Pełna lista obserwacji drużyny

Qll27 : Maciej Kulmajer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6353894 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6353893 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6353891 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6353892 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6346766 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6346768 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6346764 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6346769 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6346765 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6346762 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6346763 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6346761 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6346760 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6346758 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6346757 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6346759 2022.01.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6342703 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6315528 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6315526 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6315525 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6315530 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6315529 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6315527 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 6315524 2022.01.01 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6313272 2022.01.01 mapa