462502 2022.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7462486 2022.09.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7462467 2022.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7462477 2022.09.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7462464 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462506 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462479 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462485 2022.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7462503 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7462495 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 7462483 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7462499 2022.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7462508 2022.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7462501 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 28 7462465 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7462466 2022.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7462498 2022.09.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7462456 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7462459 2022.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7462460 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7462454 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7462453 2022.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462452 2022.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7462451 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 7462450 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7462449 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7462446 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7462447 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7462448 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7462444 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462445 2022.09.29 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7462443 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7462442 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7462441 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7462440 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7462439 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462438 2022.09.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7462436 2022.09.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462437 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462435 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7462433 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7462432 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7462434 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7462431 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7462429 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462430 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7462428 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7462427 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7462426 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462425 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7462424 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462423 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7462422 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7462420 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462419 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7462418 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462416 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7462417 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7462415 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7462414 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7462413 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462411 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7462412 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462410 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7462409 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 7462408 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462407 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7462406 2022.09.29 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7460682 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7460685 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 7460684 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7460683 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7459412 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459410 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7459409 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7459411 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7459408 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459407 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7459405 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459406 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7459404 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7459403 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7459401 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7459400 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 7459399 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7459397 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459398 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7459396 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459395 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7459393 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7459394 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7459392 2022.09.28 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7459391 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7459389 2022.09.28 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7459390 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459387 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7459385 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7459386 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7459384 2022.09.28 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7459388 2022.09.28 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7459383 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7459382 2022.09.28 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7459381 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7459379 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7459378 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7459376 2022.09.28 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7459373 2022.09.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7459369 2022.09.28 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7459367 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459372 2022.09.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7459365 2022.09.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459361 2022.09.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7459360 2022.09.27 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7459363 2022.09.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459359 2022.09.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7459355 2022.09.27 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7459351 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7459352 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459354 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7459377 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7459420 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7459374 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7459375 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7459370 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7459371 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459368 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7459366 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7459362 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7459364 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7459358 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7459357 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7459353 2022.09.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7459356 2022.09.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7459350 2022.09.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459349 2022.09.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7459347 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7459345 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459346 2022.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459343 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7459342 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7459341 2022.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7459348 2022.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7459340 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459339 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7459338 2022.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7459337 2022.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7459336 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7459334 2022.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7459335 2022.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7459333 2022.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459277 2022.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7459276 2022.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7459274 2022.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7459275 2022.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7459273 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7459272 2022.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459271 2022.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7459270 2022.09.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7459269 2022.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459268 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7459267 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 7459266 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7459265 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7459264 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7459262 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7459261 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7459027 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7459026 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7459024 2022.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7459020 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7459021 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7459019 2022.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7459016 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7459028 2022.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7459011 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459009 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7459023 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7459006 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7459005 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7459004 2022.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459002 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459001 2022.09.27 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453665 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453535 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7453536 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453533 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453534 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453531 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453532 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7453537 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453530 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7453529 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7453363 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7453362 2022.09.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7453361 2022.09.26 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7453360 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7453379 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7453377 2022.09.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7453375 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7453376 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7453378 2022.09.26 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7453374 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7453373 2022.09.26 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7453370 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453372 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7453371 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7453369 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7453368 2022.09.26 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7453367 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7453366 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453365 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453364 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7453357 2022.09.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7453356 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453358 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453355 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7453359 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453354 2022.09.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7453353 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7453352 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7453351 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7453350 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 7453348 2022.09.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7453349 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7453347 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7453346 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453345 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7453344 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7453343 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7453340 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7453341 2022.09.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453342 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453339 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453338 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7453337 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453335 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453333 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7453336 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453334 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453332 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7453331 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453330 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453329 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453328 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 7453323 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 7453326 2022.09.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7453325 2022.09.26 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7453321 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7453327 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7453318 2022.09.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453322 2022.09.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7453312 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7453308 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7453307 2022.09.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453309 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453303 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7453306 2022.09.26 MZ mapa