Pełna lista obserwacji drużyny

Asio_flammeus team : Adam Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


</
Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6090339 2021.09.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6090340 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6090341 2021.09.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6090342 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6090343 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6090344 2021.09.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6090345 2021.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6090346 2021.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 6090347 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6090348 2021.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6090349 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6090350 2021.09.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6090351 2021.09.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6090352 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6090353 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6090354 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6090355 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6090356 2021.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6090357 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6090358 2021.09.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6090359 2021.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6090360 2021.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6090361 2021.09.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6090363 2021.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6090366 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6084268 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6084269 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6084270 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6084271 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6084272 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6084273 2021.09.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6084274 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6084275 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6084276 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6084279 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 6084280 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 600 6084281 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6084267 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6076383 2021.09.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6076384 2021.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6076385 2021.09.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6076386 2021.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6076387 2021.09.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6076388 2021.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6076389 2021.09.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6084266 2021.09.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6076352 2021.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6076353 2021.09.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6076354 2021.09.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6076355 2021.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6076356 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6076357 2021.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6076358 2021.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6076359 2021.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6076360 2021.09.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6076361 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6076362 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6076363 2021.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6076364 2021.09.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6076365 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6076366 2021.09.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6076367 2021.09.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6076368 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6076369 2021.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6076370 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6076371 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6076372 2021.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6076373 2021.09.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6076374 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6076375 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6076376 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6076377 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6076380 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6076381 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6076382 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6076390 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6076391 2021.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6076392 2021.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6090301 2021.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 6072460 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6072461 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6072462 2021.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6072463 2021.09.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6072464 2021.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6072465 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6072466 2021.09.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6072467 2021.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6076379 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6069884 2021.09.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6076378 2021.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6069883 2021.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6059810 2021.09.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6059811 2021.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6056858 2021.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6059283 2021.09.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6059762 2021.09.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6059763 2021.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6059764 2021.09.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6059765 2021.09.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6059766 2021.09.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6059767 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6059768 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6059769 2021.09.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6059770 2021.09.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 6059771 2021.09.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6059772 2021.09.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6059773 2021.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6059774 2021.09.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6059775 2021.09.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6059776 2021.09.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6059777 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6059778 2021.09.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6059779 2021.09.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6059782 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6059797 2021.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6059802 2021.09.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6059803 2021.09.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6059804 2021.09.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6059805 2021.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6059806 2021.09.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6059807 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6059808 2021.09.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6059809 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6065678 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6065679 2021.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 6053982 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6056854 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6056855 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6056857 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6053981 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6049458 2021.09.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6049459 2021.09.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6053944 2021.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 6053945 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6053946 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6053947 2021.09.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6053948 2021.09.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6053949 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6053951 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6053952 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6053953 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6053954 2021.09.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6053955 2021.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6053956 2021.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 6053957 2021.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6053958 2021.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6053959 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6053960 2021.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6053961 2021.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6053962 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 6053963 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6053964 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6053965 2021.09.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6053966 2021.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6053967 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6053968 2021.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6053969 2021.09.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6053970 2021.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6053971 2021.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6053972 2021.09.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6090304 2021.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6047900 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6048434 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6048435 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6048436 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6048437 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6048438 2021.09.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6048440 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6048441 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6047979 2021.09.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6047981 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6048072 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6048073 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6048074 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6048075 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6048076 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6048077 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6048078 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6048079 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6048080 2021.09.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6048081 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6048082 2021.09.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6048083 2021.09.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6048084 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6048085 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6048086 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6048087 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6048088 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6048089 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6048098 2021.09.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6048099 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6048101 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6048113 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6048114 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6048115 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6048116 2021.09.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6048117 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6048118 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6048119 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6048120 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6048121 2021.09.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 6048122 2021.09.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6048133 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6048134 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6048135 2021.09.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6048136 2021.09.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6048137 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6048139 2021.09.11 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6048308 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6048309 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6048343 2021.09.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6048344 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6048345 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6048405 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6048407 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6048475 2021.09.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6049227 2021.09.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6049228 2021.09.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6053973 2021.09.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6055454 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6047897 2021.09.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6035355 2021.09.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6035357 2021.09.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6035342 2021.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6035343 2021.09.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6035344 2021.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6035345 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6035346 2021.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6035347 2021.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6035348 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6035349 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6035350 2021.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6035351 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 6035352 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6035353 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6024542 2021.09.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6024544 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6024547 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6024549 2021.09.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6024551 2021.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6024553 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6024558 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6024560 2021.09.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6024399 2021.09.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6024400 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 6024401 2021.09.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6024402 2021.09.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6024403 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6024404 2021.09.03 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6024405 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 6024406 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6024407 2021.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6024408 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 6024409 2021.09.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6024410 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6024411 2021.09.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6024412 2021.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6024413 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6024414 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6024415 2021.09.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6024416 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6024417 2021.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6024418 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6024419 2021.09.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6024420 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6024421 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6024422 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 6024423 2021.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6024424 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6024425 2021.09.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6024426 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6024427 2021.09.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 6024428 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6024429 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6024430 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6024431 2021.09.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6024432 2021.09.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6024433 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6024434 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6024435 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6024436 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6024437 2021.09.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6024438 2021.09.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6024439 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6024440 2021.09.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6024441 2021.09.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6024448 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6024466 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024475 2021.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6024476 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6024477 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6024479 2021.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6024529 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6024531 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6024562 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6024563 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6024566 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6024569 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6026102 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6026103 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6026104 2021.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6026105 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6026107 2021.09.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6017259 2021.09.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6017260 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6024533 2021.09.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6024535 2021.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6024537 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6024540 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6017040 2021.09.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6017085 2021.09.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6017086 2021.09.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6017087 2021.09.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6017088 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6017089 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6017090 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6017092 2021.09.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6017096 2021.09.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6017097 2021.09.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6017098 2021.09.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6017099 2021.09.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6017100 2021.09.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6017101 2021.09.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6017102 2021.09.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6017103 2021.09.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6017104 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6010360 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6010364 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6010365 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6010366 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6007670 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6007671 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6007672 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 6003237 2021.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6003239 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6003240 2021.08.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003241 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6003242 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6003243 2021.08.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6003244 2021.08.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6003245 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6003246 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 6003247 2021.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6003248 2021.08.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003249 2021.08.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6003250 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6003251 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 35 6003252 2021.08.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6003253 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6003254 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6003255 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6003256 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6003257 2021.08.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6003258 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6003259 2021.08.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6003260 2021.08.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6003261 2021.08.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6003262 2021.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6003263 2021.08.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6003264 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6003267 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6003268 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6003269 2021.08.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6003270 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6003271 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003272 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6003273 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6003274 2021.08.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6003275 2021.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6003276 2021.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6003277 2021.08.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6003278 2021.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6003279 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6003280 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6003281 2021.08.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6003282 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6003283 2021.08.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003284 2021.08.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003285 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6003286 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6003287 2021.08.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003288 2021.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 6003289 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6003290 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6003291 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6003292 2021.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6003293 2021.08.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6003294 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6003295 2021.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6003296 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003297 2021.08.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6006065 2021.08.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6006068 2021.08.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6006087 2021.08.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6007669 2021.08.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6014060 2021.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6003299 2021.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6003298 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5997213 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5997214 2021.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5997215 2021.08.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5997216 2021.08.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5997217 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5997218 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5997219 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5997227 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5997228 2021.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5992114 2021.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5993575 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5993576 2021.08.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 5993578 2021.08.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5993579 2021.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5988360 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5992085 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5992086 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5992087 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5992088 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992089 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5992090 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5992091 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5992092 2021.08.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5992093 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5992094 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5992095 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 5992096 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5992097 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5992098 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5992099 2021.08.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5992100 2021.08.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5992101 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 55 5992102 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5992103 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5992104 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5992105 2021.08.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5992106 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5992107 2021.08.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5992108 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5992109 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5992113 2021.08.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5993570 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5993572 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5993574 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5988296 2021.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5988326 2021.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5988332 2021.08.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5988333 2021.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5988334 2021.08.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 5988335 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5988336 2021.08.21 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5982862 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5982863 2021.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5982864 2021.08.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5982912 2021.08.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5982913 2021.08.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5982914 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5982915 2021.08.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5982916 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5982917 2021.08.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5982918 2021.08.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5982919 2021.08.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5982921 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5982922 2021.08.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5982926 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5983054 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5983060 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5980775 2021.08.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5969312 2021.08.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5969313 2021.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5969321 2021.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5969328 2021.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5969329 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5969431 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5969432 2021.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5969433 2021.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5969434 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5969435 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5969439 2021.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5969445 2021.08.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5969446 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5969450 2021.08.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5969453 2021.08.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5969455 2021.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5969458 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5969461 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5969466 2021.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5969467 2021.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5969470 2021.08.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5969471 2021.08.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5969472 2021.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 5969473 2021.08.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5969493 2021.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5969499 2021.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5969501 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5970772 2021.08.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5963978 2021.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5964949 2021.08.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5964950 2021.08.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5964789 2021.08.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 5964790 2021.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5964791 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5964792 2021.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5964793 2021.08.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5964794 2021.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5964795 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5964796 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5964797 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5964799 2021.08.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5964800 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5964802 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5964804 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5964811 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5964813 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5964814 2021.08.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5964818 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5964822 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5964831 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5964833 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5964835 2021.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5964844 2021.08.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5964861 2021.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5964863 2021.08.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5964865 2021.08.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5964872 2021.08.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5964876 2021.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5964877 2021.08.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5964881 2021.08.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5964888 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5964900 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5964903 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5964905 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5964906 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5964907 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5964911 2021.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5964935 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5964940 2021.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5964942 2021.08.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 120 5964943 2021.08.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5964944 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5964945 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5964946 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5964947 2021.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5964948 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961214 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5961215 2021.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5961217 2021.08.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5961218 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961219 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961220 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5961221 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5961222 2021.08.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5961196 2021.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5961197 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5961198 2021.08.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5961199 2021.08.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5961200 2021.08.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5961201 2021.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5961202 2021.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5961203 2021.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5961204 2021.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5961205 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5961206 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961207 2021.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5961208 2021.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5961209 2021.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5961213 2021.08.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5956389 2021.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5956390 2021.08.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5956391 2021.08.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5956392 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5956393 2021.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5956394 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5956395 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5956396 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5956397 2021.08.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5956398 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5956399 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5956400 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5956401 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5956402 2021.08.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5956403 2021.08.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5956404 2021.08.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5956405 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5956406 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5956407 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5956408 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 5956409 2021.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5956410 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5956411 2021.08.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5956412 2021.08.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5956413 2021.08.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5956414 2021.08.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5956415 2021.08.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5956416 2021.08.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5956417 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5956418 2021.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5956419 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5956437 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5956443 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5956444 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5956445 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5956446 2021.08.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5956447 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5956448 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5956773 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5957150 2021.08.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5951431 2021.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5951432 2021.08.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5951434 2021.08.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5951435 2021.08.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5951436 2021.08.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5951437 2021.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5951441 2021.08.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5948785 2021.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5948788 2021.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5951433 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5951438 2021.08.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5951439 2021.08.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5951440 2021.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5946978 2021.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5946979 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5946980 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5946991 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5947006 2021.08.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5948044 2021.08.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5948045 2021.08.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5948046 2021.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5948783 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5948787 2021.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5946445 2021.08.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5946446 2021.08.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5946447 2021.08.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5946448 2021.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5946449 2021.08.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5946450 2021.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5946703 2021.08.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5946704 2021.08.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5946705 2021.08.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 5946706 2021.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5946707 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5946708 2021.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5946709 2021.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5946710 2021.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5946711 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5946712 2021.08.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5946714 2021.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5946715 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5946716 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5946717 2021.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5946718 2021.08.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5946719 2021.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5946720 2021.08.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 5946721 2021.08.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5946722 2021.08.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5946723 2021.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5946724 2021.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5946725 2021.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5946726 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5946727 2021.08.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5946728 2021.08.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5946729 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5946730 2021.08.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5946731 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5946732 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5946733 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5946734 2021.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5946735 2021.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5946736 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5946737 2021.08.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5946738 2021.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5946739 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5946740 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5946742 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 185 5946743 2021.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5946744 2021.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5946745 2021.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5946746 2021.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 33 5946747 2021.08.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5946748 2021.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5946752 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5946754 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5946755 2021.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 45 5946941 2021.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5946942 2021.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5947977 2021.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5948447 2021.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5948448 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6024480 2021.08.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6024487 2021.08.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5939517 2021.08.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5940831 2021.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5935528 2021.07.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5939516 2021.07.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5938361 2021.07.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5938362 2021.07.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5938363 2021.07.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5938364 2021.07.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5938365 2021.07.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5938366 2021.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5938367 2021.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5938368 2021.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5938369 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5938370 2021.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 5938371 2021.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5938372 2021.07.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5938373 2021.07.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5938374 2021.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5938375 2021.07.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5938376 2021.07.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5938377 2021.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5938378 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5938379 2021.07.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5938380 2021.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5938381 2021.07.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5938382 2021.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5938383 2021.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5938384 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5938385 2021.07.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5938386 2021.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5938387 2021.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5938388 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5942541 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5946943 2021.07.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5946944 2021.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5932550 2021.07.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5932551 2021.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5932552 2021.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5932553 2021.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5932554 2021.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5932555 2021.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 5932556 2021.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5932557 2021.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5932558 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5932559 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5932561 2021.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5932562 2021.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5932563 2021.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5932564 2021.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5932565 2021.07.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5932566 2021.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5932567 2021.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5932568 2021.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5933412 2021.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5936193 2021.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5936194 2021.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5936195 2021.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5936196 2021.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5930283 2021.07.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5924931 2021.07.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5924937 2021.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5926173 2021.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5926874 2021.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 5924933 2021.07.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5924934 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5924935 2021.07.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5924936 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5925983 2021.07.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5924932 2021.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5918919 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5918920 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5918921 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5918922 2021.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5918923 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5918924 2021.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5918925 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5918926 2021.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5918927 2021.07.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5918928 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5918929 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5918930 2021.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 60 5918931 2021.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5918932 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5918933 2021.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5918934 2021.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5918935 2021.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5918936 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5918937 2021.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5918939 2021.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5918942 2021.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5917815 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5917816 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5911861 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5911835 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5911833 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5911831 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5911828 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5911824 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5910628 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5910613 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5910612 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5910611 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910610 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5910609 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5910608 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5910607 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5910606 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5910605 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5910603 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910602 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5910560 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5910559 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5910558 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5910557 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910556 2021.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5910555 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5910554 2021.07.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5910552 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5910551 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5910550 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5910549 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5910547 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910546 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910545 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5910544 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910543 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910542 2021.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5910541 2021.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 5911825 2021.07.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5911826 2021.07.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5911847 2021.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5911860 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5913125 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5913132 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5913133 2021.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5913134 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5913135 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5913136 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5913140 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5913679 2021.07.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5913680 2021.07.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 5913681 2021.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5913682 2021.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5913683 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5913684 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5913685 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5913686 2021.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5913687 2021.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5913691 2021.07.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5913692 2021.07.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5913693 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5913694 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5913695 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5913696 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5913697 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5913698 2021.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5913699 2021.07.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5913705 2021.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5913708 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5913767 2021.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5913768 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5913770 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5913772 2021.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5913773 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5913775 2021.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5913776 2021.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5913777 2021.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5913779 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5913780 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5913787 2021.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5913788 2021.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5913789 2021.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5913791 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5913792 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5913794 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5913797 2021.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915005 2021.07.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5915006 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5915007 2021.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915008 2021.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915009 2021.07.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5905954 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5908205 2021.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5908232 2021.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5908233 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5908234 2021.07.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5908235 2021.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5908236 2021.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5908237 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5908238 2021.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5908239 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5908240 2021.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5908241 2021.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 5908242 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5908243 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5908244 2021.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5908245 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5908246 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5908247 2021.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5908253 2021.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5908255 2021.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5908282 2021.07.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5908287 2021.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5909638 2021.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5910537 2021.07.19 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5901904 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5908256 2021.07.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5908257 2021.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5908258 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5908259 2021.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5908260 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5908261 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5908262 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5908263 2021.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901910 2021.07.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5901911 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5899393 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5899394 2021.07.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5899395 2021.07.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5899396 2021.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5899397 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5899398 2021.07.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5899399 2021.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5899400 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5896848 2021.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5896849 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5896850 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5896851 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5896853 2021.07.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5896889 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5896890 2021.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5896891 2021.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5896892 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5896893 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5896894 2021.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5896895 2021.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5896896 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5896897 2021.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5895611 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5895612 2021.07.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5895614 2021.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5890519 2021.07.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5890522 2021.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5892760 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5892761 2021.07.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5892762 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5892763 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5892765 2021.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5892766 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5892767 2021.07.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5892768 2021.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5889901 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 5889258 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 5889259 2021.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5889260 2021.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5889261 2021.07.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 5889262 2021.07.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5889263 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 5889264 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5889265 2021.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5889266 2021.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 5889267 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5889268 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5889269 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5889270 2021.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5889271 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5889272 2021.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5889273 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5889274 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5889275 2021.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5889276 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5889277 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5889278 2021.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5889281 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5889282 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5889283 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5889286 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5894175 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5889279 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5889280 2021.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5880873 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5882453 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5882498 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5882499 2021.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5882500 2021.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5882501 2021.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 5882502 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5882503 2021.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5882504 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5882505 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5882506 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5882507 2021.07.09 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5882544 2021.07.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5882545 2021.07.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5882546 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5882547 2021.07.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5882548 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5882549 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 5882550 2021.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 5882551 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 5882552 2021.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5882553 2021.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5882554 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5882555 2021.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5882556 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5882557 2021.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5882558 2021.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5882559 2021.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5882560 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5882561 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5882562 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5882563 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5882564 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5882572 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5884275 2021.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5884276 2021.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5884277 2021.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5884289 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 5884367 2021.07.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5878650 2021.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5878651 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5878653 2021.07.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5878663 2021.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5877392 2021.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5877393 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5877394 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5877395 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5877396 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5877397 2021.07.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5877398 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5877399 2021.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5877402 2021.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5877403 2021.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5877422 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5877423 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5877424 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5877425 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5877426 2021.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5877427 2021.07.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5877428 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5877429 2021.07.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5877430 2021.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5877431 2021.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5877432 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5877433 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5877457 2021.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5877458 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5877459 2021.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5877460 2021.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5877461 2021.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5877462 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5877463 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5877464 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5877468 2021.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5877469 2021.07.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5877470 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5877471 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5877472 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5877473 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5877474 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5877475 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5877476 2021.07.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5877477 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5877483 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5877484 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5877485 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5877486 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5877487 2021.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5877889 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5877890 2021.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5877891 2021.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5878646 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5878647 2021.07.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5878648 2021.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5878649 2021.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871569 2021.07.06 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5871570 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5874991 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5871567 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5871568 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5872755 2021.07.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 5872756 2021.07.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5872757 2021.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5872758 2021.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5872759 2021.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5872760 2021.07.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5872761 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5872762 2021.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5872763 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5872764 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 5872765 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5872766 2021.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5872767 2021.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5872768 2021.07.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5872769 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5872770 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5872771 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5872772 2021.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5872773 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5872774 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5872775 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5872776 2021.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5872777 2021.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5872778 2021.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5872779 2021.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5872780 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5872781 2021.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5872782 2021.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872783 2021.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5869043 2021.07.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5864100 2021.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5864941 2021.07.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5871571 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5861823 2021.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5861824 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5861825 2021.07.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5861826 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5861827 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5861828 2021.07.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5861829 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5861830 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5861831 2021.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5861832 2021.07.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5861833 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5861834 2021.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5861835 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5863165 2021.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5863166 2021.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5863167 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5863168 2021.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5863169 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863170 2021.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5863408 2021.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5863409 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5864117 2021.07.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5860193 2021.07.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5860194 2021.07.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5860195 2021.07.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5860196 2021.07.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5860197 2021.07.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5860198 2021.07.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5860199 2021.07.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 5860200 2021.07.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5860201 2021.07.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5860202 2021.07.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 5860203 2021.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5860204 2021.07.01 mapa