Pełna lista obserwacji drużyny

Krystian Urbański : Krystian Urbański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6080323 2021.09.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5765921 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5765922 2021.06.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5765919 2021.06.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5765920 2021.06.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5765918 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5765761 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5765759 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5765754 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5765758 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5765752 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 5765753 2021.06.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5765760 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5765757 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5765755 2021.06.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5765751 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5765756 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5765750 2021.06.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5765263 2021.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5765264 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5765259 2021.06.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5765258 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5765262 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5765257 2021.06.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5765256 2021.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5765260 2021.06.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5765261 2021.06.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5765255 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5765254 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5765253 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5765175 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5765174 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5765173 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5765172 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5765171 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5765170 2021.06.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5765169 2021.06.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5765168 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5765096 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5765095 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5765094 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5765093 2021.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5765092 2021.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5765090 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5765089 2021.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5765088 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5765087 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5765086 2021.06.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5765084 2021.06.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5765085 2021.06.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5765083 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5765082 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5765057 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5765056 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5765054 2021.06.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5765055 2021.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5765052 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5765053 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5765051 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5765050 2021.06.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5765049 2021.06.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5765048 2021.06.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5764883 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764882 2021.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5764881 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5764880 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5764879 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5764878 2021.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5764877 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5764872 2021.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5764873 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5764871 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5764870 2021.06.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5764868 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5764867 2021.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5764869 2021.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5764866 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5764864 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5764865 2021.06.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5764861 2021.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5764859 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5764858 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5764862 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5764860 2021.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5764857 2021.06.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5764856 2021.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5754979 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5754980 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5754978 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5754977 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5754976 2021.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5754975 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5754974 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5754973 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5730770 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5730769 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5730762 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5730765 2021.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5730764 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5730763 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5730768 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730766 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5730767 2021.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5730761 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5730760 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5730138 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5730139 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5730136 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5730137 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5730134 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5730135 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5730132 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5730133 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5730130 2021.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5730131 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5730129 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5684947 2021.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5684949 2021.05.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5684945 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5684950 2021.05.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5684948 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5684946 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5684943 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5684944 2021.05.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5684941 2021.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5684942 2021.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5681770 2021.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5681771 2021.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5681769 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5681767 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5681768 2021.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5681766 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5681765 2021.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5681764 2021.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5681763 2021.05.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5678904 2021.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5678905 2021.05.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5678902 2021.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5678903 2021.05.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5678898 2021.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5678900 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 5678899 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5678901 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5678690 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5678687 2021.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5678689 2021.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5678685 2021.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5678688 2021.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5678686 2021.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5456664 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5456663 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5454341 2021.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5454339 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5454343 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5454342 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5454340 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5454338 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5454337 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5454336 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5454335 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5454334 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5454333 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5454331 2021.04.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5454332 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5408979 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5408977 2021.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5408978 2021.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5408976 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5208017 2021.02.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5208016 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5208015 2021.02.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5134291 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5104520 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5104519 2021.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5104518 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 49 5104517 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 33 5103346 2021.01.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5101029 2021.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5101028 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5088718 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5088715 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5088714 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088717 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5088716 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5088713 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 107 5088712 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 126 5088711 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5088710 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088709 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5088708 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5088707 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5088706 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5088705 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5088704 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5088703 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5088702 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088700 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088701 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088698 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5088697 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5088699 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5088696 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5088695 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5088694 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5088693 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 148 5091365 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5091366 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5091367 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5101246 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5091364 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 5091363 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5101247 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5091368 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5101245 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5101244 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5101243 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5101242 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5101241 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 179 5091362 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5091369 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5082413 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5082414 2021.01.14 mapa