Pełna lista obserwacji drużyny

CYGNUS : Stanislaw Czyz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5094105 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5094106 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5094104 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 5094102 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5094098 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5094099 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5094100 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5094097 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5094096 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5094103 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5094094 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5094095 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5094093 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5094091 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5094092 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5094089 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5094090 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5094088 2021.01.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5094087 2021.01.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5094086 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5094085 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5094084 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5094083 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5094082 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 5094080 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5094081 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5094079 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5094077 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5094078 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5094076 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094075 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5094074 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5094073 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5094072 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 5084937 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5084936 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5084935 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084934 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5084933 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5084932 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084931 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084930 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5084929 2021.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5084928 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5084927 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5084924 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5084925 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5084926 2021.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5084921 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084923 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5084922 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5084919 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5084920 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084918 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5084917 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5084916 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5084915 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084914 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5084912 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5084913 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5084911 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084909 2021.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084910 2021.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5084907 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5084908 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5084905 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5084906 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5084904 2021.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 5084903 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5084902 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5084901 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5084899 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5084898 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5084900 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5075344 2021.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5075346 2021.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5075343 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5075342 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5075345 2021.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5075341 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5075340 2021.01.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5075337 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5075336 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5075338 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5075335 2021.01.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5075334 2021.01.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5075333 2021.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 5075332 2021.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5075331 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 5075329 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5075330 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5075328 2021.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5075327 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 5075326 2021.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5062438 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5062411 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5062410 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062412 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5056229 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5056228 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5056261 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5056259 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5056260 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5056257 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5056258 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5056256 2021.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5056255 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5056253 2021.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 5056254 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5056252 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5056250 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5056249 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5056251 2021.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5056248 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5056247 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5056246 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5056245 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5056244 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5056243 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5056242 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5056241 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5056240 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5056239 2021.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5056238 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056237 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5056236 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5056234 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5056235 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5056233 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5056232 2021.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5056231 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5056230 2021.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5056226 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5056225 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5056227 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5056222 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5056221 2021.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5056220 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5056224 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5056223 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5056218 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5056219 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5056216 2021.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5056215 2021.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5056217 2021.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5056214 2021.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5056212 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5056213 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5051267 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5051266 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5051265 2021.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5051264 2021.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5051263 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5051262 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5051261 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5051260 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 5051258 2021.01.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 5051259 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 5051256 2021.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5051257 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5045863 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 5045862 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045879 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5045878 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5045877 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5045875 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5045876 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5045874 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5045873 2021.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5045871 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5045870 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5045872 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5045869 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 5045868 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5045866 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045867 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5045865 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5045864 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5045860 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5045859 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5045858 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5045857 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5045861 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5045856 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5045855 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5045854 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5045853 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5045852 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045851 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5045850 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5045849 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5045848 2021.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5045847 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5045846 2021.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5044885 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5044884 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5044883 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044882 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5044881 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5044879 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5044878 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5044845 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5044880 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5044877 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5044876 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044875 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5035930 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5033720 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5033297 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5033295 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 57 5033296 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5027840 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5027839 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5027838 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027837 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027836 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027834 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027835 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5027832 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5027833 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5027831 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027830 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027829 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027828 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027827 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5027826 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5026681 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5033310 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5033313 2021.01.01 mapa