Pełna lista obserwacji drużyny

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6373584 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6373585 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6373586 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6373582 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6373583 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373581 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6373580 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6373587 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6373578 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6373579 2022.01.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6371940 2022.01.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6366983 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6364622 2022.01.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 6358913 2022.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6356926 2022.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6356352 2022.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6356232 2022.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6355730 2022.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6352448 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6352306 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6352305 2022.01.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6352303 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6352304 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 6355084 2022.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6349538 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6349534 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6349535 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349537 2022.01.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6349536 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349532 2022.01.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6349533 2022.01.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6343983 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6343984 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6343982 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6340978 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6340976 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6340991 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 6340980 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2500 6340981 2022.01.07 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6340973 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 6333043 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6333042 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6333041 2022.01.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6319782 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6319783 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319417 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6319431 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6319432 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6319433 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319427 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319426 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319428 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6319430 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319429 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6319421 2022.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6319424 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6319425 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6319423 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6319422 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6319420 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6319418 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6319419 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315965 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6315962 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315961 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6315889 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6315888 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6315887 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315885 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6315886 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6315884 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6315883 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6315881 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315882 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6315880 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315879 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315876 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6315877 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315878 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6315875 2022.01.01 mapa