Pełna lista obserwacji drużyny

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6384641 2022.01.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6382537 2022.01.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6382536 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6382535 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378480 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378476 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 6378475 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 6378474 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378473 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6378472 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6378471 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6378467 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6378469 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378470 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6378466 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6378477 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378463 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378479 2022.01.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6378465 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6378468 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6378494 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6378493 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6378496 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6378492 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6378495 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6378487 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6378489 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378491 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378490 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6378483 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378482 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6378484 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6378485 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378486 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6378488 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6378458 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6378478 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6378462 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6378460 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6378464 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6378457 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6378461 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6378455 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6378456 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6378453 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6378452 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6378454 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6378451 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6378449 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378450 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6378448 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6378447 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378446 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6363659 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363660 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6354035 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6354034 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6354033 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6354032 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 37 6354046 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6354044 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6354052 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6354043 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354049 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354050 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 68 6354040 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6354048 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6354041 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6354042 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6354067 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 6354065 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6354068 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6354064 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6354063 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6354066 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6354059 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6354058 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6354061 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 6354054 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6354056 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354001 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6353990 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6353998 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353999 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6353996 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6353988 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6354000 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6353992 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6353993 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6353991 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6353987 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6353989 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6353986 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353997 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6354019 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6354020 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 6354022 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6354024 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6354023 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6354029 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6354013 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6354018 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 6354021 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6354012 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6354010 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6354006 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6354004 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6354007 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6353984 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6353979 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6353980 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6353976 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6353974 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6353983 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6353975 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6353973 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6353982 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6353978 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6353977 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6353971 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6353972 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6353981 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6353970 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6353969 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6354025 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6354017 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6354028 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6354011 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6354014 2022.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6354009 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354026 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6354027 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6354016 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6354005 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354015 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6354008 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 6354002 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6337628 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6337627 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6337626 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6337625 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6337624 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6337623 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6337622 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6337618 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6337619 2022.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6337620 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6337617 2022.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6329898 2022.01.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6326703 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6326688 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6326701 2022.01.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6326700 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6326699 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6326698 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6326697 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6326696 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6326695 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6326693 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326694 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6326692 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6326690 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6326689 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6326691 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6326682 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6326683 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 38 6326684 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 13 6326685 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6326686 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6326687 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6317882 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6317875 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6317879 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6317878 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6317874 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6317881 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317877 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317873 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6317880 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6317871 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317872 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6317876 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317883 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317870 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6317869 2022.01.01 mapa