Pełna lista obserwacji drużyny

photopietrewicz : Michał Pietrewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7434775 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7407048 2022.09.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 30 7407049 2022.09.12 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7407047 2022.09.12 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7407053 2022.09.12 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7407051 2022.09.12 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7407046 2022.09.12 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7407050 2022.09.12 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7407045 2022.09.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7407044 2022.09.12 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7407042 2022.09.12 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7407052 2022.09.12 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7407043 2022.09.12 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7407040 2022.09.12 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7407039 2022.09.12 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7407038 2022.09.12 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7407041 2022.09.12 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7407037 2022.09.12 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7407036 2022.09.12 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 8 7407035 2022.09.12 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7357358 2022.08.27 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7357359 2022.08.27 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7356494 2022.08.27 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7356493 2022.08.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7356495 2022.08.27 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7356492 2022.08.27 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7356491 2022.08.27 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7356490 2022.08.27 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7335315 2022.08.19 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7335317 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7335314 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7335311 2022.08.19 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7335310 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7335316 2022.08.19 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7335309 2022.08.19 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7335308 2022.08.19 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7335305 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 7335306 2022.08.19 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7335304 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7335307 2022.08.19 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7335301 2022.08.19 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7335303 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7335313 2022.08.19 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 7335300 2022.08.19 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 7335299 2022.08.19 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7335297 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7335296 2022.08.19 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7335298 2022.08.19 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7335295 2022.08.19 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 7335294 2022.08.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7335302 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7335292 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7335293 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7335291 2022.08.19 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7335288 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7335289 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7335290 2022.08.19 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7309679 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7288633 2022.08.05 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7288635 2022.08.05 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7288634 2022.08.05 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7288632 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7288631 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7288630 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7288628 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7288629 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7288650 2022.08.05 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7288651 2022.08.05 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7288648 2022.08.05 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 7288647 2022.08.05 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7288645 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7288644 2022.08.05 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7288646 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7288643 2022.08.05 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7288642 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7288641 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 7 7288640 2022.08.05 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7288637 2022.08.05 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7288639 2022.08.05 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7288638 2022.08.05 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7281241 2022.08.02 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7272861 2022.07.30 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7272860 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 7272859 2022.07.30 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7272858 2022.07.30 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 7272857 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7272856 2022.07.30 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7272855 2022.07.30 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7270021 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7270020 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7270019 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7270018 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7199050 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7199048 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7199045 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7199047 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7199044 2022.07.04 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7199042 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7199043 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7199065 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7199064 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 7199063 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7199068 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7199071 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7199062 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7199070 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 20 7199069 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7199066 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 7199067 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7199061 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7199060 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7199059 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7199058 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 7199049 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 30 7199057 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7199040 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7199041 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7199039 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7199038 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7199035 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 50 7199037 2022.07.03 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7199036 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 7199034 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7199033 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7199032 2022.07.03 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7199030 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7199028 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7199029 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7199027 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7199026 2022.07.02 ŁD mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 7183366 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7183364 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 7183367 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7183361 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7183365 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7183363 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7183362 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7183359 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7183360 2022.07.02 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7183356 2022.07.02 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7183358 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7183354 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7183357 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7183355 2022.06.12 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7183353 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7097511 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7098840 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7097508 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7097506 2022.06.11 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7097509 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7097507 2022.06.11 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7097505 2022.06.11 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7097504 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7097503 2022.06.11 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7097502 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7097501 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7097500 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 7097499 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7097498 2022.06.11 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7097497 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7097496 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7097493 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7097494 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7097495 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7097492 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7095629 2022.06.11 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7095631 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7095630 2022.06.11 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7068387 2022.06.05 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7068386 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7068385 2022.06.05 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7068384 2022.06.05 MB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7068382 2022.06.05 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7068381 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7068379 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7068380 2022.06.05 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7068378 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7068377 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7068376 2022.06.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7000532 2022.05.22 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7000534 2022.05.22 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7000533 2022.05.22 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7000530 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7000529 2022.05.22 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7000531 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7000527 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7000535 2022.05.22 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7000528 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7000526 2022.05.22 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7000525 2022.05.22 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7000524 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7000520 2022.05.22 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7000522 2022.05.22 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7000523 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7000517 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7000516 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7000518 2022.05.22 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7000521 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7000519 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7000513 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7000512 2022.05.22 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7000514 2022.05.22 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7000515 2022.05.22 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7000511 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7000509 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7000508 2022.05.22 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7000510 2022.05.22 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6994539 2022.05.21 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6994538 2022.05.21 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6994537 2022.05.21 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6994536 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6994534 2022.05.21 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6994535 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6994533 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6994532 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6994531 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6994528 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6994530 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6994529 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6994526 2022.05.21 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6994527 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6994524 2022.05.21 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6994525 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6994523 2022.05.21 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6994521 2022.05.21 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6994522 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6994519 2022.05.21 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6994520 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6994518 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6994517 2022.05.21 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6994516 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 6990943 2022.05.20 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6990942 2022.05.20 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6990941 2022.05.20 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6990944 2022.05.20 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6990940 2022.05.20 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6954848 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6954847 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6954846 2022.05.15 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 6954845 2022.05.15 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6954843 2022.05.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6954842 2022.05.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6954841 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6954844 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6954839 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6954840 2022.05.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6954838 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6954837 2022.05.15 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6954836 2022.05.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6954835 2022.05.15 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6954833 2022.05.15 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6954834 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6954832 2022.05.15 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6954830 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6954857 2022.05.15 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6954860 2022.05.15 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6954859 2022.05.15 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 6954856 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6954849 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6954855 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6954854 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6954852 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6954853 2022.05.15 MB mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6954829 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6954828 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6954825 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6954827 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6954850 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6954851 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6954826 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6954822 2022.05.15 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6954858 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6954823 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6954820 2022.05.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6954819 2022.05.15 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6954821 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6954818 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6954817 2022.05.15 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6954816 2022.05.15 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6954815 2022.05.15 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6934495 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6934494 2022.05.14 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6934491 2022.05.14 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6934492 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6934490 2022.05.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6934493 2022.05.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6934496 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6921323 2022.05.12 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6916874 2022.05.11 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6896173 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6896172 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6896170 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6896187 2022.05.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6896188 2022.05.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6896189 2022.05.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6896185 2022.05.08 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6896186 2022.05.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6896184 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6896183 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 6896181 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6896180 2022.05.08 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6896182 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6896179 2022.05.08 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6896178 2022.05.08 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6896177 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6896176 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6896174 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6896175 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6896167 2022.05.08 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6896169 2022.05.08 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6896166 2022.05.08 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6896165 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6896164 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 6896163 2022.05.08 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6896168 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6896162 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6896161 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6896160 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6896159 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6896157 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6896158 2022.05.08 PM mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6896156 2022.05.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6896171 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 6896155 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6896154 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6873345 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6833603 2022.05.01 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6833604 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6833602 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6833601 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833599 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6833600 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6832542 2022.05.01 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6832036 2022.05.01 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6832034 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6832035 2022.05.01 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6832033 2022.05.01 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6825483 2022.04.30 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6825482 2022.04.30 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6825484 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6825480 2022.04.30 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6825481 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6797988 2022.04.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6797987 2022.04.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6797986 2022.04.26 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6792418 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6792419 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6792417 2022.04.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6792416 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6792412 2022.04.24 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6792414 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6792415 2022.04.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6792413 2022.04.24 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6792410 2022.04.24 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6792409 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6792411 2022.04.24 PM mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6792408 2022.04.24 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6734497 2022.04.17 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6734492 2022.04.17 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6734496 2022.04.17 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6734498 2022.04.17 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6734493 2022.04.17 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6734494 2022.04.17 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6734495 2022.04.17 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6727919 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6727917 2022.04.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6727935 2022.04.16 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6727933 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6727930 2022.04.16 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6727934 2022.04.16 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6727932 2022.04.16 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6727931 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6727926 2022.04.16 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6727927 2022.04.16 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6727928 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6727922 2022.04.16 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6727929 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6727923 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 6727921 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6727918 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6727924 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6727920 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 6727925 2022.04.16 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6727915 2022.04.16 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6727913 2022.04.16 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6727914 2022.04.16 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6727916 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6727911 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6727908 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 6727912 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6727906 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 6727905 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 6727909 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6727904 2022.04.16 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6727903 2022.04.16 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6727910 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6727902 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6727901 2022.04.16 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6727907 2022.04.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6722464 2022.04.15 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6700552 2022.04.12 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6700551 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6700550 2022.04.12 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6700549 2022.04.12 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6700545 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6700546 2022.04.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6700543 2022.04.12 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 6700544 2022.04.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6700542 2022.04.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6700541 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6700537 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6700539 2022.04.12 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6700538 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6700547 2022.04.12 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6700540 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6700535 2022.04.12 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6700534 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6700536 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6700533 2022.04.12 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6700554 2022.04.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 6700555 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6700531 2022.04.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6700528 2022.04.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6700526 2022.04.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6700525 2022.04.12 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6700529 2022.04.12 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6700524 2022.04.12 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 6700527 2022.04.12 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6700532 2022.04.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6700530 2022.04.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 6700519 2022.04.12 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6700522 2022.04.12 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6700521 2022.04.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6700523 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6700520 2022.04.12 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6700518 2022.04.12 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6698912 2022.04.09 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6698911 2022.04.09 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6698914 2022.04.09 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6698907 2022.04.09 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6698915 2022.04.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6698913 2022.04.09 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6698916 2022.04.09 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6698908 2022.04.09 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6698910 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6698909 2022.04.09 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6666923 2022.04.06 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6666922 2022.04.06 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6666919 2022.04.06 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6666921 2022.04.06 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6666920 2022.04.06 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6659913 2022.04.04 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6657792 2022.04.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6657793 2022.04.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 6657791 2022.04.03 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6657790 2022.04.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6631799 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 6631796 2022.03.29 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6631797 2022.03.29 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6631798 2022.03.29 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6631795 2022.03.29 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6631794 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6618612 2022.03.27 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6609749 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 6609750 2022.03.26 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6609744 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6609747 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 6609745 2022.03.26 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6609746 2022.03.26 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6609748 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6609741 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6609740 2022.03.26 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609743 2022.03.26 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6609737 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6609739 2022.03.26 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6609742 2022.03.26 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6609738 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6609735 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6609731 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6609734 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6609733 2022.03.26 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6609732 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6609728 2022.03.26 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6609730 2022.03.26 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6609729 2022.03.26 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609736 2022.03.26 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6607169 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6607168 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6607167 2022.03.25 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6607180 2022.03.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6607182 2022.03.25 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6607183 2022.03.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6607184 2022.03.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6607176 2022.03.25 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6607178 2022.03.25 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6607179 2022.03.25 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6607186 2022.03.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6607181 2022.03.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6607175 2022.03.25 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6607185 2022.03.25 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6607177 2022.03.25 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6607172 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6607173 2022.03.25 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6607174 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6607171 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6607170 2022.03.25 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6604765 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6604763 2022.03.25 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6604761 2022.03.25 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6604759 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6604757 2022.03.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6604762 2022.03.25 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6604764 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6604755 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6604754 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6604753 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6604756 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6604760 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 6604758 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6604752 2022.03.25 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6604745 2022.03.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6604748 2022.03.25 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6604751 2022.03.25 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6604746 2022.03.25 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6604749 2022.03.25 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6604750 2022.03.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6604743 2022.03.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6604747 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6604742 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6604739 2022.03.25 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6604741 2022.03.25 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6604744 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6604740 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 6604738 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6604736 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6604737 2022.03.25 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6602823 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6602814 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6602813 2022.03.25 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6602810 2022.03.21 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6602812 2022.03.21 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6602809 2022.03.21 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6576916 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 6576919 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6576918 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6576915 2022.03.19 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6576917 2022.03.19 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 6576912 2022.03.19 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 4 6576913 2022.03.19 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6576910 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6576911 2022.03.19 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 2 6576909 2022.03.19 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6576914 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6576907 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6576908 2022.03.19 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6576905 2022.03.19 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6576906 2022.03.19 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 5 6576921 2022.03.19 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6576904 2022.03.19 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6576901 2022.03.19 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6576903 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6576902 2022.03.19 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6576897 2022.03.19 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6576899 2022.03.19 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6576898 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6576900 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6576894 2022.03.19 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6576896 2022.03.19 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6576895 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6576892 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6576893 2022.03.19 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6569638 2022.03.18 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6567191 2022.03.18 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6565458 2022.03.17 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6565457 2022.03.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6565459 2022.03.17 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6565456 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6549065 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6549062 2022.03.13 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6549064 2022.03.13 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6549063 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6549060 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6549058 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6549059 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6549057 2022.03.13 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6549061 2022.03.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6547465 2022.03.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 6547464 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6547463 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6547460 2022.03.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6547461 2022.03.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6547462 2022.03.13 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6547459 2022.03.13 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6543978 2022.03.12 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6543979 2022.03.12 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6543976 2022.03.12 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6543972 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6543977 2022.03.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6543973 2022.03.12 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6543974 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6543971 2022.03.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6543975 2022.03.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6535341 2022.03.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6535343 2022.03.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6535340 2022.03.10 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6535339 2022.03.10 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6535338 2022.03.10 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6535335 2022.03.10 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6535342 2022.03.10 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6535337 2022.03.10 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6535336 2022.03.10 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6535334 2022.03.10 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6529137 2022.03.08 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6511157 2022.03.03 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6511156 2022.03.03 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6511155 2022.03.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6511132 2022.03.03 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6511131 2022.03.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6511125 2022.03.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6511124 2022.03.03 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6511123 2022.03.03 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6511122 2022.03.03 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6511120 2022.03.03 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6511121 2022.03.03 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6498024 2022.02.27 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6498023 2022.02.27 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6497288 2022.02.27 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6497289 2022.02.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6497285 2022.02.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6497287 2022.02.27 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6497286 2022.02.27 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6497283 2022.02.27 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6497281 2022.02.27 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6497282 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6497284 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6497280 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6497304 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 9 6497302 2022.02.27 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6497303 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6497305 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6497300 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6497301 2022.02.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6497299 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6497298 2022.02.27 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6497297 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6497296 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6497295 2022.02.27 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6497294 2022.02.27 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6497293 2022.02.27 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6497292 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6497290 2022.02.27 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6497291 2022.02.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6497278 2022.02.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6497277 2022.02.27 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6497279 2022.02.27 WM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 6497274 2022.02.27 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6497276 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6497275 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6497273 2022.02.27 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6497271 2022.02.27 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6497272 2022.02.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6497270 2022.02.27 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6497269 2022.02.27 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6497266 2022.02.27 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6497267 2022.02.27 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6497268 2022.02.27 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6497264 2022.02.27 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6497265 2022.02.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6490742 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6488674 2022.02.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6483677 2022.02.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6472685 2022.02.20 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6472684 2022.02.20 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6472686 2022.02.20 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6472687 2022.02.20 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6472683 2022.02.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6472534 2022.02.20 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6472532 2022.02.20 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6472533 2022.02.20 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6472531 2022.02.20 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6468115 2022.02.18 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6468114 2022.02.18 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6468113 2022.02.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6468112 2022.02.18 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6468110 2022.02.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6468111 2022.01.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6468109 2022.01.18 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6468107 2022.01.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6468108 2022.01.18 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6468106 2022.01.18 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6370730 2022.01.15 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6370729 2022.01.15 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6370746 2022.01.15 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6370745 2022.01.15 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6370744 2022.01.15 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6370742 2022.01.15 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6370738 2022.01.15 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6370740 2022.01.15 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6370734 2022.01.15 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6370736 2022.01.15 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6370733 2022.01.15 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6370737 2022.01.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6370735 2022.01.15 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6370743 2022.01.15 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6370741 2022.01.15 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6370739 2022.01.08 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6370731 2022.01.08 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 24 6370732 2022.01.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336331 2022.01.06 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6336329 2022.01.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6336332 2022.01.06 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6336330 2022.01.06 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6336326 2022.01.06 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336327 2022.01.06 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6336328 2022.01.06 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6336325 2022.01.06 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6328794 2022.01.04 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6328793 2022.01.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6328792 2022.01.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6328791 2022.01.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6328790 2022.01.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6328789 2022.01.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6328786 2022.01.04 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6328788 2022.01.04 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6328787 2022.01.04 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6318590 2022.01.02 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6318589 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6318587 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6318588 2022.01.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6318586 2022.01.02 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6316360 2022.01.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6316359 2022.01.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6316358 2022.01.01 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6316357 2022.01.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6316356 2022.01.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6316355 2022.01.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6316354 2022.01.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6316353 2022.01.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6316352 2022.01.01 PM mapa