Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5236602 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5236601 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5236600 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5236599 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5236598 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5236597 2021.02.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5236596 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5236595 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5236594 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5233384 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233387 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5233376 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5233419 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233417 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5233414 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233409 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233408 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5233411 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233410 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5233415 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5233412 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233407 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233403 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5233418 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233404 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 5233405 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233402 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5233400 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233397 2021.02.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5233413 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233393 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233394 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233392 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5233389 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233385 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5233381 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233386 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233378 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233380 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5233374 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5233377 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233369 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5233399 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5233398 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 210 5233396 2021.02.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5233406 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5233401 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5233388 2021.02.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5233395 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233390 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5233391 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5233383 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233382 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5233379 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5233373 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5233372 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5233371 2021.02.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5233375 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5231714 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5231713 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5231712 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5231549 2021.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5231548 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5231547 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5231546 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5231545 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5231544 2021.02.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5231543 2021.02.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5227270 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5227269 2021.02.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5227268 2021.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5227267 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5227264 2021.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5227265 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5227262 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5227266 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5227263 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5227259 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5227260 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5227261 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5227258 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5227257 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5227256 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5227255 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5227254 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5227253 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5227252 2021.02.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5227251 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5227250 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5227248 2021.02.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5227247 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5227249 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5227246 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 5227245 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5227244 2021.02.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5227243 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5227242 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5227240 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5227241 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5227239 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5227238 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5227236 2021.02.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5227237 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5227235 2021.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 52 5226484 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5226483 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5226482 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5226481 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5226480 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5226479 2021.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5226428 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5226496 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5226497 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5224017 2021.02.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5224016 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5224015 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5224014 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5224013 2021.02.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5220647 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5220649 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5220648 2021.02.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5217015 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5217014 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5217013 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5217012 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5217011 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218081 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218082 2021.02.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5218083 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5218084 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218085 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5218086 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5218087 2021.02.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5218088 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5218089 2021.02.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5218090 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218091 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218092 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218093 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218094 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218095 2021.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5218096 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5214624 2021.02.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5214622 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5214623 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5214621 2021.02.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5214620 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5214618 2021.02.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5214619 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5214616 2021.02.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5214615 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5214614 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5214613 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5214612 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5213081 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5213080 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5213079 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5213078 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5213077 2021.02.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5213076 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5213075 2021.02.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5213074 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5213073 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5210838 2021.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5210837 2021.02.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5210836 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5210835 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5210833 2021.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5210832 2021.02.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5210834 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5210344 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5210343 2021.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5210342 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5210341 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5210340 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5210339 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5209640 2021.02.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5209637 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5209636 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5209635 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5209634 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5209633 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5209632 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5209631 2021.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5211304 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211453 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211656 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211647 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5211640 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211637 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211635 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211625 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 5211630 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211627 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5211645 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211631 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5211581 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5211505 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211498 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5211589 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5211482 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5211492 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5211494 2021.02.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5211507 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211495 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 5211579 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5211496 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5211569 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5211490 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211570 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5211497 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 5211488 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5211486 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5211481 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5211484 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5211489 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5211531 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211574 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5211503 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211585 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5211586 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211587 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5211583 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5211590 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5211510 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5211576 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5211591 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211501 2021.02.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5211432 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5211427 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211433 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5211426 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5211451 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211445 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5211413 2021.02.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5211424 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5211393 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5211447 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5211443 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5211438 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5211418 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5211449 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211412 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5211425 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5211436 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5211394 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5211411 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5211419 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211440 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5211409 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5211396 2021.02.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5211410 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5211414 2021.02.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 5211407 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 300 5211395 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 5211400 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5211641 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211416 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211642 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211301 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211303 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5211296 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5211297 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5211288 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5211287 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5211286 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5211299 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5211298 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5211294 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5211290 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5211289 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5211302 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211300 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211293 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211292 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211463 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211459 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211461 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211455 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211457 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5211478 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211458 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211477 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5211479 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5211314 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5211307 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5211306 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5211309 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211308 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5211623 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211597 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211599 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5211598 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211594 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5211592 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5211596 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211595 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211593 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211342 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5211360 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211330 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211374 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211391 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5211372 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211390 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5211383 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5211354 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211389 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211353 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5211382 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5211386 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211375 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211384 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5211380 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5211381 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5211385 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5211379 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5211326 2021.02.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5211321 2021.02.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5211328 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5211316 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5211315 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211355 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5211329 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5211323 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5211327 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5211367 2021.02.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5211356 2021.02.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5211325 2021.02.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5211324 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5211320 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5211319 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5211392 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211387 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5211376 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211373 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5211352 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5211350 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5211351 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5211318 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5211377 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5211378 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5211348 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5211331 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5211317 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5211363 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5211359 2021.02.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5211364 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211357 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5211371 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5211361 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5211368 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5211349 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5211365 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5211358 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211369 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5211370 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5211388 2021.02.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5211690 2021.02.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5211681 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5211677 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5211707 2021.02.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211711 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5211766 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5211702 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5211708 2021.02.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5211672 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5211667 2021.02.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5211719 2021.02.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5211698 2021.02.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5211713 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5211686 2021.02.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5211696 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5211697 2021.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5211705 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5211676 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5211764 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5211699 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211770 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5211772 2021.02.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5211771 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5211773 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5211727 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211760 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5211763 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211722 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5211712 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5211724 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5211758 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5211761 2021.02.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5211729 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5211730 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5211661 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5211662 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5211670 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5211671 2021.02.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 917 5211680 2021.02.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 156 5211682 2021.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5211683 2021.02.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 5211684 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5211685 2021.02.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5211687 2021.02.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 5211688 2021.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5211689 2021.02.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5211692 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 37 5211701 2021.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 5211709 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 656 5211710 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 5211714 2021.02.20 mapa
rzadki alka, Alca torda 11 5211716 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 7 5211717 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5211721 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 28 5211732 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5211767 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5211769 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 5211883 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5211964 2021.02.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5211967 2021.02.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5211965 2021.02.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 5211966 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5211968 2021.02.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5211969 2021.02.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 16 5211974 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5211972 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5211971 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 5211973 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5211970 2021.02.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5211976 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211975 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5211978 2021.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211977 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5211955 2021.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5211936 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211937 2021.02.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5211935 2021.02.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 5211925 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5211940 2021.02.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211942 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5211941 2021.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211943 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211944 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211945 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211957 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5211956 2021.02.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5211928 2021.02.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5211930 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5211922 2021.02.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5211932 2021.02.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5211923 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5211931 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5211933 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5211934 2021.02.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211939 2021.02.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5211924 2021.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 5211929 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211938 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211958 2021.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5211796 2021.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5211792 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5211787 2021.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5211781 2021.02.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5211786 2021.02.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5211780 2021.02.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 5211782 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5211783 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5211785 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5211779 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5211794 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5211788 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5211790 2021.02.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5211791 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5211789 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5211795 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5211869 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5211844 2021.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5211833 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5211867 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5211874 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5211875 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211873 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211872 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5211810 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5211870 2021.02.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5211871 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5211842 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5211841 2021.02.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5211843 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211837 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5211877 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211836 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211840 2021.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5211832 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5211881 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 5211815 2021.02.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 5211882 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5211878 2021.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5211814 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211838 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 5211809 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5211834 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211839 2021.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5211879 2021.02.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5211880 2021.02.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5211812 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5211808 2021.02.19 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5211811 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211868 2021.02.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5211835 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5211876 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211985 2021.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5211984 2021.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211980 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5211982 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 5211979 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211981 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5211983 2021.02.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5211986 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211918 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5211919 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211917 2021.02.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5211797 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211799 2021.02.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5211798 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5211963 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5211961 2021.02.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5211962 2021.02.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5211960 2021.02.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5211806 2021.02.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5211805 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211803 2021.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211807 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211802 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211800 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211804 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211801 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5211778 2021.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211777 2021.02.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5211776 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5211775 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5211888 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5211884 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211887 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211885 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211886 2021.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211921 2021.02.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5211920 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211911 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211910 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211916 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211914 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5211906 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211905 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5211889 2021.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5211913 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211907 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211908 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 5211915 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211909 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5211912 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5188791 2021.02.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5188792 2021.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5188793 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5188794 2021.02.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5188795 2021.02.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5188796 2021.02.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5188797 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5188798 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5182055 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5182054 2021.02.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5182053 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5182052 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5182051 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5182050 2021.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5182049 2021.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5182001 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5182000 2021.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5181999 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5181998 2021.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5181997 2021.02.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5181996 2021.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5181995 2021.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5178369 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5178368 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5178367 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5178366 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5178365 2021.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5178364 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5178363 2021.02.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5177724 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177723 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5177722 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177721 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5177720 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5177719 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5177526 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5177525 2021.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5177524 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5177523 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5177522 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5177521 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5177520 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5177519 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177397 2021.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5177396 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177395 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177394 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5177393 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5178750 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5178751 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178752 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5173765 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5173767 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5173766 2021.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5173764 2021.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5173763 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5173762 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5173761 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5173759 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5173760 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5183643 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5183644 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5183645 2021.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5183647 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5183648 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5169277 2021.02.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5169276 2021.02.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5169275 2021.02.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5169274 2021.02.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5169273 2021.02.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5169272 2021.02.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5169271 2021.02.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5169270 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5169269 2021.02.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5169268 2021.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5169267 2021.02.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5167704 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5167703 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5167702 2021.02.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5167701 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5167700 2021.02.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5167699 2021.02.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5167698 2021.02.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 5166010 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5166011 2021.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 5166012 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5163490 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5163489 2021.02.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5163488 2021.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5163487 2021.02.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5163486 2021.02.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5160170 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5160169 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5160186 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5160185 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5160183 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5160184 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5160181 2021.02.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5160180 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5160179 2021.02.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5160178 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5160177 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5160182 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160176 2021.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5160175 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5160173 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5160172 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5160174 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5160171 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5160168 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5160167 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5160166 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160165 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160164 2021.02.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5160163 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5160162 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5160161 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5160160 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5160158 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5160159 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160157 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5160156 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5160155 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5160154 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5160153 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5160508 2021.02.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5160510 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 5160609 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160604 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160605 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5160607 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161667 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161666 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160641 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160640 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160638 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161671 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5161672 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161670 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5161742 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5161741 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5161740 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160833 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160830 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160827 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5160826 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5161678 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5161679 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161676 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5160818 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160802 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160803 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160809 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160781 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160806 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5160801 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160787 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160785 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160824 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5160731 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160734 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160740 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5160735 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160700 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160698 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160697 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160723 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160724 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5160701 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160722 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5160721 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160694 2021.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5160727 2021.02.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5160708 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5160714 2021.02.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5160709 2021.02.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5160707 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5160711 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160718 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5160646 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5160666 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5160659 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5160649 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160663 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5160706 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5160710 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5160703 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5160661 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160713 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5160704 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5160690 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5160720 2021.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1000 5160725 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5160730 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160692 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5160705 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5160695 2021.02.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5160691 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5160693 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5160728 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5160716 2021.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5160719 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 5160717 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5160726 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5161699 2021.02.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5161686 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5161685 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5161690 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5161688 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5161696 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5161697 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5161692 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5161694 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161691 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160763 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160765 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5160759 2021.02.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5160761 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160762 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5160764 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160754 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5161732 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5161715 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5161707 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5161713 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5161714 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5161712 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5161730 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5158664 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5161727 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5161728 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5160747 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5161704 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161706 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5161720 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5161735 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5161717 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5161718 2021.02.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5161724 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5161716 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5161726 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5161723 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5161719 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5161725 2021.02.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5161734 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5161722 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160750 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160751 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5160748 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5160745 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160742 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5160741 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5160749 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5161663 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160866 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5160858 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5161662 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160852 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5160864 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5160873 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5160861 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5160869 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5161658 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5161659 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5161656 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5160872 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5160871 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5161657 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5160867 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5161660 2021.02.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5161664 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5160870 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5160850 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160839 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5160842 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5160837 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5160847 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5160844 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160758 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160756 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160755 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160752 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5161702 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5161703 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160733 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5160739 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5160737 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5160736 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5160738 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160732 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160820 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160804 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160782 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160784 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5160822 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5161680 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5161675 2021.02.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5161684 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5161681 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161739 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161737 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5161668 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160645 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160644 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5160643 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5161665 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5160606 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5160546 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160603 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160602 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5160608 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5160512 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5160507 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160528 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5160526 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5160530 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160525 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160518 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5160536 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5160542 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160534 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5160539 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160482 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160489 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160492 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160491 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160486 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160488 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160483 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160485 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160481 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5160494 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5160514 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5150463 2021.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5150462 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5150461 2021.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5150460 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5150459 2021.02.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5150456 2021.02.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5150458 2021.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5150455 2021.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5150457 2021.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5150454 2021.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5150452 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5150453 2021.02.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5150451 2021.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5150450 2021.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5150448 2021.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5150449 2021.02.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5150447 2021.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5150445 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5150446 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5150444 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5146608 2021.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5146607 2021.02.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5146606 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5146605 2021.02.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5146286 2021.02.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5146285 2021.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5146284 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146282 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146281 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5146280 2021.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5146279 2021.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5146278 2021.02.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5146277 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5146276 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5146275 2021.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5146274 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5146273 2021.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5146272 2021.02.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5146271 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5146270 2021.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5146269 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146268 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5146267 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146063 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5146062 2021.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5146061 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 5146060 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5146059 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5145969 2021.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5145968 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5145967 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5145966 2021.02.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5145965 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5144505 2021.02.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5144504 2021.02.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5144503 2021.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5144502 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5144501 2021.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5143697 2021.02.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5143696 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5143695 2021.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5143694 2021.02.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5143693 2021.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 5143692 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5140593 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5140589 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5140592 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5140591 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5140590 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5140587 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5140588 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5140584 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5140586 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5140581 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5140585 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5140582 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5140583 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5140579 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5140580 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5138624 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5138623 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5138622 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5138621 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5138382 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5138381 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5138380 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5138379 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5138378 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5138377 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5138376 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5138375 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5138374 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5138111 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138113 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5138110 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138139 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5138138 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5138140 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5138137 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5138142 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5138144 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5138134 2021.01.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5138135 2021.01.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5138143 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5138132 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 5138133 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138131 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138129 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5138141 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138128 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138127 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5138130 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5138125 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138126 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138123 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5138124 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5138119 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138122 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5138121 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5138118 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5138120 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5138115 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5138116 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5138117 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5138112 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5138114 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5135606 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5135605 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 5135604 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1600 5135602 2021.01.30 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5135603 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5135601 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5135600 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5135598 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5135599 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5135597 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5135595 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5135596 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5135593 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5135592 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5135594 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5135591 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5135590 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5135589 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5135588 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 5134040 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134041 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5134042 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5134039 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5134038 2021.01.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5134100 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134099 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134095 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5134092 2021.01.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5134091 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5134105 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134098 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5134084 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5134081 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5134074 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5134077 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5134071 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134070 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5134069 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5134064 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5134059 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5134102 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134101 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5134106 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5134094 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5134096 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134093 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5134089 2021.01.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 5134088 2021.01.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5134085 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134080 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5134083 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134072 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5134073 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5134066 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134062 2021.01.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5134063 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5134058 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5134057 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5134056 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134055 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134054 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5134053 2021.01.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5134052 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5134051 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134049 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5134047 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5134050 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134045 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5134048 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5134044 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134043 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 5134046 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5134103 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5134097 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 5134090 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5134087 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5134086 2021.01.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5134104 2021.01.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5134079 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5134082 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5134075 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134078 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5134076 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5134065 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5134068 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134067 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 5134061 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5134060 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134036 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 5134037 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5134035 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5134034 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 121 5134031 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134033 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 81 5134030 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5134027 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5134032 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5134028 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5134029 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134026 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5134025 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5134024 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5134023 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5134022 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5130322 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5128475 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5128474 2021.01.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5128473 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5128472 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5128471 2021.01.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5128470 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5128469 2021.01.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5128468 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5123590 2021.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 5123588 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5123587 2021.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5122093 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5122541 2021.01.25