Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5648034 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5648035 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5648033 2021.05.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5648032 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5643396 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643395 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5643394 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643393 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643391 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643389 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5643392 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5643390 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5643388 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5643386 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5643387 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5643383 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5643385 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5643384 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643382 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643380 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5643381 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5631705 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5631595 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5631594 2021.05.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 400 5631593 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5631591 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 70 5631590 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5631589 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5631592 2021.05.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5621241 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5621200 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5621198 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621199 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5621195 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5621197 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621201 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5621196 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621194 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5621202 2021.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5621190 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621191 2021.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5621192 2021.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5616849 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5616851 2021.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5616852 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5616847 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5616846 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616848 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5616841 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5616840 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5616844 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5616845 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5616839 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5616843 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5616836 2021.05.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5616835 2021.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5616842 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5616834 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5616833 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5616832 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616830 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5616829 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5612437 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5611762 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5611755 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5611756 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5611759 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5611754 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5611758 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5611760 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5611753 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5611757 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5609105 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5609103 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5609101 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5609098 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609099 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5609094 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5609096 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609097 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609093 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5609092 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5609095 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609091 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609115 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5609116 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609114 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5609117 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5609112 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5609113 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5609111 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5609110 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5609118 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5609109 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5609108 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5609106 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5609107 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5609104 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5609102 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5609100 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5609088 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609089 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5609087 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5609086 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5609084 2021.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5609082 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5609083 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5609081 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5609085 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5609079 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5609080 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609077 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5609078 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5609076 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5609075 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5609074 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5609073 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5609070 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5609071 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5609069 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5609067 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609072 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5609065 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5609064 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5609063 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5609061 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5609062 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5609066 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5609068 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5609060 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5609059 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609058 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5609057 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5609054 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609056 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5609052 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5609053 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5609055 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5609050 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5609051 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5609048 2021.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5609046 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5609047 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5609049 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5609045 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5609044 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609043 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5609042 2021.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5587834 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5587833 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5587832 2021.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5587831 2021.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5587829 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5587828 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5587827 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5586280 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5586278 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586281 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5586279 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5586274 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5586273 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5586276 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5586272 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5586277 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5586275 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5586271 2021.05.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5586270 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5586269 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5586268 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586267 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5586266 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5586261 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586262 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5586263 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5586260 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586264 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5586258 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5586257 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5586256 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5586255 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586254 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5586259 2021.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5586251 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5586252 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5586249 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5586250 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5586253 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5579652 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5578955 2021.05.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5577503 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5577508 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5577502 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5577501 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5577505 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5577499 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5577498 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5577497 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5577495 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5577496 2021.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5577494 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5577493 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5577492 2021.05.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5577517 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5577520 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5577519 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5577510 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5577516 2021.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5577515 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5577518 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5577513 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5577509 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5577514 2021.05.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5577511 2021.05.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5577512 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5577506 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5577507 2021.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5577504 2021.05.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5577500 2021.05.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5577487 2021.05.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5577484 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5577491 2021.05.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 5577486 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5577488 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5577483 2021.05.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5577490 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5577485 2021.05.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5577482 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5577480 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5577481 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5577489 2021.05.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5577479 2021.05.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5577478 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5577477 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5577476 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5577474 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5577472 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5577473 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5577471 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5577468 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5577469 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5577465 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5577475 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5577470 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5577464 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5577466 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577462 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5577463 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5577461 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5577467 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5577460 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5562869 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5562870 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5562867 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5562866 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5562863 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5562868 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5562865 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5562861 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5562862 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5562864 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 5556470 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5556481 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5556479 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5556478 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5556480 2021.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5556477 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5556476 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5556475 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5556474 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5556471 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5556472 2021.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5556473 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5556469 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5556467 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 5556468 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5556466 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5556465 2021.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5556698 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5550145 2021.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5550150 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5550147 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5550146 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5550149 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5550148 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543516 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5543517 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5543515 2021.05.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5543514 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5543513 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5543512 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5543511 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5543510 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5526292 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5501881 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501882 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5501879 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5501880 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5501877 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5501875 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5501874 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5501873 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5501878 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5487341 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5487340 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5487338 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487342 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5487336 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5487339 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5487333 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5487330 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5487332 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5487337 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5487329 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5487328 2021.04.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5487331 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5487327 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5487326 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5487324 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5487325 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5487323 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5487320 2021.04.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5487319 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5487322 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5487321 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5487318 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5487317 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5487316 2021.04.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5487314 2021.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5487313 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5487315 2021.04.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5487311 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5487312 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5487309 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5487307 2021.04.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5487310 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5487308 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5487306 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487304 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5487303 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5487305 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5487302 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5487301 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5487299 2021.04.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5487296 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5487297 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5487298 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5487300 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5487295 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5482440 2021.04.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5482437 2021.04.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5482436 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5482438 2021.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5482439 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5482434 2021.04.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5482435 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5482433 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5482431 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5482432 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5482430 2021.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5482428 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5482429 2021.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5482426 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5482423 2021.04.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5482425 2021.04.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5482424 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5482420 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5482419 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5482421 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5482427 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5482422 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5482418 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5482416 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5482417 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5482414 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5482413 2021.04.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5482412 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5482415 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5460422 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460421 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460420 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460419 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5460418 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460316 2021.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5460315 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5458600 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5458616 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5458619 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5459275 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5458620 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5459273 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5458610 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458614 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5458617 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5459277 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5458612 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5458615 2021.04.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5458607 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458603 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5458608 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5458604 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5458611 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5458613 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5458605 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5459270 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5458618 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5458594 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5458609 2021.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5458597 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5458599 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458598 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5458601 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458606 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5458595 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5458602 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5458596 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5458592 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5458593 2021.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5452506 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5452504 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5452503 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5452505 2021.04.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5452501 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5452500 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 5452499 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5452502 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5452497 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5452495 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5452493 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5452494 2021.04.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5452496 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5452492 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5450117 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5450119 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5450118 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5450116 2021.04.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5450114 2021.04.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5450109 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5450110 2021.04.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5450112 2021.04.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 5450106 2021.04.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5450113 2021.04.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5450108 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5450107 2021.04.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5450104 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 5450105 2021.04.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5450103 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5450099 2021.04.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5450101 2021.04.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5450098 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5450102 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5450100 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5445280 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5445278 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5445277 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5445279 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5445276 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5445275 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5445274 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5445273 2021.04.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5445272 2021.04.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5445271 2021.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5445270 2021.04.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5445269 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5445268 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5445267 2021.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5445266 2021.04.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5445265 2021.04.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5445264 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5445263 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5445262 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5445261 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5445260 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5445258 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5445257 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5445259 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5445256 2021.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5413400 2021.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5413402 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5413399 2021.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5413398 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5413401 2021.04.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5413396 2021.04.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5413394 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5413393 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5408508 2021.04.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5408507 2021.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5408509 2021.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5408506 2021.04.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5408503 2021.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5408502 2021.04.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5408505 2021.04.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5408499 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5408501 2021.04.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5408500 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5408495 2021.04.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5408497 2021.04.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5408504 2021.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5408496 2021.04.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5408494 2021.04.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5408493 2021.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5408492 2021.04.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5408491 2021.04.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5408490 2021.04.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5406016 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5406015 2021.04.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5406014 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5406013 2021.04.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5406012 2021.04.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5406017 2021.04.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 9 5406010 2021.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5406011 2021.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5397277 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5396295 2021.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 5396294 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5396293 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5396292 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5396289 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 5396291 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5396288 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5396287 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5396290 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5396286 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5396283 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 5396284 2021.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5396281 2021.04.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5388382 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5388381 2021.04.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5388383 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5371232 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5371231 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5371230 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5371229 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5371226 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5371227 2021.04.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5371228 2021.04.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5371225 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5371223 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5371224 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5371221 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5371222 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5371220 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5371285 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5371283 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5371284 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5371280 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5371279 2021.04.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5371275 2021.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5371281 2021.04.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5371278 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5371272 2021.04.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5371271 2021.04.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5371269 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371270 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5371268 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5371266 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5371267 2021.04.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5371265 2021.04.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5371251 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5371257 2021.04.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5371258 2021.04.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5371253 2021.04.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5371245 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5371250 2021.04.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5371243 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371248 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5371246 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5371239 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371238 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5371235 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5371236 2021.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5371237 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5371233 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5371234 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5371214 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5371213 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5371211 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5371219 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5371218 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5371215 2021.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5371212 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5371216 2021.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5371206 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5371208 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5371217 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5371210 2021.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5371209 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5371205 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5371204 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5371207 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5371590 2021.04.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5371591 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5371604 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5367193 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5371611 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5346289 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 5346291 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5346292 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5346293 2021.03.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5346294 2021.03.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5346295 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5346298 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 34 5333938 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1200 5334073 2021.03.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5334086 2021.03.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5334087 2021.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5367191 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 270 5317095 2021.03.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5304946 2021.03.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5299667 2021.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5299668 2021.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5299297 2021.03.17 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5299295 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5299296 2021.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5287219 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5287217 2021.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5287218 2021.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5287050 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5287048 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5287047 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 80 5287046 2021.03.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5287045 2021.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5287044 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5287043 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5287042 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5287041 2021.03.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5287039 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 5287040 2021.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5280440 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5280436 2021.03.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5280438 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5280435 2021.03.13 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5280433 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5280434 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5280432 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5280431 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5280430 2021.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5280429 2021.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 5280428 2021.03.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5280427 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5285913 2021.03.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5285914 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5285916 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5269176 2021.03.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5269175 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 5256174 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 5256167 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5256162 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5256160 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5256161 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5256157 2021.03.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5256155 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5256156 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5256154 2021.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5256176 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5256175 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5256178 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5256173 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5256177 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 95 5256172 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5256171 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5256170 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5256168 2021.03.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5256166 2021.03.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 220 5256164 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5256165 2021.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5256163 2021.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5256159 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5256158 2021.03.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5256151 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5256147 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 5256149 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5256150 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5256153 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5256143 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5256145 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5256152 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5256146 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5256144 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5256142 2021.03.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 5256148 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5256141 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5256140 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 5256138 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 5256139 2021.03.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5252170 2021.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5252171 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5252175 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5252176 2021.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5252177 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5252180 2021.03.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5252181 2021.03.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 5252183 2021.03.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5252184 2021.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5252185 2021.03.05 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5252215 2021.03.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5252216 2021.03.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5252217 2021.03.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5252218 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5252219 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5252220 2021.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5252221 2021.03.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5252222 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5252223 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5252234 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5252235 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 17 5252236 2021.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 5252241 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5252242 2021.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5252243 2021.03.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5252249 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5252250 2021.03.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5252267 2021.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5252268 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5252282 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5252286 2021.03.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5252424 2021.03.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5252429 2021.03.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5252434 2021.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5252435 2021.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5252436 2021.03.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 5252437 2021.03.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5252440 2021.03.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5252446 2021.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5252447 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 430 5247744 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5247745 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5247746 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5233482 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5233480 2021.02.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 5233481 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5233474 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5233473 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5233475 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5233465 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5233472 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5233468 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5233464 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5233463 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5233461 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5233456 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 5233455 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5233454 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5233484 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5233485 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5233483 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5233486 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5233479 2021.02.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5233477 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5233466 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5233469 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5233476 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5233471 2021.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5233470 2021.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5233467 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5233462 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5233459 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5233460 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5233458 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5233451 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5233452 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5233450 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5233449 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5233447 2021.02.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5233444 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5233445 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5233446 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5233442 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5233443 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5233441 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5233453 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5233440 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5233439 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5233437 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5233436 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5233438 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5233435 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5233434 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5233433 2021.02.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 18 5233432 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5233431 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5233428 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5233429 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5233430 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5233427 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 33 5233426 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5233425 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5233423 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5233424 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5228332 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5228331 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5228333 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5227478 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5227474 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5227475 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5227476 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5227477 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5227473 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5226849 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5226847 2021.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5226846 2021.02.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5226845 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5226840 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5226839 2021.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 25 5226838 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5226836 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5226835 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5226834 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5226843 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5226844 2021.02.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5226842 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5226831 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5226837 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 5226832 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5226833 2021.02.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5226830 2021.02.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 70 5240557 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 230 5204852 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 140 5204853 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5196529 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 360 5196540 2021.02.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5196541 2021.02.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5196961 2021.02.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5197037 2021.02.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5197038 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5197040 2021.02.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5197043 2021.02.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5197047 2021.02.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5197090 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199630 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5199633 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5199634 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5199635 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5199637 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5199638 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5199651 2021.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5199652 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5199653 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5199654 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 340 5199665 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 5199666 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5180938 2021.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5180936 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5180941 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5180943 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5180939 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5180937 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5180942 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5180940 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5180933 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5180934 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5180935 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5180930 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5180931 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5180932 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5176008 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5176009 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5176011 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5176012 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5176013 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5176014 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5176015 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5176016 2021.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5176017 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5176019 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5176020 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 5176021 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5176022 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 5176024 2021.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5176069 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5176071 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5176072 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 5176073 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 5176088 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 650 5176092 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5176094 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 160 5176095 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5176096 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 5176104 2021.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 5176106 2021.02.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5176115 2021.02.13 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 5158319 2021.02.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5158320 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5158321 2021.02.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5158322 2021.02.06 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5158323 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5138184 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5138183 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5138182 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5138200 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5138199 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5138198 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5138197 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5138196 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5138195 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5138194 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5138193 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5138191 2021.01.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5138192 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5138188 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5138189 2021.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5138190 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5138187 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 5138186 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5138185 2021.01.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 5134505 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5134506 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5134507 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5134511 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5134512 2021.01.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5134529 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5134531 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5134532 2021.01.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5134534 2021.01.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 400 5134537 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5134538 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5134541 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5134543 2021.01.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 120 5134571 2021.01.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5134575 2021.01.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5134615 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5134643 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5134644 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5134645 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5134646 2021.01.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 7 5134647 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5134648 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134650 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5134651 2021.01.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5134652 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5134653 2021.01.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5134654 2021.01.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5134655 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5134656 2021.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5134657 2021.01.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 5134658 2021.01.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5134659 2021.01.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5134660 2021.01.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5134661 2021.01.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5134666 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5134667 2021.01.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5134669 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5134671 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5134675 2021.01.30 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5134682 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5134685 2021.01.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5134686 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5134688 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134689 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5134700 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5134702 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 120 5131751 2021.01.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5131752 2021.01.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5131753 2021.01.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5131754 2021.01.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 8 5131755 2021.01.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5131756 2021.01.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5131757 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5131758 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5131759 2021.01.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5125423 2021.01.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5114040 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5114041 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5114042 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 5114043 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5114044 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5114045 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5114046 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5114047 2021.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5114048 2021.01.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5114050 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5114051 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5114052 2021.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5114053 2021.01.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5114094 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5114097 2021.01.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094547 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5094549 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5094550 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5094552 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5094555 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5094564 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5094568 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5094572 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5094573 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5094594 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5094623 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5094681 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094698 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5090135 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090136 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 5090138 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5090148 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5090150 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5090151 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5090152 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5090153 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 45 5090154 2021.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 5090156 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 5090160 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 140 5090162 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5090164 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5090167 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5090169 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5090172 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5090173 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5090174 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5090224 2021.01.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 5090226 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5090230 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5090231 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 5090232 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 273 5090233 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5090234 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5090242 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5090243 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 5090244 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5090245 2021.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5090246 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090314 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 5090316 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5090333 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 55 5090335 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5090336 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 5090337 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5090338 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5090339 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5090340 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5090341 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5090342 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5090343 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090389 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5090390 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5090391 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5090392 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5090393 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5090394 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5090395 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090396 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5090397 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5090398 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5090399 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 120 5090400 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5090431 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5090726 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090727 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5090728 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5094665 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5070376 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5070377 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5070379 2021.01.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 5070382 2021.01.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5070396 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 130 5070400 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5070401 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5070403 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5070404 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5070424 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5070502 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5070520 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070521 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070522 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5070523 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5070524 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5070525 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5070526 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070527 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 5070528 2021.01.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5070529 2021.01.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5070530 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 5070531 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 110 5070533 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5070534 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5070535 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5070537 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5070538 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5070601 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5070603 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5070608 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070617 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5070618 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5070621 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5070622 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5070635 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5070696 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 30 5066983 2021.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5066984 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5066985 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5066986 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5066987 2021.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5066988 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5066989 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5066990 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5066991 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5066992 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5066993 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5066994 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5066995 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5036735 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5036738 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5036739 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5036742 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5036744 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5036748 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5036750 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5036781 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5036782 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5036783 2021.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5036784 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5036793 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 70 5036794 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5036795 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5036797 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5036799 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5036808 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5036809 2021.01.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5036812 2021.01.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5036816 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5036834 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5036853 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5036856 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5036858 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5036867 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 5036872 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5036878 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5036881 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5036882 2021.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5036885 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5036886 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5036904 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 5036905 2021.01.02 mapa