Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5916510 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5916513 2021.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5916701 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916509 2021.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5916504 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5916505 2021.07.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5916506 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916503 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916507 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5916512 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916700 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5916502 2021.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5916508 2021.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5916501 2021.07.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5916500 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5916498 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5916497 2021.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5916499 2021.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5916496 2021.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5916494 2021.07.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5916493 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916492 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5916491 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5916495 2021.07.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5916490 2021.07.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5916488 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 5916487 2021.07.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5916486 2021.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5916484 2021.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5916485 2021.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5913731 2021.07.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5913732 2021.07.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5913733 2021.07.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 5913730 2021.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5913729 2021.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5913727 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5913728 2021.07.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5913726 2021.07.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5913724 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5913723 2021.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5913722 2021.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5913725 2021.07.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5913721 2021.07.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5913720 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5913717 2021.07.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5913718 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5913719 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5913716 2021.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5913715 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5913714 2021.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5913713 2021.07.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5913712 2021.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5912618 2021.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5912617 2021.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5912616 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911568 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911567 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5911566 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5911565 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5911564 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5911563 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911562 2021.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5911561 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911583 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5911584 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5911581 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5911585 2021.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5911582 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911580 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5911579 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5911578 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5911577 2021.07.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5911576 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5911575 2021.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911574 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5911573 2021.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5911572 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5911571 2021.07.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5911570 2021.07.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5910536 2021.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5910535 2021.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5910532 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5910534 2021.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 5910533 2021.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5908103 2021.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5908104 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 5908101 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5908102 2021.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5908100 2021.07.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 80 5908098 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5908099 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 5908097 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5908095 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5908094 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5500 5908096 2021.07.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5903127 2021.07.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5903126 2021.07.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5904257 2021.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5899949 2021.07.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5899948 2021.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5899952 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5899947 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899953 2021.07.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899951 2021.07.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5899944 2021.07.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5899945 2021.07.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5899946 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893344 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5893345 2021.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5893343 2021.07.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5893342 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5893341 2021.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893340 2021.07.14 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5893339 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893338 2021.07.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5893333 2021.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893337 2021.07.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5893332 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893336 2021.07.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893335 2021.07.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5893334 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893330 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5893331 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893329 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5893328 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5893327 2021.07.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5888327 2021.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5888302 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5888300 2021.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5888301 2021.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5888298 2021.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5888297 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5888299 2021.07.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5888296 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888295 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888293 2021.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5888294 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5885143 2021.07.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5878902 2021.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5878903 2021.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5878901 2021.07.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5878900 2021.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5878899 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5878897 2021.07.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5878898 2021.07.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5878895 2021.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5878896 2021.07.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5878894 2021.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5878893 2021.07.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5878892 2021.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5878891 2021.07.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5878890 2021.07.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5878889 2021.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5878887 2021.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5878888 2021.07.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5878886 2021.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 5878881 2021.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 190 5878880 2021.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5878885 2021.07.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5878884 2021.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5878882 2021.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5878877 2021.07.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5878883 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5878878 2021.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5878879 2021.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5878875 2021.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5878876 2021.07.08 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5878873 2021.07.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5878872 2021.07.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5878874 2021.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5878871 2021.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5878870 2021.07.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5874193 2021.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5874192 2021.07.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5874191 2021.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5874190 2021.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5874189 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5873512 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5873511 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5873510 2021.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5871686 2021.07.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5871688 2021.07.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5871687 2021.07.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5871685 2021.07.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5869670 2021.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5869505 2021.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 7 5869504 2021.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 5869506 2021.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5866551 2021.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5866548 2021.07.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5866550 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5866549 2021.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5866547 2021.07.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5866546 2021.07.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5866543 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5866545 2021.07.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5866544 2021.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5854541 2021.06.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5854540 2021.06.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5854539 2021.06.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5854535 2021.06.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5854536 2021.06.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5854537 2021.06.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5854532 2021.06.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5854538 2021.06.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5854533 2021.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5854531 2021.06.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5854528 2021.06.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5854530 2021.06.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5854529 2021.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5854534 2021.06.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5854525 2021.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5854526 2021.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5854527 2021.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5854524 2021.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5852196 2021.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5852195 2021.06.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5852194 2021.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5852193 2021.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5852192 2021.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5852191 2021.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5852190 2021.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5852189 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5852188 2021.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5852186 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5852187 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5852185 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5852183 2021.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5852184 2021.06.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5852182 2021.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5852181 2021.06.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5852179 2021.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5852178 2021.06.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5852180 2021.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5852177 2021.06.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5850322 2021.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5848806 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5848807 2021.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5848804 2021.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5848802 2021.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5848803 2021.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5848823 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5848822 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5848820 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5848821 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5848819 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5848818 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5848817 2021.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5848816 2021.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5848814 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5848815 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5848812 2021.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5848813 2021.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5848811 2021.06.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5848809 2021.06.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5848810 2021.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5848808 2021.06.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 7 5840441 2021.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5840440 2021.06.25 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5834875 2021.06.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5834874 2021.06.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5834873 2021.06.23 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5832970 2021.06.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5832969 2021.06.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5832968 2021.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5832967 2021.06.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5832966 2021.06.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5825912 2021.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5825911 2021.06.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5825909 2021.06.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5825910 2021.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5825905 2021.06.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5825906 2021.06.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5825907 2021.06.20 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5825904 2021.06.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5825908 2021.06.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5823882 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5823960 2021.06.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5819299 2021.06.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5819300 2021.06.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5819298 2021.06.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5819922 2021.06.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5819297 2021.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5814006 2021.06.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5814004 2021.06.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5814003 2021.06.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5814005 2021.06.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5814001 2021.06.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5814000 2021.06.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5814002 2021.06.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5813997 2021.06.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5813998 2021.06.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5813999 2021.06.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5813996 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 5813993 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5813995 2021.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5813992 2021.06.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5813991 2021.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5795008 2021.06.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5795011 2021.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5795006 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5795005 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5795009 2021.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5795007 2021.06.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5795010 2021.06.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5795004 2021.06.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5795002 2021.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5795003 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5795001 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5794996 2021.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5794999 2021.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5794995 2021.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5794997 2021.06.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5795000 2021.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5794990 2021.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5794994 2021.06.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5794993 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5794998 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5794991 2021.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5794989 2021.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 5794992 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5790518 2021.06.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5790519 2021.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5790517 2021.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5790516 2021.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5790515 2021.06.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5787474 2021.06.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5787473 2021.06.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5787472 2021.06.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5787470 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5787469 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5787471 2021.06.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5771275 2021.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5771276 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5771259 2021.06.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5771257 2021.06.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5771254 2021.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771256 2021.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771255 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5771252 2021.06.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5771251 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5771258 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5771248 2021.06.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5771250 2021.06.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5771253 2021.06.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5751129 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5751128 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5751127 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5750554 2021.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5750555 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5750556 2021.06.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5750552 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750553 2021.06.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5750551 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5750549 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5750550 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5750548 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5750547 2021.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5750546 2021.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5750571 2021.06.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5750569 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5750567 2021.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5750566 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5750572 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5750565 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5750564 2021.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5750570 2021.06.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5750568 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5750562 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5750563 2021.06.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5750560 2021.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5750561 2021.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5750559 2021.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5750557 2021.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5750558 2021.06.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5750544 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5750545 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5750543 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5750541 2021.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5750542 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5750538 2021.06.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5750533 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5750532 2021.06.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5750534 2021.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5750531 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5750527 2021.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5750526 2021.06.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5750528 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5750523 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5750520 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5750519 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5750536 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5750539 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5750537 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5750535 2021.06.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5750530 2021.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5750540 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5750529 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5750525 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5750524 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 5750521 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5750522 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5750518 2021.06.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5750516 2021.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5750517 2021.06.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5750515 2021.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5750514 2021.06.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5746005 2021.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5746004 2021.06.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5746003 2021.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5746006 2021.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5746007 2021.05.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5739300 2021.05.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5739298 2021.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5739299 2021.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5739297 2021.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5739295 2021.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5739294 2021.05.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5739292 2021.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5739290 2021.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5739291 2021.05.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5739317 2021.05.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5739316 2021.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5739313 2021.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5739314 2021.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5739312 2021.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5739310 2021.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5739309 2021.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5739307 2021.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5739306 2021.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5739305 2021.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5739304 2021.05.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5739303 2021.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5739301 2021.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5739302 2021.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5727769 2021.05.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5727767 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5727768 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5727766 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5726346 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5726345 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5726343 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5726344 2021.05.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5726342 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5726341 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5726340 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5726362 2021.05.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5726361 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5726357 2021.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5726356 2021.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5726359 2021.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5726360 2021.05.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5726355 2021.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5726358 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5726354 2021.05.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5726352 2021.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5726353 2021.05.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5726351 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5726350 2021.05.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5726348 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5726349 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5726347 2021.05.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5726339 2021.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5726334 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5726338 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5726337 2021.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5726332 2021.05.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5726333 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5726329 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5726336 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5726328 2021.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5726331 2021.05.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5726330 2021.05.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5726325 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5726326 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5726324 2021.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5726327 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5726321 2021.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5726320 2021.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5726317 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5726318 2021.05.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5726315 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5726312 2021.05.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5726313 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5726316 2021.05.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5726311 2021.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5726310 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5726314 2021.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5726319 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5726308 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5726309 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 15 5726307 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 5726306 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5726299 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5726298 2021.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5726303 2021.05.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5726295 2021.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5726300 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5726297 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5726294 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5726304 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5726305 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5726296 2021.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5726292 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5726293 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5726291 2021.05.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5726301 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5726290 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5726302 2021.05.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5726286 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5726289 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5726288 2021.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5726287 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5726285 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5726283 2021.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5726284 2021.05.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5726281 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5726280 2021.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5726282 2021.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5726277 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5726279 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5726278 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5726276 2021.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5726274 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5726275 2021.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5721237 2021.05.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5708371 2021.05.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5708369 2021.05.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5708368 2021.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 5708370 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5708372 2021.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5708367 2021.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5708366 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5708364 2021.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5708361 2021.05.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5708363 2021.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5691329 2021.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5691328 2021.05.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5691327 2021.05.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5691326 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5691325 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5689701 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5689702 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5689700 2021.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5689718 2021.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5689711 2021.05.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5689710 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5689716 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5689713 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5689707 2021.05.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5689717 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689712 2021.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5689715 2021.05.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5689708 2021.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5689714 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5689703 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5689735 2021.05.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5689731 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5689733 2021.05.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5689729 2021.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5689727 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5689724 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5689728 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5689726 2021.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5689732 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5689725 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5689722 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5689723 2021.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5689721 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5689720 2021.05.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5689675 2021.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5689699 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5689674 2021.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5689697 2021.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5689698 2021.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5689691 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5689684 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5689670 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5689672 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5689678 2021.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5689669 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5689696 2021.05.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5689695 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5689673 2021.05.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5689671 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5689668 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5689665 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5689664 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5689662 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5689667 2021.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5689663 2021.05.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5689666 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5689660 2021.05.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5689657 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5689661 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5689656 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5689655 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5689653 2021.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5689659 2021.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5689651 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5689652 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5689654 2021.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5675887 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5675888 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5675886 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5675885 2021.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5675880 2021.05.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5675879 2021.05.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5675881 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5675884 2021.05.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5675883 2021.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5675882 2021.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5675878 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5675877 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5675875 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5675876 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5675874 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5675873 2021.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5675871 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5675872 2021.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5675869 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5675870 2021.05.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5670080 2021.05.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5670079 2021.05.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5666875 2021.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5666873 2021.05.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5666874 2021.05.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5666870 2021.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5666871 2021.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5666872 2021.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5666868 2021.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5666869 2021.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5666867 2021.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5666865 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5666866 2021.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5666863 2021.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5666862 2021.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5666861 2021.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5666864 2021.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5664003 2021.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5664002 2021.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5664000 2021.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5663999 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5664001 2021.05.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5663998 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5663996 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5663997 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5663993 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5659296 2021.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5659295 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5659294 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659292 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5659291 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5659293 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5659290 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659288 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5659287 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659286 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5659289 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5659284 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5659285 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5659282 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5659283 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5659281 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5659280 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5659279 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659277 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5659278 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5659275 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5659274 2021.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5659276 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5659273 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5659269 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5659271 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5659270 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5659268 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5659267 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5659266 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5659265 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5659262 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5659264 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5659263 2021.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5659261 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5659260 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5659258 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659255 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5659256 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659253 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5659259 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5659251 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5659252 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5659250 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5648034 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5648035 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5648033 2021.05.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5648032 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5643396 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643395 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5643394 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643393 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643391 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643389 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5643392 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5643390 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5643388 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5643386 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5643387 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5643383 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5643385 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5643384 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643382 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643380 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5643381 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5631705 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5631595 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5631594 2021.05.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 400 5631593 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5631591 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 70 5631590 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5631589 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5631592 2021.05.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5621241 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5621200 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5621198 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621199 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5621195 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5621197 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621201 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5621196 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621194 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5621202 2021.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5621190 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621191 2021.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5621192 2021.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5616849 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5616851 2021.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5616852 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5616847 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5616846 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616848 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5616841 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5616840 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5616844 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5616845 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5616839 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5616843 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5616836 2021.05.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5616835 2021.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5616842 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5616834 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5616833 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5616832 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616830 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5616829 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5612437 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5611762 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5611755 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5611756 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5611759 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5611754 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5611758 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5611760 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5611753 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5611757 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5609105 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5609103 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5609101 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5609098 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609099 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5609094 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5609096 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609097 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609093 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5609092 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5609095 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609091 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609115 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5609116 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609114 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5609117 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5609112 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5609113 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5609111 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5609110 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5609118 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5609109 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5609108 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5609106 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5609107 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5609104 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5609102 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5609100 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5609088 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609089 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5609087 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5609086 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5609084 2021.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5609082 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5609083 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5609081 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5609085 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5609079 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5609080 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609077 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5609078 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5609076 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5609075 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5609074 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5609073 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5609070 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5609071 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5609069 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5609067 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609072 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5609065 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5609064 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5609063 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5609061 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5609062 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5609066 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5609068 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5609060 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5609059 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609058 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5609057 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5609054 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609056 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5609052 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5609053 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5609055 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5609050 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5609051 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5609048 2021.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5609046 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5609047 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5609049 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5609045 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5609044 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609043 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5609042 2021.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5587834 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5587833 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5587832 2021.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5587831 2021.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5587829 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5587828 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5587827 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5586280 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5586278 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586281 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5586279 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5586274 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5586273 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5586276 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5586272 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5586277 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5586275 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5586271 2021.05.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5586270 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5586269 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5586268 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586267 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5586266 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5586261 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586262 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5586263 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5586260 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586264 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5586258 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5586257 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5586256 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5586255 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5586254 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5586259 2021.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5586251 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5586252 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5586249 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5586250 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5586253 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5579652 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5578955 2021.05.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5577503 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5577508 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5577502 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5577501 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5577505 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5577499 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5577498 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5577497 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5577495 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5577496 2021.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5577494 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5577493 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5577492 2021.05.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5577517 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5577520 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5577519 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5577510 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5577516 2021.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5577515 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5577518 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5577513 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5577509 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5577514 2021.05.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5577511 2021.05.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5577512 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5577506 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5577507 2021.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5577504 2021.05.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5577500 2021.05.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5577487 2021.05.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5577484 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5577491 2021.05.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 5577486 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5577488 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5577483 2021.05.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5577490 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5577485 2021.05.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5577482 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5577480 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5577481 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5577489 2021.05.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5577479 2021.05.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5577478 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5577477 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5577476 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5577474 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5577472 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5577473 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5577471 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5577468 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5577469 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5577465 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5577475 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5577470 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5577464 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5577466 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577462 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5577463 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5577461 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5577467 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5577460 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5562869 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5562870 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5562867 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5562866 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5562863 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5562868 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5562865 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5562861 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5562862 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5562864 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 5556470 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5556481 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5556479 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5556478 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5556480 2021.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5556477 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5556476 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5556475 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5556474 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5556471 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5556472 2021.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5556473 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5556469 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5556467 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 5556468 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5556466 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5556465 2021.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5556698 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5550145 2021.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5550150 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5550147 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5550146 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5550149 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5550148 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543516 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5543517 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5543515 2021.05.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5543514 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5543513 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5543512 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5543511 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5543510 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5526292 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5501881 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501882 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5501879 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5501880 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5501877 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5501875 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5501874 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5501873 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5501878 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5487341 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5487340 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5487338 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487342 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5487336 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5487339 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5487333 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5487330 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5487332 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5487337 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5487329 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5487328 2021.04.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5487331 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5487327 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5487326 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5487324 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5487325 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5487323 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5487320 2021.04.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5487319 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5487322 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5487321 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5487318 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5487317 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5487316 2021.04.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5487314 2021.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5487313 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5487315 2021.04.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5487311 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5487312 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5487309 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5487307 2021.04.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5487310 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5487308 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5487306 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487304 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5487303 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5487305 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5487302 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5487301 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5487299 2021.04.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5487296 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5487297 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5487298 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5487300 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5487295 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5482440 2021.04.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5482437 2021.04.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5482436 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5482438 2021.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5482439 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5482434 2021.04.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5482435 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5482433 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5482431 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5482432 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5482430 2021.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5482428 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5482429 2021.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5482426 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5482423 2021.04.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5482425 2021.04.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5482424 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5482420 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5482419 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5482421 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5482427 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5482422 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5482418 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5482416 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5482417 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5482414 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5482413 2021.04.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5482412 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5482415 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5460422 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460421 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460420 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460419 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5460418 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5460316 2021.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5460315 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5458600 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5458616 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5458619 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5459275 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5458620 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5459273 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5458610 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458614 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5458617 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5459277 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5458612 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5458615 2021.04.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5458607 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458603 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5458608 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5458604 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5458611 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5458613 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5458605 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5459270 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5458618 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5458594 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5458609 2021.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5458597 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5458599 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458598 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5458601 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5458606 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5458595 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5458602 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5458596 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5458592 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5458593 2021.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5452506 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5452504 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5452503 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5452505 2021.04.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5452501 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5452500 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 5452499 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5452502 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5452497 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5452495 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5452493 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5452494 2021.04.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5452496 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5452492 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5450117 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5450119 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5450118 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5450116 2021.04.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5450114 2021.04.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5450109 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5450110 2021.04.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5450112 2021.04.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 5450106 2021.04.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5450113 2021.04.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5450108 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5450107 2021.04.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5450104 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 5450105 2021.04.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5450103 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5450099 2021.04.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5450101 2021.04.15 mapa