Pełna lista obserwacji drużyny

Mario : Mariusz Zub


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6046856 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6046857 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6046858 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6046859 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6046862 2021.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6046863 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6046866 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6046868 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6046870 2021.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6046873 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6046875 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6046877 2021.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6046878 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6046879 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6046880 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6046881 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6046883 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6046893 2021.09.12 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6046894 2021.09.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6046895 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6046896 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6046897 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 6046898 2021.09.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6046899 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6046900 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6044158 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6044160 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6044162 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6044163 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6044164 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6044165 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6044168 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6044170 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 6044172 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6044173 2021.09.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6044174 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6044175 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6044176 2021.09.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6044177 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6044178 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6034941 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034942 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6034943 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6034966 2021.09.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6034967 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6034968 2021.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6034969 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6034970 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6034971 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034972 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6034974 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6034975 2021.09.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6034976 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6034977 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034978 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034979 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6034980 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6034981 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6034982 2021.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034983 2021.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6034984 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6034985 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6034986 2021.09.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6034987 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034988 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6034989 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6034990 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6034991 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6034992 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 6034993 2021.09.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6034994 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6034897 2021.09.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 6034898 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6034899 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6034901 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6034902 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034904 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6034905 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034906 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6034907 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6034909 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034910 2021.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6034911 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034912 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6034913 2021.09.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6034914 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6034915 2021.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6034916 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034917 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6034919 2021.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6034920 2021.09.06 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6034922 2021.09.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6034923 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 6034924 2021.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6034925 2021.09.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6034926 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6034927 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6034928 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034929 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034930 2021.09.06 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6034931 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034932 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6034933 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034934 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6034935 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6034936 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034937 2021.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6034938 2021.09.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6034939 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6034940 2021.09.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6034973 2021.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6028361 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6028365 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6028371 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 6028374 2021.09.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6028400 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028401 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 6028402 2021.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6028403 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6028404 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6028411 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6028412 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028413 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6028418 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028419 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6028420 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6028422 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6028424 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028425 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6028426 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6028427 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6028428 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6028429 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 6028446 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028463 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6028464 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6028465 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6028466 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6028467 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6028468 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6028469 2021.09.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6028470 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6028471 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6028472 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 6028473 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6028496 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6028545 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028563 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6028581 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6028586 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 6028588 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6028589 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6028591 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6028592 2021.09.05 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 6028687 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6022017 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6022018 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6022020 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6022021 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022022 2021.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6022024 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6022025 2021.09.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6022027 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6022028 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6022029 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6022030 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6015621 2021.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6015622 2021.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6015623 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6015624 2021.09.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6015625 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6014061 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6014062 2021.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 6014063 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6014064 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6014065 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6014066 2021.08.30 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6014067 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6014069 2021.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6014070 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6014071 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 6014072 2021.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 6014073 2021.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6014074 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 6014075 2021.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6014076 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6014077 2021.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6014078 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6014079 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6014081 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6014082 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6014083 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6014084 2021.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5998161 2021.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5998162 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 14 5998163 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5998164 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5998165 2021.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5998167 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5998168 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5998171 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5998172 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5998173 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5998174 2021.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5998192 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5998193 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5998194 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 160 5998196 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 5998197 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5998199 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5998200 2021.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5998201 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5998202 2021.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 5998203 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5998204 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5998205 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5998206 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5998209 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5998210 2021.08.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5998211 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5998219 2021.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 5990299 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5990300 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5990302 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5990303 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5990304 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5990306 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5990307 2021.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5990308 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5990310 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5990311 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990312 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990317 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5990319 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5990322 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990323 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5990324 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5990325 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5990333 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5990334 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5990335 2021.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5990337 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5985322 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5985323 2021.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5985324 2021.08.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5985325 2021.08.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5985326 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5985327 2021.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5985328 2021.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5985329 2021.08.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5985332 2021.08.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5985337 2021.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5985338 2021.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5985340 2021.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5985341 2021.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5985342 2021.08.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5985344 2021.08.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5985346 2021.08.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5985347 2021.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5985348 2021.08.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5985350 2021.08.20 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5985352 2021.08.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5985353 2021.08.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5985354 2021.08.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5985356 2021.08.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5985358 2021.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5985360 2021.08.20 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 5985361 2021.08.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5985363 2021.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5985365 2021.08.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5985368 2021.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5985369 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 5985370 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5985372 2021.08.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5985373 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5985375 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5985376 2021.08.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5985377 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5985378 2021.08.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5985379 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5985380 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5985381 2021.08.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5985382 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5985383 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5985384 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5985385 2021.08.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5980384 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5980387 2021.08.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5980390 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 130 5980391 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5980392 2021.08.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 7 5980394 2021.08.18 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5980395 2021.08.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5980397 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5980398 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5980399 2021.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5980400 2021.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5980401 2021.08.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5980403 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5980405 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5980416 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5980423 2021.08.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5980424 2021.08.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5980425 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5980426 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5980427 2021.08.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5974275 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5974278 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5974281 2021.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5974283 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5974289 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5974294 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5974295 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5974299 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5974308 2021.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5974311 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5974317 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5974321 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5974323 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5974329 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5974331 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5974333 2021.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5974335 2021.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5967455 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5967466 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5967467 2021.08.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5967468 2021.08.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5967469 2021.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 5967474 2021.08.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5961501 2021.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5961503 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5961505 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5961515 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5961516 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5961518 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5961519 2021.08.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5961520 2021.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5961521 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5961522 2021.08.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5961569 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5961570 2021.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5961571 2021.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5961572 2021.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5961574 2021.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5961575 2021.08.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5961576 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5961577 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5961578 2021.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5961580 2021.08.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5961581 2021.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5961582 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5959488 2021.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5959489 2021.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5959490 2021.08.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5959508 2021.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5959509 2021.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5959510 2021.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5959512 2021.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5959514 2021.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5959516 2021.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5959517 2021.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5959518 2021.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5959519 2021.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5959520 2021.08.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5959521 2021.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5959522 2021.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5959523 2021.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5959524 2021.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5959525 2021.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5959526 2021.08.09 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5961653 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5961654 2021.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5961655 2021.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5961662 2021.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5961663 2021.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5961664 2021.08.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5955052 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5955053 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5955054 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5955055 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5955056 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5955064 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5955079 2021.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5955080 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5955081 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5955082 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5955105 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5955106 2021.08.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5955107 2021.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5955108 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5947591 2021.08.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5947593 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5947594 2021.08.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5947595 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5947597 2021.08.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5947598 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5947600 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5947601 2021.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5947602 2021.08.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5947605 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5947609 2021.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5947610 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5947613 2021.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5947615 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5947616 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5947618 2021.08.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5947621 2021.08.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5947623 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5947625 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5947628 2021.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5947629 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5947630 2021.08.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5947646 2021.08.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5947647 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5947648 2021.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5947649 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5938921 2021.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5938922 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5938923 2021.08.01 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5938924 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5938925 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5938927 2021.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5938928 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5938929 2021.08.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5928561 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5928562 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5928563 2021.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5928564 2021.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5928565 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5928567 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5928571 2021.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5928579 2021.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5928583 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5928586 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5928588 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5928591 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5928592 2021.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5928595 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5928597 2021.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5928598 2021.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5928599 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5928601 2021.07.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 5928612 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5920720 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5920721 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5920724 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5920728 2021.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5920746 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5920804 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5920807 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5920813 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5888855 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5888856 2021.07.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5888857 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5888858 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5888860 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5888861 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5888863 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5888864 2021.07.11 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5888844 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5888845 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5888846 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5888847 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5888848 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5888849 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5888850 2021.07.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5888851 2021.07.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5888852 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5888853 2021.07.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5888854 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5872957 2021.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5872958 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5872959 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5872960 2021.07.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5865681 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5865682 2021.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5865683 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5865684 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5865685 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5865686 2021.07.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5865687 2021.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5865692 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5865711 2021.07.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5865668 2021.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5826003 2021.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5826004 2021.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5826005 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5826013 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826014 2021.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5826015 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5826016 2021.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5826017 2021.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5826018 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5826020 2021.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5826021 2021.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5826022 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5826023 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5826024 2021.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5826026 2021.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5829250 2021.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5799459 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5799461 2021.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5799463 2021.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5799472 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5799475 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5799478 2021.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5799482 2021.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5799487 2021.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5799496 2021.06.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5799502 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5799507 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5799508 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5799510 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5799511 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5799515 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5799518 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5799520 2021.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5799522 2021.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5799525 2021.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5799527 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5799531 2021.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5799532 2021.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5799534 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5799537 2021.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5799541 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5799543 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5799546 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5799548 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5799550 2021.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5799551 2021.06.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5799553 2021.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5799557 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5799558 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5799561 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5769783 2021.06.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5769784 2021.06.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5769785 2021.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5769786 2021.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5769788 2021.06.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5769789 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5769790 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 5769792 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5769793 2021.06.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5769794 2021.06.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5769795 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5769796 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5769797 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 5769858 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 5769867 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5769875 2021.06.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5769876 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5769877 2021.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5769878 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5769879 2021.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5769880 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5769945 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5769946 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5769947 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5769948 2021.06.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5769950 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5769951 2021.06.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5769955 2021.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5769956 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5769960 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5769964 2021.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5769968 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5732745 2021.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5732749 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5732750 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5732752 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5732801 2021.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5732803 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5732806 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5732809 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5732812 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5732818 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5732821 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5732822 2021.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5732823 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5724085 2021.05.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5724086 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5724087 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5724088 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5725555 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5725556 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5725558 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5725559 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5725561 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5725562 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5725563 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5725565 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5725566 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5725567 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5725569 2021.05.29 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5725570 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5725571 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5725572 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5725573 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5721491 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5721492 2021.05.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5721495 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5721516 2021.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5721517 2021.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5721518 2021.05.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5721519 2021.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5721520 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5721521 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5721534 2021.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5721535 2021.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5721536 2021.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5721538 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5721539 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5721541 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5690349 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5690350 2021.05.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5690351 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5690352 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5690353 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 5690354 2021.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5690355 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5690357 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5690358 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5690359 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5690382 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5690397 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5690399 2021.05.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5690400 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5690402 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5690432 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5690433 2021.05.22 mapa
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus 1 5690525 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5690526 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5690527 2021.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5649426 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5649429 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5649434 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5649437 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5649439 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5649460 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5649465 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5649471 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5649475 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5649482 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5649485 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5657094 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5657096 2021.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5657097 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5657100 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5657104 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5657107 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5657108 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5657109 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5657112 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5657113 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5657114 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5657120 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5657121 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5657122 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5657127 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5657144 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5657145 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5657146 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5657149 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 5657150 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5657151 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5657152 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5657155 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5657156 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5657157 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5657158 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5657160 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5657161 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5657162 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5644065 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644066 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5644067 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644069 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644072 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5644073 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5644074 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5644075 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5644076 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5644078 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 6 5644079 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5644080 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5644106 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5644108 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5644109 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 5644111 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5644112 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5644113 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5638218 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5638222 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5638223 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5638225 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5638227 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5638230 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5638232 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638234 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5638235 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5638239 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5638242 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5638253 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638262 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5638264 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5638265 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5638272 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5638274 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5638275 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5638278 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5638280 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5638282 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5638285 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5638347 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5638350 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5638355 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5638357 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5638361 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5638364 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5638369 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5638373 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5638379 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5638381 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5625256 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5625257 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5625260 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5625263 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5625266 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5625268 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5625269 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5625270 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5625271 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5625272 2021.05.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5625273 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5625275 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5625276 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5625277 2021.05.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5625278 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5625279 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 5625295 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5625296 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5625297 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5625298 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5625299 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5625313 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5625316 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5625318 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5625319 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5625343 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5625363 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5625365 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5625367 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5625370 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5625401 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5625406 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5625409 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5608838 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5608839 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5608840 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5608841 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5608844 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5608850 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5608851 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5608852 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5608856 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5608861 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5608866 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5608873 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 5608879 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5608888 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 5608892 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5608894 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5608899 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 5608900 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5608986 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608991 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5609014 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5609020 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5609022 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5609032 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5609033 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5609034 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5619763 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5597571 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5597575 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597578 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5597584 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5597592 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5597774 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5597776 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5597779 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5597781 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5597784 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597786 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597809 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597810 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5597812 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5597813 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5597815 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5597816 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5597820 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5597821 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5597846 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5597855 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5597862 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5597868 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5597874 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5597876 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597882 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5597884 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5597939 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5597946 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5597949 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5598010 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5598011 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5598014 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5598018 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5598022 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5598024 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5598027 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5598029 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5598031 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5598033 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5598034 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5598043 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5598050 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5582761 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5582762 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5582763 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5582764 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5582765 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5582777 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582778 2021.05.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5582779 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5582781 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5582795 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5582799 2021.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5582801 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5582805 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5582806 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5582809 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5582812 2021.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5582816 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5582818 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 5582819 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582820 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5582822 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5582823 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5582825 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5582827 2021.05.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5582828 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5582830 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5582832 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5582833 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5582835 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582838 2021.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5582839 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5582842 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5582844 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5572619 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5572620 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5572622 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5572624 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5572625 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5572628 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5572630 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5572631 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5572633 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5572636 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5572639 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5572640 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5572644 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5572645 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5572658 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5572659 2021.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5572660 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5572662 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5572663 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 7 5572664 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5572666 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5572667 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5572668 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5572669 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5572677 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5572679 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5572681 2021.05.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5572683 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5572685 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5572686 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572688 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5560447 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5560448 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5560449 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5560450 2021.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5560451 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 5560454 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5560455 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5560457 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5560459 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5560488 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5560493 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5560503 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5560508 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5566882 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5566884 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5566886 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5566887 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5566889 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5566892 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5566894 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5566932 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5566935 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5566939 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 8 5566942 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5566943 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5566947 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5566950 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5566952 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5566956 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5566958 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5566960 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5566962 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5566965 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5566969 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 5566973 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5566978 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5566983 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5566988 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 5566997 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5567000 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5567005 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5567011 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5567015 2021.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5567246 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5556638 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5556655 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5556656 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5556657 2021.05.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5556658 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5556660 2021.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5556661 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5556662 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5556663 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5556665 2021.05.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5556666 2021.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5556667 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5545161 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5545203 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5545208 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5541982 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 16 5541983 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5541984 2021.04.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5541985 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5541986 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5541987 2021.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5541988 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5541990 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 5541991 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5541992 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5541993 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5541994 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5541996 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5541997 2021.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5541998 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5541999 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5542000 2021.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5542001 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542003 2021.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5542004 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5542006 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5542007 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5542008 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5535569 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5535570 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5535571 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5535573 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5535576 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5535577 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535578 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5535596 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5535597 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5535598 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 5535599 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5535600 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5535636 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5535637 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 5535638 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5535639 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5535641 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5535642 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5535643 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535644 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5535645 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5529746 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5529747 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529748 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5529749 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5529750 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5529753 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5529754 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529755 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5529757 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5529758 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5529767 2021.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5529769 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5529770 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5529771 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 5529772 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5529773 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5529774 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5529775 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529776 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5529777 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5529778 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5529790 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5529791 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5529793 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5529794 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5529795 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5529796 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5529797 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5523996 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5523997 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5524004 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5524008 2021.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5524010 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5524014 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524017 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 5524018 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5524033 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5524034 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5524035 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5524036 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5524038 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5524039 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 5524041 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5524042 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5524043 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5524044 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5524045 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5524048 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5524049 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5524050 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5524051 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5524052 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5524053 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5524054 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5524055 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5524056 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5524057 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5524058 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5518987 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5518989 2021.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5518990 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5518991 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5518992 2021.04.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5518994 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5518995 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5518996 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5518998 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5518999 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5519030 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5519031 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 15 5519033 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5519034 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5519036 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5519037 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5519038 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5519039 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5519042 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5519044 2021.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5519060 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5519061 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5519063 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5519065 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5519066 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5519068 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5519069 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5519070 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5519071 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5519072 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5519108 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5519110 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5519112 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5519113 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5519114 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5519116 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5510521 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5510522 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5510529 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5510530 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5510531 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5510532 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5510535 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5510536 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5510537 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5510538 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5510539 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5510540 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5510541 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5510542 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5510543 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5510544 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5510545 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5510546 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5510547 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5510655 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5510656 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5510657 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5510658 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5510659 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5510660 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5510661 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5510662 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 23 5510684 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5510701 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5510702 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5510704 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5510705 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5510709 2021.04.25 mapa