Pełna lista obserwacji drużyny

Raptors : Adam Szczepańczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6372512 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6372511 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6372515 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6372551 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6372516 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6372514 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6372513 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6372510 2022.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6365701 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349619 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6349623 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6349622 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6349621 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6349617 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6349620 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349624 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6349618 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6349616 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349161 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6349123 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6333582 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6333583 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6319446 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6319445 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6319444 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6319443 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6319442 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6315788 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6315786 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6315787 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6315785 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6315784 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6313863 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6313862 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313758 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6313757 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6313756 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313755 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6313711 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6313712 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6313713 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313710 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6313709 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6313575 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313574 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6313573 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6313534 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6313533 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6313532 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6313531 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6313530 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6313528 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6313529 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6313527 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6313526 2022.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6313535 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313525 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6313524 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 6313523 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6313444 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6313437 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6313436 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6313435 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6313434 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6313433 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6313432 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313430 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6313431 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6313335 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6313334 2022.01.01 mapa