Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6373823 2022.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6373839 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6373837 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6373838 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6373835 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6373834 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6373836 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6373833 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6373832 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6373830 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6373829 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373828 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6373831 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6373825 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6373826 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373824 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373827 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6373821 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6373822 2022.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6373820 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6373819 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6373818 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6373817 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6373816 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373814 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6373815 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6373813 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6373812 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6373811 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6373810 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6373809 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6373840 2022.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6373808 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6363671 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6363672 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6363670 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363669 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363668 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363666 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6363667 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6363664 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363662 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363663 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6336324 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 179 6332896 2022.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6332892 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6332893 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332898 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6332888 2022.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6332887 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6332890 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6332889 2022.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6332891 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6332895 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6328637 2022.01.04 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6328636 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328634 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6328632 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6328633 2022.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320305 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6319608 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6319607 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 6319606 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319604 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319605 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6319603 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6319601 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319600 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319599 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6319602 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319598 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319597 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6319638 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6319639 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319637 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6319636 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6319635 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6319634 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6319632 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6319633 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6319629 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319628 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6319630 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6319626 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6319627 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6319625 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6319640 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6319618 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6319620 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6319622 2022.01.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6319619 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 6319616 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6319624 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6319617 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6319623 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6319615 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6319613 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 6319614 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6319621 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6319611 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6319612 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 6319609 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6316772 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316771 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6316770 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6316769 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6316768 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6316766 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316765 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6316764 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6316763 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316762 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6316761 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6316759 2022.01.01 mapa