Pełna lista obserwacji drużyny

Bocian czarny : Michał Karpeta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5819817 2021.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5819775 2021.06.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5819763 2021.06.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5819762 2021.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5819761 2021.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5819760 2021.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5819759 2021.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5819459 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5816950 2021.06.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5816927 2021.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5816926 2021.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5816925 2021.06.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5816736 2021.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5816723 2021.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5816722 2021.06.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5816656 2021.06.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5816655 2021.06.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5816654 2021.06.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5816649 2021.06.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5816648 2021.06.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5816647 2021.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5816646 2021.06.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5816632 2021.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5816611 2021.06.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5816612 2021.06.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816604 2021.06.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5816602 2021.06.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5816603 2021.06.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 5816601 2021.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5816586 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5816584 2021.06.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5816585 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816579 2021.06.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5816578 2021.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5816575 2021.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5816574 2021.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5816573 2021.06.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5816572 2021.06.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5816548 2021.06.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5816542 2021.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5816543 2021.06.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5816541 2021.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5816533 2021.06.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5816532 2021.06.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5816531 2021.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5816523 2021.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5816522 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5816519 2021.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5816516 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5816515 2021.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5816363 2021.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5816362 2021.06.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5816321 2021.06.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5816322 2021.06.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5816190 2021.06.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5816183 2021.06.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5816182 2021.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5813882 2021.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5813871 2021.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5810504 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5810198 2021.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5810194 2021.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5810193 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5810190 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 5810189 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5810093 2021.06.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5810092 2021.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5810091 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5810088 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5810089 2021.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5810062 2021.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5810061 2021.06.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5810058 2021.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5810057 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5810056 2021.06.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5809960 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5809956 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5809958 2021.06.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5809957 2021.06.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5809921 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5809920 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5809918 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5809632 2021.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5809631 2021.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5809630 2021.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5809627 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5809579 2021.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5809580 2021.06.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5809572 2021.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5809573 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5809570 2021.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5809569 2021.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5809549 2021.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 5809548 2021.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5809547 2021.06.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 5809812 2021.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5809813 2021.06.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5809814 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5809815 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5809816 2021.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5809827 2021.06.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 5809828 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5806822 2021.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5806820 2021.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5806821 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5806823 2021.06.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5806058 2021.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5803405 2021.06.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5803157 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5803156 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5803077 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5803046 2021.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5803044 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5803021 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5803019 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5803020 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5801175 2021.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5801174 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5801163 2021.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5801164 2021.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5801162 2021.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5801161 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5800930 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5800929 2021.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5800857 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5800855 2021.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5800856 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5800854 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5800852 2021.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5800851 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5800850 2021.06.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5800827 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5800759 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5800758 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5800659 2021.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5800658 2021.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5800656 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5800654 2021.06.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5800653 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5800642 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5800640 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5800639 2021.06.13 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5800641 2021.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5800635 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5800634 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5800633 2021.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5800632 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5800631 2021.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5800630 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5800629 2021.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5800628 2021.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5800627 2021.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5800626 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5800625 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5800624 2021.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5800623 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5800622 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5800620 2021.06.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5800621 2021.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5800549 2021.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5800548 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5800547 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5800546 2021.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5800536 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5800535 2021.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5800533 2021.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5800425 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5800424 2021.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5800423 2021.06.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5800422 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5800419 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5800418 2021.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5800417 2021.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5800415 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5800416 2021.06.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5800413 2021.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 5800411 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5800412 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5800410 2021.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5800409 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5800408 2021.06.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5800407 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5800406 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5800404 2021.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5800405 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5800403 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5800402 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5800401 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5800399 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800400 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800398 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800397 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5800396 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5800395 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800394 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800393 2021.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5799566 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5799560 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5799258 2021.06.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5799257 2021.06.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5799198 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5799196 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5797995 2021.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5797996 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5797977 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5797978 2021.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5797976 2021.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5797927 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5797924 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5797923 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5797922 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5797921 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5797871 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5797786 2021.06.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5797785 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5797676 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5797673 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5797669 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5797632 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5797515 2021.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5797513 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5797505 2021.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5797504 2021.06.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5797506 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5797502 2021.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5797503 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5797501 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5797400 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5797399 2021.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5797370 2021.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5797365 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5797364 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5797363 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5797354 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5797353 2021.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5797352 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5797351 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5797322 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5797320 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5797321 2021.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5797319 2021.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5797309 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5797226 2021.06.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5797227 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5797199 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5797122 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5797124 2021.06.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5797123 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5797110 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5797109 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5797108 2021.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5797097 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5797092 2021.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5797093 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5797091 2021.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5797027 2021.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5796897 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5796738 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796735 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5796734 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5796713 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5796706 2021.06.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5796705 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5796695 2021.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5796693 2021.06.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5796694 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796692 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5796632 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796611 2021.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5796610 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796603 2021.06.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5796602 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5796601 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5796600 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5796599 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5796598 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796597 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5796585 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5796584 2021.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5796550 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5796549 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5796548 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5796547 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5796530 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5796521 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5796520 2021.06.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5796519 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5796518 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5796517 2021.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5796516 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5796515 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5796500 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5796501 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5796496 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5796495 2021.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5796494 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5796491 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5796492 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796493 2021.06.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5796490 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5796489 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5796488 2021.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796486 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5796487 2021.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5796484 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5796483 2021.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5796482 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5796481 2021.06.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5796480 2021.06.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5796479 2021.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5796478 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5796477 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5796475 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5796476 2021.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5796474 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5796473 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5796471 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5796472 2021.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5796470 2021.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5796467 2021.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5796466 2021.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5796465 2021.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5796462 2021.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5796461 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5796113 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5795017 2021.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5794976 2021.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5794975 2021.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5792039 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5792032 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5792030 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5792028 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5792029 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5792025 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5792024 2021.06.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5792026 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5792023 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5792000 2021.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5791998 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5791996 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5791997 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5791988 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5791987 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5791985 2021.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5791986 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5791961 2021.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5791960 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5791959 2021.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5791958 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5791954 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5791953 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5791955 2021.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5791944 2021.06.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5791941 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5791940 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5791939 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5791927 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5791910 2021.06.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5791909 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5791907 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5791906 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5791908 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5791905 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5791904 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5791883 2021.06.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5791884 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5791882 2021.06.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5791876 2021.06.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5791872 2021.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5791873 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5791859 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5791857 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5791858 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5791856 2021.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5791855 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5791854 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5791852 2021.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5791851 2021.06.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5791850 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5791849 2021.06.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5791848 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5791847 2021.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5791845 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5791846 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5791840 2021.06.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5791841 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5791822 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5791821 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5791818 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5791817 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5791815 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5791816 2021.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5788540 2021.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5788537 2021.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5788535 2021.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5788534 2021.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5788529 2021.06.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5788530 2021.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5788528 2021.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5788524 2021.06.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5788525 2021.06.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5788523 2021.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5788471 2021.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5788440 2021.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5788420 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5788421 2021.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5788419 2021.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5788018 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5788003 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5788002 2021.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5788001 2021.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5788000 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5784867 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5784827 2021.06.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5784830 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5784828 2021.06.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5784829 2021.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5781464 2021.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5781455 2021.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5781328 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5781298 2021.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5781297 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5781296 2021.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5781295 2021.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5781299 2021.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5781252 2021.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5781251 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5781250 2021.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5774393 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5774145 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5774144 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5774112 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5774113 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5774114 2021.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5774057 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5774056 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5774055 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5773130 2021.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5773122 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5773121 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5773118 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5773117 2021.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5773074 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5773075 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5773057 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5773046 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5773016 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5773015 2021.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5772852 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5772851 2021.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5772708 2021.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5772561 2021.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5772560 2021.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5772559 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5772519 2021.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5772520 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5772440 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5772439 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5772441 2021.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5772272 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5772261 2021.06.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5772262 2021.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5772237 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5772234 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5772235 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5772236 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5772233 2021.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5772186 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5772159 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5772060 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5772061 2021.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5772038 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5771986 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5771987 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5771984 2021.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5771985 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5771956 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5771937 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5771936 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5771805 2021.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5771768 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5771767 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5771755 2021.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5771751 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5771750 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5771748 2021.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5771747 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5771749 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5771726 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5771725 2021.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5771724 2021.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5771722 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5771721 2021.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5771720 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5771719 2021.06.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5771718 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5771717 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5769114 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5769112 2021.06.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5769113 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5769011 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5769012 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5769005 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5766372 2021.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5766370 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5766369 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5766368 2021.06.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5766280 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5766239 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5766240 2021.06.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5765916 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5765917 2021.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5765913 2021.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5765915 2021.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5765914 2021.06.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 5765912 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5765911 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5765910 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5765909 2021.06.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5765908 2021.06.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5765118 2021.06.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5765116 2021.06.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5765114 2021.06.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5765097 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5765091 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5764997 2021.06.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 26 5764996 2021.06.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5764995 2021.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5764908 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5764907 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5756730 2021.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5756729 2021.06.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5756627 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5756409 2021.06.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5756410 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5755675 2021.06.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5755674 2021.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5755649 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5755572 2021.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5754907 2021.06.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5754886 2021.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5749498 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5749497 2021.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 5748513 2021.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5748512 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5748435 2021.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5748414 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5747065 2021.06.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 5745947 2021.06.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5745936 2021.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5745935 2021.06.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5745872 2021.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5745870 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5745871 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5745704 2021.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5745608 2021.06.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 5745607 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5745593 2021.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5745588 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5745587 2021.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5745584 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5745585 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5745586 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5745325 2021.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5745286 2021.06.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 41 5745277 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5745249 2021.06.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5745250 2021.06.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 5745229 2021.06.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 32 5745191 2021.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5745188 2021.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5745189 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5745190 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5745187 2021.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5744799 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5744798 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5742262 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5742258 2021.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5742257 2021.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5741450 2021.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5741447 2021.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5741444 2021.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5741443 2021.06.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5741343 2021.06.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5741307 2021.06.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5741305 2021.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5741304 2021.06.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 5741303 2021.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5741302 2021.06.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5741301 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5741282 2021.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5741281 2021.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5741280 2021.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5741279 2021.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5736598 2021.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5736290 2021.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5736289 2021.05.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5736291 2021.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5736287 2021.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5736288 2021.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5736286 2021.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5736285 2021.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5732069 2021.05.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5732068 2021.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5732070 2021.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5732067 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5730045 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5729914 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5729770 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5729769 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5729761 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5729760 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5729759 2021.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5729758 2021.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5729762 2021.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5729487 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5729486 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5729485 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5729484 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5729483 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 5729482 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5728614 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5728613 2021.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5728612 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5728610 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5728609 2021.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5728606 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5728608 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5728607 2021.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5728574 2021.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5728573 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5728557 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5728555 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5728549 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5728548 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5728547 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5728518 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5728517 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5728516 2021.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5726042 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5726038 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5726039 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5726041 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5726040 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726029 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5726031 2021.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5726030 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5726017 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726009 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5726010 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5726008 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5726011 2021.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5725916 2021.05.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5725917 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5725915 2021.05.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5725914 2021.05.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5725807 2021.05.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5725733 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5725729 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5725730 2021.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5725720 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5725601 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5725553 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5725549 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5725548 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5725546 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5725545 2021.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5725544 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5725498 2021.05.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5725499 2021.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5725497 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5725292 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5725251 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5725250 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5725229 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5725228 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5725227 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5725142 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5725143 2021.05.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5725144 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5725141 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5725072 2021.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5725071 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5725070 2021.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5725063 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5725064 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5724912 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5724911 2021.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5724910 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5724909 2021.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5724674 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5724673 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5724592 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5724591 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5724590 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5724589 2021.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5724588 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5724077 2021.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5724076 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5724075 2021.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5724074 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5724073 2021.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5724071 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5724072 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5724048 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5723749 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5723750 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5723178 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5718240 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5718181 2021.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5718134 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5718135 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5718133 2021.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5718132 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5717979 2021.05.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5717977 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5717976 2021.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5717978 2021.05.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5717971 2021.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5717965 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5717966 2021.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5717967 2021.05.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5717881 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5717878 2021.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5717880 2021.05.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5717879 2021.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5717858 2021.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5717860 2021.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5717861 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5717859 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5717481 2021.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5717462 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5717461 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5713787 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5713786 2021.05.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5713724 2021.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5713726 2021.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5713725 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5713632 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5713624 2021.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5713625 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5713623 2021.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5709925 2021.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5709766 2021.05.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5709765 2021.05.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5709692 2021.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5709693 2021.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5709635 2021.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5709634 2021.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5709632 2021.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5709630 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5709631 2021.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5709628 2021.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5709627 2021.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5709588 2021.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5709587 2021.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5709589 2021.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5709571 2021.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5709570 2021.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5709561 2021.05.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5709562 2021.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5709549 2021.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5709548 2021.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5709533 2021.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5709532 2021.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5709531 2021.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5709530 2021.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5709529 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5709520 2021.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5709519 2021.05.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5709518 2021.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5709517 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5706938 2021.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5706936 2021.05.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5706937 2021.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5706935 2021.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5706934 2021.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5706886 2021.05.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5706885 2021.05.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5706887 2021.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5706883 2021.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5706882 2021.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5706881 2021.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5706880 2021.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5706838 2021.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5706837 2021.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5706823 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5706824 2021.05.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5706790 2021.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5706789 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5706773 2021.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5706756 2021.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5706747 2021.05.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5706746 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5706619 2021.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5706561 2021.05.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5706559 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5706560 2021.05.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5706549 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5706520 2021.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5706519 2021.05.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5702794 2021.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5702734 2021.05.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5702735 2021.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5701793 2021.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5701792 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5701713 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5701712 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5701709 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5701706 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5701708 2021.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5701707 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5701681 2021.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5701682 2021.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5701683 2021.05.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5701680 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5701571 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5701570 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5701569 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5701567 2021.05.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5701566 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5701565 2021.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5701350 2021.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5701349 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5701321 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5701320 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5701316 2021.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5701315 2021.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5701314 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5701313 2021.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5701043 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5701042 2021.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5701036 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5700983 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5700982 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5700981 2021.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5700980 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5700979 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5700978 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5700967 2021.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5700968 2021.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5700966 2021.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5697603 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5697582 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5697369 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5697297 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5693927 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5693856 2021.05.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5693851 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5693850 2021.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5693849 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5693845 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5693843 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5693840 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5693837 2021.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5693839 2021.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5693838 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5693836 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5693707 2021.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5693705 2021.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5693706 2021.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5693701 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5693685 2021.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5693686 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5693684 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5693643 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5693644 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5693637 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5693502 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5693501 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5693477 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5693438 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5693426 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5693425 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5693424 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5693240 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5693231 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5693220 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5693219 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5693102 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5693103 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5693099 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5693100 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5693101 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5693098 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5693032 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5693031 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5693030 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5693028 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5693003 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5693002 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5692901 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5692900 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5692897 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5692898 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5692896 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5692826 2021.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5692785 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5692784 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5692783 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5692673 2021.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5692528 2021.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5692524 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5692525 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5692523 2021.05.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5692518 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5692519 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5692517 2021.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5692520 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5692515 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5692514 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5692513 2021.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5692460 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5692461 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5692427 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5692392 2021.05.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5692388 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5692387 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5692386 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5692365 2021.05.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5692364 2021.05.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5692349 2021.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5692341 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5692340 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5692336 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5692334 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5692333 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5692332 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5692330 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5692329 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5692328 2021.05.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5692331 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5692267 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5692266 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5692264 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5692262 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5692261 2021.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5692258 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5692257 2021.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5692255 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5692253 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5692249 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5692250 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5692248 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5692247 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5692220 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5692219 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5692217 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5692216 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5692218 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5692215 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5692214 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5692208 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5692206 2021.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5692207 2021.05.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5692200 2021.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5692199 2021.05.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5692198 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5692197 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5692196 2021.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5692184 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5692180 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5692179 2021.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5692177 2021.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5692178 2021.05.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5692182 2021.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5692181 2021.05.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5692183 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5692176 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5692174 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5692175 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5692172 2021.05.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5692173 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5692171 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5692148 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5692147 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5692146 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5692145 2021.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5692133 2021.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5690889 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5690545 2021.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5690546 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5690518 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5690428 2021.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5690429 2021.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5690426 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5690427 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5690347 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5690305 2021.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5690304 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5690303 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5690256 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5690255 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5690257 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5690236 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5690232 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5690234 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5690231 2021.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5690235 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5690230 2021.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 52 5690233 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5690215 2021.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5690214 2021.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5690200 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5690198 2021.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5690199 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5690189 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5690188 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5690187 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5690008 2021.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5690007 2021.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5690006 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5689963 2021.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5689964 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5689924 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5689925 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5689806 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5689802 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5689801 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5689800 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5689648 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5689649 2021.05.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5689628 2021.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5689618 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5689616 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5689615 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5689559 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5689560 2021.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5689475 2021.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5689474 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5687567 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5687566 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5687565 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5678704 2021.05.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5678692 2021.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5678691 2021.05.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5678681 2021.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5678679 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5678660 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5678659 2021.05.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5677893 2021.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5677891 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5677892 2021.05.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5676514 2021.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5669665 2021.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5669576 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5669575 2021.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5669574 2021.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5669573 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5669568 2021.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5669569 2021.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5669503 2021.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5669320 2021.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5664533 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5664531 2021.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5664478 2021.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5664477 2021.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5664479 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5657872 2021.05.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5657873 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5657783 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5657755 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5657734 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5657733 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5657735 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5657661 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5657652 2021.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5657651 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5657621 2021.05.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5657609 2021.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5657364 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657186 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5657185 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5656855 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5656854 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5656856 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5656853 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5656722 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5656721 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5656709 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5656708 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5656707 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5656710 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646951 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5646950 2021.05.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5645658 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645648 2021.05.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5645647 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 5645646 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5645530 2021.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5645529 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5645480 2021.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5645479 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5645462 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5645461 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5645460 2021.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5645459 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5645455 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645454 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5645452 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5645453 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5645450 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5645451 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5645449 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5645448 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5645446 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5645445 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5645447 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5645372 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5645371 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5645370 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645368 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5645367 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645349 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5645347 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5645348 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5645343 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645342 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5645341 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5640362 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5640361 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 5640360 2021.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5640307 2021.05.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5640258 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5640248 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640247 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5640246 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5640236 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5640235 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5640234 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5640233 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5640232 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5640231 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5640230 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640186 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5640185 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5640147 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5640143 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5640128 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5640126 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5640124 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5640125