Pełna lista obserwacji drużyny

Kacper Kowalczyk : Kacper Kowalczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 39 7449328 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7449344 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7449317 2022.09.25 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 20 7449318 2022.09.25 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 135 7449323 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7449324 2022.09.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 39 7449330 2022.09.25 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7449331 2022.09.25 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7449332 2022.09.25 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7449333 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 7449343 2022.09.25 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7449342 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7449341 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7449336 2022.09.25 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7449335 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7449334 2022.09.25 MZ mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7445212 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 7445217 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7445220 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7445223 2022.09.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 7445229 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 7445232 2022.09.24 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7445236 2022.09.24 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7445238 2022.09.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7445218 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7230620 2022.06.18 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7131657 2022.06.18 ZP mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7124694 2022.06.17 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7124692 2022.06.17 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7124693 2022.06.17 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7124690 2022.06.17 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6910048 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6823306 2022.04.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6773063 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6773062 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6752221 2022.04.19 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6752222 2022.04.18 ŁD mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6729058 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6729057 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 6729056 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6729055 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6729054 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6728095 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 6728094 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6730793 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6721654 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6721653 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6721282 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6720840 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6720814 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6720456 2022.04.15 ŚL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6718650 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6722933 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6713510 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6713377 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6712785 2022.04.14 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6687029 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 6687028 2022.04.10 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 6686959 2022.04.10 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6686958 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6686957 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6686476 2022.04.10 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6686477 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6686478 2022.04.10 ŁD mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6686475 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6686474 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6685810 2022.04.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6685814 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 50 6685813 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6685812 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 6685815 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 6685808 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6685809 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6685807 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6685584 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6685580 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 6685581 2022.04.10 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6685582 2022.04.10 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6685583 2022.04.10 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6685259 2022.04.10 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6685257 2022.04.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6685256 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6685255 2022.04.10 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6720844 2022.04.10 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6682553 2022.04.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6682554 2022.04.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6682564 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6682584 2022.03.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6682576 2022.03.19 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 34 6682571 2022.03.19 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6682569 2022.03.19 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6682568 2022.03.19 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6682567 2022.03.19 ŁD mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6454121 2022.02.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6454120 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6429613 2022.02.06 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6425209 2022.02.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6425148 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6425147 2022.02.05 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6425134 2022.02.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6425133 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6425131 2022.02.05 ŚL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6425130 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6425424 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 6425529 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6428015 2022.02.05 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6427977 2022.02.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 36 6425289 2022.02.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 6425652 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6425651 2022.02.05 ŚL mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6425650 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6425530 2022.02.05 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6426198 2022.02.03 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6394629 2022.01.23 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6394630 2022.01.23 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 6394635 2022.01.23 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6394638 2022.01.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6394639 2022.01.23 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 6375611 2022.01.16 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6375612 2022.01.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6375613 2022.01.16 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6375614 2022.01.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375617 2022.01.16 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6375905 2022.01.16 MZ mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 6362523 2022.01.13 MZ mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6347220 2022.01.08 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6347251 2022.01.08 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6347254 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6347257 2022.01.08 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6347265 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6347267 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6347409 2022.01.08 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6347462 2022.01.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6333409 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6329097 2022.01.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6327945 2022.01.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327951 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6327949 2022.01.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6327948 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6327947 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6327946 2022.01.03 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6327940 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6322438 2022.01.02 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6322424 2022.01.02 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6322423 2022.01.02 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6322414 2022.01.02 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6322442 2022.01.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6322463 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 6322473 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6322474 2022.01.02 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6322462 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328426 2022.01.01 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6313985 2022.01.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6314005 2022.01.01 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6314006 2022.01.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6314007 2022.01.01 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6314509 2022.01.01 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6313984 2022.01.01 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6313983 2022.01.01 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6313982 2022.01.01 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6313960 2022.01.01 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6313959 2022.01.01 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6313956 2022.01.01 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313954 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6314510 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6314511 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6314512 2022.01.01 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6316722 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6316721 2022.01.01 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316095 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6316094 2022.01.01 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6315964 2022.01.01 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6315963 2022.01.01 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6315960 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 17 6315232 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6314532 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6314515 2022.01.01 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6314514 2022.01.01 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 6314513 2022.01.01 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6313953 2022.01.01 WM mapa