Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6306462 2021.12.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6306463 2021.12.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6306464 2021.12.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6306465 2021.12.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6306466 2021.12.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6306467 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306468 2021.12.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6306469 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 6306470 2021.12.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6306471 2021.12.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6306472 2021.12.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6306473 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6306474 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306475 2021.12.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6306476 2021.12.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6306477 2021.12.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6306478 2021.12.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6306479 2021.12.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6306480 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306481 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6306483 2021.12.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6306485 2021.12.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6306486 2021.12.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 6306487 2021.12.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6306488 2021.12.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6306489 2021.12.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6306490 2021.12.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 6306491 2021.12.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6306492 2021.12.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 95 6306493 2021.12.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6306494 2021.12.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6306495 2021.12.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6306496 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6306497 2021.12.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6306498 2021.12.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6306499 2021.12.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6306500 2021.12.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6306501 2021.12.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6306502 2021.12.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6306503 2021.12.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6306504 2021.12.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6306505 2021.12.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6306506 2021.12.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6306507 2021.12.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6306508 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6306509 2021.12.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6306510 2021.12.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6306511 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6306512 2021.12.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6306513 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6306514 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 350 6306515 2021.12.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6306516 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306517 2021.12.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6303844 2021.12.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6303845 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6303846 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6303865 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303866 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6303869 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303872 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303874 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303875 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6303876 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6303878 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6303895 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 6303896 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6303897 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6303898 2021.12.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6303899 2021.12.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6303900 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6303901 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6303902 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6303903 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303904 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6303905 2021.12.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6303906 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 6303907 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6303908 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6303909 2021.12.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 6303910 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6303927 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6303928 2021.12.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6303929 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6303930 2021.12.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6303931 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6303932 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303933 2021.12.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6303934 2021.12.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6303935 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6303936 2021.12.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6303937 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6303938 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6303939 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6303940 2021.12.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6303941 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3000 6303942 2021.12.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6303943 2021.12.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6303944 2021.12.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6303945 2021.12.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6303946 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6303947 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6303948 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6303949 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6303950 2021.12.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6303951 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6303952 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6303953 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6303954 2021.12.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6303955 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303956 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6303957 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6303958 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303871 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303868 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303867 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6303864 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303860 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6303858 2021.12.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6303862 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303861 2021.12.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6303892 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6303894 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6303893 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6303889 2021.12.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6303891 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6303890 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303888 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6303885 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6303887 2021.12.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6303886 2021.12.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6303884 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303883 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6303881 2021.12.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6303882 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6303879 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6303880 2021.12.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6303926 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6303925 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6303924 2021.12.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6303922 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6303923 2021.12.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6303920 2021.12.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6303921 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6303919 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6303918 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6303916 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6303915 2021.12.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6303917 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6303913 2021.12.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6303914 2021.12.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6303911 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6303912 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6303873 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6303870 2021.12.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6303877 2021.12.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6303863 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6303857 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303859 2021.12.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 6303854 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6303856 2021.12.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6303855 2021.12.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6303852 2021.12.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6303853 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303851 2021.12.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6303850 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6303849 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303848 2021.12.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 6303847 2021.12.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6298582 2021.12.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6298583 2021.12.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6298584 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6298586 2021.12.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6298587 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6298588 2021.12.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6298589 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6298604 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6298605 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6298606 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6298607 2021.12.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6298608 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 6298609 2021.12.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6298610 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6298612 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6298613 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6298614 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6298615 2021.12.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6298616 2021.12.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6298617 2021.12.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6298618 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 107 6298619 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6298620 2021.12.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6298621 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6298622 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6298623 2021.12.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6298624 2021.12.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6298625 2021.12.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6298626 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6298627 2021.12.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6298628 2021.12.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6298629 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6298630 2021.12.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6298631 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6298632 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6298633 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6298634 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6298635 2021.12.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6298636 2021.12.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6298637 2021.12.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6298638 2021.12.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6298639 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6298640 2021.12.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6298641 2021.12.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6298642 2021.12.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6298643 2021.12.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6298644 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6298645 2021.12.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6298646 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6298647 2021.12.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6298648 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6298649 2021.12.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6298650 2021.12.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6298651 2021.12.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6298652 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6298653 2021.12.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6298654 2021.12.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6298655 2021.12.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6298656 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6298657 2021.12.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6298658 2021.12.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6298659 2021.12.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 6298660 2021.12.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6298661 2021.12.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 6298662 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6298663 2021.12.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6298664 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6298666 2021.12.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6298667 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6298668 2021.12.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6298669 2021.12.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6298671 2021.12.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6298672 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6298674 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6298676 2021.12.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6298678 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6298679 2021.12.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6298680 2021.12.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6298681 2021.12.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6298682 2021.12.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6298683 2021.12.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6298684 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6298685 2021.12.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6298686 2021.12.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 42 6298687 2021.12.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6298688 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6298689 2021.12.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6298690 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6298692 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6298693 2021.12.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6298694 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6298695 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6298696 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6298698 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6298699 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6298700 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6299128 2021.12.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6299129 2021.12.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6299130 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6299131 2021.12.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6299132 2021.12.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6299133 2021.12.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 6299134 2021.12.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6299135 2021.12.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6299136 2021.12.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6299137 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6299138 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6299139 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6299140 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6292752 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6292753 2021.12.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6292754 2021.12.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6292755 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292756 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6292757 2021.12.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6292758 2021.12.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6292759 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6292760 2021.12.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6292761 2021.12.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6292762 2021.12.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6292763 2021.12.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6292764 2021.12.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6292765 2021.12.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6292766 2021.12.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6292767 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6292768 2021.12.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6292769 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6292770 2021.12.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6292771 2021.12.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6292772 2021.12.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6292773 2021.12.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6292774 2021.12.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6292775 2021.12.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6292776 2021.12.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6292777 2021.12.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6292778 2021.12.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6292779 2021.12.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6292780 2021.12.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6292781 2021.12.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6292782 2021.12.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6292783 2021.12.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6292784 2021.12.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6292785 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292786 2021.12.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6292787 2021.12.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6292788 2021.12.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6292789 2021.12.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6292790 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292791 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292792 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6292793 2021.12.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6292794 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6292795 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292796 2021.12.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6292797 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292798 2021.12.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6292799 2021.12.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6292800 2021.12.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6292801 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292802 2021.12.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6292803 2021.12.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 6292804 2021.12.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6292805 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6292806 2021.12.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6292807 2021.12.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6292808 2021.12.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6292809 2021.12.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6292810 2021.12.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6292811 2021.12.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6292812 2021.12.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6292813 2021.12.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6292814 2021.12.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6292815 2021.12.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6292816 2021.12.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6292817 2021.12.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6292818 2021.12.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6292819 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6292820 2021.12.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6292821 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292822 2021.12.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6292823 2021.12.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6292824 2021.12.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6292825 2021.12.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6292826 2021.12.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6292827 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6292828 2021.12.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6292829 2021.12.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6285479 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285460 2021.12.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6285472 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6285476 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285448 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6285432 2021.12.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6285446 2021.12.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6285445 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285444 2021.12.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6285455 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285441 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6285359 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6285440 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6285442 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6285443 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285456 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6285449 2021.12.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6285454 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285447 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6285491 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6285489 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6285524 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285529 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6285492 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6285527 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6285526 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6285494 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6285495 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6285493 2021.12.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6285530 2021.12.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6285525 2021.12.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6285523 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285490 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6285528 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285475 2021.12.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6285474 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6285473 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285467 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6285463 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285468 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6285464 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285466 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6285465 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6285459 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285458 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6285461 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285457 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6285484 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285488 2021.12.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6285487 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285486 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6285485 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6285477 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285478 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6285462 2021.12.18 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6285038 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6285037 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6285036 2021.12.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6285035 2021.12.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6285034 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6285033 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6285032 2021.12.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6285031 2021.12.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6285030 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6285029 2021.12.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6285028 2021.12.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6285024 2021.12.18 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 6285023 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285027 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285022 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285021 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6285020 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6285026 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285019 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6285018 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285025 2021.12.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 6285017 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6285016 2021.12.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6285015 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6285014 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285013 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6285012 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6285011 2021.12.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6285010 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6285009 2021.12.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6285008 2021.12.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6285007 2021.12.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6285006 2021.12.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6285005 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6285004 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6285003 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6285002 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285001 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6285000 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6284999 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6284997 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6284998 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6284996 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6284995 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6284994 2021.12.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6284993 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6284992 2021.12.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6284990 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6284991 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6284989 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6284988 2021.12.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6284987 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6284986 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6284985 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6284984 2021.12.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6284983 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6284981 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6284982 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6284980 2021.12.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6285632 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6285633 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285634 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274329 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6274326 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6274324 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6274323 2021.12.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6274321 2021.12.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6274322 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6274320 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6274319 2021.12.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6274318 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6274342 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6274340 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6274339 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6274338 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6274337 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6274341 2021.12.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6274335 2021.12.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6274334 2021.12.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6274333 2021.12.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6274332 2021.12.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6274336 2021.12.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 17 6274331 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274330 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6274325 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6274328 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6274327 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6274314 2021.12.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6274315 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274317 2021.12.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6274312 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6274311 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6274316 2021.12.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6274309 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6274310 2021.12.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6274313 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6274308 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274306 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274307 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274305 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6274303 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6274304 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6274302 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6274300 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6274299 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6274301 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6274298 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274295 2021.12.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6274297 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6274293 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6274294 2021.12.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6274291 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6274290 2021.12.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 6274296 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6274292 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6274288 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6274286 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274289 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6274287 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6274284 2021.12.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6274285 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6274282 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274283 2021.12.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6274280 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274279 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6274278 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6274277 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274276 2021.12.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6274275 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6274274 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274273 2021.12.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6274272 2021.12.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6274271 2021.12.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6274270 2021.12.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6274264 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6274263 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274262 2021.12.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6274265 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6274260 2021.12.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6274259 2021.12.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 6274258 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6274261 2021.12.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6274257 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6274256 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6274254 2021.12.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6274255 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6274252 2021.12.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6274253 2021.12.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6274250 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6274251 2021.12.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6274244 2021.12.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6274247 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6274249 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6274241 2021.12.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6274246 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6274243 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274248 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6274245 2021.12.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6274242 2021.12.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6274239 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6274238 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6274237 2021.12.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6274240 2021.12.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6274236 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6274235 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6274234 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6267896 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6267897 2021.12.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6267898 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6267899 2021.12.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6267900 2021.12.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6267901 2021.12.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6267902 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6267903 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6267904 2021.12.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6267905 2021.12.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6267906 2021.12.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6267907 2021.12.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6267908 2021.12.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6267909 2021.12.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6267910 2021.12.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6267911 2021.12.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6267912 2021.12.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6267913 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6267914 2021.12.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6267915 2021.12.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6267916 2021.12.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6260785 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6260784 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6260782 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6260781 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6260783 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6260779 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6260780 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6260778 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6260777 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6260818 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6260816 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6260817 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6260811 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6260809 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6260808 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6260804 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6260803 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6260798 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6260800 2021.12.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6260796 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6260799 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6260790 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6260792 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 6260795 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6260786 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6260813 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6260812 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6260814 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6260810 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6260807 2021.12.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6260806 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6260805 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6260802 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6260797 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6260793 2021.12.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6260801 2021.12.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6260794 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6260791 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6260787 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6260788 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6260789 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6260776 2021.12.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 137 6260775 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6260774 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6260772 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 6260773 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6260770 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6260771 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6260768 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6260769 2021.12.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6260767 2021.12.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6260815 2021.12.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6260766 2021.12.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6260764 2021.12.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6260765 2021.12.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6260763 2021.12.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6260762 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6260760 2021.12.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 6260761 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 6260759 2021.12.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6260757 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6260756 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6260754 2021.12.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6260755 2021.12.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6260758 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6260753 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6260752 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6260751 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6260748 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6260747 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6260750 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6260749 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6260746 2021.12.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6261168 2021.12.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6261169 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6258849 2021.12.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6258850 2021.12.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6258851 2021.12.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6258852 2021.12.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6258853 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6258854 2021.12.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6258855 2021.12.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6258856 2021.12.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6258857 2021.12.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6258858 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6258859 2021.12.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6258860 2021.12.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6258861 2021.12.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6258862 2021.12.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6258863 2021.12.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6258864 2021.12.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6258865 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6258884 2021.12.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6258885 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6258886 2021.12.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6258887 2021.12.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 6258888 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6258889 2021.12.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6258906 2021.12.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6258931 2021.12.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6258932 2021.12.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6258933 2021.12.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6258934 2021.12.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6258935 2021.12.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6258936 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6258937 2021.12.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6258938 2021.12.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6258939 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6258940 2021.12.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6258941 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6258942 2021.12.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6258943 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6258944 2021.12.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6258945 2021.12.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6258946 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6258947 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6258948 2021.12.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6258949 2021.12.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6258950 2021.12.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6258951 2021.12.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6258952 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6258953 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6258954 2021.12.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6258955 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6258956 2021.12.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6258957 2021.12.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6258958 2021.12.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6258959 2021.12.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6258960 2021.12.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6258961 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6258962 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6258963 2021.12.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 6258964 2021.12.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6258965 2021.12.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6258966 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6258967 2021.12.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6258968 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6258969 2021.12.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6258970 2021.12.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6258971 2021.12.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6258972 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6258973 2021.12.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6258974 2021.12.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6258975 2021.12.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6258976 2021.12.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6251162 2021.11.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6251163 2021.11.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6251164 2021.11.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 6251165 2021.11.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6251166 2021.11.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 6251167 2021.11.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6251168 2021.11.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6251169 2021.11.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6251170 2021.11.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 25 6251171 2021.11.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6251172 2021.11.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6251173 2021.11.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6251174 2021.11.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6251175 2021.11.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6251176 2021.11.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6251177 2021.11.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248041 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6248042 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6248058 2021.11.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6248057 2021.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6248054 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6248052 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6248053 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6248055 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6248051 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6248056 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6248050 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6248048 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6248049 2021.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6248047 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248046 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6248045 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6248044 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6248043 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6248088 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6248090 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6248085 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6248083 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6248082 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6248080 2021.11.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6248074 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6248073 2021.11.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 6248076 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6248071 2021.11.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6248068 2021.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6248069 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6248065 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6248064 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6248062 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6248060 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6248024 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6248022 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6248019 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6248021 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6248020 2021.11.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6248023 2021.11.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6248017 2021.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6248018 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6248014 2021.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6248015 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6248016 2021.11.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6248011 2021.11.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6248013 2021.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6248012 2021.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6248010 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6248009 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6248038 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248036 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6248037 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6248034 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6248035 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6248033 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6248029 2021.11.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6248031 2021.11.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6248032 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6248030 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6248027 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6248028 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6248040 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6248039 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 6248025 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6248026 2021.11.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6248087 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6248089 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248084 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6248086 2021.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6248079 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6248075 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6248078 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6248077 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6248072 2021.11.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6248070 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6248067 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6248066 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6248063 2021.11.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6248061 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6248059 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6248081 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248008 2021.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6248007 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248006 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6248005 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6248002 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6248004 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6248003 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6248001 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6247997 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6247998 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6248000 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6247999 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6247995 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247996 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6247993 2021.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6247994 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244669 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244667 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244666 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6244668 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6244665 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6244663 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6244664 2021.11.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6244661 2021.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 77 6244662 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6245544 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6245543 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6245546 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 6245542 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6245545 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6245541 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6245550 2021.11.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6245555 2021.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6245549 2021.11.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6245561 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6245551 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6245559 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6245567 2021.11.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6245560 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6245558 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6245557 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6245556 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6245564 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6245554 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6245552 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6245553 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6245565 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6245563 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6245562 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6245566 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6244520 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244519 2021.11.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6244521 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6245548 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6245547 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6232812 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6232813 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6232811 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6232810 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6232857 2021.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6232843 2021.11.21 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6232861 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232840 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6232854 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232853 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6232833 2021.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6232834 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6232846 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6232850 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6232826 2021.11.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6232822 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6232821 2021.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6232823 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6232818 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232819 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6232860 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6232845 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6232859 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 6232844 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6232858 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6232842 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6232841 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6232849 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 6232838 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6232855 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6232836 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232827 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6232824 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6232830 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6232825 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6232829 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6232856 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6232848 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6232837 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6232847 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6232851 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6232835 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6232839 2021.11.21 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6232832 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6232852 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6232828 2021.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6232831 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6232820 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232816 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232817 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6232815 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6232814 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6232809 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 6232807 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6232808 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232806 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6232804 2021.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6232802 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232801 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6232803 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6232805 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232800 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6232799 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6232798 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6232797 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6232796 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232794 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6232795 2021.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6218385 2021.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6218380 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6218382 2021.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6218396 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6218372 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218376 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218373 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218371 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6218366 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6218362 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6218368 2021.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6218360 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6218363 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6218355 2021.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6218352 2021.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6218398 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6218392 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6218389 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6218397 2021.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6218387 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218384 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6218386 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218381 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6218379 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6218391 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6218375 2021.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6218369 2021.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6218358 2021.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6218361 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6218356 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6218354 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 6218393 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6218390 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6218388 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6218394 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218383 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218377 2021.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6218395 2021.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6218378 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218370 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6218374 2021.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6218365 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218367 2021.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6218359 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6218364 2021.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 6218357 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218353 2021.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6218348 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218351 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218349 2021.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6218350 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218345 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6218347 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6218346 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218344 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218343 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6218342 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6218341 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6218339 2021.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6218340 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6218336 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6218338 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6218337 2021.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6214751 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6214750 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6214749 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6214748 2021.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6214747 2021.11.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6214745 2021.11.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6214746 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6214744 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6214743 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6214741 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6214739 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6214738 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6214740 2021.11.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6214737 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6214735 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6214736 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6214734 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6214733 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6214732 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6214742 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6214731 2021.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6214730 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6214729 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6214727 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6214728 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6214726 2021.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6214722 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6214725 2021.11.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6214723 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6214724 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6214719 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6214718 2021.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6214721 2021.11.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6214720 2021.11.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6214716 2021.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6214717 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6214715 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6213640 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6213639 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6213638 2021.11.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6213637 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6213636 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6213635 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6213634 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6213633 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6213632 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6213631 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6213630 2021.11.13 mapa
pospolity