Pełna lista obserwacji drużyny

Bocian czarny : Michał Karpeta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5265208 2021.03.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5265209 2021.03.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5265143 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5265142 2021.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5265140 2021.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5265141 2021.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5265111 2021.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5265107 2021.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5265103 2021.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5265102 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5265098 2021.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5265099 2021.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5265097 2021.03.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5261778 2021.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5261776 2021.03.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5261777 2021.03.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5261625 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5261624 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5261482 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5261481 2021.03.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5260959 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5260880 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5260856 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5260855 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5260854 2021.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5260853 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5260682 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5260640 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5260639 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5260638 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5260637 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5260575 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5260574 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5260573 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5260571 2021.03.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5260570 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5260560 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5260559 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5260558 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5260486 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5260481 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5260482 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5260480 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5260431 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5260430 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5260428 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5260429 2021.03.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5260427 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5260426 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5260425 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5260424 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5260418 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5260416 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5260417 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5260414 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5260415 2021.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5260353 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5260352 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5260351 2021.03.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5260350 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5260349 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5260268 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5260267 2021.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5260266 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5260265 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5260241 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5260242 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5260240 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5260238 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5260239 2021.03.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5260233 2021.03.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5260229 2021.03.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5260206 2021.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 5260204 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5260203 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5260202 2021.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5260182 2021.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5260181 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5260179 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5260178 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5260180 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5260664 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5260931 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5261098 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5255759 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5255758 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5255756 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5255755 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 5255757 2021.03.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5254975 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5254973 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5254974 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5254949 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5254788 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5254787 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5254786 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5254782 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5254781 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5254780 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5254751 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5254750 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5254749 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5254747 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5254748 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5254746 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 44 5254744 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 72 5254745 2021.03.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5254704 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5254703 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5254702 2021.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5254701 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5254700 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5254698 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5254699 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5254602 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5254604 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 5254603 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5254571 2021.03.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5254570 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5254568 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5254569 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5254533 2021.03.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5254501 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5254489 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5254356 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5254355 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5254354 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5254352 2021.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 5254353 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5254312 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5254313 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5254311 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5254309 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5254310 2021.03.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5254279 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5254999 2021.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 52 5251460 2021.03.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5251458 2021.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 5251443 2021.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5251439 2021.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5251438 2021.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5248170 2021.03.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5248169 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5248168 2021.03.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5248132 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5248131 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5248062 2021.03.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5248061 2021.03.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5248060 2021.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 22 5248059 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5248028 2021.03.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5248027 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5247987 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5247983 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5247982 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5247981 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5247940 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5247939 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5247927 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5247926 2021.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5247924 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5247923 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5247922 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5247921 2021.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 5247920 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5247894 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5247893 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5247892 2021.03.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5247891 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247873 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5247874 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 5247872 2021.03.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5247866 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5247865 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5247864 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5247863 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5247862 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5247861 2021.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5247844 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5247838 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5247837 2021.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5247836 2021.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5247832 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5247831 2021.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5247830 2021.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5247829 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5247828 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 5247827 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247794 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5247795 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5247793 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5247792 2021.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5247772 2021.03.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5247770 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5247769 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5247771 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5247759 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247757 2021.03.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5247756 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5247754 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5247753 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5247752 2021.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5247751 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5247750 2021.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5247749 2021.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5247748 2021.03.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5247739 2021.03.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5247738 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5247737 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247736 2021.03.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5247735 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5247733 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5247732 2021.03.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5247731 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5244643 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5244642 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5244641 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5244314 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5244313 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5244312 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5244307 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5244306 2021.03.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5244305 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5244270 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5244269 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5244259 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5244258 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5244257 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5244252 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5244251 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5244243 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5244245 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5244242 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5244241 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5244235 2021.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5244233 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5244234 2021.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5244051 2021.03.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5244052 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5244050 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5244049 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5244048 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5244047 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241188 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5241081 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241080 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5241079 2021.03.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5241026 2021.03.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5241027 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5241025 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 5240997 2021.03.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5240966 2021.03.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5240932 2021.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5240896 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5240869 2021.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5240868 2021.03.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5240851 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5240842 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5240841 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5240820 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5240815 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5240816 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5240814 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5240798 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5240797 2021.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5240796 2021.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 5240795 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5240790 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5240791 2021.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5240789 2021.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5240749 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5240750 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5240748 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5240745 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 5240746 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5240747 2021.03.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5240715 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5240714 2021.03.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5240713 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5240712 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5240711 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5240710 2021.03.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5240709 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5240708 2021.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5241090 2021.03.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5238513 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5238512 2021.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5238421 2021.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5238388 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5238387 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5238386 2021.03.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5238385 2021.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5238384 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5238383 2021.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5238381 2021.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5238382 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5238380 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5238379 2021.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5238310 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5238282 2021.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5238281 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5238224 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5238213 2021.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5234912 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5234913 2021.02.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5234910 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5234911 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5234899 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5234900 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5234898 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5234897 2021.02.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5234895 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5234896 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5234889 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5234887 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5234888 2021.02.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5234841 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5234832 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5234833 2021.02.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5234829 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5234831 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5234830 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5234624 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5234553 2021.02.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5234551 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5234552 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5234542 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5234538 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5234537 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5234536 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5234535 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 162 5234534 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5234523 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5234522 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5234222 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5234219 2021.02.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5234220 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5234221 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5234209 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5234210 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5233994 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5233995 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5233993 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5233992 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5233991 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5232645 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5232634 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5232570 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5232569 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5232568 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5232567 2021.02.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5232566 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5231975 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5231974 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5231845 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5231843 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5231846 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5231844 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5231783 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5231782 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5231442 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5231441 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5231440 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5231439 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5231438 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5231437 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5230995 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5230963 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5230964 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5224527 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5224528 2021.02.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5224526 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5224525 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5224523 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5224524 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5224438 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5224437 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5224430 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5224427 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5224429 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5224428 2021.02.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5224424 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5224426 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5224425 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5223712 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5219144 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5219143 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5219142 2021.02.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5218946 2021.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5218944 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5218945 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5218843 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5218124 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5215362 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5215271 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5215261 2021.02.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5215262 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5215258 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5215259 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5215256 2021.02.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5215257 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5215208 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5215141 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5215140 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5215138 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5215075 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5214882 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5214881 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5214883 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5211285 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5211263 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5211262 2021.02.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5211261 2021.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5211118 2021.02.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5211117 2021.02.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5207831 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5207830 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5207795 2021.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5207702 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5207700 2021.02.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5207621 2021.02.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5207574 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 16 5202906 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5202805 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5202479 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5200368 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5200329 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5200319 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5200318 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200316 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5200315 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5200317 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5200213 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5200207 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5200205 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5200206 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5200204 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 5200203 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5200098 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5200096 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5200090 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5199994 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5199993 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5199959 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5199958 2021.02.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5199923 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199922 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199921 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5199812 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199810 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5199811 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5199809 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5199730 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5199731 2021.02.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5199729 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5199686 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199685 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5199591 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5199590 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 5199589 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199584 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5199585 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5199583 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5199576 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5199577 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5199575 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5199573 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5199574 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5199560 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199561 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5199559 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5199558 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5199532 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5199531 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5199530 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5199529 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5199525 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199523 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5199522 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5199474 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5199473 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199470 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199469 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5199472 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5199468 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199471 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5199467 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5199466 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5199442 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5199441 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199440 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5199439 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5199420 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199419 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5199418 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199415 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5199414 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5199413 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 5199412 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5199411 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5199410 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5199409 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5199408 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5199407 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5199405 2021.02.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5199404 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199406 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5199403 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5199401 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5199402 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5199400 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5199399 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 38 5199389 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199388 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199387 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5199385 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5199386 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5199384 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5199382 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5199380 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5199381 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5199379 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194934 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194933 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5194704 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194703 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5194702 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5194642 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5194641 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5194537 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5194447 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5194448 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194446 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5194428 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5194427 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5194425 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194426 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5194413 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5194404 2021.02.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5194405 2021.02.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5194371 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5194370 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194368 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194372 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5194331 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5194330 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5194236 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5194214 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5194215 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5194213 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5194101 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5194099 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194100 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194098 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5194097 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194096 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5194091 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5194092 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5194090 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5194089 2021.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5194088 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5194087 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5194086 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5194085 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5194084 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194083 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5189196 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5189195 2021.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5189102 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5189101 2021.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5189099 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5189059 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5189058 2021.02.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5189054 2021.02.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5189040 2021.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5189039 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5189028 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5189026 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5189027 2021.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5189025 2021.02.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5189024 2021.02.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5189023 2021.02.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5189011 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5188989 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5188988 2021.02.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5188987 2021.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5188986 2021.02.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5188985 2021.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5188984 2021.02.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5188983 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 82 5184615 2021.02.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5184605 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5184604 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5184603 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5184593 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 91 5184594 2021.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5184579 2021.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5184580 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5184572 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5184571 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5184570 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 5184531 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5184530 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5184529 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5184520 2021.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5184519 2021.02.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5184518 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5184478 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5184477 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5184476 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5179158 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5179157 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5178967 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5178826 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5177726 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5177725 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5177615 2021.02.14 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5177614 2021.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5177590 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5177589 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5177563 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5177561 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5177562 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5177560 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5177517 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5177518 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5177516 2021.02.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5177515 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5177477 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5177478 2021.02.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5177476 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5177475 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5177474 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5177473 2021.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5177390 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177391 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5177389 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5177388 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5177385 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5177384 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 5177383 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5177376 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5177375 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5177373 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5177374 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5177364 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5177363 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5177337 2021.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5177336 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5177335 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5177333 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5177334 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5177313 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5177312 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5177271 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5177267 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5177250 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5177252 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5177251 2021.02.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5177234 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5177233 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5177232 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5177231 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177230 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5177228 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5177229 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5177196 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5177194 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5177188 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5177187 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5177174 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5177173 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5177175 2021.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5177172 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5177152 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5177151 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5177150 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5177149 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5177148 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5177120 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5177117 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5177116 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5177109 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5177108 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5177110 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5177081 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5177080 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5177079 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5177078 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5177077 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5177076 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5177032 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5177031 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5177021 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5177020 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5177022 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5177014 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5177013 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5177012 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5177011 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5176995 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5176994 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5176993 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5176992 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5176991 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5176990 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5176970 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5176964 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5176965 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176963 2021.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5176939 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5176940 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5176938 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5176937 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176923 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5176921 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5176922 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 5176920 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5176917 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5176916 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5176915 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176914 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5176913 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5176911 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176912 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5176907 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176906 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5176905 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5176904 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5176903 2021.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5176902 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5176901 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5176900 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5176899 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176898 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5176897 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5170745 2021.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5170738 2021.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5170736 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5170737 2021.02.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5170689 2021.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 5170688 2021.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5170686 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5170685 2021.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5170684 2021.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5170683 2021.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 5170682 2021.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 5170896 2021.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5170897 2021.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5170898 2021.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5169240 2021.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5169136 2021.02.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5169132 2021.02.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5169125 2021.02.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5169126 2021.02.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5169106 2021.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5169105 2021.02.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5169104 2021.02.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5169103 2021.02.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5169102 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 5169101 2021.02.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5169097 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 5169096 2021.02.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5166997 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5164324 2021.02.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5164323 2021.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5164307 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5164310 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5164306 2021.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5164309 2021.02.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5164308 2021.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5159156 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5159155 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5159154 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5159077 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5159076 2021.02.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5159075 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5159072 2021.02.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5159073 2021.02.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5159071 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5159070 2021.02.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5159069 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5159068 2021.02.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5159066 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5159050 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5159049 2021.02.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5159048 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5159004 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5158998 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5158997 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5158992 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5158991 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5158990 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5147138 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5147137 2021.02.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5139468 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5139469 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 5139467 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5137434 2021.01.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5137404 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137371 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5137335 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137334 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137273 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137272 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5137268 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5137266 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137267 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5137222 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5137205 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5137207 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 5137206 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5137204 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5137203 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137202 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5137119 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5137118 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5137114 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5137113 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5137111 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5137112 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5137110 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5137108 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5137109 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5133270 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5133234 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5133233 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5133190 2021.01.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5133189 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5133188 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5133187 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5133186 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5133185 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 5133028 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5133022 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5133021 2021.01.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5133020 2021.01.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 5133019 2021.01.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5133014 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5130853 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5130854 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5130852 2021.01.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5130291 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5130290 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5130254 2021.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5130253 2021.01.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5130245 2021.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5130244 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5130238 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5130239 2021.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5130236 2021.01.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5130237 2021.01.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5130235 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5130234 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5130233 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5130230 2021.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5130229 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5130227 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5130228 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5130226 2021.01.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5130209 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5130204 2021.01.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5130177 2021.01.29 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5130176 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 82 5130175 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5125582 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5125581 2021.01.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5125580 2021.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5125579 2021.01.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5125557 2021.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5125558 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 5125556 2021.01.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5125518 2021.01.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5125517 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5125516 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5125515 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 5125514 2021.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5125487 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5125486 2021.01.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5125485 2021.01.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5125484 2021.01.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5125483 2021.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5122284 2021.01.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5122283 2021.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5122282 2021.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5121812 2021.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5121809 2021.01.25 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5121803 2021.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5121801 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5121800 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5121799 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5121786 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5121785 2021.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5121784 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5121783 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 5121782 2021.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5117671 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5117660 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5117654 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5117653 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5117652 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5117651 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5117478 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5117319 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5117261 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5117215 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5117190 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5117189 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5117188 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5117187 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5117096 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5117095 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5117093 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5117092 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5117094 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5117091 2021.01.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5117086 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5117084 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5117082 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5117081 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5117079 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5117080 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5114027 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5114026 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5114025 2021.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5114024 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5114028 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5114023 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5114022 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5114021 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5114020 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5113964 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5113961 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 62 5113963 2021.01.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5113962 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5113960 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5113683 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5113656 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5113635 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5113634 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5113629 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 5113624 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5113602 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5113601 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5113599 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113600 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113597 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5113598 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 5113295 2021.01.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5108059 2021.01.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5108060 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5105102 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5105076 2021.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5105077 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5102427 2021.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5102412 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5102411 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5093647 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5093646 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5093645 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5092468 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5092469 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5092459 2021.01.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5092460 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5092451 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5092452 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5092450 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5092449 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092448 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5092447 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5092430 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5092400 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5092398 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5092399 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5092385 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5092384 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5092382 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5092381 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5092380 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5092379 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5086995 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5086994 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5086993 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5086992 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5086991 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086990 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 5086989 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5086907 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5086898 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5086897 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5086896 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5086894 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 5086895 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5086872 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5086871 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086862 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5086861 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5086860 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5086859 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5086856 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5086857 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5086858 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5086843 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5086841 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5086839 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086840 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5086838 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5086837 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5086836 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5086834 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086835 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 5083812 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5083594 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5083593 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5083592 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5083575 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5083569 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5083568 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5083551 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5083549 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5083550 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5083544 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5083528 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5083527 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 5083526 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5083524 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5083523 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5083522 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5083521 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5083471 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5083451 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5083449 2021.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5083450 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083448 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083447 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5083446 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5083445 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5083444 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5083443 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5083442 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5083441 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5083432 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5083431 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5083430 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5083375 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083376 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5083374 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5083373 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083372 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083371 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083370 2021.01.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5083359 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5083348 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5083347 2021.01.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5083345 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5083346 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082391 2021.01.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5082392 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5082265 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5082264 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5082263 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5082165 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5082166 2021.01.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5082167 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5081786 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5080725 2021.01.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5080726 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5080724 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5080701 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5080697 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5080694 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5080696 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5080695 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5078378 2021.01.13 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5078377 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5078375 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078374 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078373 2021.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5078372 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5078371 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5078280 2021.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5078182 2021.01.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5078181 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5078180 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5078179 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078178 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5078177 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5077984 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077977 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5077976 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077974 2021.01.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5077973 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5077970 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5077959 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5077960 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5077961 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5077958 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5077957 2021.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 5077941 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5077931 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5077930 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5077920 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5077919 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5077918 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5077911 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5077906 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077905 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5077904 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5077903 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5077902 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5075911 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5075910 2021.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5075909 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5075897 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5075809 2021.01.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5075670 2021.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5075669 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5075649 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5075647 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5073459 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5073460 2021.01.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5073456 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073433 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5073432 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5073426 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073425 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5073408 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073407 2021.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5073405 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5073406 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5073275 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5073276 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5073175 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5073174 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5073167 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5073119 2021.01.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5073116 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5073108 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5073107 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5073106 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 30 5073093 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5073094 2021.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073095 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073066 2021.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5073040 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula