Pełna lista obserwacji drużyny

Mario : Mariusz Zub


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6299938 2021.12.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6299939 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6299940 2021.12.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6299941 2021.12.26 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 14 6299942 2021.12.26 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 200 6299943 2021.12.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6299944 2021.12.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6286819 2021.12.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6286820 2021.12.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6286821 2021.12.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 6286822 2021.12.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6286823 2021.12.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6286824 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6286825 2021.12.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 6286826 2021.12.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6286827 2021.12.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6286828 2021.12.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6286829 2021.12.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6286830 2021.12.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6286831 2021.12.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 6286872 2021.12.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6286873 2021.12.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6287466 2021.12.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6287467 2021.12.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6287468 2021.12.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6287469 2021.12.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 75 6287470 2021.12.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6287472 2021.12.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 6287473 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6287474 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6287476 2021.12.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285064 2021.12.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6285065 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285067 2021.12.18 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 460 6285070 2021.12.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 21 6285072 2021.12.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6285074 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6285075 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6285076 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6278418 2021.12.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6278419 2021.12.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6278420 2021.12.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 460 6278421 2021.12.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6278422 2021.12.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 40 6278423 2021.12.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6278424 2021.12.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6278425 2021.12.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 5 6275149 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6275151 2021.12.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6275152 2021.12.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6275155 2021.12.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 400 6275158 2021.12.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6275232 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6275233 2021.12.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6275234 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6275235 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6275236 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6270369 2021.12.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6270370 2021.12.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6270371 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6270377 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 40 6270378 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6270379 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6270380 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6270381 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6270382 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6270383 2021.12.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6270384 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6271827 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 6271828 2021.12.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6271829 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6271832 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6271834 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271838 2021.12.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6271840 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6271842 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6271845 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6271866 2021.12.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6271868 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271870 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6271873 2021.12.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6271874 2021.12.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6271875 2021.12.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6271876 2021.12.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6271877 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6271878 2021.12.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6271879 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6271892 2021.12.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6271894 2021.12.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6271895 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6271898 2021.12.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6271901 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271903 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6271904 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271905 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6271906 2021.12.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6271908 2021.12.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6272045 2021.12.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6272054 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6272055 2021.12.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6272056 2021.12.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6272058 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6243673 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 6243674 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6243675 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6243676 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6243677 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6243678 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6243679 2021.11.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6243680 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6245019 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6245020 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6245021 2021.11.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6245022 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6245023 2021.11.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6245024 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6245025 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 6245026 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6245027 2021.11.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6245069 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6245070 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6245075 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6245076 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6245077 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6245078 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6245079 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6245080 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6245081 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6245082 2021.11.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 6245083 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6245084 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6245085 2021.11.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6245086 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6245135 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6245170 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6245174 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 6236458 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6236459 2021.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6236460 2021.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 18 6236461 2021.11.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6231248 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 6231249 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 6231251 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6231252 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6231253 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6231254 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6231255 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6231256 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231257 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 6231258 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6231259 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 6228803 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6228805 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6228814 2021.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6228816 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6228818 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6228826 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6228829 2021.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6228835 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 6228836 2021.11.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6228837 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6228861 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6228862 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 6228864 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6228865 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228867 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6228868 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6228869 2021.11.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6228870 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6228874 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6228877 2021.11.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6228901 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6228902 2021.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6228903 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6228904 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6228905 2021.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6228906 2021.11.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6228920 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6228921 2021.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6228922 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6228949 2021.11.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6228950 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6228951 2021.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6228953 2021.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6221368 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6221369 2021.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6221370 2021.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6221371 2021.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6221372 2021.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6221373 2021.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 18 6221374 2021.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6221375 2021.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6218984 2021.11.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 6218998 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6219001 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6219003 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6219006 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6219007 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6219008 2021.11.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6219010 2021.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 6219015 2021.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6219016 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6219017 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6219018 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6219051 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6219052 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6219055 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6219057 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6219058 2021.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6219059 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6219068 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6219069 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6219070 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6219071 2021.11.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6219075 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6219076 2021.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6219077 2021.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6219078 2021.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 6219079 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6219095 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6213779 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6213780 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6213781 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6213782 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6213783 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6210894 2021.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6210895 2021.11.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 6210896 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6210897 2021.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6210898 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 6210900 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6210901 2021.11.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 6208136 2021.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6208195 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6208206 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6208207 2021.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6208225 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6208226 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6208227 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6208268 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6208269 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6208270 2021.11.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6208271 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6208272 2021.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6208273 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6208274 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6208275 2021.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6208276 2021.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6208277 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6208278 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6208279 2021.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6208311 2021.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6208312 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6208313 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6208314 2021.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6208315 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6208316 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6208317 2021.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6208318 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6208319 2021.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6208320 2021.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6208322 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208323 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 6208324 2021.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6208341 2021.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6208342 2021.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6208343 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6208345 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6206843 2021.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6206844 2021.11.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6206845 2021.11.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6206846 2021.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6206847 2021.11.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6205282 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6205283 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6205284 2021.11.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6205285 2021.11.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6205286 2021.11.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6205287 2021.11.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6205288 2021.11.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6201497 2021.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6201498 2021.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6201499 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6201500 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6201501 2021.11.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6201502 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6201503 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6201504 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6201525 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6201556 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6201557 2021.11.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6201558 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6201559 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6201560 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 6201561 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6201569 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6201570 2021.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6201571 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6201594 2021.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6201595 2021.11.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6201596 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6201619 2021.11.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6201630 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6201631 2021.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6201663 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6201667 2021.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6201672 2021.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6201675 2021.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6201680 2021.11.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6201790 2021.11.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 6197518 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6197519 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6197521 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6197523 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6197526 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6197548 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6197552 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6197578 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6197580 2021.11.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6197586 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6197590 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6197592 2021.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6197594 2021.11.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6197599 2021.11.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 6197600 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6197601 2021.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6197602 2021.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6197603 2021.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6197604 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6197605 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 6197606 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6197607 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6197608 2021.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6197609 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6197610 2021.11.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6197611 2021.11.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6197612 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6197613 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 41 6197614 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6197615 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6197616 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6197631 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6181267 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6181268 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6181269 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6181270 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6181271 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6181274 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6181757 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6181759 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 6181767 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6181771 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6181804 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6181824 2021.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 6181825 2021.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6181827 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 6181830 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6181831 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 6181832 2021.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6181836 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6181837 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6181838 2021.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6181849 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6182738 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6182739 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6182740 2021.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6182741 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6182743 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 220 6182760 2021.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6182881 2021.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6182967 2021.10.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6179266 2021.10.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 6179267 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179268 2021.10.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6179301 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179309 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6179310 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6179311 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6179312 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6179320 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6179334 2021.10.30 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 6179335 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6179336 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6179337 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179338 2021.10.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6179339 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179340 2021.10.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6179341 2021.10.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 6179342 2021.10.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6179343 2021.10.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6179344 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6179346 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179354 2021.10.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6179355 2021.10.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6179366 2021.10.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6179367 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6179368 2021.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6179369 2021.10.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6179460 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179461 2021.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6179462 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6179463 2021.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6179474 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6179475 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6179478 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179479 2021.10.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6179480 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6179496 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6179497 2021.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6179498 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6179499 2021.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6179500 2021.10.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6179501 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6161516 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6161518 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6161519 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6161520 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6161521 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6161522 2021.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6161523 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6161524 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6161526 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6161527 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6161544 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6161577 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6161579 2021.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6161580 2021.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6161581 2021.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6161582 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6161583 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6161584 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6161585 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6161589 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 6161604 2021.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6161608 2021.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6161772 2021.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6161775 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6166117 2021.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6166118 2021.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6166119 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6166120 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6166121 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6166122 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6166123 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6166124 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 3 6166158 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6166160 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6166161 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6166162 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6166163 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6166164 2021.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6166165 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6166167 2021.10.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6166168 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 6166169 2021.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6166171 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6166172 2021.10.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6166173 2021.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 6166215 2021.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 6166216 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6166219 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6166220 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6166222 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6158956 2021.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6158958 2021.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6158960 2021.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6158962 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6158964 2021.10.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6158967 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6158968 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6158970 2021.10.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6158973 2021.10.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6159050 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 6159052 2021.10.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6159054 2021.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6159055 2021.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6159057 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6159059 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6159076 2021.10.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6159108 2021.10.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6159109 2021.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 6154101 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6150716 2021.10.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 6150717 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6150718 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6150719 2021.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6150720 2021.10.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6150731 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6150732 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6150737 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6150738 2021.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6150739 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6150740 2021.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6150741 2021.10.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6150742 2021.10.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6150743 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6150744 2021.10.19 mapa
rzadki alka, Alca torda 6 6143597 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 6143600 2021.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6143601 2021.10.17 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 50 6143603 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6143604 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6143605 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6143629 2021.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6143634 2021.10.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6143636 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6143637 2021.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6143639 2021.10.17 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6143641 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6143642 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6143643 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6146269 2021.10.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6146270 2021.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6146271 2021.10.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6146272 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6146273 2021.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6146275 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6146278 2021.10.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 6146279 2021.10.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 6146281 2021.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6146283 2021.10.17 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6140181 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6140211 2021.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6140247 2021.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6140508 2021.10.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6140510 2021.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6140511 2021.10.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6140513 2021.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 6140514 2021.10.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6140522 2021.10.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6140523 2021.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6140889 2021.10.16 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6140890 2021.10.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6140891 2021.10.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6140973 2021.10.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6140974 2021.10.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6140975 2021.10.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6140976 2021.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6140977 2021.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6136391 2021.10.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6136393 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 6136436 2021.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6136443 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6136445 2021.10.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6136447 2021.10.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6136449 2021.10.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6136450 2021.10.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6136451 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6136452 2021.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6136453 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6136458 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6136459 2021.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 90 6130485 2021.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6130486 2021.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6130487 2021.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6130488 2021.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6130494 2021.10.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6130495 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6130496 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6130497 2021.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6130499 2021.10.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6130500 2021.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6130501 2021.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6130502 2021.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6130555 2021.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6130556 2021.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6130557 2021.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6130558 2021.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6130559 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6130560 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6130561 2021.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6130562 2021.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6130563 2021.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6130564 2021.10.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6130900 2021.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6122924 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6122926 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 6122927 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 6122928 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6122929 2021.10.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6122932 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6122934 2021.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6122935 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6122939 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6122942 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6122943 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6122945 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6122946 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6122947 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6122949 2021.10.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 6122951 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6122953 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6122956 2021.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6122957 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 6122983 2021.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6123016 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6123017 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 23 6123018 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6123019 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6123021 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6123040 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6123077 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6123078 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6123079 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6123080 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6123081 2021.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 6123082 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6123083 2021.10.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6123304 2021.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6120406 2021.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 120 6120407 2021.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6120408 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6120409 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6120410 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6120411 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6120412 2021.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6120413 2021.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6120414 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6120436 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6120437 2021.10.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6120438 2021.10.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6120439 2021.10.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6120440 2021.10.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6120441 2021.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6120442 2021.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6120445 2021.10.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6120446 2021.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6120448 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6120449 2021.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6120450 2021.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6120451 2021.10.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6111150 2021.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6111151 2021.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6111152 2021.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6111154 2021.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6111156 2021.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 6111157 2021.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6111159 2021.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6110638 2021.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6110639 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6110640 2021.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6110641 2021.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6110642 2021.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6110643 2021.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6110644 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6110658 2021.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6110659 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6110660 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110661 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6110662 2021.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6110663 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6110664 2021.10.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6110665 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6110666 2021.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6110667 2021.10.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6110668 2021.10.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6110669 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6110670 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 6110678 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6110679 2021.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6110680 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6110724 2021.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6110411 2021.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 90 6110412 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6110413 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6110414 2021.10.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6110415 2021.10.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6110416 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6110417 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6110418 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6110419 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6110420 2021.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 6110421 2021.10.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6110422 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6110423 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 6110425 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110426 2021.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 6110427 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6110429 2021.10.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6110430 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6110432 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6110433 2021.10.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6110440 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6110547 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6110548 2021.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6110550 2021.10.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6110551 2021.10.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6110552 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6110575 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6110576 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6110577 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6110578 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6110579 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6110580 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110581 2021.10.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 6110582 2021.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6110583 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6110584 2021.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6110585 2021.10.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6110587 2021.10.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 6110590 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6110591 2021.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6110592 2021.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6110593 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6110594 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6110627 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6110628 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6110632 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110633 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6110634 2021.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6110635 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6110636 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6110637 2021.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6110671 2021.10.02 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6110677 2021.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 55 6086245 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6089572 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6089585 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6089586 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6089587 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6089588 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 100 6089589 2021.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6089590 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6111148 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6111149 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6080988 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6080989 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6080990 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6080991 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6080992 2021.09.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6080994 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6080995 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6080996 2021.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6080997 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6080998 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6080999 2021.09.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6081000 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081001 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081002 2021.09.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6081003 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6081004 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6081005 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6081006 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6081007 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6081009 2021.09.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6081010 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 6086590 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086591 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6086592 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6086593 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6086594 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6086595 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 6086596 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6086597 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 6086598 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 499 6086599 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6079468 2021.09.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6079470 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 220 6079472 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6079475 2021.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6079476 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6079477 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6079479 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6079482 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6079484 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 6079486 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6079489 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6079491 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6079492 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6079493 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6079495 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6079496 2021.09.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6079519 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6079521 2021.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6079523 2021.09.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6079524 2021.09.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6079526 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6079528 2021.09.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6080985 2021.09.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 6080986 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6068137 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6068145 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6068146 2021.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6068147 2021.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6068148 2021.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6062488 2021.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6062489 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6062490 2021.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6062491 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6062492 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6062493 2021.09.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6062499 2021.09.18 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 6062500 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6062501 2021.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6062502 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6062503 2021.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6062504 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6062505 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6062506 2021.09.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6062507 2021.09.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 26 6062508 2021.09.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6062509 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6062510 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6062511 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6062512 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6062513 2021.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6062514 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6062515 2021.09.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6062516 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6062517 2021.09.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6046856 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6046857 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6046858 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6046859 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6046862 2021.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6046863 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6046866 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6046868 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6046870 2021.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6046873 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6046875 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6046877 2021.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6046878 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6046879 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6046880 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6046881 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6046883 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6046893 2021.09.12 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6046894 2021.09.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6046895 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6046896 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6046897 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 6046898 2021.09.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6046899 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6046900 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6044158 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6044160 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6044162 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6044163 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6044164 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6044165 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6044168 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6044170 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 6044172 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6044173 2021.09.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6044174 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6044175 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6044176 2021.09.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6044177 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6044178 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6034941 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034942 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6034943 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6034966 2021.09.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6034967 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6034968 2021.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6034969 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6034970 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6034971 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034972 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6034974 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6034975 2021.09.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6034976 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6034977 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034978 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034979 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6034980 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6034981 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6034982 2021.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034983 2021.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6034984 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6034985 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6034986 2021.09.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6034987 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034988 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6034989 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6034990 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6034991 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6034992 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 6034993 2021.09.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6034994 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6034897 2021.09.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 6034898 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6034899 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6034901 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6034902 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034904 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6034905 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034906 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6034907 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6034909 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034910 2021.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6034911 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034912 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6034913 2021.09.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6034914 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6034915 2021.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6034916 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034917 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6034919 2021.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6034920 2021.09.06 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6034922 2021.09.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6034923 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 6034924 2021.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6034925 2021.09.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6034926 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6034927 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6034928 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034929 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034930 2021.09.06 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6034931 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6034932 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6034933 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034934 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6034935 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6034936 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034937 2021.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6034938 2021.09.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6034939 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6034940 2021.09.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6034973 2021.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6028361 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6028365 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6028371 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 6028374 2021.09.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6028400 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028401 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 6028402 2021.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6028403 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6028404 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6028411 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6028412 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028413 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6028418 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028419 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6028420 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6028422 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6028424 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028425 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6028426 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6028427 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6028428 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6028429 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 6028446 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028463 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6028464 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6028465 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6028466 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6028467 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6028468 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6028469 2021.09.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6028470 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6028471 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6028472 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 6028473 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6028496 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6028545 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028563 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6028581 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6028586 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 6028588 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6028589 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6028591 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6028592 2021.09.05 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 6028687 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6022017 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6022018 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6022020 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6022021 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022022 2021.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6022024 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6022025 2021.09.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6022027 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6022028 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6022029 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6022030 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6015621 2021.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6015622 2021.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6015623 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6015624 2021.09.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6015625 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6014061 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6014062 2021.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 6014063 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6014064 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6014065 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6014066 2021.08.30 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6014067 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6014069 2021.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6014070 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6014071 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 6014072 2021.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 6014073 2021.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6014074 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 6014075 2021.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6014076 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6014077 2021.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6014078 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6014079 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6014081 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6014082 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6014083 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6014084 2021.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5998161 2021.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5998162 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 14 5998163 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5998164 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5998165 2021.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5998167 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5998168 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5998171 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5998172 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5998173 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5998174 2021.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5998192 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5998193 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5998194 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 160 5998196 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 5998197 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5998199 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5998200 2021.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5998201 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5998202 2021.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 5998203 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5998204 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5998205 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5998206 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5998209 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5998210 2021.08.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5998211 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5998219 2021.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 5990299 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5990300 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5990302 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5990303 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5990304 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5990306 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5990307 2021.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5990308 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5990310 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5990311 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990312 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990317 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5990319 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5990322 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990323 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5990324 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5990325 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5990333 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5990334 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5990335 2021.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5990337 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5985322 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5985323 2021.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5985324 2021.08.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5985325 2021.08.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5985326 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5985327 2021.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5985328 2021.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5985329 2021.08.20 <