Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5655510 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5655058 2021.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5648045 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5647197 2021.05.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5647198 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5646814 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646813 2021.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5643425 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5643424 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5641393 2021.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5616159 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5616423 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5585966 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5585967 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5585968 2021.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5585969 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5585970 2021.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5585971 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5585972 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5585973 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5585974 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5585975 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5585976 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5585977 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5585978 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5585979 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5585980 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5585981 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5585982 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5585983 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5585984 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5585985 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5585986 2021.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5585987 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5585988 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5585989 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5585990 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5585991 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5585992 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5585993 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5585994 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5585995 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5585996 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5585997 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5585998 2021.05.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5585999 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5586000 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5586001 2021.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5586002 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5586003 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5586004 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5586005 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5586006 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5586007 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5586008 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5586009 2021.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5586010 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5586011 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5586012 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5586013 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5586014 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5586015 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5586016 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5586017 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5586018 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5586019 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5586020 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5586021 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5586022 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5586023 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5586024 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5586025 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5586026 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5586027 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5586028 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5586029 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5582180 2021.05.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5574342 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5571254 2021.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5560715 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5560393 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559500 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5559501 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5556786 2021.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5556788 2021.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5556785 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5556787 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5556784 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5556782 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5556783 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5556781 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5556780 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5556778 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5556779 2021.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5556777 2021.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5556776 2021.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5556775 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5556774 2021.05.02 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5556773 2021.05.02 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5556772 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5556770 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5556768 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5556769 2021.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5541931 2021.04.30 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5541686 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533888 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5530040 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 5521878 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5521879 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5521880 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5521881 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5521882 2021.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5521883 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5521884 2021.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5521885 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5521886 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5521887 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5521888 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5521889 2021.04.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5521890 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5521891 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5521892 2021.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5521893 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5521894 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5521895 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5521896 2021.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5521897 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5521898 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5521899 2021.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5521900 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5521901 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5521902 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5521903 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5521904 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5521905 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5521906 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5521907 2021.04.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5521908 2021.04.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5521909 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5521910 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5521911 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5521912 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5521913 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5521914 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5521915 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5521916 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5521917 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 5521918 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5521919 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5521920 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5521921 2021.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5521922 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5507973 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5507971 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5507970 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5507972 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5507968 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5507969 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5507967 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5507966 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5507963 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5507965 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5507962 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5507964 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5507961 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5507960 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5507958 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5507959 2021.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5507957 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5507956 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5507955 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5507954 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5507953 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5507951 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5507950 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5507952 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5507949 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5507948 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5507947 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5507946 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5502974 2021.04.24 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5484861 2021.04.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5484859 2021.04.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5484862 2021.04.21 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5484860 2021.04.21 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5484856 2021.04.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5484858 2021.04.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5484857 2021.04.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5479713 2021.04.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5479712 2021.04.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5479710 2021.04.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5479711 2021.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5479709 2021.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5479708 2021.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5479707 2021.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5474137 2021.04.19 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5474136 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5466309 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5466327 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5466313 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5466314 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5466362 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5466368 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5466370 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5466371 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5466369 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5466361 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5466376 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5466364 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5466372 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5466367 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5466358 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5466354 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5466338 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5466375 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5466343 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5466348 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5466374 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5466365 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5466356 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5466359 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5466355 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5466357 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5466341 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5466373 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5466335 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5466360 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5466346 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5466349 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5466331 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5466344 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5466366 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5466363 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5466333 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5466345 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5466334 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5466340 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5466351 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5466353 2021.04.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5466324 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5466321 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5466330 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5466320 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5466318 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5466312 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5466311 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5466315 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5466310 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5466316 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5466342 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5466336 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5466347 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5466339 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5466352 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5466350 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5466326 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5466328 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5466317 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5466325 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5466322 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5466323 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5466329 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5466319 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5466307 2021.04.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5466308 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5458302 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5458314 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5458316 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5458311 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5458308 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5458304 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5458300 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5458301 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5458303 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5458299 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5458292 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5458297 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5458329 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5458295 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5458332 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5458330 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5458294 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5458296 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5459278 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5458333 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5458337 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5458291 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5459271 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5458293 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5458290 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5458298 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5458328 2021.04.17 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5458334 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5458325 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5458288 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5458277 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5458282 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5458326 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5458275 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5458336 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5458331 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5459274 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5458335 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5458285 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 5458289 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5458271 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5458322 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5458319 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5458320 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5458312 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5458324 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5458310 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5458309 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5458317 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5458313 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5458321 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5458315 2021.04.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5458307 2021.04.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5458306 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5458323 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 5458318 2021.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5458276 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5458278 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5458287 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5458286 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5459272 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5458284 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5458274 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5459276 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5458280 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5458283 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5458272 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5458273 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5458281 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5458269 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5458270 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5458279 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5455966 2021.04.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5455965 2021.04.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5455964 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5455963 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5455962 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5455961 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5455959 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5455960 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5455957 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5455958 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5455980 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5455981 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5455979 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5455977 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5455982 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5455975 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5455976 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5455978 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5455974 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5455971 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5455972 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5455970 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5455973 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5455968 2021.04.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5455969 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5455967 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5455943 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5455944 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5455941 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5455912 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5455911 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5455913 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5455908 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5455909 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5455910 2021.04.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5455923 2021.04.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5455914 2021.04.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5455915 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5455916 2021.04.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5455917 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5455918 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5455919 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5455920 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5455921 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5455922 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5455924 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5455925 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5455926 2021.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5455927 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5455928 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5455929 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5455930 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5455931 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5455932 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5455933 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5455934 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5455935 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5455936 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5455937 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5455938 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5455939 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5455945 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5455946 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5455947 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5455948 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5455949 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5455950 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5455951 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5455952 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5455953 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5455954 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5455955 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5455956 2021.04.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 5458327 2021.04.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5459302 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5459303 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5459304 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5459305 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5459306 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5459307 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5459308 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5459309 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5459310 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5459311 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5459313 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5459314 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5459315 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5459316 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5459317 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5459318 2021.04.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5459319 2021.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5459320 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459321 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5459322 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5459323 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5459324 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5459325 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5459326 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5459327 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5459328 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5459330 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5459331 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5459332 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5459368 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5459369 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5459370 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5459371 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459372 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5459373 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5459374 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5459375 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5459376 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5459377 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5459378 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5459379 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5459380 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5459381 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5459382 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5459383 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5459384 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5459385 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5459386 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5459387 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5459388 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5459389 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5459390 2021.04.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5450745 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5451540 2021.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5448589 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5448590 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5448591 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448592 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5448593 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5448594 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5448595 2021.04.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5448596 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5448597 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5448598 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5448599 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5448600 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5448601 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5448602 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5448603 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5448604 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5448605 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5448606 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5448607 2021.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5448608 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5448609 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5448610 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5448611 2021.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5448612 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5448613 2021.04.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5448614 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5448615 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5448616 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5448617 2021.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5448618 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5448619 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5448620 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5448621 2021.04.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5448622 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5448623 2021.04.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5448624 2021.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5448625 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5448626 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5448627 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5448628 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5448629 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5448630 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5448631 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5448632 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5448633 2021.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5449657 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5449658 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5449659 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5449660 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5449661 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5449662 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5449663 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5449664 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5449665 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5449666 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5449667 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449668 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5449669 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449670 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5449671 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5449672 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5449673 2021.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5449674 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5449675 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5449676 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5449677 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5449678 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5449679 2021.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5449680 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5449681 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5449682 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5449683 2021.04.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5449684 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449685 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449686 2021.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5449687 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5449688 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5449689 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5449690 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449691 2021.04.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5449692 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5449693 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5449694 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5449695 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5449696 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449697 2021.04.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5449698 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5449699 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5449700 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5449701 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5449702 2021.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5449703 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449704 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449705 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5449706 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449707 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5449708 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5449709 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5449710 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449711 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5449712 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5449713 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5449714 2021.04.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5449715 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449716 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5449717 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449718 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5449719 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5449720 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5449721 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5449722 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5449723 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5449724 2021.04.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5449725 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5449726 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449727 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5449728 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5449729 2021.04.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5449730 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449731 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5449732 2021.04.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5449733 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449734 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449735 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5449736 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5449737 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5449738 2021.04.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5449739 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449740 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5449741 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5449742 2021.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5449743 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5449744 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5449745 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5449746 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5449747 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 55 5449748 2021.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5449749 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5449750 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449753 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5449754 2021.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5449755 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5449756 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449757 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449758 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5449759 2021.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5449760 2021.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5449761 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5449762 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5449763 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5449764 2021.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5449765 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5449766 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5449767 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449768 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449769 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5449770 2021.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5449771 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5449772 2021.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5449773 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5449774 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5449775 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449776 2021.04.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5449777 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5449778 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5449779 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5449780 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 5449781 2021.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5449782 2021.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5449783 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449784 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5446585 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5446586 2021.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 5446587 2021.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5446588 2021.04.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5446589 2021.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5446590 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5446591 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5446592 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5446593 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5446594 2021.04.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5446595 2021.04.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5446596 2021.04.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5446597 2021.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5446598 2021.04.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5446599 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5446600 2021.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5446601 2021.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5446602 2021.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5446603 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5446604 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5446605 2021.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5446606 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5446607 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5446608 2021.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5446609 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5446610 2021.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5446611 2021.04.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5446612 2021.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5446613 2021.04.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5442478 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5437621 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5437622 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5437623 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5437626 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5437628 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5437629 2021.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5437630 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5437631 2021.04.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5437632 2021.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5437633 2021.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5437634 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5437635 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5437636 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5437637 2021.04.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5437638 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5437639 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5437640 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5437642 2021.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5437643 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5438265 2021.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5438266 2021.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5438267 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5438268 2021.04.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5438269 2021.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5438270 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5438271 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5438272 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5438273 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5438274 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5438275 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5438276 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5438277 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5429178 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429176 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429177 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429169 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5429174 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5429173 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5429172 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5429171 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5429175 2021.04.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5429166 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5429170 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429168 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5429167 2021.04.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5429179 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5429165 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5429164 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429151 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429150 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429156 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5429153 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429160 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5429161 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5429159 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 5429162 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5429152 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429155 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5429163 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429158 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429147 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5429149 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429142 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5429148 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429144 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5429146 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429137 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5429145 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5429143 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5429139 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5429138 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5429134 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5429140 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5429135 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5429141 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5429136 2021.04.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5429154 2021.04.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5426634 2021.04.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5423817 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5423816 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5418909 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5418908 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5418906 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5418905 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5418907 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5418902 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5418904 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5418901 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418903 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5418899 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5418897 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5418898 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5418896 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5418900 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5418895 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5418894 2021.04.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5418893 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5418892 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5418891 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5418890 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5418888 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5418889 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5418887 2021.04.10 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5418885 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5418886 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5418883 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5418879 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5418882 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5418884 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5418877 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5418880 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5418881 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5418878 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5418873 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5418872 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5418874 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5418865 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418871 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5418875 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5418869 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5418870 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5418868 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418864 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5418866 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5418867 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5418861 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5418862 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5418863 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5418860 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418858 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5418857 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5418859 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5418854 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418856 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5418852 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5418855 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5418850 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5418853 2021.04.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5418848 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5418851 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5418846 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5418847 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5418849 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418845 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5418844 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5418841 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5418840 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5418837 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5418839 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5418843 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418838 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5418834 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5418835 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5418836 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5418842 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418832 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5418831 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5418829 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5418830 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5418828 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5418833 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5418822 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5418826 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5418815 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5418816 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5418818 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5418813 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5418823 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5418817 2021.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5418812 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5418825 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418819 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5418824 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5418821 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5418820 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418827 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5418814 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5413813 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5421196 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5421197 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5421198 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5421199 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5421200 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5421201 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5421202 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5421203 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5421204 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5421205 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 5421206 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5421207 2021.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5421208 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5421209 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5421210 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5421211 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5421212 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5421213 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5421214 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5421215 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5421216 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5421217 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5421218 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5421219 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5421220 2021.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5421222 2021.04.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5421223 2021.04.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5421224 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5421225 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5421299 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5421300 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5421301 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5421302 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5421303 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5421304 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5421305 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5421306 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5421307 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5421308 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5421309 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5421310 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5421311 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5421312 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5421313 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5421314 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5421315 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5421316 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5421317 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5421318 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5421319 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5421320 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5421321 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5421322 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5421323 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5421324 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5421325 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5421326 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5421327 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5421328 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5421329 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5421330 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5421331 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5421332 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5421333 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5421334 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5421335 2021.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5421336 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5421337 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5421338 2021.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5421339 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5421340 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5410840 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5410841 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5410842 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5410843 2021.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5410844 2021.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5410845 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5410846 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5410847 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5410848 2021.04.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5410849 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5410850 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5410851 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5410852 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5410853 2021.04.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5406881 2021.04.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5406882 2021.04.08 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5408622 2021.04.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5408628 2021.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5395518 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5395510 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5395509 2021.04.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5395502 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5395503 2021.04.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5395516 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5395501 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5395507 2021.04.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5395504 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5395505 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5395519 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5395520 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5395480 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5395489 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5395492 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5395477 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5395490 2021.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5395482 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5395496 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5395497 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5395474 2021.04.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5395495 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5395481 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5395487 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5395485 2021.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5395483 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5395493 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5395486 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395508 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5395513 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5395506 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5395512 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5395517 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5395514 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5395515 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5395500 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5395499 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5395511 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5395475 2021.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5395498 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395479 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5395476 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5395478 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5395484 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5395494 2021.04.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5395491 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5395470 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5395488 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5395467 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5395468 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5395471 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5395469 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5395466 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5395464 2021.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5395473 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5395463 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5395472 2021.04.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5395462 2021.04.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 5395465 2021.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5395461 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5389602 2021.04.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5389565 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5389574 2021.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5389568 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5389554 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5389548 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5389559 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5389552 2021.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5389550 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5389553 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5389545 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5389546 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5389540 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5389538 2021.04.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5389536 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5389535 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5389533 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5389531 2021.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5389529 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5389528 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5389530 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5389527 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389526 2021.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5389525 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5389524 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5389523 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5389522 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5389520 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 5389521 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5389519 2021.04.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5389518 2021.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5389517 2021.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5389516 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5389577 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5389579 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5389575 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5389567 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5389569 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389571 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5389564 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5389563 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5389560 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5389558 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389547 2021.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5389551 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5389544 2021.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5389541 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5389539 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5389537 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5389578 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5389576 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5389580 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5389572 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5389581 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389566 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5389573 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5389570 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5389561 2021.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5389562 2021.04.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5389555 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5389557 2021.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5389556 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5389549 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5389542 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5389543 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 5389514 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389512 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5389510 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5389513 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5389511 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5389504 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5389505 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5389503 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5389502 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5389507 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5389506 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5389500 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5389496 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5389498 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389493 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5389508 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5389501 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5389509 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5389532 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5389497 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5389499 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5389495 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5389492 2021.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5389491 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5389490 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5389494 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5389488 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5389487 2021.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 17 5389489 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5389486 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5389485 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5389483 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5389481 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5389482 2021.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5389480 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5389479 2021.04.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5389478 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5389476 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5389477 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5389475 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5389469 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5389474 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5389470 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5389471 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5389472 2021.04.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5389473 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5389468 2021.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5389515 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5375651 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5375652 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5375653 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5375654 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5375655 2021.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5375656 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5375657 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5375658 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5375659 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5375660 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5375661 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5375662 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5375663 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5375664 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5375665 2021.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5375666 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5375667 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5375668 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5375669 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5375670 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5375671 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5375672 2021.04.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5375673 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5375674 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5375675 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5375676 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5375677 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5375678 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5375679 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5375680 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 5375681 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5375682 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5375683 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5375684 2021.04.02 mapa