Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6059507 2021.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6059508 2021.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6059509 2021.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6059510 2021.09.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 6059511 2021.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 6059512 2021.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6059513 2021.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6059514 2021.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6059515 2021.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6059516 2021.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6059517 2021.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6057611 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6057612 2021.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 6057613 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6057614 2021.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6057615 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6057616 2021.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6057617 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6057618 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6057619 2021.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6057620 2021.09.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6057621 2021.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6057622 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6057623 2021.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6057624 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6057625 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6056707 2021.09.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6056708 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6056709 2021.09.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6056710 2021.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6056711 2021.09.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6056712 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6056713 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6056714 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6056715 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6056716 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6056717 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6056718 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6056719 2021.09.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6056720 2021.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6056721 2021.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6056722 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6056723 2021.09.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6056724 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 6056725 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6056726 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6056727 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6056728 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6056729 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6056730 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6056731 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6056732 2021.09.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6056733 2021.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6056734 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 6056735 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6056736 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6056737 2021.09.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6056738 2021.09.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 6052753 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6052754 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6052755 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6052757 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6052758 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6052759 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6052760 2021.09.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6052761 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6052762 2021.09.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6052763 2021.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6052764 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6052765 2021.09.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6050294 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6050293 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6050295 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6050296 2021.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6050297 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6050298 2021.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6050299 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6050300 2021.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 6050301 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6050302 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6050303 2021.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6050304 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6050305 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6050306 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6050307 2021.09.13 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6047084 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6047085 2021.09.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6047088 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6047090 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6047091 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6047092 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6047094 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6047097 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6047098 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6047102 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047104 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047105 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6047107 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6047109 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6047110 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6047111 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6047112 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6047115 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6047116 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6047117 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6047119 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6047120 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6047121 2021.09.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 6047122 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6047123 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6047124 2021.09.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 6047125 2021.09.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 6047126 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6047127 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6047128 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6047129 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6047130 2021.09.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6047131 2021.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6047132 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6047133 2021.09.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 6047134 2021.09.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6047135 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6047136 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6047137 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 6047138 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047139 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6047140 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6047141 2021.09.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6047142 2021.09.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6047154 2021.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6027168 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6027171 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6027169 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6027282 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6027278 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6027277 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6027276 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6027274 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6027272 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6027268 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6027269 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6027266 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6027261 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6027259 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6027254 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6027252 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6027248 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6027245 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027241 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6027281 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6027280 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6027279 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027275 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6027273 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6027270 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6027265 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6027264 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6027267 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6027262 2021.09.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6027257 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027253 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6027255 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027251 2021.09.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6027247 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6027243 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6027186 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027187 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6027185 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6027184 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6027180 2021.09.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6027179 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6027182 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 6027181 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6027178 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6027183 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6027177 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6027173 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6027175 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6027172 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6027176 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6027174 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6027224 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6027220 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6027234 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6027235 2021.09.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6027217 2021.09.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6027212 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6027214 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6027232 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6027216 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6027206 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6027209 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027230 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 6027229 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6027201 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6027203 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6027226 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6027222 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6027207 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6027202 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6027205 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6027204 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6027228 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6027200 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6027199 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6027227 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6027198 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6027225 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027197 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6027193 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6027196 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6027195 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6027194 2021.09.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6027192 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6027189 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6027191 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6027190 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6027188 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6027208 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6027210 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6027211 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6027213 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6027215 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6027218 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6027219 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6027221 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6027223 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6027231 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6027233 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6023083 2021.09.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6023082 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6023081 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6023080 2021.09.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6023079 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6023078 2021.09.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6023077 2021.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6023076 2021.09.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6023075 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6023074 2021.09.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6023073 2021.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6023014 2021.09.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6023013 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6023012 2021.09.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6023011 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6023010 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6023009 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6023008 2021.09.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6023007 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6023006 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6023005 2021.09.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6023004 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6023003 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6023002 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6023001 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6023000 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6022999 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6022998 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6022997 2021.09.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6022996 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6022995 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6022994 2021.09.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6022993 2021.09.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 6022992 2021.09.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6022991 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6022990 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6022989 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 6022988 2021.09.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 6022987 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6022986 2021.09.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 6022985 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6022984 2021.09.04 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 6022983 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6022116 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 6022115 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 6022114 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6022112 2021.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6022113 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6022111 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 6022110 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6022107 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6022108 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6022106 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6022109 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6018681 2021.09.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6018713 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018707 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6018709 2021.09.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6018704 2021.09.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6018697 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6018698 2021.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6018699 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6018694 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6018703 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6018693 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6018688 2021.09.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6018686 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6018682 2021.09.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6018689 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6018683 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6018685 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018712 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6018710 2021.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6018708 2021.09.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6018711 2021.09.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6018705 2021.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6018706 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6018701 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6018702 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6018700 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018695 2021.09.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6018696 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6018692 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6018690 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6018691 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6018687 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6018684 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6018674 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6018673 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6018678 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6018675 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 6018672 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6018680 2021.09.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6018676 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6018679 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6018670 2021.09.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6018671 2021.09.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6018668 2021.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6018666 2021.09.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 6018669 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6018677 2021.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6018667 2021.09.02 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 10 6018665 2021.09.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6019015 2021.09.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6012058 2021.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 6007194 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6007813 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007814 2021.08.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6007815 2021.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 6007816 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6007817 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6007818 2021.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6007819 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6007820 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6007821 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6007822 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 6007823 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6007824 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6007825 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6007826 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6007827 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6007828 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6007829 2021.08.28 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 6007830 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6007831 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6007832 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6007833 2021.08.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6007834 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007835 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007836 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6007837 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6007838 2021.08.28 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6007839 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6007840 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6007841 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6007842 2021.08.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6007843 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999326 2021.08.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5999325 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5999323 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999324 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5999321 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5999322 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5999319 2021.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5999320 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 5999318 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5999317 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999316 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5999315 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999314 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5999313 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5999312 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5999311 2021.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5999308 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5999307 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 5999310 2021.08.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5999296 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999290 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5999289 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5999294 2021.08.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5999292 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5999293 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5999288 2021.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5999295 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999287 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5999286 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5999283 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5999284 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5999282 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5999285 2021.08.26 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5999281 2021.08.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5999291 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5999297 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5999298 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5999299 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5999300 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5999301 2021.08.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5999302 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5999303 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5999304 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5999305 2021.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5999306 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999309 2021.08.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5997920 2021.08.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5997921 2021.08.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5997919 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5997918 2021.08.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5996876 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5996875 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996873 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5996874 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5996872 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5996904 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5996905 2021.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5996895 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5996894 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5996891 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5996903 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5996906 2021.08.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5996907 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5996901 2021.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5996900 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5996885 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5996884 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5996882 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5996888 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5996878 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5996877 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996867 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5996865 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5996864 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5996866 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5996869 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5996863 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5996871 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5996862 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5996870 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996860 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5996861 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996859 2021.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5996858 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996857 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996868 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996856 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996896 2021.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5996908 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5996902 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996899 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996897 2021.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5996893 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996890 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996889 2021.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5996892 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996898 2021.08.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5996886 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5996883 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5996887 2021.08.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5996879 2021.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5996881 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5996880 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5996854 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5996850 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5996852 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5996848 2021.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5996855 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5996853 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5996851 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5996847 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5996849 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5996845 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5996843 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5996846 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5996842 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996840 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5996841 2021.08.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5996844 2021.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5990735 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5990734 2021.08.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5990732 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5990733 2021.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5990727 2021.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5990737 2021.08.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5990721 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5990720 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5990716 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5990714 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5990730 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5990711 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5990706 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5990709 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5990698 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990696 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990694 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5990700 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5990687 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5990686 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5990685 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5990683 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5990736 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990729 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5990725 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5990724 2021.08.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5990722 2021.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 5990715 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5990731 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5990707 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5990712 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5990705 2021.08.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5990702 2021.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5990697 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5990693 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5990691 2021.08.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5990689 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5990684 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5990719 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5990723 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5990726 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990717 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5990718 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5990713 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5990710 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5990708 2021.08.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5990704 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990703 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5990699 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5990701 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990688 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5990692 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990690 2021.08.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5990695 2021.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5990678 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5990681 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990677 2021.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5990676 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5990675 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5990673 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5990679 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5990674 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5990680 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5990671 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5990672 2021.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 5990682 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5990669 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5990668 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5990667 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 5990666 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5990665 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5990664 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5990670 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5990662 2021.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5990663 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990661 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5990660 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5990659 2021.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5990657 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5990658 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5990656 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5990654 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5990655 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5990652 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990653 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5990651 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5990650 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990649 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990648 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990647 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5990645 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 5990644 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5990646 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5990643 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5990642 2021.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5990640 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5990641 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5990638 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5990639 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990636 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5990635 2021.08.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5990637 2021.08.22 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5987268 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5986781 2021.08.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5986784 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5986780 2021.08.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5986782 2021.08.21 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 5986783 2021.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5971946 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5971947 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5971943 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5971944 2021.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5971945 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971942 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5971939 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5971941 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5971937 2021.08.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5971940 2021.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5971938 2021.08.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5966859 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5966860 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5966861 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5966862 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5966863 2021.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5966864 2021.08.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5966865 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5966866 2021.08.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5966867 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5966868 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5966869 2021.08.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5966870 2021.08.13 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5962787 2021.08.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5962788 2021.08.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5962789 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5962790 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5962791 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5962792 2021.08.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5962793 2021.08.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5962794 2021.08.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5962795 2021.08.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5962796 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5962797 2021.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5957061 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5957092 2021.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5957089 2021.08.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5957090 2021.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5957084 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5957081 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 5957085 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5957082 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 5957076 2021.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5957077 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5957074 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5957073 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5957071 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5957064 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5957068 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5957063 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5957048 2021.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5957047 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5957046 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5957043 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5957045 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5957044 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5957041 2021.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5957042 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5957040 2021.08.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5957039 2021.08.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5957038 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5957036 2021.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5957037 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5957035 2021.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5957033 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5957034 2021.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5957049 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5957050 2021.08.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5957051 2021.08.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5957052 2021.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5957053 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5957054 2021.08.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5957055 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5957056 2021.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5957057 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5957058 2021.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5957059 2021.08.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5957060 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5957062 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5957065 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5957066 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5957067 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5957069 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5957070 2021.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5957072 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5957075 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5957078 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5957079 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5957080 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5957083 2021.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5957086 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5957088 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5957091 2021.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5958548 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5953259 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5953260 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5953261 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5953262 2021.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5953263 2021.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5953264 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5953265 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5953266 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5953267 2021.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5953268 2021.08.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5953281 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5953282 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5953283 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5953284 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5953285 2021.08.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5953286 2021.08.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5953287 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5953288 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5953289 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5953290 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5953291 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5953292 2021.08.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5953293 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5953294 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5953295 2021.08.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5953296 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5953297 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5953298 2021.08.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5953299 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5953300 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5953301 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5953303 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5953304 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5953305 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5953306 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5953307 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5953308 2021.08.07 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5953309 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5953310 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5953311 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5953312 2021.08.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5953369 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5948796 2021.08.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5948800 2021.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5948801 2021.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5948802 2021.08.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5948803 2021.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5948804 2021.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5948808 2021.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5948809 2021.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5948810 2021.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5948811 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5948812 2021.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5948813 2021.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5948814 2021.08.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5948815 2021.08.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5948816 2021.08.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5948817 2021.08.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5948818 2021.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5948819 2021.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5936934 2021.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5936931 2021.07.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5936935 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5936933 2021.07.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5936929 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5936932 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5936928 2021.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5936927 2021.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5936925 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5936926 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5936930 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5936924 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5936923 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5936922 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5936921 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5936920 2021.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5936917 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5936919 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5936915 2021.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5936918 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5936916 2021.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5936913 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5936914 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5936912 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5936911 2021.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5936910 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5936906 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5936908 2021.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5936909 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5936907 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5936905 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5936904 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5936897 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5936896 2021.07.31 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5936901 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5936900 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5936902 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5936890 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5936898 2021.07.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5936888 2021.07.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5936895 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5936894 2021.07.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5936893 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5936889 2021.07.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5936899 2021.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5936892 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5936887 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5936891 2021.07.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5936886 2021.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5936880 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5936885 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5936883 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5936876 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5936884 2021.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5936877 2021.07.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5936881 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5936882 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5936878 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5936879 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5936875 2021.07.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5936874 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5936872 2021.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5936871 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5936873 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5936870 2021.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5936868 2021.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5936867 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 5936869 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5936866 2021.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5936863 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5936861 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5936862 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 5936858 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5936865 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5936856 2021.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5936859 2021.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5936860 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5936864 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5936855 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5936857 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5936853 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5936854 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5936846 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5936852 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5936851 2021.07.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5936845 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5936850 2021.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5936847 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5936848 2021.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5936844 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5936840 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5936841 2021.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5936839 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5936842 2021.07.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5936843 2021.07.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5936849 2021.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5922470 2021.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5922471 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5922473 2021.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5922474 2021.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5922475 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5922476 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5922477 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5922478 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5922479 2021.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5922481 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5922482 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5922483 2021.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5922484 2021.07.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5922485 2021.07.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5922486 2021.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5922490 2021.07.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5922491 2021.07.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5922492 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5922493 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5922494 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5922495 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5922496 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5922497 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5922499 2021.07.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5922500 2021.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5922501 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5922502 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5922503 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5922504 2021.07.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5922508 2021.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5922541 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5922547 2021.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5922548 2021.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5922549 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5922550 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5922551 2021.07.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5903757 2021.07.17 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5887205 2021.07.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5887206 2021.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 5887207 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5887208 2021.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5887209 2021.07.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5887210 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5887211 2021.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5887212 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5887213 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5887214 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5887215 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5887216 2021.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5887217 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5887219 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5887220 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5887221 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5887222 2021.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5887223 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5887224 2021.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5887225 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5887226 2021.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5887227 2021.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5887228 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5887674 2021.07.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5887675 2021.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5882088 2021.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5882087 2021.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5882086 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5882085 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5882083 2021.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5882084 2021.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5882104 2021.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5882103 2021.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5882102 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5882101 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5882100 2021.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5882099 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5882098 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5882097 2021.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5882096 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5882095 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5882094 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5882093 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5882092 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5882091 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5882090 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5882089 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5882082 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5882081 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5882080 2021.07.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5882079 2021.07.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5882078 2021.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5882077 2021.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5882076 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5882075 2021.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5882074 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5882073 2021.07.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5882072 2021.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5882071 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5882068 2021.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5882070 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5882069 2021.07.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5882067 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5882066 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5882065 2021.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5882064 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5882063 2021.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5882062 2021.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5882061 2021.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5882060 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5882059 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5882057 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5882056 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5882055 2021.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5882053 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5882054 2021.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5882052 2021.07.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5882051 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5882050 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5882049 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5882048 2021.07.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5882047 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5882046 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5882045 2021.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5882044 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5882043 2021.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5882041 2021.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5882042 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5882040 2021.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5882039 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5882038 2021.07.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5882037 2021.07.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5882036 2021.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5882035 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5882034 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5882030 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5882031 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5882029 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5882032 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882033 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5882028 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5882027 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5882026 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5882025 2021.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5882024 2021.07.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5882023 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5882022 2021.07.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5882021 2021.07.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5882019 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5865947 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5865946 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5865944 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5865945 2021.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5865943 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5865942 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5865941 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5865940 2021.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5865939 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5865938 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5865936 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5865937 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5865935 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5865934 2021.07.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5865932 2021.07.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5865933 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5858766 2021.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5858767 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5858768 2021.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5858769 2021.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5858770 2021.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5858771 2021.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5858772 2021.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5858773 2021.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5858774 2021.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5858775 2021.07.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5858776 2021.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5858777 2021.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5858778 2021.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5858779 2021.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5858780 2021.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5858781 2021.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5858782 2021.07.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 150 5858783 2021.07.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 5858784 2021.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5858785 2021.07.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5858786 2021.07.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5858787 2021.07.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5858788 2021.07.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5858789 2021.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5858790 2021.07.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5858791 2021.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5858792 2021.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5858793 2021.07.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5858794 2021.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5858795 2021.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5858796 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5858797 2021.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5858798 2021.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5858799 2021.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5858800 2021.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5858801 2021.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5858802 2021.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5858803 2021.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5858804 2021.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5856693 2021.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5856694 2021.06.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5856695 2021.06.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5856696 2021.06.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5856697 2021.06.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5856698 2021.06.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5856699 2021.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5856700 2021.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5856701 2021.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5856702 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5856703 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5856704 2021.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5856705 2021.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5856706 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5856707 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5856708 2021.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5856709 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5856710 2021.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5856711 2021.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5856712 2021.06.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5856713 2021.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5856714 2021.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5856715 2021.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5845303 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5845304 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5845305 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5845306 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5845307 2021.06.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5845308 2021.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5845309 2021.06.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5845310 2021.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5845311 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5845312 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5845313 2021.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5845314 2021.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5845315 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5845316 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5845317 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5845318 2021.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5845319 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5845320 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5845321 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5845322 2021.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5845323 2021.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5845324 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5845325 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5845326 2021.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5845327 2021.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5845328 2021.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5845329 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5845330 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5845331 2021.06.26 mapa
bardzo rzadki białorzytka płowa, Oenanthe isabellina 1 5840790 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5814100 2021.06.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5814101 2021.06.16 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5814102 2021.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5814103 2021.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5814104 2021.06.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5814105 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5814106 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5814107 2021.06.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5814108 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5814109 2021.06.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5814110 2021.06.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5814111 2021.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5814112 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5814113 2021.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5814114 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5814115 2021.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5814116 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5814117 2021.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5814118 2021.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5814119 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5814120 2021.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5814121 2021.06.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5814122 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5814123 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5814124 2021.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5814125 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5814126 2021.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5814127 2021.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5814128 2021.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5814129 2021.06.16 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5785970 2021.06.08 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5770564 2021.06.05 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5766395 2021.06.05 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5766396 2021.06.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5766397 2021.06.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5766398 2021.06.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5766399 2021.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5766400 2021.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5766401 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5766402 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5766403 2021.06.05 mapa