Pełna lista obserwacji drużyny

Krystian Urbański : Krystian Urbański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5456664 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5456663 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5454341 2021.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5454339 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5454343 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5454342 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5454340 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5454338 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5454337 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5454336 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5454335 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5454334 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5454333 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5454331 2021.04.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5454332 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5408979 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5408977 2021.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5408978 2021.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5408976 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5208017 2021.02.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5208016 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5208015 2021.02.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5134291 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5104520 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5104519 2021.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5104518 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 49 5104517 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 33 5103346 2021.01.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5101029 2021.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5101028 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5088718 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5088715 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5088714 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088717 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5088716 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5088713 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 107 5088712 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 126 5088711 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5088710 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088709 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5088708 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5088707 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5088706 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5088705 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5088704 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5088703 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5088702 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088700 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088701 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088698 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5088697 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5088699 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5088696 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5088695 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5088694 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5088693 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5091369 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5091364 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 148 5091365 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5091366 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5091367 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5091368 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5101246 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5101245 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5101244 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5101243 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5101242 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5101241 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 179 5091362 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 5091363 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5101247 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5082413 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5082414 2021.01.14 mapa