Pełna lista obserwacji drużyny

Qll27 : Maciej Kulmajer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7470689 2022.10.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7470688 2022.10.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7470687 2022.10.01 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 73 7470686 2022.10.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 7470685 2022.10.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 7470691 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7470690 2022.10.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7471935 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7471937 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 7471939 2022.10.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7471940 2022.10.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7471941 2022.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7471942 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7471943 2022.10.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7471944 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7471945 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7471946 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7471947 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7471948 2022.10.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 7471949 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7471950 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7471951 2022.10.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7471952 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7471953 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 7471955 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7471956 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7471957 2022.10.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7471958 2022.10.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7471959 2022.10.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7471960 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7471961 2022.10.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 157 7471962 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7471963 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7471964 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7471965 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7471966 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7471967 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7471968 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7471969 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7471971 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7471972 2022.10.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7466486 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7466485 2022.09.30 WP mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7468085 2022.09.30 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7434957 2022.09.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7434956 2022.09.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7434955 2022.09.22 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7434954 2022.09.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7434953 2022.09.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7434952 2022.09.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7434951 2022.09.22 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7434950 2022.09.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7434949 2022.09.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7434948 2022.09.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7471991 2022.09.18 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7445578 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 7471989 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7435120 2022.09.18 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7435119 2022.09.18 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7445577 2022.09.18 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7471992 2022.09.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7430223 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7435121 2022.09.18 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7427781 2022.09.18 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7471982 2022.09.18 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 7471987 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7471990 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7471984 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7427774 2022.09.18 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7427775 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7427776 2022.09.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7427777 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7427778 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7427784 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7427785 2022.09.18 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7427786 2022.09.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7427787 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7427788 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7427789 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7427790 2022.09.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7427791 2022.09.18 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7471996 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7422068 2022.09.17 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7430224 2022.09.17 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7445553 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7429167 2022.09.17 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7445550 2022.09.17 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7472003 2022.09.17 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7445552 2022.09.17 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7471995 2022.09.17 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7429168 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7430222 2022.09.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7422069 2022.09.17 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7471998 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7472000 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7430221 2022.09.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7445551 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7422071 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7445554 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 7471999 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 7422073 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7472001 2022.09.17 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 7422072 2022.09.17 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7422078 2022.09.17 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7432664 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7432665 2022.09.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7432666 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7432667 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7432668 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7432669 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1000 7432670 2022.09.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7432671 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7432672 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7432673 2022.09.17 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7432674 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7432676 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7432677 2022.09.17 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7432678 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7432679 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7432680 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7432681 2022.09.17 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 7433910 2022.09.17 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7433911 2022.09.17 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7433912 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7433913 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7433914 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7433915 2022.09.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7433916 2022.09.17 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7433917 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7433919 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7433920 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7445544 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7445545 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7445546 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7445547 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7445548 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7445549 2022.09.17 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 50 7472004 2022.09.17 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7434958 2022.09.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7378973 2022.09.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7378972 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7378971 2022.09.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7378970 2022.09.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7378969 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7378968 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7378967 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 7378966 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7378965 2022.09.03 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7378964 2022.09.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7378962 2022.09.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7378963 2022.09.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7378961 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7378960 2022.09.03 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7378959 2022.09.03 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7378958 2022.09.03 WP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 10 7379130 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7237935 2022.07.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7237934 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7237932 2022.07.18 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 7237933 2022.07.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7237931 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7237929 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7206457 2022.07.08 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7206458 2022.07.08 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7206459 2022.07.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7206460 2022.07.08 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7206461 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7206462 2022.07.08 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7206463 2022.07.08 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7206464 2022.07.08 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7206465 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7206466 2022.07.08 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7206467 2022.07.08 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7206468 2022.07.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7206469 2022.07.08 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7206470 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7206471 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7206472 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7206473 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7206474 2022.07.08 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7197440 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7197441 2022.07.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7197442 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7197443 2022.07.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7197444 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7197445 2022.07.05 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7197446 2022.07.05 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7197447 2022.07.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7197448 2022.07.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7197449 2022.07.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7197450 2022.07.05 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7197451 2022.07.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7197452 2022.07.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7197453 2022.07.05 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7197454 2022.07.05 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7197455 2022.07.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7197456 2022.07.05 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7197457 2022.07.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7206475 2022.07.03 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7206476 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7206477 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7206478 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7206479 2022.07.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7206480 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7206481 2022.07.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7206482 2022.07.03 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7206483 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7206484 2022.07.03 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 7186887 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7186888 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7186903 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7186904 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7186905 2022.07.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 7186906 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7186907 2022.07.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7186908 2022.07.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7186909 2022.07.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7186910 2022.07.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7186911 2022.07.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7186912 2022.07.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186913 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7186914 2022.07.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7186915 2022.07.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186916 2022.07.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7186917 2022.07.02 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7186918 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7186919 2022.07.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7186920 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7186921 2022.07.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7186922 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7186923 2022.07.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7186924 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7186925 2022.07.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7186926 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7186927 2022.07.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7186928 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7186929 2022.07.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7186930 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186931 2022.07.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7186932 2022.07.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186933 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7186934 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7186935 2022.07.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379576 2022.07.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7379577 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7379578 2022.07.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7379579 2022.07.01 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7379580 2022.07.01 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7379581 2022.07.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7379582 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7379583 2022.07.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7379584 2022.07.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7379585 2022.07.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7131521 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7131520 2022.06.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7131519 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7131518 2022.06.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7131517 2022.06.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7131516 2022.06.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7131515 2022.06.18 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7131514 2022.06.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7131513 2022.06.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7131512 2022.06.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7131822 2022.06.18 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7131823 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7131824 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7131825 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7131826 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7131827 2022.06.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7131828 2022.06.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7131829 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7127700 2022.06.17 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 7127699 2022.06.17 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7127694 2022.06.17 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7127692 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7127697 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7127701 2022.06.17 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7127695 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7127691 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7127698 2022.06.17 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7127690 2022.06.16 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7127696 2022.06.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7127693 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7127689 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7127688 2022.06.16 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7127687 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7127686 2022.06.16 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7090870 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7090869 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7090868 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7090867 2022.06.09 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7090865 2022.06.09 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7090866 2022.06.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7073243 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7073242 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7073241 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7073238 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7073240 2022.06.05 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7073235 2022.06.05 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7073239 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7073236 2022.06.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7073237 2022.06.05 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7073234 2022.06.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7065547 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7065563 2022.06.04 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7065558 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7065557 2022.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7065559 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7065561 2022.06.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 7065556 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7065562 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 7065553 2022.06.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7065560 2022.06.04 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7065552 2022.06.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7065555 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7065554 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7065550 2022.06.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7065551 2022.06.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7065549 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7065548 2022.06.04 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7065544 2022.06.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7065545 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7065540 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7065539 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7065538 2022.06.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7065542 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7065543 2022.06.04 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7065541 2022.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7065546 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7065536 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7065534 2022.06.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7065537 2022.06.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7065533 2022.06.04 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7065532 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7065531 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7065535 2022.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7059482 2022.06.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7059483 2022.06.03 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7059480 2022.06.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7059481 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7059477 2022.06.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7059479 2022.06.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7059478 2022.06.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7059476 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7059475 2022.06.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7059474 2022.06.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7059471 2022.06.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7059469 2022.06.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7059472 2022.06.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7059470 2022.06.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7059473 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7059464 2022.06.03 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7059465 2022.06.03 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7059468 2022.06.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7059467 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7059466 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7059462 2022.06.03 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7059463 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7059459 2022.06.01 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7059461 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7059460 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7036800 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7036798 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7036804 2022.05.29 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7036799 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7036803 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7036797 2022.05.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7036802 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7036801 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7036795 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7017273 2022.05.25 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7017274 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7017275 2022.05.25 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7017276 2022.05.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7017277 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7017278 2022.05.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7017279 2022.05.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7017280 2022.05.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7017281 2022.05.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7017282 2022.05.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7017283 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7017284 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7017285 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7017286 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7017287 2022.05.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7017288 2022.05.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7017289 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7017290 2022.05.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7017291 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7017292 2022.05.25 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7017293 2022.05.25 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7017294 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7017295 2022.05.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7017296 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7017297 2022.05.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7017298 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7017299 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7017300 2022.05.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7017301 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7017302 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7017303 2022.05.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7017304 2022.05.25 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7017305 2022.05.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7017306 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7017307 2022.05.25 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7017308 2022.05.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6998106 2022.05.22 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6998105 2022.05.22 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6998104 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6997595 2022.05.22 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6997597 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6998021 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6998022 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6998054 2022.05.22 WP mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 6998076 2022.05.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6998077 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6993643 2022.05.21 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 6937070 2022.05.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6937072 2022.05.14 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6937071 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6937069 2022.05.14 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6937067 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6937068 2022.05.14 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6937073 2022.05.14 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6937074 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6912730 2022.05.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6880964 2022.05.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6880963 2022.05.06 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6880961 2022.05.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6880962 2022.05.06 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6880960 2022.05.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6880959 2022.05.06 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6880958 2022.05.06 WP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6880955 2022.05.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6880957 2022.05.06 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6880954 2022.05.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6880956 2022.05.06 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6880953 2022.05.06 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6880952 2022.05.06 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6867922 2022.05.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6861233 2022.05.03 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6861232 2022.05.03 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6861231 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6850916 2022.05.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6850918 2022.05.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6850917 2022.05.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6850914 2022.05.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6850913 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6850915 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 38 6850911 2022.05.02 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6850912 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6850910 2022.05.02 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6850909 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6847773 2022.05.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6847774 2022.05.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6847775 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6847771 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6847776 2022.05.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6847772 2022.05.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6847769 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6847768 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 6847767 2022.05.02 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6847766 2022.05.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6847764 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6847763 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6847761 2022.05.02 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6847760 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6847759 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6847765 2022.05.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6847757 2022.05.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6847758 2022.05.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6847755 2022.05.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6847753 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6847752 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6847762 2022.05.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6847756 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6847751 2022.05.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6847754 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6847750 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6836169 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6836134 2022.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6836135 2022.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6836136 2022.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6836137 2022.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6836138 2022.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6836139 2022.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6836140 2022.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6836141 2022.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6836142 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6836143 2022.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6836144 2022.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6836145 2022.05.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6836146 2022.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6836808 2022.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6836809 2022.05.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6836810 2022.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6836811 2022.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6836812 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6836813 2022.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6836814 2022.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6836815 2022.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6836816 2022.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6836817 2022.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6836818 2022.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6836819 2022.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6836820 2022.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6836821 2022.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6836822 2022.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6836824 2022.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6836825 2022.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6836826 2022.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6836827 2022.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6836828 2022.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6836829 2022.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6836830 2022.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6836831 2022.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6836832 2022.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 6836833 2022.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6836834 2022.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6836835 2022.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6839399 2022.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6839400 2022.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6839401 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6839402 2022.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6839403 2022.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6839404 2022.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6839405 2022.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6839406 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6839407 2022.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6839408 2022.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6839409 2022.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6839410 2022.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6839411 2022.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6839412 2022.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6839413 2022.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6839414 2022.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6839415 2022.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6839416 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6839417 2022.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6839418 2022.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6839419 2022.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6839420 2022.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6839421 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6839422 2022.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6839423 2022.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6839424 2022.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6839425 2022.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6839426 2022.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6839427 2022.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6839428 2022.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6839440 2022.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6839441 2022.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6839442 2022.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6839443 2022.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6839444 2022.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6839445 2022.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6839446 2022.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6839447 2022.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6839448 2022.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6839449 2022.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6839450 2022.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6839451 2022.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6839452 2022.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6839453 2022.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6839454 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6839455 2022.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6839456 2022.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6839457 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6839458 2022.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6839459 2022.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6839460 2022.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6839461 2022.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6839463 2022.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6839464 2022.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6839465 2022.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6839466 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6839467 2022.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6839468 2022.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6839469 2022.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6839470 2022.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6839471 2022.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6839472 2022.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6839473 2022.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6839474 2022.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6839477 2022.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6839478 2022.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6839479 2022.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6839480 2022.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6839481 2022.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6839482 2022.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6839483 2022.05.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6839484 2022.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6839485 2022.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6839486 2022.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6839487 2022.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6839488 2022.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6839489 2022.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6839490 2022.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6839491 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6839492 2022.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6839493 2022.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6839494 2022.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6839495 2022.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6839496 2022.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6839497 2022.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6839498 2022.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6839501 2022.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6841014 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 6841015 2022.05.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6841016 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6841017 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6841018 2022.05.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6841019 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6841020 2022.05.01 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6841021 2022.05.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6841022 2022.05.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6841023 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6841024 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6841025 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6841026 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6841027 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6841028 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6841029 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6841030 2022.05.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6841031 2022.05.01 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6841032 2022.05.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6841041 2022.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6841042 2022.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6841043 2022.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6841044 2022.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6841045 2022.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6841046 2022.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6841047 2022.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6841048 2022.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6841049 2022.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6832917 2022.04.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6832916 2022.04.30 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6832915 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6832914 2022.04.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6832913 2022.04.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6832912 2022.04.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6832911 2022.04.30 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6832910 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6832909 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6832908 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6832907 2022.04.30 WP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 6821614 2022.04.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6821613 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6821612 2022.04.29 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6821611 2022.04.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6821610 2022.04.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6821609 2022.04.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6821608 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6821607 2022.04.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6821606 2022.04.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6821605 2022.04.29 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6821604 2022.04.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6821603 2022.04.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6821602 2022.04.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6821601 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6821600 2022.04.29 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6821599 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6821598 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6821597 2022.04.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6822031 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6812122 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6812115 2022.04.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6812120 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6812116 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6812121 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6812114 2022.04.28 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6812119 2022.04.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6812117 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6812113 2022.04.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6789136 2022.04.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6789134 2022.04.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6789132 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6789135 2022.04.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6789133 2022.04.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6789131 2022.04.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6789044 2022.04.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6789043 2022.04.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6788925 2022.04.24 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6788919 2022.04.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6788924 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6788923 2022.04.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6788922 2022.04.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6788917 2022.04.24 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6788921 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6788918 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6788916 2022.04.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6788920 2022.04.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6788940 2022.04.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6788935 2022.04.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6788939 2022.04.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6788931 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6788936 2022.04.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6788933 2022.04.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6788932 2022.04.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6788938 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6788928 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6788929 2022.04.24 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6788930 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6788942 2022.04.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6788934 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6788926 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6788927 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6788941 2022.04.24 WP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6763027 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6763028 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6763024 2022.04.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6763025 2022.04.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6763026 2022.04.21 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6763023 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6763021 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 6763020 2022.04.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6763022 2022.04.21 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6763018 2022.04.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6763019 2022.04.21 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6763016 2022.04.21 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6763017 2022.04.21 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6763015 2022.04.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6752707 2022.04.19 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6752706 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6752721 2022.04.19 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6752722 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6752720 2022.04.19 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6752719 2022.04.19 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6752717 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6752716 2022.04.19 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6752718 2022.04.19 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6752714 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6752715 2022.04.19 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6752713 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6752712 2022.04.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6752723 2022.04.19 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6752711 2022.04.19 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6752710 2022.04.19 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6752708 2022.04.19 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6752709 2022.04.19 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6741117 2022.04.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6741116 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6741115 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6741114 2022.04.18 WP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 6729278 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6725932 2022.04.16 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6725933 2022.04.16 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6725931 2022.04.16 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6725930 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6725929 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6725928 2022.04.16 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6725926 2022.04.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6725922 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6725921 2022.04.16 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6725920 2022.04.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6725923 2022.04.16 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6725918 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 15 6725924 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6725925 2022.04.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6725927 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6725919 2022.04.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6725915 2022.04.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6725916 2022.04.16 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6725913 2022.04.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6725914 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6725912 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6725911 2022.04.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6725908 2022.04.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6725905 2022.04.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6725910 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6725909 2022.04.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6725907 2022.04.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6725903 2022.04.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6725900 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6725902 2022.04.16 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6725899 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6725896 2022.04.16 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6725901 2022.04.16 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6725897 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 6725904 2022.04.15 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6725898 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6716440 2022.04.14 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6716304 2022.04.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6716303 2022.04.14 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6716305 2022.04.14 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6716302 2022.04.14 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6716298 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6716300 2022.04.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6716297 2022.04.14 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6716301 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6716296 2022.04.14 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6716299 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6716295 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6716294 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6716293 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6709231 2022.04.13 WP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6709233 2022.04.13 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6702875 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6709375 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6702123 2022.04.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6702122 2022.04.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6702121 2022.04.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6702124 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6702118 2022.04.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6702119 2022.04.12 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6702117 2022.04.12 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6702116 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6702114 2022.04.12 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6702115 2022.04.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6702113 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6702112 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6702111 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6687119 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6687075 2022.04.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6687077 2022.04.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6687076 2022.04.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6687078 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6687094 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 6687092 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6687090 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6687089 2022.04.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6687093 2022.04.10 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6687087 2022.04.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6687088 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6687084 2022.04.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6687091 2022.04.10 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6687083 2022.04.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6687086 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6687081 2022.04.10 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6687082 2022.04.10 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6687085 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6687080 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6687079 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6687072 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6687071 2022.04.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6687073 2022.04.10 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6687074 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6687070 2022.04.10 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6687065 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6687068 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6687067 2022.04.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6687066 2022.04.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6687063 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6687069 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6687062 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6687064 2022.04.10 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6687059 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6687060 2022.04.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6687061 2022.04.10 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6681272 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6680827 2022.04.09 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6680298 2022.04.09 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6680296 2022.04.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6680295 2022.04.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6680292 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6680297 2022.04.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6680294 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 6680291 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6680293 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6680288 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6680289 2022.04.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6680290 2022.04.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6680286 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6680285 2022.04.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6680287 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6680284 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 6680283 2022.04.09 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6680282 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6680218 2022.04.09 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6680215 2022.04.09 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6680216 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6680214 2022.04.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6680222 2022.04.09 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6680220 2022.04.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6680219 2022.04.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6680213 2022.04.08 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6671718 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6671714 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6671716 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6671715 2022.04.07 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6652549 2022.04.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6652538 2022.04.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6652539 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6652537 2022.04.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6652530 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6652527 2022.04.03 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6652528 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6652524 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6652523 2022.04.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 6652525 2022.04.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6652526 2022.04.03 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6652522 2022.04.03 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6652519 2022.04.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6652521 2022.04.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6652520 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6652518 2022.04.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6652316 2022.04.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6652315 2022.04.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6652314 2022.04.03 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6652309 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6652310 2022.04.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6652312 2022.04.03 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6652311 2022.04.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6652307 2022.04.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6652305 2022.04.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6652308 2022.04.03 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6652306 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6652313 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6621158 2022.03.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6621157 2022.03.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6621156 2022.03.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6621155 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6621154 2022.03.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6621153 2022.03.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6618448 2022.03.27 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6618447 2022.03.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6618445 2022.03.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6618446 2022.03.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6618444 2022.03.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6618449 2022.03.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6618450 2022.03.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6618443 2022.03.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6618442 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6618441 2022.03.27 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6618440 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6609449 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6609446 2022.03.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6609445 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6609444 2022.03.26 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6609443 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6609442 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6609447 2022.03.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6609448 2022.03.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6620172 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6620173 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6620174 2022.03.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6620175 2022.03.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6620176 2022.03.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6620177 2022.03.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6620178 2022.03.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6620179 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6609441 2022.03.22 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6593534 2022.03.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6593538 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6593537 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6593533 2022.03.22 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6593536 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6593535 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6593530 2022.03.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6593539 2022.03.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6593531 2022.03.22 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6593529 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6593526 2022.03.22 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6593527 2022.03.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6593532 2022.03.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6593523 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6593520 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6593519 2022.03.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6593525 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6593528 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6593521 2022.03.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6593524 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6593517 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6593522 2022.03.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6593518 2022.03.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6593514 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6593516 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6593515 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6593512 2022.03.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6593513 2022.03.22 WP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6593511 2022.03.22 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6573496 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6573495 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6573494 2022.03.19 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6573483 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 6573490 2022.03.19 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6573489 2022.03.19 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6573481 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6573473 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6573475 2022.03.19 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6573487 2022.03.19 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6573478 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6573476 2022.03.19 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6573477 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6573484 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6573486 2022.03.19 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6573492 2022.03.19 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6573491 2022.03.19 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6573488 2022.03.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6573485 2022.03.19 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6573482 2022.03.19 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6573480 2022.03.19 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6573474 2022.03.19 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6573479 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6573472 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6573471 2022.03.19 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6573468 2022.03.19 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6573469 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6573470 2022.03.19 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6573467 2022.03.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6573466 2022.03.19 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6573465 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6573463 2022.03.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6573464 2022.03.19 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6573461 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6573462 2022.03.19 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6573460 2022.03.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6573455 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6573452 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6573458 2022.03.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6573457 2022.03.19 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6573453 2022.03.19 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6573456 2022.03.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6573459 2022.03.19 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6573450 2022.03.19 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7