Pełna lista obserwacji drużyny

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6379680 2022.01.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6379679 2022.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6379678 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 6379804 2022.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6355441 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6355437 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6355436 2022.01.09 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6346584 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6346585 2022.01.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 6346586 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6346587 2022.01.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6347298 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6346589 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6343532 2022.01.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6343530 2022.01.07 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6334061 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6336930 2022.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6336929 2022.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 6334066 2022.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6334062 2022.01.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6336931 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6336951 2022.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6337018 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6337894 2022.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6337105 2022.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6337016 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6337015 2022.01.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6337014 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 6337012 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6337003 2022.01.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6336952 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328014 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328000 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6318080 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318081 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6318082 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6318083 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6318084 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6318085 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6318086 2022.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6318087 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318088 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6333212 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6318090 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6318091 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6318079 2022.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6318089 2022.01.01 mapa