Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5647387 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5647386 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5647385 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5647384 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5647383 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5647382 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5647381 2021.05.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5642624 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5642611 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5642610 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5642609 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5642608 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5642607 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5642606 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5642605 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5642604 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5642603 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5642602 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5642601 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5642600 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5642599 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5642598 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5642597 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5642596 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5641859 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5641858 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5641857 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5641856 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5641855 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5641854 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5641853 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5641852 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5641851 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643717 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5643697 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5643696 2021.05.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5643686 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643703 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643704 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5643687 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5643679 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5643689 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643692 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643701 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643683 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5643678 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643700 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643676 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5643677 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5643698 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643691 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5643702 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643690 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5643680 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5643640 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643699 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643675 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5643693 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 800 5643695 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 5643694 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5643684 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5643776 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5643685 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5643777 2021.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5643778 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643606 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643639 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643637 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5643638 2021.05.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5643607 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5637682 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5637681 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637680 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5637679 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5637678 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5637677 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5637676 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5637675 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5637674 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637673 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5637672 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5637671 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5637670 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5637669 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5637668 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5637667 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5637666 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5637665 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5631571 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5631570 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5631569 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5631568 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5631567 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5631566 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5631565 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5631564 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5631563 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5631562 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5631561 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5629704 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5629703 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5629702 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5629701 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5629700 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5629699 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629698 2021.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5629697 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5629696 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5629397 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5629396 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629395 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5629394 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5629393 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5629392 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5629391 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5629390 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5629389 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5629388 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5629387 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5629386 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5629385 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5625205 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5625204 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5625203 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625202 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5625201 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5625200 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5625199 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5625198 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5625197 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5625196 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5625195 2021.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5625194 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5625193 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625192 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5625191 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5625190 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5625189 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5625188 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5625187 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5625186 2021.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5623684 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5623655 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5623653 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5623652 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5623651 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5623650 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5623649 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5623648 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5623647 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5623646 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5623645 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5623644 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5623643 2021.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5619161 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619160 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5619159 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5619158 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5619157 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5619156 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5619155 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619154 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5619153 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5619152 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5619151 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616550 2021.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5616552 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5616551 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5616549 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5616547 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5616548 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616537 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616538 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616534 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616541 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5616539 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616536 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616532 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5616530 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616559 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616558 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616557 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616556 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616555 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616553 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616560 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616545 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616544 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616542 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5616535 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616543 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5616540 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616533 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616531 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5616529 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616526 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5616527 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616528 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616525 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616523 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5616524 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616522 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5616521 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616519 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5616520 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5616518 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616515 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5616514 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5616517 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5616513 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5616512 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5627119 2021.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5627120 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5627121 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5627122 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5627123 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 5627124 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5627125 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5627126 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606023 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5606022 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5606021 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5606024 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5606056 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606055 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606054 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5606052 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5606051 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5606053 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606050 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5606049 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5606048 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5606047 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5606046 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606044 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5606043 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5606045 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5606041 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5606042 2021.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5606038 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5606039 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5606040 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606034 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606036 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5606035 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5606037 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5606033 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5606032 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5606031 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5606030 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5606029 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5606027 2021.05.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5606028 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5606026 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606025 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5606020 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5606018 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5606017 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5606016 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5606015 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5606014 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5606019 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5606012 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5606011 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5606009 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5606008 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5606010 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5606013 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606006 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5606007 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5606005 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5639317 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633025 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5639577 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5639561 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5652120 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5639569 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5652054 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633756 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5633033 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5632961 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633037 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5632962 2021.05.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5632963 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633757 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5633023 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633043 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5633026 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5633028 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5632681 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5631600 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5632969 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5633751 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5632990 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5633752 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5632979 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5632954 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5632977 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633036 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5633032 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 16 5632986 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5632988 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5632956 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5633017 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5632994 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5632950 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5632923 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5632993 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633042 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5633011 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5633040 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5632964 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5632930 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5633754 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5632966 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5632928 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5632922 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5632932 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5632991 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5633048 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5639595 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5652119 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5639596 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5639588 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5639586 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5639574 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5639604 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5639559 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5639605 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5652287 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5639592 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5639584 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5639589 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5652295 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5652114 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5639560 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5632683 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5631601 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5652130 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5652118 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5639576 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5652062 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5639573 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5652241 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5652110 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5639602 2021.05.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5639590 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5639578 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5639558 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5639610 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5639581 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5639601 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5639572 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5639564 2021.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5639580 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5652289 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5639582 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5652057 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5652293 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5652127 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5639609 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5639575 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5639607 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5652292 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5639598 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5639568 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5639593 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5639599 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5639583 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5639557 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5639600 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5652123 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5652067 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5639571 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5639612 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5639567 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5652069 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5652125 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5652245 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5652247 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5652052 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5652244 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5652242 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 76 5639556 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5639566 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5639594 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5639570 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5639591 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5639611 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5639563 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5639587 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5639585 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5652064 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5639579 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 5639603 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5639565 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5652249 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5639555 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5639608 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5639597 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5652053 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5652060 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5652106 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5652291 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5639562 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5652122 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5652105 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633230 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633229 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633227 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633232 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5633231 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5633235 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633234 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633233 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633228 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639316 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639338 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639337 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5639421 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639422 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639418 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639419 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5639417 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639423 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5639420 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5639416 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639426 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5639415 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5639424 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639414 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639425 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639430 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639436 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639429 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639435 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5639434 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639432 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5639433 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639428 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5639427 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5639431 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5631664 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5631667 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5631663 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5631666 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5631668 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631662 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631661 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5631669 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631659 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631660 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5631658 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5631665 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632886 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632896 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632892 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5632891 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5632912 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5632888 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5632890 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5632914 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5632913 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5632915 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5632894 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5632895 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5632910 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632893 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5632887 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5632911 2021.05.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5639486 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5639495 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5639507 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 5639470 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5639477 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5639509 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5639496 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5639483 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639535 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639520 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639526 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5639543 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639544 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5639533 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5633443 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5633435 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5633429 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5633430 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633436 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5633433 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5633439 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5633441 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5633427 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5633442 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5633426 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5633444 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5633431 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633437 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5633432 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5633440 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5633438 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5633434 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5633265 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639508 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5639482 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5639490 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639537 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5639493 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5639472 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5639492 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5639506 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5639536 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639505 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5639489 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5639480 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5639494 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5639529 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639521 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5639514 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5639502 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639525 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5639471 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5639539 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639513 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5639503 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5639469 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5639474 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5639491 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639540 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639524 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5639485 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5639481 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5639479 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639515 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639538 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639176 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5639541 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5639518 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639504 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639527 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5639531 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5639488 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5639501 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5639528 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5639530 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5639484 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5639473 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5639476 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5639500 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5639519 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5639510 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5639511 2021.05.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5639497 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5639487 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5639478 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639542 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5639468 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5639517 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639532 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5639499 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5639498 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5639475 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639516 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5639512 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639534 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639522 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639523 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639548 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639553 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639554 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5639545 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5639551 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639552 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5639547 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639550 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5639549 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5632811 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5632808 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5632810 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5632809 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5632812 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5639546 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5633789 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633773 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5633783 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5633781 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5633764 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5633762 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 150 5633790 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633772 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5633761 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5633774 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5633758 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5633769 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5633770 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5633771 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5633445 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5633765 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5633763 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5633759 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5633785 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5633805 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633806 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633782 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633784 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5633766 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5633760 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633794 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633778 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5633777 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5633779 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633780 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633800 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5633791 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5633807 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633798 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5633768 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633797 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633796 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5633776 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5633775 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633803 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633787 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5633786 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633795 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633799 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633801 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633767 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5631598 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5631574 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5631599 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5631202 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5631201 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5631204 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5631205 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631199 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5631583 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5631206 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5631577 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5631575 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5631582 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5631576 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631578 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5631579 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5631584 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5631580 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5631596 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5631200 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5631597 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5631586 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5631581 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5631585 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5631588 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5631587 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639300 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639315 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639301 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639311 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5639307 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639309 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5639306 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639304 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5639305 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639312 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5639310 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5633804 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633793 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633788 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633792 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633802 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5631634 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5631633 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5631647 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5631635 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5631651 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631648 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5631653 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5631652 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631631 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5631646 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5631650 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5631649 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5631632 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5631655 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5631630 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631624 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5631643 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5631629 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631628 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631642 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5631641 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5631619 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5631638 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5631636 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5631622 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5631654 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631639 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5631637 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631656 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5631645 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631626 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5639466 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5639450 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5639449 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639463 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639459 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5639444 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639456 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5639458 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5639448 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5639453 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5639451 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5639452 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5639446 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5639445 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639460 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639462 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5639455 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639461 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639467 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639454 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5639438 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639443 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5639447 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639465 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5639457 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5639442 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5639437 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5639464 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5639104 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5639224 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639280 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5639181 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639103 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639086 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639157 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639098 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5639214 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639102 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639131 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639097 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5639287 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639299 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5639281 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637373 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5637320 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639215 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637372 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5639192 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639302 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639303 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639314 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639308 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639313 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639394 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5639404 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639391 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639390 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639413 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5639412 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5639399 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639393 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639409 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639401 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639410 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639398 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639400 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639411 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5639403 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639402 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5639387 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5639392 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639386 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639405 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639389 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639406 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639388 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639408 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639395 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639397 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639396 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639407 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5639354 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639385 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639346 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639355 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5639347 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639352 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639381 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639353 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5639373 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639371 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639380 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5639363 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5639370 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639384 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639379 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5639351 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5639350 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639365 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639357 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639377 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639378 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639364 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5639344 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639345 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5639382 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639372 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5639343 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639356 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5639368 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5639375 2021.05.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5639383 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639359 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5639349 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5639367 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5639348 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639358 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639369 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5639360 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5639374 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639341 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5639361 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5639339 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5639342 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5639362 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5639376 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639340 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639179 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5637323 2021.05.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5639134 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639079 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5639186 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5639182 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5639292 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5639175 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5639138 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639163 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639164 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639174 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639133 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639229 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5639130 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639213 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639158 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639180 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5639291 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639210 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5639228 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639149 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5639150 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5639156 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5639139 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639167 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639135 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639178 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5639132 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5639177 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5639128 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639294 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5639199 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639096 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639136 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639211 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637380 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639183 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5639089 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5639191 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5639185 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639069 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5639088 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639142 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639078 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5633813 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5639161 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639101 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5633814 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639155 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639293 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5639062 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639137 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5639289 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639165 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639171 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639141 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5639285 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5639284 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5639193 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5639196 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639144 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639290 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5639195 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639070 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5639194 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5639286 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639219 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639154 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5639184 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639068 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637379 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5639283 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639077 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639067 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5639076 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5639080 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5637383 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639075 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5639081 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5633811 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639170 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5639207 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5639209 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5637382 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5637381 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639208 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639173 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639188 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639279 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5639066 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639222 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639206 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637378 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5639065 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639205 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5637319 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639298 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639190 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639160 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639230 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639072 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639094 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5638270 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5639225 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5638221 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5639231 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639169 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639092 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639226 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639151 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5639288 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5639282 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5639061 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639295 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5639146 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5639148 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639198 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639145 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5639093 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5633812 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5639147 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5639071 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639168 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5639197 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5639159 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639085 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5639220 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639278 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639204 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639189 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639153 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639166 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639084 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637375 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639217 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5639095 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639203 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5639172 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639140 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639091 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639162 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639083 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639201 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639100 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5639277 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639276 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5637318 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639216 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639152 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639297 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639074 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639099 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639090 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5639296 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637374 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5639200 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639073 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639064 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5639082 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5639227 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639063 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637322 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5632856 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5632823 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5632861 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5632848 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5632846 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5632859 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5632818 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5632822 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632816 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5632862 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5632851 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5632830 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5632828 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5632857 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5632824 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5632852 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5632858 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5632854 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5632860 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5632845 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5632855 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5632853 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5632847 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5632850 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5632815 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5632820 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5632814 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5632817 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5632821 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5632829 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5632813 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632844 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5632843 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5632885 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632842 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5632841 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5632819 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5632826 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5632827 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5632834 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5632835 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5632884 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5632825 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632840 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5632838 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5632836 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5632831 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5632849 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5632832 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632837 2021.05.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5639087 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5633809 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633808 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639187 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5633810 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5632974 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5632975 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5632981 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5632982 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5633013 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5633024 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633029 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5633753 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5633755 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639105 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639106 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5639107 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5639108 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5639109 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639110 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5639111 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5639112 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639113 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5639114 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5639115 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639116 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639117 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5639118 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5639119 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639120 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5639121 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5639122 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5639123 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5639124 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639125 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5639126 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5639127 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5639143 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5639366 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5652250 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5652251 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5652252 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5652253 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5652254 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5652255 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5652256 2021.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5652257 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5652258 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5652259 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5652260 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5652261 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5652262 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5652263 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5652264 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5652265 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5652266 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5652267 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5652268 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5652269 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5652270 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5652271 2021.05.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5652272 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5652273 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5652274 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5652275 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5652276 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5652277 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5652278 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5652279 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5652280 2021.05.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5652281 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5652282 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5652283 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5652284 2021.05.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5652285 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5582796 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5582783 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5582811 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5582810 2021.05.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5582798 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5582788 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582802 2021.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5582815 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5582804 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5582787 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5582786 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos