Pełna lista obserwacji drużyny

Maksymilian Bojarowski : Maks Bojarowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5075303 2021.01.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5075302 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5075301 2021.01.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5075300 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5075299 2021.01.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 5074089 2021.01.11 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 9 5074087 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5074088 2021.01.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5074086 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074085 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5074084 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074083 2021.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 530 5074081 2021.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5074080 2021.01.11 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5074082 2021.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5073509 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5073507 2021.01.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5073508 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5073506 2021.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 5073505 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5073504 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5073503 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073502 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5073399 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073396 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5073398 2021.01.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5073397 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5073395 2021.01.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5073393 2021.01.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5073391 2021.01.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5073390 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5073392 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5073389 2021.01.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5073387 2021.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5073388 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5073385 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5073386 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5073384 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5075308 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5075307 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5075310 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5075309 2021.01.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5075312 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5075311 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5075284 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5075305 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5075304 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 10 5075282 2021.01.09 mapa