Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7475120 2022.10.02 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7475122 2022.10.02 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7475118 2022.10.02 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7475121 2022.10.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7475117 2022.10.02 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7475119 2022.10.02 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7475116 2022.10.02 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7436542 2022.09.22 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7434833 2022.09.22 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7413452 2022.09.14 KP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7404744 2022.09.11 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7404745 2022.09.11 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7404716 2022.09.11 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404717 2022.09.11 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7404714 2022.09.11 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7404713 2022.09.11 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 7404715 2022.09.11 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7404712 2022.09.11 KP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 7399750 2022.09.10 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7350905 2022.08.25 KP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7316259 2022.08.14 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7316199 2022.08.14 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7316200 2022.08.14 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7316195 2022.08.14 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7316197 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7316196 2022.08.14 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7316194 2022.08.14 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7316193 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7316192 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7316190 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7316188 2022.08.14 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7316191 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7316187 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7316189 2022.08.14 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7316186 2022.08.14 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7316184 2022.08.14 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7316185 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7316180 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7316182 2022.08.14 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7316181 2022.08.14 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316183 2022.08.14 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7316179 2022.08.14 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7315902 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7315901 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7315900 2022.08.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315898 2022.08.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315899 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7315897 2022.08.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7315895 2022.08.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7315896 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7315893 2022.08.14 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7315894 2022.08.14 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7315892 2022.08.14 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 7315891 2022.08.14 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7315890 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7281199 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7281200 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7281197 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7281198 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7281196 2022.08.02 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7281125 2022.08.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7281124 2022.08.02 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7281123 2022.08.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7276108 2022.07.31 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7276106 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7276103 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7276105 2022.07.31 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7276107 2022.07.31 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7276102 2022.07.31 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7276104 2022.07.31 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7276098 2022.07.31 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7276099 2022.07.31 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7276101 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7276094 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7276093 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7276097 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 7276096 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7276095 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7276090 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7276092 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7276091 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7276089 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7276088 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7276086 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7276085 2022.07.31 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7276087 2022.07.31 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7175413 2022.06.23 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7077775 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7030543 2022.05.29 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6975750 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6975751 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6975753 2022.05.18 KP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6975749 2022.05.18 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6975748 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6975747 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6975745 2022.05.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6975752 2022.05.18 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6975746 2022.05.18 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6975743 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6975742 2022.05.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6975744 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 6892137 2022.05.08 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6884851 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6884849 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6884847 2022.05.07 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6887291 2022.05.07 KP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6884846 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6884845 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6884848 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6876326 2022.05.06 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6876325 2022.05.06 KP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6876324 2022.05.06 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6872949 2022.05.05 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6872948 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6872946 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6872947 2022.05.05 KP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 6872943 2022.05.05 KP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6872938 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6872945 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6872939 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6872944 2022.05.05 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6872940 2022.05.05 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6872941 2022.05.05 KP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 6872937 2022.05.05 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6872942 2022.05.05 KP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6872936 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6872934 2022.05.05 KP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6872933 2022.05.05 KP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6823328 2022.04.30 KP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6823327 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 44 6823329 2022.04.30 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 6823330 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6786493 2022.04.24 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 10 6775466 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6764462 2022.04.21 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6764463 2022.04.21 KP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6764459 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6764458 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6764460 2022.04.21 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6764461 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6764457 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6764456 2022.04.21 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6751481 2022.04.19 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6751479 2022.04.19 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6751480 2022.04.19 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6751478 2022.04.19 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6751477 2022.04.19 KP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6751473 2022.04.19 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6751476 2022.04.19 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6751475 2022.04.19 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6751472 2022.04.19 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6751474 2022.04.19 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6742839 2022.04.18 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6742838 2022.04.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6742841 2022.04.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6742840 2022.04.18 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6742837 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6742835 2022.04.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6742834 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6742836 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6742832 2022.04.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6742833 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6742831 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 6738424 2022.04.18 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6708652 2022.04.13 KP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6708534 2022.04.13 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6708536 2022.04.13 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6708535 2022.04.13 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6701794 2022.04.12 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6701795 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6701793 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6701792 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6701789 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6701790 2022.04.12 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6701791 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6701788 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6701787 2022.04.12 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6699655 2022.04.12 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6699654 2022.04.12 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6670994 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6670990 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6670993 2022.04.07 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6670991 2022.04.07 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6670992 2022.04.07 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6670987 2022.04.07 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6670988 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6670986 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6670989 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6670985 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6670996 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6670984 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6669066 2022.04.07 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6662770 2022.04.05 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6662769 2022.04.05 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6662771 2022.04.05 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6662768 2022.04.05 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6662767 2022.04.05 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6662766 2022.04.05 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6662765 2022.04.05 KP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6662764 2022.04.05 KP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 6662763 2022.04.05 KP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6659706 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6659707 2022.04.04 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6659708 2022.04.04 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6659710 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6659704 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6659709 2022.04.04 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6659705 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6659703 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6659702 2022.04.04 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6659701 2022.04.04 KP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6659700 2022.04.04 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6640356 2022.03.31 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6640241 2022.03.31 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6636631 2022.03.30 KP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6636630 2022.03.30 KP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6636629 2022.03.30 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6632909 2022.03.29 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6632916 2022.03.29 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6632915 2022.03.29 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6632914 2022.03.29 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6632910 2022.03.29 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6632912 2022.03.29 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6632911 2022.03.29 KP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6632913 2022.03.29 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6619461 2022.03.27 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6619460 2022.03.27 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6619459 2022.03.27 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6619462 2022.03.27 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6619458 2022.03.27 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6619457 2022.03.27 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6619456 2022.03.27 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6619455 2022.03.27 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6605653 2022.03.25 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6605654 2022.03.25 KP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6605652 2022.03.25 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6602693 2022.03.24 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6602691 2022.03.24 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6602692 2022.03.24 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6602690 2022.03.24 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6602689 2022.03.24 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6602688 2022.03.24 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6602686 2022.03.24 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6602685 2022.03.24 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6602684 2022.03.24 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6602687 2022.03.24 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6596615 2022.03.23 KP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6596089 2022.03.23 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6596090 2022.03.23 KP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6593267 2022.03.22 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6587524 2022.03.21 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6587077 2022.03.21 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6567571 2022.03.18 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6567570 2022.03.18 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1720 6567569 2022.03.18 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6567436 2022.03.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6567437 2022.03.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6567438 2022.03.18 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6567434 2022.03.18 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6567435 2022.03.18 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6566341 2022.03.17 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 6565454 2022.03.17 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6565453 2022.03.17 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 6565452 2022.03.17 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6566686 2022.03.17 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6562364 2022.03.16 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6562362 2022.03.16 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6562363 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6562360 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6562359 2022.03.16 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6562365 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6562357 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6562358 2022.03.16 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6562361 2022.03.16 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6562356 2022.03.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6562354 2022.03.16 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6562353 2022.03.16 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6562355 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6562351 2022.03.16 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6562348 2022.03.16 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6562350 2022.03.16 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6562349 2022.03.16 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6562346 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6562352 2022.03.16 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6562345 2022.03.16 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6562343 2022.03.16 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6562344 2022.03.16 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6562342 2022.03.16 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6562341 2022.03.16 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6562347 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6562340 2022.03.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3000 6562337 2022.03.16 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6562339 2022.03.16 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6562334 2022.03.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6562336 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6562332 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6562338 2022.03.16 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6562333 2022.03.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6562335 2022.03.16 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6562329 2022.03.16 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6562330 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6562327 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6562328 2022.03.16 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6562326 2022.03.16 KP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6562325 2022.03.16 KP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6562324 2022.03.16 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6560933 2022.03.16 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6560932 2022.03.16 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6560929 2022.03.16 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6560930 2022.03.16 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6560928 2022.03.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6560925 2022.03.16 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6560926 2022.03.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6560927 2022.03.16 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6557376 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6557375 2022.03.15 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6557374 2022.03.15 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6557372 2022.03.15 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 6557373 2022.03.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6557369 2022.03.15 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6557370 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6557368 2022.03.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6557371 2022.03.15 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6557367 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6557366 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 6557364 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 6557363 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6557362 2022.03.15 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6556639 2022.03.15 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6556638 2022.03.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6556637 2022.03.15 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6556636 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6556635 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6556634 2022.03.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6556633 2022.03.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6556632 2022.03.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6556631 2022.03.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6556630 2022.03.15 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6556629 2022.03.15 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6556628 2022.03.15 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6554148 2022.03.14 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 6554147 2022.03.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6554145 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6554143 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6554142 2022.03.14 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6554149 2022.03.14 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6554144 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6554146 2022.03.14 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6554140 2022.03.14 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6554136 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6554139 2022.03.14 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6554138 2022.03.14 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6554137 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6554141 2022.03.14 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6554135 2022.03.14 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6554134 2022.03.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6553392 2022.03.14 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6553391 2022.03.14 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6553390 2022.03.14 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6553387 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6553388 2022.03.14 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6553386 2022.03.14 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6553385 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6553382 2022.03.14 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6553389 2022.03.14 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6553383 2022.03.14 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6553384 2022.03.14 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6553381 2022.03.14 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6553380 2022.03.14 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6553379 2022.03.14 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6553377 2022.03.14 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6553376 2022.03.14 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6553375 2022.03.14 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6553372 2022.03.14 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6553373 2022.03.14 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6553378 2022.03.14 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6553370 2022.03.14 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6553371 2022.03.14 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6553369 2022.03.14 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6553368 2022.03.14 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6553365 2022.03.14 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6553366 2022.03.14 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6553367 2022.03.14 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6553363 2022.03.14 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6546526 2022.03.13 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6546527 2022.03.13 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6546525 2022.03.13 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6546522 2022.03.13 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6546524 2022.03.13 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6546523 2022.03.13 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6546521 2022.03.13 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6546520 2022.03.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6546528 2022.03.13 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6546518 2022.03.13 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6546511 2022.03.13 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6546517 2022.03.13 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6546509 2022.03.13 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 84 6546513 2022.03.13 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6546515 2022.03.13 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6546514 2022.03.13 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6546512 2022.03.13 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6546505 2022.03.13 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6546516 2022.03.13 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6546508 2022.03.13 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6546507 2022.03.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6546510 2022.03.13 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6546506 2022.03.13 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6546504 2022.03.13 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6546503 2022.03.13 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6546502 2022.03.13 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6540353 2022.03.12 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6540378 2022.03.12 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6540377 2022.03.12 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6540375 2022.03.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6540374 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6540373 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6540376 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 49 6540372 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6540371 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 6540370 2022.03.12 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6540369 2022.03.12 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6540368 2022.03.12 KP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6540367 2022.03.12 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6540366 2022.03.12 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6540365 2022.03.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6540364 2022.03.12 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6532896 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6532894 2022.03.09 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6532892 2022.03.09 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6532893 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6532886 2022.03.09 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6532891 2022.03.09 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6532889 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6532888 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6532885 2022.03.09 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6532890 2022.03.09 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6532883 2022.03.09 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6532881 2022.03.09 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6532884 2022.03.09 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6532887 2022.03.09 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6532882 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6532301 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6532302 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6532299 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6532300 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6532298 2022.03.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 6532297 2022.03.09 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6532296 2022.03.09 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6529773 2022.03.08 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6529769 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6529766 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 6529765 2022.03.08 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6529779 2022.03.08 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6529778 2022.03.08 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 6529777 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6529781 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 6529776 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6529770 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6529775 2022.03.08 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6529767 2022.03.08 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6529774 2022.03.08 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6529768 2022.03.08 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6529764 2022.03.08 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6529763 2022.03.08 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6529771 2022.03.08 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6529762 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6529782 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6529760 2022.03.08 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6529761 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6529758 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6529759 2022.03.08 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6529757 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 74 6529756 2022.03.08 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6529755 2022.03.08 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6529754 2022.03.08 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6529751 2022.03.08 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6529750 2022.03.08 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6529753 2022.03.08 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6529752 2022.03.08 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6529746 2022.03.08 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6529747 2022.03.08 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6529749 2022.03.08 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6529748 2022.03.08 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6523033 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6523032 2022.03.06 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6523034 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6523030 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6523031 2022.03.06 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 6523029 2022.03.06 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6519869 2022.03.06 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6519868 2022.03.06 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6519866 2022.03.06 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6519867 2022.03.06 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6519865 2022.03.06 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6519864 2022.03.06 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6519863 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6519862 2022.03.06 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6519861 2022.03.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6519859 2022.03.06 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6519860 2022.03.06 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6519857 2022.03.06 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6519856 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6519855 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 53 6519858 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6519853 2022.03.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6519854 2022.03.06 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6519851 2022.03.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6519852 2022.03.06 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6519850 2022.03.06 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6519847 2022.03.06 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6519848 2022.03.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6519849 2022.03.06 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6519845 2022.03.06 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6519846 2022.03.06 KP mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 6517056 2022.03.05 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6515736 2022.03.05 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6515731 2022.03.05 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6515735 2022.03.05 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6515728 2022.03.05 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6515727 2022.03.05 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6515726 2022.03.05 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6515730 2022.03.05 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6515734 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6515722 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6515721 2022.03.05 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6515725 2022.03.05 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6515729 2022.03.05 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6515720 2022.03.05 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6515732 2022.03.05 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6515733 2022.03.05 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6515718 2022.03.05 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6515717 2022.03.05 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6515716 2022.03.05 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6515714 2022.03.05 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6515715 2022.03.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6515710 2022.03.05 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6515713 2022.03.05 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6515712 2022.03.05 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6515709 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6515706 2022.03.05 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6515708 2022.03.05 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6515707 2022.03.05 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6515711 2022.03.05 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6515703 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6515705 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6515704 2022.03.05 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6509510 2022.03.02 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5500 6509509 2022.03.02 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6509507 2022.03.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6509511 2022.03.02 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6509506 2022.03.02 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2700 6509505 2022.03.02 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6509508 2022.03.02 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6506381 2022.03.01 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6506383 2022.03.01 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6506380 2022.03.01 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6506382 2022.03.01 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6506384 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6506379 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6506376 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6506378 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6506374 2022.03.01 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6506377 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6506375 2022.03.01 KP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6506373 2022.03.01 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6505032 2022.03.01 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6505031 2022.03.01 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6505029 2022.03.01 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6505028 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6505030 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6505027 2022.03.01 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6505025 2022.03.01 KP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6505024 2022.03.01 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6496323 2022.02.27 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6496325 2022.02.27 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6496326 2022.02.27 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6496327 2022.02.27 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6496321 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6496324 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 6496320 2022.02.27 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6496322 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6486762 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6484976 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6484975 2022.02.24 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6484991 2022.02.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6484992 2022.02.24 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6484990 2022.02.24 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6484988 2022.02.24 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 6484989 2022.02.24 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6484986 2022.02.24 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6484987 2022.02.24 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6484985 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6484984 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6484982 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6484980 2022.02.24 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6484983 2022.02.24 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6484979 2022.02.24 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6484981 2022.02.24 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6484978 2022.02.24 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6467661 2022.02.18 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 6467662 2022.02.18 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467663 2022.02.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6467660 2022.02.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6467659 2022.02.18 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6467657 2022.02.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6467658 2022.02.18 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6467654 2022.02.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6467655 2022.02.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6467656 2022.02.18 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6467653 2022.02.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6444523 2022.02.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6444524 2022.02.12 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6444522 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6444525 2022.02.12 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6444521 2022.02.12 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6444520 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6444518 2022.02.12 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 6444517 2022.02.12 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6444515 2022.02.12 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6444519 2022.02.12 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6444516 2022.02.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6444513 2022.02.12 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6444510 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6444512 2022.02.12 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6444509 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6444511 2022.02.12 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6444508 2022.02.12 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6444507 2022.02.12 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6444506 2022.02.12 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6444505 2022.02.12 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6444504 2022.02.12 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6444502 2022.02.12 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6444501 2022.02.12 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6444500 2022.02.12 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6444503 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6444499 2022.02.12 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6444498 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6444497 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6441764 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6441768 2022.02.11 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6441767 2022.02.11 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6441766 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6441765 2022.02.11 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6441762 2022.02.11 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6441784 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6441783 2022.02.11 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6441782 2022.02.11 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6441780 2022.02.11 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6441779 2022.02.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6441778 2022.02.11 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6441776 2022.02.11 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6441775 2022.02.11 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6441774 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6441773 2022.02.11 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6441771 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6441770 2022.02.11 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6441772 2022.02.11 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6441769 2022.02.11 KP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6435223 2022.02.08 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6434633 2022.02.08 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6434632 2022.02.08 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6434631 2022.02.08 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6434629 2022.02.08 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6434630 2022.02.08 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6434628 2022.02.08 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6434627 2022.02.08 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6434626 2022.02.08 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6434625 2022.02.08 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6434623 2022.02.08 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 6434622 2022.02.08 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6397413 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6397412 2022.01.23 KP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6397408 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6397406 2022.01.23 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6397411 2022.01.23 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6397409 2022.01.23 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6397407 2022.01.23 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6397410 2022.01.23 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 6397429 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397428 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6397430 2022.01.23 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6397424 2022.01.23 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6397427 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6397422 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6397423 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6397426 2022.01.23 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6397425 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6397417 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6397420 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6397421 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6397419 2022.01.23 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6397418 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 6397415 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6397416 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6397400 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6397397 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6397404 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6397394 2022.01.23 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6397403 2022.01.23 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6397399 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 6397402 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 82 6397405 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6397398 2022.01.23 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6397401 2022.01.23 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6397393 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 6397396 2022.01.23 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6397391 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6397390 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397395 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397392 2022.01.23 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6397389 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6397388 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6397386 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6397387 2022.01.23 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6397380 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397382 2022.01.23 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6397383 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6397385 2022.01.23 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6397384 2022.01.23 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6397377 2022.01.23 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6397376 2022.01.23 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6397374 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6397379 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397381 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6397378 2022.01.23 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6397375 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6388563 2022.01.22 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6388557 2022.01.22 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6388558 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6388555 2022.01.22 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6388556 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6388554 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6373823 2022.01.16 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6373839 2022.01.16 KP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6373837 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6373838 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6373835 2022.01.16 KP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6373834 2022.01.16 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6373836 2022.01.16 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6373833 2022.01.16 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6373832 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6373830 2022.01.16 KP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6373829 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373828 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6373831 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6373825 2022.01.16 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6373826 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373824 2022.01.16 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373827 2022.01.16 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6373821 2022.01.16 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6373822 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6373820 2022.01.16 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6373819 2022.01.16 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6373818 2022.01.16 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6373817 2022.01.16 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6373816 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373814 2022.01.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6373815 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6373813 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6373812 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6373811 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6373810 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6373809 2022.01.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6373840 2022.01.16 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6373808 2022.01.16 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6363671 2022.01.09 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6363672 2022.01.09 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6363670 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363669 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363668 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363666 2022.01.09 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6363667 2022.01.09 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6363664 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363662 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363663 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6336324 2022.01.06 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 179 6332896 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6332892 2022.01.05 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6332893 2022.01.05 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332898 2022.01.05 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6332888 2022.01.05 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6332887 2022.01.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6332890 2022.01.05 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6332889 2022.01.05 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6332891 2022.01.05 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6332895 2022.01.05 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6328637 2022.01.04 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6328636 2022.01.04 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328634 2022.01.04 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6328632 2022.01.04 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6328633 2022.01.04 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320305 2022.01.02 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6319608 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6319607 2022.01.02 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 6319606 2022.01.02 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319604 2022.01.02 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319605 2022.01.02 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6319603 2022.01.02 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6319601 2022.01.02 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319600 2022.01.02 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319599 2022.01.02 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6319602 2022.01.02 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319598 2022.01.02 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319597 2022.01.02 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6319638 2022.01.02 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6319639 2022.01.02 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319637 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6319636 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6319635 2022.01.02 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6319634 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6319632 2022.01.02 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6319633 2022.01.02 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6319629 2022.01.02 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319628 2022.01.02 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6319630 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6319626 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6319627 2022.01.02 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6319625 2022.01.02 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6319640 2022.01.02 KP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6319618 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6319620 2022.01.02 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6319622 2022.01.02 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6319619 2022.01.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 6319616 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6319624 2022.01.02 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6319617 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6319623 2022.01.02 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6319615 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6319613 2022.01.02 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 6319614 2022.01.02 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6319621 2022.01.02 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6319611 2022.01.02 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6319612 2022.01.02 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 6319609 2022.01.02 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6316772 2022.01.01 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316771 2022.01.01 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6316770 2022.01.01 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6316769 2022.01.01 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6316768 2022.01.01 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6316766 2022.01.01 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316765 2022.01.01 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6316764 2022.01.01 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6316763 2022.01.01 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316762 2022.01.01 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6316761 2022.01.01 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6316759 2022.01.01 KP mapa