Pełna lista obserwacji drużyny

Mario : Mariusz Zub


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5649426 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5649429 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5649434 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5649437 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5649439 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5649460 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5649465 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5649471 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5649475 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5649482 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5649485 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5657094 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5657096 2021.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5657097 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5657100 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5657104 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5657107 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5657108 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5657109 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5657112 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5657113 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5657114 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5657120 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5657121 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5657122 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5657127 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5657144 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5657145 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5657146 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5657149 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 5657150 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5657151 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5657152 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5657155 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5657156 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5657157 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5657158 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5657160 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5657161 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5657162 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5644065 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644066 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5644067 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644069 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644072 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5644073 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5644074 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5644075 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5644076 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5644078 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 6 5644079 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5644080 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5644106 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5644108 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5644109 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 5644111 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5644112 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5644113 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5638218 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5638222 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5638223 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5638225 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5638227 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5638230 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5638232 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638234 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5638235 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5638239 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5638242 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5638253 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638262 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5638264 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5638265 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5638272 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5638274 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5638275 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5638278 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5638280 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5638282 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5638285 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5638347 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5638350 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5638355 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5638357 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5638361 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5638364 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5638369 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5638373 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5638379 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5638381 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5625256 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5625257 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5625260 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5625263 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5625266 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5625268 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5625269 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5625270 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5625271 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5625272 2021.05.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5625273 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5625275 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5625276 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5625277 2021.05.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5625278 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5625279 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 5625295 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5625296 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5625297 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5625298 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5625299 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5625313 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5625316 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5625318 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5625319 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5625343 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5625363 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5625365 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5625367 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5625370 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5625401 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5625406 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5625409 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5608838 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5608839 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5608840 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5608841 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5608844 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5608850 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5608851 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5608852 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5608856 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5608861 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5608866 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5608873 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 5608879 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5608888 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 5608892 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5608894 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5608899 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 5608900 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5608986 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608991 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5609014 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5609020 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5609022 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5609032 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5609033 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5609034 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5619763 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5597571 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5597575 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597578 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5597584 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5597592 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5597774 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5597776 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5597779 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5597781 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5597784 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597786 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597809 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597810 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5597812 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5597813 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5597815 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5597816 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5597820 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5597821 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5597846 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5597855 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5597862 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5597868 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5597874 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5597876 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597882 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5597884 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5597939 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5597946 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5597949 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5598010 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5598011 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5598014 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5598018 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5598022 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5598024 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5598027 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5598029 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5598031 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5598033 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5598034 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5598043 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5598050 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5582761 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5582762 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5582763 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5582764 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5582765 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5582777 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582778 2021.05.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5582779 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5582781 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5582795 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5582799 2021.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5582801 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5582805 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5582806 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5582809 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5582812 2021.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5582816 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5582818 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 5582819 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582820 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5582822 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5582823 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5582825 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5582827 2021.05.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5582828 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5582830 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5582832 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5582833 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5582835 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582838 2021.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5582839 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5582842 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5582844 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5572619 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5572620 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5572622 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5572624 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5572625 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5572628 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5572630 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5572631 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5572633 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5572636 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5572639 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5572640 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5572644 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5572645 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5572658 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5572659 2021.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5572660 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5572662 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5572663 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 7 5572664 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5572666 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5572667 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5572668 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5572669 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5572677 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5572679 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5572681 2021.05.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5572683 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5572685 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5572686 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572688 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5560447 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5560448 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5560449 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5560450 2021.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5560451 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 5560454 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5560455 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5560457 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5560459 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5560488 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5560493 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5560503 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5560508 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5566882 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5566884 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5566886 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5566887 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5566889 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5566892 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5566894 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5566932 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5566935 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5566939 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 8 5566942 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5566943 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5566947 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5566950 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5566952 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5566956 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5566958 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5566960 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5566962 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5566965 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5566969 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 5566973 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5566978 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5566983 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5566988 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 5566997 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5567000 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5567005 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5567011 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5567015 2021.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5567246 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5556638 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5556655 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5556656 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5556657 2021.05.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5556658 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5556660 2021.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5556661 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5556662 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5556663 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5556665 2021.05.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5556666 2021.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5556667 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5545161 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5545203 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5545208 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5541982 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 16 5541983 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5541984 2021.04.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5541985 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5541986 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5541987 2021.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5541988 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5541990 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 5541991 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5541992 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5541993 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5541994 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5541996 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5541997 2021.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5541998 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5541999 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5542000 2021.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5542001 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542003 2021.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5542004 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5542006 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5542007 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5542008 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5535569 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5535570 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5535571 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5535573 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5535576 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5535577 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535578 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5535596 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5535597 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5535598 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 5535599 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5535600 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5535636 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5535637 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 5535638 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5535639 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5535641 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5535642 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5535643 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535644 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5535645 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5529746 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5529747 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529748 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5529749 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5529750 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5529753 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5529754 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529755 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5529757 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5529758 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5529767 2021.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5529769 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5529770 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5529771 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 5529772 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5529773 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5529774 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5529775 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529776 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5529777 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5529778 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5529790 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5529791 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5529793 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5529794 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5529795 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5529796 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5529797 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5523996 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5523997 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5524004 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5524008 2021.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5524010 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5524014 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524017 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 12 5524018 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5524033 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5524034 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5524035 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5524036 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5524038 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5524039 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 5524041 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5524042 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5524043 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5524044 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5524045 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5524048 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5524049 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5524050 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5524051 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5524052 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5524053 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5524054 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5524055 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5524056 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5524057 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5524058 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5518987 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5518989 2021.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5518990 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5518991 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5518992 2021.04.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5518994 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5518995 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5518996 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5518998 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5518999 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5519030 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5519031 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 15 5519033 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5519034 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5519036 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5519037 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5519038 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5519039 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5519042 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5519044 2021.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5519060 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5519061 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5519063 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5519065 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5519066 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5519068 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5519069 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5519070 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5519071 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5519072 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5519108 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5519110 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5519112 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5519113 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5519114 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5519116 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5510521 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5510522 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5510529 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5510530 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5510531 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5510532 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5510535 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5510536 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5510537 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5510538 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5510539 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5510540 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5510541 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5510542 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5510543 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5510544 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5510545 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5510546 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5510547 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5510655 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5510656 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5510657 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5510658 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5510659 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5510660 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5510661 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5510662 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 23 5510684 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5510701 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5510702 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5510704 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5510705 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5510709 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5510711 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5510714 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5496253 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5496254 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496255 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5496263 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5496264 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5496265 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5496266 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5496267 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5496268 2021.04.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5496269 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5496270 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5496271 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5496272 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5496274 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5496275 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5496276 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5496277 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5496288 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5487075 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5487076 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5487077 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5487078 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5487079 2021.04.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5487081 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5487083 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5487084 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487086 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5487087 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5487089 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5487090 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5487168 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5487169 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5487170 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5487172 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5487173 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5487175 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5487176 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5487178 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5487180 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5487204 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5487205 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5487207 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5487209 2021.04.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5487210 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5487211 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5487214 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5487215 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5487216 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5487217 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5487218 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5487220 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5481178 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5481188 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5481189 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5481193 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5481194 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5481195 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5481197 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5481198 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5481199 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5481200 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5481201 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5481202 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5481243 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5481245 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5481246 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5481247 2021.04.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5481249 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5481252 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5481253 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5481255 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5481257 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5481259 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5481261 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5481264 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5481272 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5481274 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5481291 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5481293 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5464452 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5464456 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5464483 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5464484 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5464488 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5464537 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5464546 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5464566 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5464598 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5464600 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5464603 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5464606 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5464607 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5464609 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5464616 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5464619 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5464640 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5464642 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5464646 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5464768 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5464774 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5464795 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5464799 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5464800 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5464803 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5464820 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5464917 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5464923 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5464926 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5464972 2021.04.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 5464974 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5464975 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5464987 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5469842 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5469844 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5469850 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5469852 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 5469853 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5469862 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5469864 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5469871 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5469884 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5469904 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5469905 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5469908 2021.04.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 9 5469911 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5469914 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5469918 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5469919 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5469921 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5469924 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5469927 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5469928 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5469929 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5469931 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5458581 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5458583 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5458588 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5458589 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5458590 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5458591 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5458621 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5458622 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5458623 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5458624 2021.04.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5458625 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5458626 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5458629 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5458630 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5458631 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5458632 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5458633 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5458634 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5458635 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5458636 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5458637 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5458677 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5458678 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5458681 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5458682 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5458683 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5458684 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5458685 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5458686 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5458687 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5458688 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5458689 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5458690 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5458692 2021.04.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5458693 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5458694 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5458696 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5453146 2021.04.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5453147 2021.04.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5453148 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5453149 2021.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5453150 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5453151 2021.04.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5453152 2021.04.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5453153 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5453154 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5453155 2021.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5453156 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5453157 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5453158 2021.04.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5453159 2021.04.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5453160 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5453161 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5453162 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5453163 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5453164 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 5453165 2021.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5453166 2021.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5453167 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5453168 2021.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5453169 2021.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5453170 2021.04.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5450032 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5450033 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5450034 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5450035 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5450036 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5450037 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5450038 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5450039 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5450040 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5450041 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5450042 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5450043 2021.04.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 13 5450044 2021.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5450045 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5450046 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5450047 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5450048 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 5450049 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5450050 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5450051 2021.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5450060 2021.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5450061 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5450062 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5450063 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 5450064 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5450065 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5443924 2021.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5443925 2021.04.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5443926 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5443927 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5443928 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5443929 2021.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5443930 2021.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5443931 2021.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5443932 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5443933 2021.04.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5443934 2021.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5443935 2021.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5443936 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5443937 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5443999 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5444000 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5444002 2021.04.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5444006 2021.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5444008 2021.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5444034 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5444037 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5444039 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5444041 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5444042 2021.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5444043 2021.04.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5444044 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5444048 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5444051 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5444056 2021.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5440393 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5440394 2021.04.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5440395 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5440396 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5440397 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5440398 2021.04.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5440400 2021.04.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5440403 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5440406 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5440409 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5440412 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5440414 2021.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5440415 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 5440417 2021.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5440419 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5440421 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5440422 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5440423 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5440424 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5440425 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5440426 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5440427 2021.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5440428 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5440430 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5440431 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5440432 2021.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5440435 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5440444 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5440457 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5426590 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5426591 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5426592 2021.04.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5426593 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5426594 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5426597 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5426599 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5426604 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5426608 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5426610 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5426614 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5426616 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5426617 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5426619 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5426625 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5426630 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5426635 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5426661 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5426670 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5426672 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5426677 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5426689 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5426693 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5426695 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 5426699 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5426712 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5426729 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5426731 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5426732 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5426733 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5426842 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5426843 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5426849 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5426873 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426880 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5426887 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5426894 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5426895 2021.04.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5426896 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5426897 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5426921 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5426993 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5427007 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5427008 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5432231 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5432234 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5432236 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5432238 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5432246 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5432253 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5432270 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5432273 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5432276 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5432279 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5432281 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5432284 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5432287 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5432289 2021.04.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5432293 2021.04.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5432300 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5432306 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5432343 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5432362 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 5432365 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5432368 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5432372 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5432375 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5432381 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5432385 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5432388 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5432390 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5432394 2021.04.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 12 5419090 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5419093 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5419095 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5419097 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5419149 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5419273 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5419275 2021.04.10 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5419278 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5419279 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5419282 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5419331 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5419332 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 5419335 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5419339 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5419341 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5419344 2021.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 5419348 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5419349 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5419352 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5419355 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5419359 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5419361 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5419363 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5419364 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5419370 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5419373 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5419377 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5419411 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5419462 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5419471 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5419477 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5419480 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5419505 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5419509 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5419514 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5419518 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5419520 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5419525 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5419532 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 78 5419553 2021.04.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5419555 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5419558 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5419561 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5419563 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5407939 2021.04.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5407940 2021.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5407941 2021.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5407944 2021.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5407945 2021.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5407946 2021.04.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5407947 2021.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5407948 2021.04.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 5407950 2021.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5407952 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5407954 2021.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5407957 2021.04.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5407961 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5407962 2021.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5407965 2021.04.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5407966 2021.04.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5407968 2021.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5407971 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5407974 2021.04.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5407976 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5407979 2021.04.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5407981 2021.04.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5407983 2021.04.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5407985 2021.04.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5407988 2021.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5405320 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5405325 2021.04.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5405330 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5405337 2021.04.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5405343 2021.04.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5405347 2021.04.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5405352 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5405356 2021.04.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5405360 2021.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5405362 2021.04.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5405367 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5405370 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5405376 2021.04.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5405383 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5405397 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5405401 2021.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 5405404 2021.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5405407 2021.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5405410 2021.04.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5405412 2021.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5405415 2021.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5405429 2021.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5405430 2021.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5405432 2021.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5405436 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5401605 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5401606 2021.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5401609 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5401611 2021.04.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5401612 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5401613 2021.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5401640 2021.04.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5401641 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5401643 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5401644 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5401664 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5401665 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401666 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5401667 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5401668 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5401670 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5401682 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5401684 2021.04.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5388684 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5388685 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5388686 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5388687 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5388688 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 62 5388689 2021.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5388690 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5388691 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5388692 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5388693 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5388694 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 5388695 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5388696 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5388697 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5388698 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5380803 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5380804 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5380805 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5380813 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5380815 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5380816 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5380818 2021.04.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5380819 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5380820 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5380822 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5380823 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5380824 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5380825 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5380826 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5380827 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5380828 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5380829 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5380832 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5380833 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5380834 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5380835 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5380836 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5380837 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5380838 2021.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5380839 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5380866 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5380868 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5380869 2021.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5380870 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5380871 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5380873 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5380874 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5380875 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5378661 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5378665 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5378667 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5378668 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5378670 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5378672 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5378673 2021.04.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5378674 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5378675 2021.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5378676 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5378677 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5378679 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5378681 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5378682 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 5378683 2021.04.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5378684 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5378685 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5378686 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5378687 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5378688 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 5378697 2021.04.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5378698 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5378699 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5378700 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5378701 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5378702 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5378788 2021.04.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5378789 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5378791 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5378793 2021.04.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5378794 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5378795 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5378815 2021.04.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5378916 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5378977 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5378978 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5378979 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5378980 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5378981 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5378982 2021.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5378984 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5378985 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5373156 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5373158 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5373159 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5373162 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5373166 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5373168 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5373171 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5373174 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5373178 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5373229 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5373256 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5373261 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5373264 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5373266 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5373267 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5373270 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5373272 2021.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5373290 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5373292 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5373295 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5373298 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5373301 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5373303 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5373304 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 5373306 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5367939 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5367946 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5367965 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5367966 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5367993 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5367994 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5367995 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5367996 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5367997 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5367998 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5368018 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5368019 2021.03.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5368020 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5368021 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5368022 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5368023 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5368024 2021.03.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5368025 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5360917 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5360920 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5360922 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5360928 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5360930 2021.03.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5360932 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5360935 2021.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5360937 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5360939 2021.03.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5360942 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5360947 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5360953 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5360956 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5360958 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5360960 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5360961 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5360964 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5355629 2021.03.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5355631 2021.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5353880 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5354029 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5354038 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5341039 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5341040 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5341041 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5341045 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5341047 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5341050 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5341051 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5341054 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5341058 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5341061 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5341062 2021.03.27 mapa