Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5114044 2021.01.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5114040 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5114041 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5114042 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 5114043 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5114045 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5114046 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5114047 2021.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5114048 2021.01.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5114094 2021.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5114053 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5114052 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5114051 2021.01.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5114050 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5114097 2021.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5094564 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5094555 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5094552 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5094550 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5094549 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094547 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5094568 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5094572 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5094573 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094698 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5094681 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5094623 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5094594 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5090173 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5090174 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5090224 2021.01.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 5090226 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5090230 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5090231 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 273 5090233 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5090234 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5090242 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5090243 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 5090244 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5090245 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5090172 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5090169 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5090167 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090136 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5090135 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 5090138 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5090148 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5090150 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5090151 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5090152 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5090153 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 45 5090154 2021.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 5090156 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 5090160 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 140 5090162 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5090164 2021.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5090246 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090314 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5090394 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5090395 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090396 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5090397 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5090398 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5090399 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 120 5090400 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5090431 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5090726 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090727 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5090728 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5090390 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5090393 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5090392 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5090391 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 5090316 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5090333 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 55 5090335 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5090336 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 5090337 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5090338 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5090339 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5090340 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5090341 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5090342 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5090343 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090389 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5094665 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 5090232 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5070520 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070521 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070522 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5070523 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5070524 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5070526 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5070525 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5070502 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5070424 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5070377 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5070379 2021.01.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 5070382 2021.01.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5070396 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 130 5070400 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5070401 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5070403 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5070404 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5070376 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070527 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 5070528 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5070608 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070617 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5070618 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5070621 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5070622 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5070635 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5070696 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5070603 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5070601 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5070538 2021.01.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5070529 2021.01.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5070530 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 5070531 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 110 5070533 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5070534 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5070535 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5070537 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5066987 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5066986 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5066985 2021.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5066984 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 30 5066983 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5066993 2021.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5066988 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5066989 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5066990 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5066991 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5066992 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5066994 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5066995 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5036783 2021.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5036784 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5036793 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 70 5036794 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5036795 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5036797 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5036782 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5036781 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5036750 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5036748 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5036744 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5036742 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5036739 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5036738 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5036853 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5036799 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5036808 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 5036905 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5036904 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5036886 2021.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5036885 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5036882 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5036881 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5036878 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 5036872 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5036867 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5036858 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5036856 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5036834 2021.01.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5036816 2021.01.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5036812 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5036809 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5036735 2021.01.02 mapa