Pełna lista obserwacji drużyny

Mario : Mariusz Zub


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7476296 2022.10.02 LB mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7476297 2022.10.02 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 7476298 2022.10.02 LB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7476299 2022.10.02 LB mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7476300 2022.10.02 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7476302 2022.10.02 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7476304 2022.10.02 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7476306 2022.10.02 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7476307 2022.10.02 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7468408 2022.10.01 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7468409 2022.10.01 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7468410 2022.10.01 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7468411 2022.10.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7468412 2022.10.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7468417 2022.10.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7468418 2022.10.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7468419 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7468420 2022.10.01 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7468421 2022.10.01 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7468422 2022.10.01 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7468425 2022.10.01 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7468426 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 7468428 2022.10.01 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7468429 2022.10.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7468430 2022.10.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7468431 2022.10.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 7468432 2022.10.01 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7468434 2022.10.01 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7468436 2022.10.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7468438 2022.10.01 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7468453 2022.10.01 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7468455 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7468456 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7476232 2022.10.01 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7476233 2022.10.01 LB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7476234 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7476235 2022.10.01 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 7476236 2022.10.01 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7476237 2022.10.01 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7476238 2022.10.01 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7476239 2022.10.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7476240 2022.10.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7476241 2022.10.01 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 7476262 2022.10.01 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7476264 2022.10.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7476269 2022.10.01 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7476270 2022.10.01 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7476272 2022.10.01 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7476273 2022.10.01 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7476275 2022.10.01 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7463119 2022.09.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7463123 2022.09.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7463125 2022.09.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7463130 2022.09.29 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7463136 2022.09.29 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7463138 2022.09.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7463140 2022.09.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7463142 2022.09.29 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7463144 2022.09.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7463147 2022.09.29 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7460237 2022.09.28 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7460238 2022.09.28 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7460239 2022.09.28 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7460251 2022.09.28 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7460252 2022.09.28 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7457559 2022.09.27 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7457560 2022.09.27 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7457562 2022.09.27 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7457563 2022.09.27 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7457564 2022.09.27 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7457566 2022.09.27 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7457567 2022.09.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7457568 2022.09.27 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7457569 2022.09.27 LB mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7457571 2022.09.27 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7457572 2022.09.27 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7457573 2022.09.27 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7457574 2022.09.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7457575 2022.09.27 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7457576 2022.09.27 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7457577 2022.09.27 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7457578 2022.09.27 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7457579 2022.09.27 LB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7457643 2022.09.27 LB mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7450999 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 7449051 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 21 7447631 2022.09.25 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7443445 2022.09.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7443447 2022.09.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7443448 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7443449 2022.09.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7443452 2022.09.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7443488 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7443489 2022.09.24 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7443754 2022.09.24 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7443755 2022.09.24 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 15 7445530 2022.09.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7445533 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7445535 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7445539 2022.09.24 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7438265 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7438266 2022.09.23 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7438267 2022.09.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7438268 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7438269 2022.09.23 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7438270 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7438687 2022.09.23 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7438689 2022.09.23 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 7438690 2022.09.23 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7438691 2022.09.23 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7438692 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7438694 2022.09.23 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7438695 2022.09.23 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7438696 2022.09.23 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7438697 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7434997 2022.09.22 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7434998 2022.09.22 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7434999 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7435000 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7435001 2022.09.22 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7435002 2022.09.22 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7435009 2022.09.22 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7435010 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7435011 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7435012 2022.09.22 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7435088 2022.09.22 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7435089 2022.09.22 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7435090 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7435091 2022.09.22 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7435092 2022.09.22 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 40 7435093 2022.09.22 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7435100 2022.09.22 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7435101 2022.09.22 MB mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7435147 2022.09.22 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7435148 2022.09.22 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7435149 2022.09.22 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7435325 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7435326 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7435327 2022.09.22 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7435329 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7435393 2022.09.22 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7435450 2022.09.22 MB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7437492 2022.09.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7437539 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7437541 2022.09.22 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7437542 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7437543 2022.09.22 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7432243 2022.09.20 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7432244 2022.09.20 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7432245 2022.09.20 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7432246 2022.09.20 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7432247 2022.09.20 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7432248 2022.09.20 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7411284 2022.09.13 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7411285 2022.09.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7411289 2022.09.13 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7411293 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7411294 2022.09.13 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7411295 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7411296 2022.09.13 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7411298 2022.09.13 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7411299 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 7411300 2022.09.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7411301 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 7411302 2022.09.13 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7411303 2022.09.13 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7411304 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7411305 2022.09.13 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7411306 2022.09.13 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7411307 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7411308 2022.09.13 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7411309 2022.09.13 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7407411 2022.09.11 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7407412 2022.09.11 LB mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7407415 2022.09.11 LB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7407416 2022.09.11 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7407418 2022.09.11 LB mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7407420 2022.09.11 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7407421 2022.09.11 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7391781 2022.09.06 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7391788 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7391789 2022.09.06 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7391790 2022.09.06 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7391791 2022.09.06 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391792 2022.09.06 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7391793 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391794 2022.09.06 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7391795 2022.09.06 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7391796 2022.09.06 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7391797 2022.09.06 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7391798 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7391799 2022.09.06 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7391800 2022.09.06 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7391802 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 7391804 2022.09.06 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7391805 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7391806 2022.09.06 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7391808 2022.09.06 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7391809 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 7391810 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7391811 2022.09.06 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7391812 2022.09.06 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7389345 2022.09.05 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7389346 2022.09.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7389347 2022.09.05 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7389348 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 7389349 2022.09.05 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7389350 2022.09.05 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7389351 2022.09.05 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7389352 2022.09.05 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7385893 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7385894 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7385895 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7385896 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7385897 2022.09.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7385898 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7385899 2022.09.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7385900 2022.09.04 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7385901 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7385916 2022.09.04 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7385917 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7385918 2022.09.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7385919 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7385920 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7385921 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7385922 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7385923 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7385924 2022.09.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7385925 2022.09.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7385926 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7385927 2022.09.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 7385928 2022.09.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7385929 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7385930 2022.09.04 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 7385959 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7385960 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7386000 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7386018 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7386019 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7386020 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7386021 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7386022 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7386029 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7386030 2022.09.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7386032 2022.09.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7386057 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7386062 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7386065 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7386067 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7379710 2022.09.03 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7379715 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379716 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7379720 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7379721 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7377586 2022.09.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7377587 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 7377588 2022.09.02 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7377589 2022.09.02 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7377590 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 7377591 2022.09.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7377592 2022.09.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7377593 2022.09.02 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7377594 2022.09.02 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7377595 2022.09.02 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7377596 2022.09.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7371988 2022.08.31 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7371989 2022.08.31 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7371990 2022.08.31 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7371991 2022.08.31 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7371992 2022.08.31 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 7371993 2022.08.31 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7371995 2022.08.31 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7372034 2022.08.31 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7372036 2022.08.31 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 7363665 2022.08.28 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7363666 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7363667 2022.08.28 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7363668 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7363670 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7363671 2022.08.28 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7363672 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7363673 2022.08.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 7363674 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7363675 2022.08.28 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7363676 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 7363677 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7363678 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7363679 2022.08.28 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7363680 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7363681 2022.08.28 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7363682 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7363684 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7363685 2022.08.28 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 7363724 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7363727 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7363728 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7363729 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7363730 2022.08.28 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 7363731 2022.08.28 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7363732 2022.08.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7363734 2022.08.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7363735 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7359316 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7359317 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7359320 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 250 7359321 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7359322 2022.08.27 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7359324 2022.08.27 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7359325 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 7359326 2022.08.27 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 24 7359327 2022.08.27 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7359353 2022.08.27 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7359354 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7359355 2022.08.27 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7359356 2022.08.27 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7359357 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7359358 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 7360373 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7355170 2022.08.26 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7355177 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7355162 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7355163 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7355164 2022.08.25 LB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7355165 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7355166 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7355167 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7355168 2022.08.25 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7355169 2022.08.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7350258 2022.08.24 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7350259 2022.08.24 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7350260 2022.08.24 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7350261 2022.08.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7350262 2022.08.24 LB mapa
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 7350263 2022.08.24 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7347320 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7347322 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7347324 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7347325 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 7347328 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347330 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7347332 2022.08.23 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 7347333 2022.08.23 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7347334 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7347336 2022.08.23 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 7347337 2022.08.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7347343 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7347346 2022.08.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7347351 2022.08.23 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7347353 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7347354 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7347355 2022.08.23 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7347356 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347376 2022.08.23 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7347378 2022.08.23 LB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7347379 2022.08.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7347381 2022.08.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7347382 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7347383 2022.08.23 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7347384 2022.08.23 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7347385 2022.08.23 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7347386 2022.08.23 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7347387 2022.08.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347388 2022.08.23 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7347389 2022.08.23 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 7345033 2022.08.22 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7345034 2022.08.22 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7345036 2022.08.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7345039 2022.08.22 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7345041 2022.08.22 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7345042 2022.08.22 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7345043 2022.08.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 7345072 2022.08.22 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7345074 2022.08.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7345075 2022.08.22 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 7345076 2022.08.22 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7345077 2022.08.22 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 7345078 2022.08.22 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 200 7345079 2022.08.22 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7345081 2022.08.22 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7345082 2022.08.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7339185 2022.08.20 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7339186 2022.08.20 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7339187 2022.08.20 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7339188 2022.08.20 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7339189 2022.08.20 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7339190 2022.08.20 LB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7339191 2022.08.20 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7339203 2022.08.20 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7339204 2022.08.20 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7339205 2022.08.20 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7339206 2022.08.20 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7332683 2022.08.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7332684 2022.08.18 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7332685 2022.08.18 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 7332686 2022.08.18 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7332687 2022.08.18 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7332688 2022.08.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7332689 2022.08.18 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7332690 2022.08.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7332691 2022.08.18 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 7332692 2022.08.18 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 7332693 2022.08.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7332694 2022.08.18 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7332695 2022.08.18 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7332696 2022.08.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7326522 2022.08.16 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7326523 2022.08.16 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7326524 2022.08.16 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 7326525 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7326526 2022.08.16 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7326527 2022.08.16 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7326528 2022.08.16 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7326529 2022.08.16 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7326530 2022.08.16 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7326531 2022.08.16 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7326532 2022.08.16 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7326533 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 7326534 2022.08.16 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326535 2022.08.16 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7326536 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7326538 2022.08.16 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7326539 2022.08.16 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7326540 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7326664 2022.08.16 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7326715 2022.08.16 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7319323 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7319324 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7319325 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7319326 2022.08.14 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7319327 2022.08.14 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7319328 2022.08.14 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7319329 2022.08.14 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7319330 2022.08.14 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7319331 2022.08.14 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7319332 2022.08.14 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7319334 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7319335 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7319336 2022.08.14 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7319337 2022.08.14 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 7319338 2022.08.14 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7319339 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7319340 2022.08.14 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7319341 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7314011 2022.08.13 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7314012 2022.08.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7314013 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7314014 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7314015 2022.08.13 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7314016 2022.08.13 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7314017 2022.08.13 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7314018 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7314022 2022.08.13 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7314024 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7314026 2022.08.13 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7314027 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7314028 2022.08.13 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7314029 2022.08.13 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7314031 2022.08.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7306176 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7306177 2022.08.10 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7306181 2022.08.10 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7306185 2022.08.10 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7306193 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7306205 2022.08.10 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 7306209 2022.08.10 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7306210 2022.08.10 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7306213 2022.08.10 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7306215 2022.08.10 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7287680 2022.08.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 7287681 2022.08.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7287682 2022.08.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7287683 2022.08.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 7287690 2022.08.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7287691 2022.08.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7287742 2022.08.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7287743 2022.08.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7287744 2022.08.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7287745 2022.08.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7287746 2022.08.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7287747 2022.08.04 LB mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7274242 2022.07.30 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7274243 2022.07.30 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7274244 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7274264 2022.07.30 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7274265 2022.07.30 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7274266 2022.07.30 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7274267 2022.07.30 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7274316 2022.07.30 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7274317 2022.07.30 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7274319 2022.07.30 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7274320 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 7274321 2022.07.30 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7274322 2022.07.30 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7274323 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7274324 2022.07.30 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 7274325 2022.07.30 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7274326 2022.07.30 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7274328 2022.07.30 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7274329 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7274330 2022.07.30 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7274331 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7274332 2022.07.30 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7274333 2022.07.30 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7274334 2022.07.30 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7274335 2022.07.30 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7274336 2022.07.30 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7274349 2022.07.30 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7274350 2022.07.30 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7274351 2022.07.30 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7257796 2022.07.24 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7257797 2022.07.24 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7257799 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7257800 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7257809 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7257811 2022.07.24 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7257830 2022.07.24 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7257831 2022.07.24 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7257833 2022.07.24 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 7257834 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7257835 2022.07.24 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7257836 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7257837 2022.07.24 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7257845 2022.07.24 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7257846 2022.07.24 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7257848 2022.07.24 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7257849 2022.07.24 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7257850 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7257851 2022.07.24 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7257859 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7257861 2022.07.24 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7257862 2022.07.24 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7257864 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7254900 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 7254932 2022.07.23 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7254933 2022.07.23 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7254936 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7254937 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7254938 2022.07.23 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7254940 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7254941 2022.07.23 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7254942 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 7254944 2022.07.23 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7254945 2022.07.23 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 7254947 2022.07.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7254949 2022.07.23 LB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 7254950 2022.07.23 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 7240290 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7240291 2022.07.18 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7240292 2022.07.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7240294 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7240295 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7240306 2022.07.18 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7240307 2022.07.18 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7240308 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7240309 2022.07.18 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7240310 2022.07.18 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7240312 2022.07.18 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7240313 2022.07.18 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7240314 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7240315 2022.07.18 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7240316 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7240317 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7240318 2022.07.18 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7240320 2022.07.18 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7240322 2022.07.18 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7240323 2022.07.18 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7205757 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7205758 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7205759 2022.07.08 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7205760 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7205761 2022.07.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7205762 2022.07.08 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 7205774 2022.07.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 7205776 2022.07.08 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7205777 2022.07.08 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7205778 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7205779 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7205783 2022.07.08 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7205784 2022.07.08 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7205785 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7201836 2022.07.07 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7201837 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7201838 2022.07.07 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7201839 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 7201840 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7201841 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7201842 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7201843 2022.07.07 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7201844 2022.07.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7201845 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7201846 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7201847 2022.07.07 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7201848 2022.07.07 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7201849 2022.07.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7201850 2022.07.07 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7201851 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7201852 2022.07.07 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7201853 2022.07.07 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7201854 2022.07.07 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7201855 2022.07.07 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7201856 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7201857 2022.07.07 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7201858 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7201859 2022.07.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7201860 2022.07.07 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7201893 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7201904 2022.07.07 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7192407 2022.07.04 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7192408 2022.07.04 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7192409 2022.07.04 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7192410 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7192411 2022.07.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7192412 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7192413 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7192414 2022.07.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7192416 2022.07.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7192417 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7192418 2022.07.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7192419 2022.07.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7192420 2022.07.04 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7192421 2022.07.04 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7192422 2022.07.04 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7192423 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7192431 2022.07.04 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7192443 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7192444 2022.07.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7192445 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7192446 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7192447 2022.07.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7192448 2022.07.04 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7194116 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7187401 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7187405 2022.07.03 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7187408 2022.07.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7187410 2022.07.03 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7187412 2022.07.03 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7187416 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7187417 2022.07.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7187418 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7187421 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7187422 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7187441 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7187444 2022.07.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7187453 2022.07.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7187454 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7187456 2022.07.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7187458 2022.07.03 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7187459 2022.07.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7187460 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7187479 2022.07.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7187496 2022.07.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7187497 2022.07.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7187498 2022.07.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 7187500 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 7187516 2022.07.03 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7187518 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7187519 2022.07.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7187520 2022.07.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7187522 2022.07.03 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7187525 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7188837 2022.07.03 PM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7179861 2022.07.01 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7179862 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7179863 2022.07.01 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7179866 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7179867 2022.07.01 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7179868 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7179869 2022.07.01 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7179870 2022.07.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7179871 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7179872 2022.07.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7179873 2022.07.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 7179875 2022.07.01 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7179876 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7179877 2022.07.01 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7179878 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7179879 2022.07.01 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7179880 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7179881 2022.07.01 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7179882 2022.07.01 LB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 7127488 2022.06.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7105360 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7105361 2022.06.12 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7105362 2022.06.12 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7105363 2022.06.12 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7105364 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7105365 2022.06.12 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7105366 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7105367 2022.06.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7105369 2022.06.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 7105423 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7105425 2022.06.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7105427 2022.06.12 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7105428 2022.06.12 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7105430 2022.06.12 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7105431 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7105452 2022.06.12 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7105455 2022.06.12 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7105456 2022.06.12 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7099980 2022.06.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7099982 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7099984 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7099986 2022.06.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7099988 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7099989 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7099990 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7099991 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7100003 2022.06.11 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7100004 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7100005 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7100007 2022.06.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7100009 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7100011 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7100012 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7100022 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 125 7100024 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7100025 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7100026 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7100027 2022.06.11 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7100029 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7100031 2022.06.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7100032 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7100034 2022.06.11 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7100039 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 14 7100051 2022.06.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7100084 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7100148 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7100150 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7100151 2022.06.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7100153 2022.06.11 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7100154 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7100156 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7100190 2022.06.11 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7100193 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7100194 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7100197 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7100198 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7100200 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7100202 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7100203 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7100204 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7100206 2022.06.11 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7100207 2022.06.11 LB mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 7100208 2022.06.11 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7073495 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7073496 2022.06.05 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7073497 2022.06.05 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7073500 2022.06.05 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7073501 2022.06.05 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7062825 2022.06.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7062826 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7062834 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7062868 2022.06.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7055450 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7055451 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7055452 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7055455 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7055462 2022.06.02 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7055466 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7055477 2022.06.02 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7055481 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7055518 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7055540 2022.06.02 LB mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7055541 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7055545 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7055548 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7055552 2022.06.02 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 7047357 2022.05.31 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7047360 2022.05.31 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7047364 2022.05.31 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7047368 2022.05.31 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7047372 2022.05.31 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7047379 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7047384 2022.05.31 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7047387 2022.05.31 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7047429 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7047432 2022.05.31 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7047435 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7047441 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7047445 2022.05.31 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7047451 2022.05.31 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7047462 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7047468 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7047475 2022.05.31 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7047479 2022.05.31 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7047482 2022.05.31 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7047492 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7047495 2022.05.31 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7047500 2022.05.31 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7047502 2022.05.31 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7032244 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7032245 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7032247 2022.05.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7032262 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7032276 2022.05.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7032277 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7032279 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 7032280 2022.05.29 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7032281 2022.05.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7032283 2022.05.29 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7032284 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7032285 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7032293 2022.05.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7032294 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7032295 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7032314 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7032315 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7032316 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7032317 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7032318 2022.05.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7032319 2022.05.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7032320 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7032321 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7032324 2022.05.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7032325 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 7032327 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7032332 2022.05.29 LB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7032340 2022.05.29 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7032341 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7032342 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7020315 2022.05.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7020316 2022.05.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7020317 2022.05.26 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7020318 2022.05.26 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6923630 2022.05.12 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 6923631 2022.05.12 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6923632 2022.05.12 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6923633 2022.05.12 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6918600 2022.05.11 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6918605 2022.05.11 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6918606 2022.05.11 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6918607 2022.05.11 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6918608 2022.05.11 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6918619 2022.05.11 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6918620 2022.05.11 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6918621 2022.05.11 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 6918622 2022.05.11 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 6918624 2022.05.11 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6896894 2022.05.08 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6896896 2022.05.08 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6896897 2022.05.08 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6896898 2022.05.08 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6888279 2022.05.07 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6888280 2022.05.07 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6888291 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 6888292 2022.05.07 LB mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6888293 2022.05.07 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6888294 2022.05.07 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6888295 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6888296 2022.05.07 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6888297 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6888309 2022.05.07 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6888313 2022.05.07 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6888314 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6879848 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6879849 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6879850 2022.05.06 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6879851 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6879852 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6879853 2022.05.06 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6879854 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 6879855 2022.05.06 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6879856 2022.05.06 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6879857 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 6879858 2022.05.06 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6879859 2022.05.06 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6869929 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6869930 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6869931 2022.05.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6869932 2022.05.05 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6869933 2022.05.05 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6869947 2022.05.05 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6869948 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6869949 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6869950 2022.05.05 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6869951 2022.05.05 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6869952 2022.05.05 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6869984 2022.05.05 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6870005 2022.05.05 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6870025 2022.05.05 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6870027 2022.05.05 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6870028 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6870029 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6870031 2022.05.05 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6870032 2022.05.05 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6870033 2022.05.05 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6870034 2022.05.05 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6870035 2022.05.05 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6866699 2022.05.04 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 6866701 2022.05.04 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6866702 2022.05.04 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6866703 2022.05.04 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6854731 2022.05.03 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6854732 2022.05.03 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6854735 2022.05.03 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6832615 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6832616 2022.05.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6832618 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6832619 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6832620 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6832621 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6832624 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6832625 2022.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6832626 2022.05.01 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6832627 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 6832628 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6832629 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6826633 2022.04.30 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6826634 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6826636 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6826640 2022.04.30 LB mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6826641 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6826643 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 6826645 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6826646 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6826648 2022.04.30 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6826649 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6826651 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6826652 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 6826676 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6826685 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6826686 2022.04.30 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6826707 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6826708 2022.04.30 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6826709 2022.04.30 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6826711 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6826713 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6826714 2022.04.30 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 6826715 2022.04.30 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 6826716 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6826718 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 6826720 2022.04.30 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6826724 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6826726 2022.04.30 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6826727 2022.04.30 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6826728 2022.04.30 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6804018 2022.04.27 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6804021 2022.04.27 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 6804023 2022.04.27 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6804024 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6804026 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6804028 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6804030 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6804032 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6804034 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6804035 2022.04.27 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6804036 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6804038 2022.04.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6804039 2022.04.27 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6804042 2022.04.27 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6804043 2022.04.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6804045 2022.04.27 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6804047 2022.04.27 LB mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 6 6804048 2022.04.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6804051 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6804056 2022.04.27 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6804061 2022.04.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6804076 2022.04.27 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6804079 2022.04.27 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 8 6804082 2022.04.27 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6804086 2022.04.27 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6799277 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6799278 2022.04.26 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6799279 2022.04.26 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 6799281 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6799282 2022.04.26 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 6799283 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 6799284 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 6799285 2022.04.26 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6799288 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6799422 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6799427 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 6799428 2022.04.26 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6799443 2022.04.26 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6799465 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6799466 2022.04.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6799467 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6799468 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6799476 2022.04.26 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6799477 2022.04.26 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 6799478 2022.04.26 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6799479 2022.04.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6794229 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6794230 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6794231 2022.04.25 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6794232 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6794233 2022.04.25 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6794234 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6794235 2022.04.25 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 6794236 2022.04.25 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6794238 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 6794239 2022.04.25 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6794246 2022.04.25 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6794249 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6794250 2022.04.25 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6794253 2022.04.25 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6794255 2022.04.25 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6794258 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6794260 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6794263 2022.04.25 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6794265 2022.04.25 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6794267 2022.04.25 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6794268 2022.04.25 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6794269 2022.04.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 6781599 2022.04.24 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1