Pełna lista obserwacji drużyny

Agrimensor : Radosław Musioł


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5106692 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5106689 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5106690 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5106688 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5106691 2021.01.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5106693 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5106687 2021.01.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5103371 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5103310 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5103309 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5103308 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5102121 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5102120 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5102122 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5102119 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5102118 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5090229 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5090228 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090227 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5085415 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084776 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5084775 2021.01.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 5084774 2021.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5084193 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5078745 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5078744 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5078589 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5078587 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 5078588 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5078586 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078585 2021.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5078584 2021.01.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5078583 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5078582 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5078581 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5078580 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5078343 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5078316 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5078315 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5078314 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5078311 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5078312 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5078313 2021.01.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5078310 2021.01.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5078309 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5078307 2021.01.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5078308 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078306 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5078305 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5078304 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5078303 2021.01.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5078302 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078300 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078299 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078301 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078297 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078295 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5078298 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5078296 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5078294 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5078291 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5078293 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5078289 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5078290 2021.01.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5078292 2021.01.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5077994 2021.01.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 10 5074773 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074776 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5074775 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5074774 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5074771 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5074770 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074772 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5074769 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5059072 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059071 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5059070 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059069 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059067 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059068 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5059066 2021.01.06 mapa