Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6245284 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6245285 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6245280 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 160 6245273 2021.11.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 18 6245283 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6245277 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6245266 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6245269 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 6245267 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6245265 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6245264 2021.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6245263 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6245261 2021.11.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 6245260 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6245256 2021.11.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6245275 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6245276 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6245282 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6245281 2021.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6245271 2021.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 6245278 2021.11.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6245268 2021.11.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 54 6245274 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6245272 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6245262 2021.11.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6245270 2021.11.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 6245259 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 6245258 2021.11.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6245257 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6245255 2021.11.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6245250 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 6245253 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6245251 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 120 6245252 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 6245249 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 6245254 2021.11.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6245248 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6245246 2021.11.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 6245247 2021.11.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 420 6245239 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 6245241 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5500 6245245 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6245244 2021.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 6245242 2021.11.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6245240 2021.11.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6245243 2021.11.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6245473 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6245628 2021.11.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 6245749 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6241659 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6241660 2021.11.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241661 2021.11.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6241658 2021.11.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241656 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6241655 2021.11.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6241657 2021.11.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6241654 2021.11.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241652 2021.11.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6241651 2021.11.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241653 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6241648 2021.11.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6241647 2021.11.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 48 6241646 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 6241649 2021.11.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6241645 2021.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 800 6241643 2021.11.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6241644 2021.11.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6241642 2021.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6241641 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6241640 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6241638 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6241639 2021.11.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6241637 2021.11.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6241636 2021.11.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6241635 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6241634 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 82 6232660 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6232661 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 6232657 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6232659 2021.11.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6232658 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6232655 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6232656 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6232653 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6232652 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6232651 2021.11.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6232650 2021.11.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6232647 2021.11.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6232646 2021.11.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6232648 2021.11.21 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6230132 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6230131 2021.11.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6225385 2021.11.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6225384 2021.11.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 6225383 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 6225381 2021.11.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 93 6225380 2021.11.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 6219211 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 190 6219212 2021.11.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 64 6219210 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 330 6219209 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2300 6219207 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2100 6219208 2021.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6219206 2021.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 6219204 2021.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6219205 2021.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 6219203 2021.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6219202 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6219201 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6219197 2021.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5000 6219200 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6219199 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6219196 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 6219198 2021.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 880 6219195 2021.11.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6219192 2021.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6219194 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 6219191 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6219189 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 6219190 2021.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6219185 2021.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6219187 2021.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6219188 2021.11.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6219186 2021.11.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6219184 2021.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6219183 2021.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 6219179 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 350 6219182 2021.11.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6219181 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6219180 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6219176 2021.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6219177 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6219178 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 6219175 2021.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6219529 2021.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6219690 2021.11.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 29 6219733 2021.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6211940 2021.11.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6211941 2021.11.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6211945 2021.11.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6211944 2021.11.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6211942 2021.11.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6211943 2021.11.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 6211938 2021.11.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6211939 2021.11.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6211935 2021.11.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6211937 2021.11.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6211936 2021.11.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6211934 2021.11.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6212020 2021.11.12 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 20 6212101 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6208687 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 6208683 2021.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 6208682 2021.11.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6208686 2021.11.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6208684 2021.11.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6208681 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6208680 2021.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6208676 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6208678 2021.11.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6208679 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6208657 2021.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6208656 2021.11.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6208654 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6208655 2021.11.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 6208658 2021.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6208652 2021.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6208653 2021.11.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6208649 2021.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6208647 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6208648 2021.11.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6208646 2021.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6208645 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6208644 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 6208650 2021.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6208674 2021.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6208675 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6208671 2021.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6208672 2021.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6208670 2021.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 6208673 2021.11.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6208666 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6208669 2021.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 6208667 2021.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6208664 2021.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6208663 2021.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6208665 2021.11.11 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6208661 2021.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6199666 2021.11.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6199668 2021.11.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 6199667 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 6199665 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6199663 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 6199664 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6199662 2021.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6199658 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6199659 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6199657 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6199660 2021.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 6199656 2021.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6199655 2021.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 6199654 2021.11.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6199653 2021.11.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6199652 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6199651 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 6199649 2021.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 6199648 2021.11.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6199647 2021.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6199645 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6199646 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6199650 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6196852 2021.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6196851 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 93 6196850 2021.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6196849 2021.11.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6196848 2021.11.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6196868 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6196867 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6196866 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4000 6196865 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6196864 2021.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6196863 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6196862 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6196861 2021.11.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 6196860 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6196859 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 6196858 2021.11.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 93 6196857 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 6196856 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6196855 2021.11.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6196854 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6196853 2021.11.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6197042 2021.11.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 12 6202646 2021.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6188223 2021.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6188229 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6188225 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6188226 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6188228 2021.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6188230 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6188224 2021.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6188222 2021.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6188221 2021.11.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6182995 2021.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 6182996 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6182992 2021.10.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6182993 2021.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6182994 2021.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6182989 2021.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 34 6182986 2021.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6182984 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6182982 2021.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6182981 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6182983 2021.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6182979 2021.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6182976 2021.10.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6182975 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 6182978 2021.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6182973 2021.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6182972 2021.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 6182969 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6182971 2021.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6182968 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6182970 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6179646 2021.10.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6179649 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179647 2021.10.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6179648 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6179645 2021.10.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6179642 2021.10.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6179643 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6179641 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 340 6179644 2021.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6179640 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6179638 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6179639 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6179637 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6179635 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 6179636 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 360 6179633 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6179634 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179632 2021.10.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6179630 2021.10.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 6179631 2021.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6179626 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6179629 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179628 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 64 6179625 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6179624 2021.10.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6176200 2021.10.29 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6176199 2021.10.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6176196 2021.10.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6176197 2021.10.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 6176195 2021.10.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6173686 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 6173684 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6173687 2021.10.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6173682 2021.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6173679 2021.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6173680 2021.10.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 6173678 2021.10.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 85 6173677 2021.10.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 6164552 2021.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6164550 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 6164549 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8000 6164548 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6164547 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2700 6164546 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 6164545 2021.10.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6164544 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6164599 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2600 6164598 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 6164597 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6164595 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6164596 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 6164594 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6164591 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6164593 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6164588 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6164590 2021.10.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6164585 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6164583 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6164576 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 410 6164575 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 6164587 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6164589 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 6164582 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 230 6164586 2021.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 6164581 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6164574 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6164578 2021.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 420 6164572 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 6164570 2021.10.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6164569 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6164564 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6164563 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6164559 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6164561 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6164557 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 170 6164541 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6164542 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6164540 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 28 6164538 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 320 6164537 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 6164536 2021.10.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6164535 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 6164534 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6164531 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6164532 2021.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6164530 2021.10.24 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 27 6164528 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 630 6164580 2021.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6164573 2021.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6164579 2021.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 6164577 2021.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6164565 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6164566 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6000 6164560 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6164558 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6164562 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6164556 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6164554 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6164555 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6164553 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6166170 2021.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6160508 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6160513 2021.10.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6160511 2021.10.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6160506 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6160507 2021.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6160512 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6160509 2021.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 6160510 2021.10.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6160505 2021.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6155326 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6155325 2021.10.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6155324 2021.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6155322 2021.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6155323 2021.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6155319 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6155318 2021.10.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6155321 2021.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6155320 2021.10.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6155316 2021.10.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6155317 2021.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6155315 2021.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6155313 2021.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 6155314 2021.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6155312 2021.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6155311 2021.10.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6155308 2021.10.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 6155310 2021.10.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 16 6155309 2021.10.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6155306 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 6155305 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 6155304 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6155303 2021.10.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6155302 2021.10.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6155301 2021.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6144764 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6144762 2021.10.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6144761 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6144760 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 6144763 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6144759 2021.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6144758 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 44 6144757 2021.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6144754 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6144755 2021.10.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6144756 2021.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6144753 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6144752 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6144751 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6144750 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1100 6144749 2021.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6144748 2021.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6144747 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6144744 2021.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6144746 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6144743 2021.10.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 6144745 2021.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6144742 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6144741 2021.10.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 11 6144737 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6144738 2021.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6144736 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6144735 2021.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6144740 2021.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6144739 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6144733 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6144731 2021.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6144732 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6144728 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6144729 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6144730 2021.10.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6144734 2021.10.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 6144726 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6144727 2021.10.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6141752 2021.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6141749 2021.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6141753 2021.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6125640 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 6125638 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6125637 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125635 2021.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6125639 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6125634 2021.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 6125636 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6125633 2021.10.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6125632 2021.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6125631 2021.10.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 18 6125630 2021.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 900 6125627 2021.10.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 700 6125629 2021.10.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6125628 2021.10.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6125626 2021.10.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6123335 2021.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6123334 2021.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 6123333 2021.10.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6123332 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6123331 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6123330 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6123329 2021.10.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6123327 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 6123328 2021.10.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6123326 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6123325 2021.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6123349 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6123348 2021.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6123350 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 6123351 2021.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 6123347 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6123346 2021.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6123345 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6123344 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1300 6123343 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 31 6123341 2021.10.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 6123340 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 6123339 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6123338 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 24 6123336 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6123315 2021.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6123319 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6123317 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 6123320 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6123318 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6123316 2021.10.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6123313 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6123312 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6123314 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6123311 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6123310 2021.10.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6123308 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6123309 2021.10.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6123306 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 120 6123307 2021.10.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6123305 2021.10.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6116423 2021.10.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6116422 2021.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6116421 2021.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 6116425 2021.10.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 170 6116420 2021.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6116419 2021.10.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6116418 2021.10.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6116424 2021.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 6116417 2021.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6116415 2021.10.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6116416 2021.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6105488 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105489 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6105486 2021.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6105485 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6105490 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 6105487 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6105483 2021.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6105484 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6105561 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6105556 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6105558 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105552 2021.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6105570 2021.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6105551 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6105549 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6105545 2021.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6105562 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 22 6105564 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105532 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6105544 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6105525 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6105559 2021.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6105563 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6105522 2021.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6105565 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6105553 2021.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6105569 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6105548 2021.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6105543 2021.10.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6105566 2021.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6105567 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 6105534 2021.10.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6105529 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 9 6105536 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105524 2021.10.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6105517 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6105511 2021.10.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6105510 2021.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6105507 2021.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6105557 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6105554 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6105555 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6105550 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 6105546 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6105547 2021.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6105539 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6105537 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6105568 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6105535 2021.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6105560 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6105527 2021.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6105520 2021.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6105514 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6105519 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6105518 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 6105506 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6105504 2021.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6105503 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6105505 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6105502 2021.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6105500 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6105501 2021.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6105499 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6105498 2021.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6105496 2021.10.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6105495 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6105497 2021.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 6105494 2021.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6105493 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 6105492 2021.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6105542 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6105541 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6105540 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6105538 2021.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6105530 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6105531 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6105533 2021.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6105526 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6105523 2021.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6105515 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6105521 2021.10.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6105509 2021.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6105512 2021.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6105516 2021.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 6105508 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6105513 2021.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6105482 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6105481 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 40 6105479 2021.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6105480 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6105475 2021.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6105478 2021.10.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6105476 2021.10.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6105477 2021.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6105473 2021.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6105474 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6105472 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6105471 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6105470 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105469 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6105467 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6105468 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6105465 2021.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6105466 2021.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6105463 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6105464 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6105461 2021.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6105459 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6105460 2021.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6105457 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6105458 2021.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6105456 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6105454 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6105455 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6105453 2021.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6105452 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6105451 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6101609 2021.10.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6101608 2021.10.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6101607 2021.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6101606 2021.10.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6101625 2021.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6101621 2021.10.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6101620 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6101622 2021.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6101618 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6101624 2021.10.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6101619 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6101614 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6101615 2021.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6101617 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6101612 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6101616 2021.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6101613 2021.10.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6101611 2021.10.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6101610 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6094587 2021.09.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6094586 2021.09.30 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6094584 2021.09.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6082460 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6082459 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6082458 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6082457 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 33 6082454 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6082456 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6082453 2021.09.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6082455 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 6082452 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 950 6082450 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6082448 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6082449 2021.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6082447 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6082446 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6082443 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 6082445 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6082444 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6082442 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 6082440 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 6082439 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6082441 2021.09.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 6082438 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6082437 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6082436 2021.09.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6078315 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6078314 2021.09.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6074370 2021.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6074371 2021.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6074369 2021.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6074367 2021.09.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6074368 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 6064321 2021.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6064319 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064317 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 6064318 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 41 6064301 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6064304 2021.09.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6064305 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064308 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6064293 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6064295 2021.09.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6064298 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6064294 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6064290 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6064286 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6064287 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6064285 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 6064289 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6064315 2021.09.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6064316 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 6064312 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6064311 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6064310 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6064313 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6064314 2021.09.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6064309 2021.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6064302 2021.09.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6064297 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6064307 2021.09.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 6064299 2021.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6064296 2021.09.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6064292 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6064291 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6064288 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 130 6064282 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6064280 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064283 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6064278 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6064279 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6064277 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6064276 2021.09.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6064274 2021.09.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6064273 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 6064275 2021.09.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6064272 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 125 6064269 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 6064271 2021.09.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6060901 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6060897 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6060896 2021.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6060898 2021.09.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6060893 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6060891 2021.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6060892 2021.09.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6060890 2021.09.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6057048 2021.09.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6054188 2021.09.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6046083 2021.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6046081 2021.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6046256 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6046271 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6046272 2021.09.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 6046277 2021.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6046278 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6046279 2021.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6046281 2021.09.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6046319 2021.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6043611 2021.09.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6043610 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6043609 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6043606 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6043605 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6043603 2021.09.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 6043604 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6043602 2021.09.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6043601 2021.09.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6043598 2021.09.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6043600 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6043599 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6043597 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6043594 2021.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6043595 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6043596 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6043593 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6043591 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6043592 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6043590 2021.09.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6043586 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6043587 2021.09.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6043588 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6043585 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6043583 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 220 6043584 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6043582 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6043581 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6043580 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6043579 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6043577 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6043575 2021.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6043576 2021.09.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 12 6036648 2021.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6036646 2021.09.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6036645 2021.09.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6036644 2021.09.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6036643 2021.09.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6036647 2021.09.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6036649 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6036642 2021.09.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 6036640 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6036639 2021.09.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6036641 2021.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6023675 2021.09.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6023674 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6023672 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 6023671 2021.09.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6023669 2021.09.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 150 6023668 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6023670 2021.09.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6023667 2021.09.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6023666 2021.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6023665 2021.09.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6023660 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6023662 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6023664 2021.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6023663 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6023661 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 6023659 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6023658 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6023656 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6023655 2021.09.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6023654 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6023652 2021.09.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6023653 2021.09.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6023651 2021.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6023650 2021.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6008841 2021.08.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 160 6008842 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6008840 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6008839 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6005696 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6005695 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 6005694 2021.08.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6005712 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2500 6005710 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 6005711 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1200 6005708 2021.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6005707 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6005709 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 900 6005706 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 600 6005705 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 6005704 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6005701 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 6005703 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6005702 2021.08.28 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6005700 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6005698 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6005699 2021.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 6005697 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6005693 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6005692 2021.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6005689 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6005690 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6005691 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6005688 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6005687 2021.08.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 6005686 2021.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6005685 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6005682 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 6005684 2021.08.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6005681 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 6005678 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6005679 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6005680 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6005715 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5994020 2021.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5994036 2021.08.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5994035 2021.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 5994033 2021.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5994034 2021.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5994032 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5994031 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 5994030 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5994029 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5994028 2021.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5994027 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5994026 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5994025 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5994023 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5994024 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5994022 2021.08.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5994021 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 5989108 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5989107 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5989104 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5989105 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5989106 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5989103 2021.08.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5989098 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5989099 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5989102 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5989097 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5989096 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5989101 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5989100 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5989095 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 5989094 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5989092 2021.08.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5989093 2021.08.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5989091 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5994038 2021.08.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 5987834 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5987835 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5987833 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5987832 2021.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5987831 2021.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5987830 2021.08.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 5987829 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 5987828 2021.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5985938 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5985937 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5985941 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5985940 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5985936 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5985935 2021.08.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 5985939 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 200 5985934 2021.08.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 5985933 2021.08.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6000 5985932 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 400 5985930 2021.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 270 5985931 2021.08.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5981580 2021.08.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5981581 2021.08.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5981579 2021.08.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5968973 2021.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5968972 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5968971 2021.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5968970 2021.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1100 5968969 2021.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5968968 2021.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5968967 2021.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5968966 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5968965 2021.08.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5968963 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5968964 2021.08.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5968962 2021.08.14 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5968961 2021.08.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5968960 2021.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 5968959 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1900 5968958 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5968957 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5968956 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5968953 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5968955 2021.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1200 5968954 2021.08.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5968952 2021.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3000 5968949 2021.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5968950 2021.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5968951 2021.08.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5952924 2021.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5952919 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 5952922 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5952925 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5952918 2021.08.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5952923 2021.08.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5952921 2021.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5952917 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5952916 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5952915 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5952914 2021.08.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5952913 2021.08.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5952912 2021.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5952910 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5952911 2021.08.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 7 5947462 2021.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5947463 2021.08.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5947461 2021.08.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5944204 2021.08.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5944203 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5944205 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5944201 2021.08.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5944199 2021.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5944197 2021.08.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5944194 2021.08.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5944193 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5944196 2021.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1200 5944192 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5944195 2021.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5944190 2021.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 5944191 2021.08.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5944188 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5944187 2021.08.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5944189 2021.08.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5937315 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5937311 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5937314 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5937313 2021.07.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 5930078 2021.07.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5930079 2021.07.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5930076 2021.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5930077 2021.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5930074 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5930075 2021.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 250 5930072 2021.07.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5930071 2021.07.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 600 5930070 2021.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5000 5930073 2021.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 340 5930069 2021.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5930068 2021.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5930066 2021.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 5930065 2021.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5930063 2021.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5930061 2021.07.28 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5930062 2021.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 5930064 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5930058 2021.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5930059 2021.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5930057 2021.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5930067 2021.07.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5930056 2021.07.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5930055 2021.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5930054 2021.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 20 5930060 2021.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5929494 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5916510 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5916513 2021.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5916701 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916509 2021.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5916504 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5916505 2021.07.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5916506 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916503 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916507 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5916512 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916700 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5916502 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916508 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5916501 2021.07.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5916500 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5916498 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5916497 2021.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5916499 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5916496 2021.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5916494 2021.07.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5916493 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916492 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5916491 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5916495 2021.07.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5916490 2021.07.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5916488 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 5916487 2021.07.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5916486 2021.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5916484 2021.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5916485 2021.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5913731 2021.07.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5913732 2021.07.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5913733 2021.07.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 5913730 2021.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5913729 2021.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5913727 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5913728 2021.07.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5913726 2021.07.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5913724 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5913723 2021.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5913722 2021.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5913725 2021.07.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5913721 2021.07.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5913720 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5913717 2021.07.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5913718 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5913719 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5913716 2021.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5913715 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5913714 2021.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5913713 2021.07.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5913712 2021.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5912618 2021.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5912617 2021.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5912616 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911568 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911567 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5911566 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5911565 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5911564 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5911563 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911562 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911561 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911583 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5911584 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5911581 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5911585 2021.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5911582 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911580 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5911579 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5911578 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5911577 2021.07.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5911576 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5911575 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911574 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5911573 2021.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5911572 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5911571 2021.07.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5911570 2021.07.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5910536 2021.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5910535 2021.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5910532 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5910534 2021.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 5910533 2021.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5908103 2021.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5908104 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 5908101 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5908102 2021.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5908100 2021.07.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 80 5908098 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5908099 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 5908097 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5908095 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5908094 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5500 5908096 2021.07.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5903127 2021.07.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5903126 2021.07.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5904257 2021.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5899949 2021.07.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5899948 2021.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5899952 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5899947 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899953 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899951 2021.07.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899944 2021.07.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5899945 2021.07.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5899946 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893344 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5893345 2021.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5893343 2021.07.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5893342 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5893341 2021.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893340 2021.07.14 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5893339 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893338 2021.07.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5893333 2021.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893337 2021.07.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5893332 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893336 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893335 2021.07.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893334 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893330 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5893331 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893329 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893328 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5893327 2021.07.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5888327 2021.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5888302 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5888300 2021.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5888301 2021.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5888298 2021.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5888297 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5888299 2021.07.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5888296 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888295 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888293 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888294 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5885143 2021.07.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5878902 2021.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5878903 2021.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5878901 2021.07.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5878900 2021.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1