Pełna lista obserwacji drużyny

Bocian czarny : Michał Karpeta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6061020 2021.09.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 6061014 2021.09.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 19 6060905 2021.09.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6060889 2021.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6060885 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6060884 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060883 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 19 6060881 2021.09.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6060882 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6060880 2021.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6060773 2021.09.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6060763 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6060762 2021.09.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6060761 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6060760 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6060759 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6060758 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6060757 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6060755 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 6060756 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6060753 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6060728 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6060727 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6060729 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6060725 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6060726 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6060723 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6060724 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6060721 2021.09.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6060722 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 6060720 2021.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6060630 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060620 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 6060619 2021.09.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6060618 2021.09.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6060617 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 6060616 2021.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6060615 2021.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6060614 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6060593 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6060592 2021.09.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6060591 2021.09.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6060582 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6060581 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6060580 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6060573 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6060572 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6060571 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6060570 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 6060569 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6060559 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6060558 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6060557 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6060555 2021.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6060556 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6060553 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6060552 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060544 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6060543 2021.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6060541 2021.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6060540 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6060449 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6060448 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6060447 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6060446 2021.09.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6060445 2021.09.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6060444 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6060443 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060442 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6060441 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6060440 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6060439 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060437 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6060438 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6060434 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6060436 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 42 6060435 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6060432 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6060431 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6060430 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6060429 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6060428 2021.09.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6060427 2021.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6060426 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6060425 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6060420 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6060417 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6060419 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6060418 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6060416 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6060415 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6060405 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060402 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6060404 2021.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6060401 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 6060403 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6060398 2021.09.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6060397 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6060396 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6060395 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6060392 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6060394 2021.09.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6060393 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6060391 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6060390 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6060387 2021.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6060386 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6060378 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6060377 2021.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6060376 2021.09.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6060379 2021.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 6060374 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6060375 2021.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6060373 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6060372 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6060371 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6060370 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 6060369 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6060288 2021.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6058853 2021.09.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6058851 2021.09.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6058852 2021.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6057879 2021.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6057878 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6056914 2021.09.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6056909 2021.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6056910 2021.09.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6056908 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6056851 2021.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6056850 2021.09.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6056849 2021.09.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6056789 2021.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6054739 2021.09.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6054460 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6054448 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6054445 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6054444 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6054443 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6054442 2021.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6054398 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6054396 2021.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6054393 2021.09.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6054394 2021.09.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6054392 2021.09.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6054391 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6054388 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6054387 2021.09.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6054389 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6054365 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6054362 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6054363 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6054360 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6054358 2021.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6054359 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6054361 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 6054357 2021.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6054346 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6054345 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6054338 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6054337 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6054327 2021.09.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6054326 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6054325 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6054269 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6054270 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6054271 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6051915 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6051918 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6051914 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6051917 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6051916 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6051862 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6051861 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6051859 2021.09.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6051860 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6051858 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051855 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6051854 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6051853 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6051852 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6051822 2021.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6051814 2021.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6051815 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6051813 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6051812 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6051811 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6051810 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6051809 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051742 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6051693 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6051691 2021.09.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 6051689 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6051690 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6051688 2021.09.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6051687 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6051686 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6051685 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6051684 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 6051683 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6051680 2021.09.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 6051679 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6051676 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6051675 2021.09.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6051668 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6051666 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6051665 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6051664 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6051663 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 6051661 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 6051662 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6051659 2021.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6051657 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6051655 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6051656 2021.09.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6051654 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6051653 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6051658 2021.09.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6051652 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6051651 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6051650 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6051649 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6051648 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6051598 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6051596 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6051597 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6051595 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051539 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6051538 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6051537 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6051536 2021.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6051495 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051494 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6051493 2021.09.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6051489 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6051488 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6051486 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6051487 2021.09.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6051485 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6051484 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6051483 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6051482 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6051480 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6051481 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6051479 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6051478 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6051477 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6051476 2021.09.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6051475 2021.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6051474 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6051473 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 6051472 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6051441 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6051439 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 6051438 2021.09.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6051437 2021.09.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6051440 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 6051436 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 6051435 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051433 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6051432 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6051431 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6051429 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6051428 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6051425 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6051424 2021.09.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6051423 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6049802 2021.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6049801 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6049789 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6049770 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6049769 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6049764 2021.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6049763 2021.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6049757 2021.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049756 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6049755 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6049754 2021.09.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6049745 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6049744 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049671 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6049670 2021.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6049669 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6049668 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 6049667 2021.09.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6049666 2021.09.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 6049665 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6049644 2021.09.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6049637 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6049638 2021.09.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6049627 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6049591 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6049592 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 36 6049590 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6049589 2021.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6049588 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6049587 2021.09.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6049539 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6049540 2021.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6049537 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6049538 2021.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 112 6049536 2021.09.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6049534 2021.09.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6049533 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6049527 2021.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049526 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6049525 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 6049524 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6049521 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6049520 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6049518 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6049519 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6049517 2021.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6049514 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6049516 2021.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6049515 2021.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6049513 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6049512 2021.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 6049511 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6049509 2021.09.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6049510 2021.09.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6049508 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6049507 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049505 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6049504 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6049503 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6049502 2021.09.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6049501 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6049500 2021.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049499 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049498 2021.09.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6049497 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6046525 2021.09.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 6046526 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6046521 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6046523 2021.09.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6046524 2021.09.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6046522 2021.09.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6046416 2021.09.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 6046417 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6046415 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6046412 2021.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6046413 2021.09.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6046188 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6046172 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6046171 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6046170 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6046169 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6046168 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 6046167 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6046166 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6046087 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6046086 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6046085 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6046084 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6046047 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6046046 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6046048 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6046045 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6046031 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 6046030 2021.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6046028 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6046029 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6046026 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6046027 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6046025 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6045941 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 6045923 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6045922 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6045921 2021.09.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6045920 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6045919 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6045918 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6045917 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 6045916 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6045914 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6045913 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6045912 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6045911 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6045893 2021.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6045892 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6045891 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6045890 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6045889 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6045888 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6045887 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6045886 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 6045885 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 6045884 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6045841 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6045840 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6045839 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6045838 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6045837 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6045836 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6045835 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6045834 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 6045832 2021.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6045833 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6045829 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6045828 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6045827 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6045825 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6045826 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6045824 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6045822 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6045821 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6045820 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6045823 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 56 6045819 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6045818 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6045817 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6045816 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6045814 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6045815 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6045783 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6045782 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 6045781 2021.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6045780 2021.09.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6045779 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6045778 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6045776 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6045775 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 17 6045777 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6045771 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6045770 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6045769 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045767 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6045768 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6045766 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6045765 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6045764 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6045762 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6045760 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6045759 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6045757 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6045758 2021.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6045761 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045736 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6045735 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6045732 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6045730 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6045729 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6045728 2021.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6045726 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6045725 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6045723 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6045724 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6045722 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6045720 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6045721 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6045678 2021.09.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6045677 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6045674 2021.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6045675 2021.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6045625 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6045624 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6045622 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6045621 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 6045623 2021.09.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6045620 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 6045619 2021.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6045588 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6045587 2021.09.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 6045065 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6044289 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6044288 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6044287 2021.09.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6044290 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6042935 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6042934 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6042933 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6042932 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 68 6042931 2021.09.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6042862 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6042861 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6042860 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6042858 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 6042859 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042840 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6042839 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 6042837 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6042838 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6042836 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 6042835 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6042834 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042833 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6042832 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6042831 2021.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6042830 2021.09.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6042825 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6042824 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6042823 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042775 2021.09.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6042774 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6042670 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6042668 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042669 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042600 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6042601 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6042599 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6042584 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6042583 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6042582 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6042581 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6042580 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042579 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6042578 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6042577 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 6042576 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042575 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6042574 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042397 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6042323 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6042321 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042322 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6042320 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6042319 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 6042305 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6042304 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6042302 2021.09.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6042303 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 189 6042301 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042300 2021.09.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6042299 2021.09.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6042298 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6042179 2021.09.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6042180 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6042173 2021.09.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6042172 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6042160 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6042159 2021.09.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6042133 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 6042132 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6042131 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042130 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6042129 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6042127 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042126 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042128 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6042125 2021.09.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6042124 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6042123 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6042122 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6042121 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042120 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6042119 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6042118 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6042117 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6042108 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6042082 2021.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6042073 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6042072 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6042071 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6042070 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6042069 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6042067 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6042068 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6042066 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6042065 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6042064 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6042056 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6042057 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6042055 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6042058 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6042053 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 6042054 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 6042052 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042032 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6042031 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042029 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6042030 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6041984 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6041983 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6041985 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6041978 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6041981 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6041979 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6041980 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6041977 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6041952 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6041950 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 6041949 2021.09.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6041948 2021.09.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6041947 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6041946 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6041945 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6041935 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 62 6041934 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 6041933 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6041932 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6041929 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6041931 2021.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6041930 2021.09.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 11 6041928 2021.09.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6041927 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6041926 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6041923 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6041925 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6041924 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6041921 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6041922 2021.09.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6041920 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6041919 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6041918 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6041917 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6041916 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6041915 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6041913 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6041912 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6041914 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041911 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6041910 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6041909 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6041908 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6041906 2021.09.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6041905 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6041904 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6041902 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6041903 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6041901 2021.09.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 6039906 2021.09.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6039905 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6039668 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6037890 2021.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6037872 2021.09.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6037873 2021.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6037826 2021.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6036501 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6035932 2021.09.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6035933 2021.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6035927 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6035876 2021.09.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6035852 2021.09.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6035847 2021.09.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 6035823 2021.09.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6035786 2021.09.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6035785 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6035784 2021.09.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6035783 2021.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6035782 2021.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6035781 2021.09.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 6035780 2021.09.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6035779 2021.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6035775 2021.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6035774 2021.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6035763 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6035762 2021.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6035761 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6035760 2021.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6035581 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6035579 2021.09.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6035580 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6035578 2021.09.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6035577 2021.09.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6035576 2021.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6033481 2021.09.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6033478 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6033479 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6033477 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033480 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6033475 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6033474 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6033473 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6033472 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033471 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033468 2021.09.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6033467 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033466 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6033342 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6033343 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6033338 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6033337 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6033336 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033333 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6033332 2021.09.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6033331 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6033326 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6033325 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6033323 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6033321 2021.09.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6033320 2021.09.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6033319 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033060 2021.09.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6033061 2021.09.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6032984 2021.09.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6032818 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6032817 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6032816 2021.09.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6032690 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6032691 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6032689 2021.09.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6032676 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6031073 2021.09.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6030993 2021.09.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6030992 2021.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6030991 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6030989 2021.09.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6030990 2021.09.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6030974 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6030972 2021.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6030973 2021.09.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6030971 2021.09.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6027802 2021.09.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6027785 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6027784 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026800 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6026799 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6026547 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6026546 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6026541 2021.09.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6026542 2021.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6026540 2021.09.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6026539 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026398 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6026399 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6026327 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6026314 2021.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6026315 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6026307 2021.09.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6026306 2021.09.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6026311 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6026310 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6026305 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6026313 2021.09.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 6026312 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6026308 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6026309 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6026304 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6026303 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 6026302 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6026261 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026259 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6026260 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026257 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6026258 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026256 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026255 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6026254 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6026253 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6026252 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6026251 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 6026250 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6026213 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026209 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 6026208 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026211 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6026212 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6026210 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6026206 2021.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6026207 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6026205 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6026204 2021.09.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6026203 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6026202 2021.09.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 6026201 2021.09.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 13 6026200 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 6026199 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6026165 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026163 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 41 6026162 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6026161 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 6026160 2021.09.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6026159 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6026158 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6026153 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026154 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6026156 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6026151 2021.09.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6026157 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6026155 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6026149 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6026150 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6026147 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6026145 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6026146 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6026148 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6026144 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6026142 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6026143 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6026139 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6026137 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6026138 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6026134 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6026133 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026132 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6026135 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026136 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6026131 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6026130 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6026129 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024942 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6024941 2021.09.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6024940 2021.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 6024943 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6023700 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6023701 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023557 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023507 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6023506 2021.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6023508 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6022809 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6022808 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6022806 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6022797 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6022793 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 80 6022791 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6022790 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6022757 2021.09.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6022755 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6022754 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6022739 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6022676 2021.09.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6022675 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6022635 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6022634 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6022633 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6022611 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6022603 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6022602 2021.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 6022601 2021.09.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6022599 2021.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6022600 2021.09.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6022598 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6022597 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6022594 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6022592 2021.09.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6022591 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6022590 2021.09.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6022589 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6022588 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6022587 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6022586 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6022585 2021.09.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6022573 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 6022572 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6022571 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6022569 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6022568 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6022567 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6022564 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6022563 2021.09.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6022561 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6022538 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6022535 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6022532 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6022533 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6022531 2021.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6022506 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6022499 2021.09.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 6022498 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6022496 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6022495 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6022494 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6022497 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6022479 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 28 6022478 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6022448 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6022446 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6022445 2021.09.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6022444 2021.09.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6022443 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6022442 2021.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6022441 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6022440 2021.09.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6022438 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6022439 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6022436 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6022435 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6022437 2021.09.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6022434 2021.09.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6022433 2021.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6022408 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6022407 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6022406 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6022405 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6022404 2021.09.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6022403 2021.09.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6022402 2021.09.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6021350 2021.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6021309 2021.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6021269 2021.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6021268 2021.09.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6021267 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6021255 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021231 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021125 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6021110 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6015272 2021.09.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6015236 2021.09.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6015234 2021.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6015233 2021.09.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6015216 2021.09.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6015208 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007983 2021.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6007977 2021.08.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6007975 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6007974 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007972 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6007973 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6007971 2021.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6007970 2021.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 6007969 2021.08.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 29 6007968 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6007944 2021.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6007943 2021.08.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 6007941 2021.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6007942 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6007940 2021.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 265 6007939 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6007938 2021.08.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6007937 2021.08.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6007935 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6007934 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007936 2021.08.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 6007933 2021.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6007932 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007931 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6007930 2021.08.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6007929 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6007923 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 6007922 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6007921 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6007907 2021.08.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6007906 2021.08.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 6007905 2021.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6007904 2021.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6007903 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6007902 2021.08.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6007900 2021.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6007899 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007898 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6007897 2021.08.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6007896 2021.08.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6007895 2021.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6007894 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6007893 2021.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6007891 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6007860 2021.08.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 6007859 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6007858 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007857 2021.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6007856 2021.08.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6007855 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6007846 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6007845 2021.08.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6007844 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6007811 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6007810 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6007809 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6007807 2021.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6007808 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007806 2021.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6007733 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6007734 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 6007732 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6007731 2021.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6007730 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007729 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6007728 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6007726 2021.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6007727 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6007724 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6007723 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007721 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 6007722 2021.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6007720 2021.08.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6007702 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6007704 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007703 2021.08.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6006070 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6006071 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6004722 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6004721 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6004720 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6004718 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6004719 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6004717 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 6004715 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6004716 2021.08.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6004710 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004709 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6004708 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6004707 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6004706 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6004704 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6004703 2021.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6004705 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6004693 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6004621 2021.08.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6004619 2021.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6004620 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6004577 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6004576 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 6004578 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6004509 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6004507 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6004508 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6004332 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6004331 2021.08.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6004330 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6004329 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6004328 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6004326 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6004327 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6004258 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6004256 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6004255 2021.08.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6004254 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6004252 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004250 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6004232 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 72 6004233 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6004223 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6004222 2021.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6004177 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6004176 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6004174 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6004175 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004170 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6004131 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6004017 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004018 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004016 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6003978 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6003977 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6003976 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6003958 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6003957 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6003956 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003955 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6003954 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6003953 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003944 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6003943 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003917 2021.08.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6003918 2021.08.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6003916 2021.08.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6003915 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6003894 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6003893 2021.08.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6003864 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6003863 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6003858 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6003855 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003854 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6003820 2021.08.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6003818 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6003819 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6003817 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6003814 2021.08.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6003815 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6003813 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6003812 2021.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6003781 2021.08.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6003761 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6003760 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6003749 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6003748 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6003745 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6003744 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6003743 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6003741 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6003742 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003739 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6003740 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6003738 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003549 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 61 6003548 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003546 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6003547 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003516 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6003515 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6003513 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6003514 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 6003511 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6003512 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003510 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 6003508 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6003506 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6003505 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003504 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6003503 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6003499 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6003502 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6003501 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6003497 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6003500 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003496 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6003495 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6003491 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6003493 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6003489 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6003492 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6003487 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 6003486 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6003490 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6003488 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 6003485 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003484 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6003483 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003470 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6003469 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6003463 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6003461 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6003462 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6003460 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6003459 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6003458 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 6003406 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6003398 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6003397 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6003396 2021.08.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6003395 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6003394 2021.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6003393 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6003392 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6003391 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6003355 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6003356 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003354 2021.08.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6003348 2021.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6003347 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6003346 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6003345 2021.08.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6003344 2021.08.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6003343 2021.08.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6003341 2021.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6003340 2021.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6003339 2021.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 6003338 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6003337 2021.08.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6003336 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6003335 2021.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6003334 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6003333 2021.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 6003332 2021.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6003331 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6003330 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6003329 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6003328 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6003327 2021.08.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6003326 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6003325 2021.08.28