Pełna lista obserwacji drużyny

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7476532 2022.10.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7476619 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7476620 2022.10.02 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7466860 2022.09.27 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7466861 2022.09.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7466862 2022.09.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7466882 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 2 7466887 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7466885 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7466884 2022.09.24 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7466883 2022.09.24 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7466877 2022.09.24 PM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7466878 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7466879 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7466880 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7466881 2022.09.24 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7400437 2022.09.10 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 7400421 2022.09.10 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7400438 2022.09.10 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7400381 2022.09.10 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7400422 2022.09.10 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7400398 2022.09.09 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7384784 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7384638 2022.09.04 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7380837 2022.09.03 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7380836 2022.09.03 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7378957 2022.09.03 PM mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7378926 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 7380839 2022.09.03 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7380841 2022.09.03 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7380842 2022.09.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7380844 2022.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7380845 2022.09.03 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7380838 2022.09.03 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7370729 2022.08.30 MZ mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 7367807 2022.08.30 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7360335 2022.08.27 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7360329 2022.08.26 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7360328 2022.08.26 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7360327 2022.08.26 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7360330 2022.08.26 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 7360331 2022.08.26 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7360332 2022.08.26 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 7360333 2022.08.26 MB mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7346787 2022.08.22 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7346791 2022.08.22 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7346790 2022.08.22 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7346789 2022.08.22 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7346788 2022.08.22 PM mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7346786 2022.08.22 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7338718 2022.08.20 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7319085 2022.08.14 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7319084 2022.08.14 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7319082 2022.08.14 PM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7419077 2022.07.20 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7235813 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7235820 2022.07.17 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7235821 2022.07.17 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7235822 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7235823 2022.07.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7235819 2022.07.17 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7235818 2022.07.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7235817 2022.07.17 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7235816 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7235815 2022.07.17 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 13 7235814 2022.07.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7235824 2022.07.17 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7235825 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7235828 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7235835 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7235834 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7235833 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7235832 2022.07.17 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7235831 2022.07.17 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7235830 2022.07.17 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7235829 2022.07.17 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7235827 2022.07.17 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7235826 2022.07.17 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7235715 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7235714 2022.07.15 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7235713 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7235712 2022.07.15 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7235711 2022.07.15 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7235710 2022.07.15 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7235709 2022.07.15 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7235708 2022.07.15 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7235707 2022.07.15 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7235716 2022.07.15 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7235717 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7235718 2022.07.15 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7235727 2022.07.15 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7235726 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7235725 2022.07.15 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7235724 2022.07.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 7235723 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7235722 2022.07.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7235720 2022.07.15 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7235719 2022.07.15 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7138785 2022.06.19 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7138786 2022.06.19 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7138784 2022.06.19 PM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7132029 2022.06.18 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7131850 2022.06.18 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7127558 2022.06.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7127561 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7127562 2022.06.17 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7127612 2022.06.17 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7108285 2022.06.12 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7108284 2022.06.12 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7108283 2022.06.12 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 7075050 2022.06.05 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 7075053 2022.06.05 PM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 7075113 2022.06.05 PM mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 7067140 2022.06.04 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7067135 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7081239 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor 1 7081240 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba rudogłowa, Lanius senator 1 7081241 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7419078 2022.05.31 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7025707 2022.05.27 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 7025706 2022.05.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7009425 2022.05.22 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7009424 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7009423 2022.05.22 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7009422 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7009421 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7009420 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7009418 2022.05.22 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7009426 2022.05.22 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 4 7009427 2022.05.22 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7009428 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7009436 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7009434 2022.05.22 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7009433 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7009432 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7009431 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7009430 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7009429 2022.05.22 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7009408 2022.05.21 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7009407 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7009406 2022.05.21 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7009405 2022.05.21 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 7009404 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6994450 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7009409 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7009410 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7009411 2022.05.21 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7009417 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7009416 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7009415 2022.05.21 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7009414 2022.05.21 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7009413 2022.05.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7009412 2022.05.21 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6980557 2022.05.18 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6943063 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6943064 2022.05.14 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6943065 2022.05.14 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6943066 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6943067 2022.05.14 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 6943061 2022.05.14 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6943060 2022.05.14 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 6943059 2022.05.14 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6943058 2022.05.14 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6943056 2022.05.14 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6943055 2022.05.14 PM mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6943054 2022.05.14 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6943068 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6943181 2022.05.14 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6943057 2022.05.14 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6943069 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6943078 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6943077 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6943076 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6943075 2022.05.14 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6943074 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6943073 2022.05.14 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6943072 2022.05.14 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6943071 2022.05.14 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6943070 2022.05.14 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6931168 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6931167 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6931165 2022.05.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6931164 2022.05.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6931163 2022.05.13 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6931162 2022.05.13 PM mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6931161 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6931171 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6931169 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6931170 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6931166 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 151 6931175 2022.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 6931174 2022.05.13 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6931173 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6931172 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6916743 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 6899296 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 6899298 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6899297 2022.05.08 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6899295 2022.05.08 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6899293 2022.05.08 PM mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6899290 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6899291 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6899292 2022.05.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 6899299 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6899300 2022.05.08 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6899301 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6899345 2022.05.08 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6899312 2022.05.08 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6899305 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6899304 2022.05.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6899303 2022.05.08 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6899302 2022.05.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6884317 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6884318 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6884335 2022.05.07 PM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 6881740 2022.05.06 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 6881738 2022.05.06 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6881735 2022.05.06 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6881749 2022.05.06 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6881751 2022.05.06 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6985773 2022.05.06 MB mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 6985772 2022.05.06 MB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6985771 2022.05.06 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6866366 2022.05.03 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6866367 2022.05.03 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6866368 2022.05.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 6866370 2022.05.03 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6866371 2022.05.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6866372 2022.05.03 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6866369 2022.05.03 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6866373 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6866374 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6866365 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 6866364 2022.05.03 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6866359 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6866360 2022.05.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6870153 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 6870152 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6867690 2022.05.03 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 6866361 2022.05.03 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6866362 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6866363 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6866486 2022.05.02 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 6866485 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6866484 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 6866483 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6866482 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6866481 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 7 6866480 2022.05.02 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 6867364 2022.05.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6866487 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6866488 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6867372 2022.05.02 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6867510 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6867511 2022.05.02 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6867512 2022.05.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6867513 2022.05.02 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6867537 2022.05.02 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6867538 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6867539 2022.05.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6870161 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6870165 2022.05.02 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6867368 2022.05.02 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6867367 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6867366 2022.05.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6866489 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6867356 2022.05.02 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6867357 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6867358 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6867359 2022.05.02 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6867360 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6867361 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6867362 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6867363 2022.05.02 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 6867365 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6831751 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6831754 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6831756 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 6831760 2022.04.30 PL mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6812493 2022.04.27 PM mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 6812352 2022.04.27 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6788094 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6788095 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6788096 2022.04.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6788097 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6788098 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6788100 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 6788101 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6788102 2022.04.24 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6788103 2022.04.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6788093 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6788092 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6788083 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6788084 2022.04.24 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6788085 2022.04.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6788086 2022.04.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6788087 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6788088 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6788089 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6788090 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6788091 2022.04.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6788104 2022.04.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6788105 2022.04.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6788106 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6790250 2022.04.24 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6790251 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 6790252 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6790253 2022.04.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6790254 2022.04.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 500 6790255 2022.04.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6790256 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6791984 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6790249 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6790248 2022.04.24 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 6790247 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6788107 2022.04.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6788108 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6788109 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6790242 2022.04.24 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6790243 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6790244 2022.04.24 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 20 6790245 2022.04.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6790246 2022.04.24 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6780516 2022.04.23 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6780517 2022.04.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6780518 2022.04.23 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 6780519 2022.04.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6780520 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6780521 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6780522 2022.04.23 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6780523 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6780525 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6780526 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6780527 2022.04.23 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6780515 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6780514 2022.04.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6780513 2022.04.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6780502 2022.04.23 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6780503 2022.04.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6780504 2022.04.23 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6780505 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6780506 2022.04.23 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6780507 2022.04.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6780508 2022.04.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6780510 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6780511 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6780512 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6780528 2022.04.23 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6780543 2022.04.23 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6780544 2022.04.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6780546 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6780547 2022.04.23 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6780548 2022.04.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6780549 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6780550 2022.04.23 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6780551 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 6780552 2022.04.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6780553 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6791955 2022.04.23 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6780542 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 17 6780541 2022.04.23 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6780529 2022.04.23 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6780530 2022.04.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6780531 2022.04.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6780532 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6780533 2022.04.23 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6780534 2022.04.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6780535 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6780536 2022.04.23 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6780537 2022.04.23 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6780538 2022.04.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6780539 2022.04.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2500 6769276 2022.04.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35000 6769275 2022.04.22 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6769274 2022.04.22 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6769273 2022.04.22 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6769272 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6769271 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 102 6769270 2022.04.22 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6769137 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6769277 2022.04.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 180 6769278 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6770128 2022.04.22 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 250 6770127 2022.04.22 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6769439 2022.04.22 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6769437 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 6769283 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6769282 2022.04.22 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6769281 2022.04.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6769280 2022.04.22 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6755904 2022.04.20 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6755905 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6745609 2022.04.18 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 6745593 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6745591 2022.04.18 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6745587 2022.04.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6730847 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6730846 2022.04.16 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6729690 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6729710 2022.04.16 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6729702 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6729701 2022.04.16 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 6729700 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6729699 2022.04.16 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6729698 2022.04.16 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6729696 2022.04.16 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6729695 2022.04.16 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 40 6729691 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6729711 2022.04.16 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6729712 2022.04.16 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6729717 2022.04.16 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6730845 2022.04.16 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6730844 2022.04.16 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6730843 2022.04.16 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6730842 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6730841 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6730840 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6730839 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6730838 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6730837 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 6730836 2022.04.16 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6717503 2022.04.14 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6717507 2022.04.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6717641 2022.04.14 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6710713 2022.04.13 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6710715 2022.04.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6710717 2022.04.13 PM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6710719 2022.04.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6688341 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6688340 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6688339 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6688338 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6688337 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6688336 2022.04.10 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6688332 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6688331 2022.04.10 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6688330 2022.04.10 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6688328 2022.04.10 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 6688342 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6688343 2022.04.10 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6688344 2022.04.10 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6692436 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6691706 2022.04.10 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 80 6691705 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6691704 2022.04.10 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6691703 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6691702 2022.04.10 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6691701 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6688347 2022.04.10 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6688346 2022.04.10 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6688345 2022.04.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6681104 2022.04.09 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 6681103 2022.04.09 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6681102 2022.04.09 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 6681101 2022.04.09 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 6681100 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6681099 2022.04.09 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6681098 2022.04.09 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 12 6681105 2022.04.09 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6681106 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6681107 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6681108 2022.04.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6681109 2022.04.09 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6681110 2022.04.09 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 60 6681111 2022.04.09 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6681112 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6681113 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6683982 2022.04.09 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6675031 2022.04.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6643270 2022.04.01 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6643271 2022.04.01 PM mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6643273 2022.04.01 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6622338 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6622238 2022.03.27 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 6622226 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6622225 2022.03.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6622224 2022.03.27 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6622223 2022.03.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6622222 2022.03.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6622221 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6622220 2022.03.27 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6622219 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6622218 2022.03.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6622217 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6622216 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6622215 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6622214 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6622213 2022.03.27 PM mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 6620015 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6622339 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6622340 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6622389 2022.03.27 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6622356 2022.03.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6622355 2022.03.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6622354 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6622353 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6622352 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6622351 2022.03.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6622350 2022.03.27 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 6622349 2022.03.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6622348 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6622341 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6622342 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6622343 2022.03.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6622344 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6622345 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6622346 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6622347 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6620022 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 8 6620021 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6620020 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6620019 2022.03.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 40 6620018 2022.03.26 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6620017 2022.03.26 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6620016 2022.03.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6620023 2022.03.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6620024 2022.03.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6620032 2022.03.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6620031 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6620030 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6620029 2022.03.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6620028 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 8 6620027 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6620026 2022.03.26 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6620025 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6586461 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 20 6586460 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6586459 2022.03.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6586458 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6586457 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6586456 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6586455 2022.03.20 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 80 6586462 2022.03.20 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 40 6586463 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6586469 2022.03.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6587041 2022.03.20 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6586474 2022.03.20 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 6586473 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6586472 2022.03.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6586471 2022.03.20 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 12 6586470 2022.03.20 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6569826 2022.03.18 PM mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6549210 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6549237 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6549327 2022.03.13 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6544001 2022.03.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6544000 2022.03.12 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6543999 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6543998 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6543997 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6543996 2022.03.12 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 6543995 2022.03.12 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6543994 2022.03.12 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6543993 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6543992 2022.03.12 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6543991 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6543990 2022.03.12 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6543989 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6543988 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 6543987 2022.03.12 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6543986 2022.03.12 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6544002 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 6544003 2022.03.12 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6544070 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6544069 2022.03.12 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6544068 2022.03.12 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6544067 2022.03.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6544030 2022.03.12 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6544029 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6544028 2022.03.12 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6544027 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 6544026 2022.03.12 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6544004 2022.03.12 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6544005 2022.03.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6544021 2022.03.12 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6544022 2022.03.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 6544023 2022.03.12 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6544024 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6544025 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6529686 2022.03.07 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6504754 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6504755 2022.02.27 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6489612 2022.02.25 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6489611 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6489610 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6489609 2022.02.25 PM mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6489608 2022.02.25 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 25 6489607 2022.02.25 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6489606 2022.02.25 PM mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6489604 2022.02.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6489613 2022.02.25 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6489614 2022.02.25 PM mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 6504710 2022.02.25 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6489731 2022.02.25 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 6489638 2022.02.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6489637 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6489636 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6489635 2022.02.25 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6489634 2022.02.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6489615 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6484735 2022.02.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6484734 2022.02.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6484727 2022.02.24 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6476831 2022.02.20 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6476833 2022.02.20 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6476828 2022.02.20 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6471086 2022.02.19 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6471077 2022.02.19 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6444007 2022.02.11 ZP mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 6431460 2022.02.06 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6431461 2022.02.06 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6431462 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6431463 2022.02.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6431464 2022.02.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6431465 2022.02.06 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6431521 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6431548 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6431742 2022.02.06 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 80 6397359 2022.01.23 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2500 6397358 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7000 6397357 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 6397356 2022.01.23 PM mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6394540 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6397181 2022.01.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6395534 2022.01.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6395533 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6397360 2022.01.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6397361 2022.01.23 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6397362 2022.01.23 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6397370 2022.01.23 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6397369 2022.01.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6397368 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6397367 2022.01.23 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6397366 2022.01.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6397365 2022.01.23 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 6397364 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6397363 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6391939 2022.01.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6391938 2022.01.22 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6391936 2022.01.22 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6391935 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6391933 2022.01.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6391932 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6391930 2022.01.22 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6391928 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6391925 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6391940 2022.01.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391941 2022.01.22 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6391927 2022.01.22 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 6397190 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6392081 2022.01.22 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6392010 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6392008 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6391978 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 145 6391963 2022.01.22 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 80 6391962 2022.01.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391945 2022.01.22 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6391943 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6387429 2022.01.21 PM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6387432 2022.01.21 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6379678 2022.01.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6379680 2022.01.17 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6386710 2022.01.17 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6379679 2022.01.17 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6381283 2022.01.16 WM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 37 6381314 2022.01.16 WM mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 6379804 2022.01.16 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6386724 2022.01.14 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6355441 2022.01.09 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6355436 2022.01.09 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6355437 2022.01.09 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6382972 2022.01.08 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6384577 2022.01.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6347298 2022.01.08 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6346589 2022.01.08 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6346587 2022.01.08 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 6346586 2022.01.08 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6346585 2022.01.08 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6346584 2022.01.08 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6343530 2022.01.07 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6343532 2022.01.07 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6336931 2022.01.06 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6336930 2022.01.06 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6336929 2022.01.06 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 6334066 2022.01.06 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6334062 2022.01.06 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6334061 2022.01.06 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6336951 2022.01.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6337018 2022.01.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6337016 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6337894 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6337015 2022.01.06 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6337014 2022.01.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 6337012 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6337003 2022.01.06 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6336952 2022.01.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6337105 2022.01.06 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328014 2022.01.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328000 2022.01.03 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6318080 2022.01.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318081 2022.01.01 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6318082 2022.01.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6318083 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6318084 2022.01.01 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6318085 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6318086 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6318087 2022.01.01 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6333212 2022.01.01 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6318089 2022.01.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6318090 2022.01.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6318091 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6318079 2022.01.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318088 2022.01.01 PM mapa