Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6057161 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6057162 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6057168 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6057167 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6057164 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6057166 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6057165 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6057169 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6057170 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6057174 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 6057171 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6057172 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6057173 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6057183 2021.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6057179 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6057180 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6057182 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6057178 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6057188 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6057187 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6057186 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6057185 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6057184 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6057212 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6057209 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6057213 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6057211 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6057210 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6057190 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6057189 2021.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6057196 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6057195 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6057207 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6057201 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6057204 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6057203 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6057202 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6057206 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6057208 2021.09.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6057200 2021.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6057205 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6057193 2021.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6057192 2021.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6057194 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6057175 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 6057176 2021.09.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6057160 2021.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6057159 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6057157 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6057158 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6057199 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6057197 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6057198 2021.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6057222 2021.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6057223 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6057224 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6057225 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6057221 2021.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6057226 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6057220 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6057219 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6057214 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6057218 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6057215 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6057217 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6057216 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042297 2021.09.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6042293 2021.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6042281 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6042306 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042392 2021.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6042359 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6042272 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6042276 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6042312 2021.09.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6042309 2021.09.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6042317 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6042308 2021.09.10 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6042311 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6042313 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6042315 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6042325 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6042314 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6042318 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6042296 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6042295 2021.09.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6042316 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6042396 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6042310 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6042274 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042275 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6042273 2021.09.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6042398 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6042394 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6042395 2021.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6042388 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042393 2021.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6042389 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042294 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6042307 2021.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6042235 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6042263 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042268 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 6042271 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6042269 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042229 2021.09.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6042228 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6042217 2021.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6042266 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6042270 2021.09.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6042259 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6042265 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6042216 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6042239 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6042264 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6042260 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6042258 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6042267 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6042236 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6042237 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6042218 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042219 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6042231 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6042261 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6042234 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 6042233 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6042232 2021.09.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 37 6042262 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042286 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6042391 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6042390 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6042292 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6042291 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6042290 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6042287 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042282 2021.09.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6042285 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6042289 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6042288 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6042193 2021.09.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6042215 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6042207 2021.09.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6042202 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042189 2021.09.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6042187 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6042205 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042210 2021.09.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6042191 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6042211 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6042213 2021.09.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6042214 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6042209 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6042208 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6042206 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6042194 2021.09.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6042190 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6042196 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6042203 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6042199 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6042198 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6042200 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6042201 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6042188 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6042212 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6042197 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6042195 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6042184 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6042186 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042185 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5992411 2021.08.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5992412 2021.08.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5992413 2021.08.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5992414 2021.08.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5992415 2021.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5992416 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5992417 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992418 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992419 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5992420 2021.08.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5992421 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5992422 2021.08.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5992423 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5992424 2021.08.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5992425 2021.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5992426 2021.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5992427 2021.08.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5992428 2021.08.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5992429 2021.08.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5992430 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5992431 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5992432 2021.08.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5992433 2021.08.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5992434 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5992435 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5983066 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5983067 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983068 2021.08.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5983069 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983070 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5983071 2021.08.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5983072 2021.08.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5983073 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983074 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983075 2021.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5983076 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983077 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983078 2021.08.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5983079 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983085 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5983086 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5983087 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5983088 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5983089 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983090 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5983091 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5983092 2021.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5983093 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5983094 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5983095 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983096 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983098 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5983099 2021.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5983100 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5983101 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5983102 2021.08.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5983103 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5983104 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5983105 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5983106 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5983107 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5983111 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5983112 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5983113 2021.08.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5983114 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983115 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5983116 2021.08.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5983117 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983118 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983119 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5983120 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5983123 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5983124 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5983125 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5983126 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5983127 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983128 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5983129 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983130 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983131 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983132 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5983160 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5983161 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5983162 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5983163 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983164 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983165 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5983166 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5983167 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5983168 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983169 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5983182 2021.08.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5966088 2021.08.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5966081 2021.08.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5966080 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5966087 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5966086 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5966082 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5966085 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5966083 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5966078 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5966079 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5966084 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5966101 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5966100 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5966030 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966029 2021.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5966031 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966034 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5966033 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966032 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5966090 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5966092 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966091 2021.08.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5966089 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966099 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 300 5966178 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5966098 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5966102 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966104 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5966103 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5966105 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5966093 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5966096 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966095 2021.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5966094 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5966046 2021.08.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5966058 2021.08.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5966057 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5966047 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5966048 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5966041 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5966037 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5966050 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5966051 2021.08.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5966052 2021.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5966049 2021.08.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5966040 2021.08.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5966039 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5966038 2021.08.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5966042 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5966044 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966045 2021.08.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5966043 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5966077 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5966074 2021.08.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5966063 2021.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5966064 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966061 2021.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5966075 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966060 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5966076 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5966073 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966059 2021.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5966069 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5966068 2021.08.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5966065 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5966071 2021.08.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 5966072 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5966070 2021.08.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5966067 2021.08.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5966062 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966027 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966028 2021.08.12 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5966036 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5966053 2021.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5966054 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966055 2021.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5966056 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5966066 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5966109 2021.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5966110 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5966111 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5966112 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5966113 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5966114 2021.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5966115 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5966116 2021.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5966117 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966118 2021.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5966119 2021.08.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5966120 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5966121 2021.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5966122 2021.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5966123 2021.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5966124 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966125 2021.08.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5966126 2021.08.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5966127 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5966128 2021.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5966129 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5946451 2021.08.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5946452 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5946453 2021.08.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5946454 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5946455 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5946456 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5946457 2021.08.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5946458 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946459 2021.08.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5946460 2021.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5946461 2021.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5946462 2021.08.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5946463 2021.08.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5946464 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5946465 2021.08.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 5946466 2021.08.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5946467 2021.08.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5946468 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5946469 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5946470 2021.08.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5946471 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5946472 2021.08.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5946473 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5946474 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5946475 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946476 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946477 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946478 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5946479 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5946480 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5946481 2021.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5946482 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5946483 2021.08.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5946484 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946485 2021.08.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5946486 2021.08.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5946487 2021.08.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5946488 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5946489 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5946490 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946491 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 5946492 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5946493 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946494 2021.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5946495 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5946496 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5946497 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946498 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946499 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5946500 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5946501 2021.08.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5946502 2021.08.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5946503 2021.08.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5946504 2021.08.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5946505 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5946506 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5946507 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5946508 2021.08.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5946509 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946510 2021.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5946511 2021.08.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5946512 2021.08.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5946513 2021.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5946514 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5946515 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5946516 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5946517 2021.08.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5946518 2021.08.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5946519 2021.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5946520 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5941735 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5941736 2021.08.02 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5941737 2021.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5941738 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5941739 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5941740 2021.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5941741 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5941742 2021.08.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5941743 2021.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 5941744 2021.08.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5941745 2021.08.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5941746 2021.08.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5941747 2021.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5941748 2021.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5941749 2021.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5941750 2021.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5941751 2021.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5941752 2021.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5941753 2021.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5941754 2021.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5941755 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5941756 2021.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5941757 2021.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5941758 2021.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5941759 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5941760 2021.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5941761 2021.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941762 2021.08.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5941763 2021.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5941764 2021.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5941765 2021.08.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5941766 2021.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5941767 2021.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5940051 2021.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5940052 2021.08.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5940053 2021.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5940054 2021.08.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5940055 2021.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5940056 2021.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5940057 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5940058 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5940059 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5940060 2021.08.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5940061 2021.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5940062 2021.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5940063 2021.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5940064 2021.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5940065 2021.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5940066 2021.08.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5940067 2021.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5940068 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5940069 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5940070 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5940071 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5940072 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5940073 2021.08.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5940074 2021.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5940075 2021.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5940076 2021.08.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5940077 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5940078 2021.08.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5940079 2021.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5940080 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5940081 2021.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5940082 2021.08.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5940083 2021.08.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5940084 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5940085 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940086 2021.08.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5940087 2021.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5940088 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5940089 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5937135 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5937136 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5937138 2021.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5937139 2021.07.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5937140 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5937141 2021.07.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5937142 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5937143 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5937144 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5937145 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5937146 2021.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5937147 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5937148 2021.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5937149 2021.07.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5937150 2021.07.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 5937151 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5937152 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5937153 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5937154 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5937155 2021.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5937156 2021.07.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5937157 2021.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5937158 2021.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5914333 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5914331 2021.07.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5914335 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914371 2021.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5914421 2021.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5914433 2021.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5914434 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5914420 2021.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5914419 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5914431 2021.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5914425 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5914376 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5914373 2021.07.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5914367 2021.07.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5914344 2021.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5914351 2021.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5914357 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5914353 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5914362 2021.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5914360 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5914356 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5914359 2021.07.22 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5914354 2021.07.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5914346 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5914349 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5914342 2021.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5914350 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914340 2021.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5914423 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914424 2021.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5914427 2021.07.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5914418 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5914417 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5914416 2021.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5914432 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914366 2021.07.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5914365 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5914428 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914426 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5914411 2021.07.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5914410 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914409 2021.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5914415 2021.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5914435 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5914414 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5914363 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5914364 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5914412 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5914413 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5914429 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5914402 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5914405 2021.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5914430 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5914377 2021.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5914406 2021.07.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5914379 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914378 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5914403 2021.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5914384 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5914380 2021.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5914383 2021.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5914407 2021.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5914386 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5914385 2021.07.22 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5914381 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914372 2021.07.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5914375 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 5914369 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5914338 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5899715 2021.07.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5899716 2021.07.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5899717 2021.07.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5899718 2021.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5899719 2021.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5899720 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5899721 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5899722 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5899723 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5899724 2021.07.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5899725 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5899726 2021.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5899727 2021.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5899728 2021.07.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5899729 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5899730 2021.07.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5899731 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5899732 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5899733 2021.07.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5899734 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5899735 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5899736 2021.07.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5899737 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5899738 2021.07.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5899739 2021.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5899740 2021.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5899741 2021.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5899742 2021.07.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5899743 2021.07.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5899744 2021.07.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5899745 2021.07.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5899747 2021.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5899748 2021.07.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5899749 2021.07.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5899750 2021.07.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5899751 2021.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5899752 2021.07.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5899753 2021.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5899754 2021.07.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5899755 2021.07.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5899756 2021.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5899757 2021.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5899758 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5899759 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5899760 2021.07.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5899761 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5899762 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5899763 2021.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5899764 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5899765 2021.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5899766 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5899767 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5899768 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5899769 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5894588 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5894589 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5894590 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5894591 2021.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5894592 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5894593 2021.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5894594 2021.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5894595 2021.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5894596 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5894597 2021.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5894598 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5894599 2021.07.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5894600 2021.07.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5894601 2021.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5894602 2021.07.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5894603 2021.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5894615 2021.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5894625 2021.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5894626 2021.07.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5894627 2021.07.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5894628 2021.07.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5894629 2021.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5894630 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5894631 2021.07.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5894632 2021.07.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5894633 2021.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5894634 2021.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5894635 2021.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5894636 2021.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5894637 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5894638 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5894639 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5894640 2021.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5894642 2021.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5894643 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5894644 2021.07.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5894645 2021.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5894646 2021.07.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5894647 2021.07.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5894648 2021.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5894649 2021.07.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5894650 2021.07.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5894651 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5894652 2021.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5894653 2021.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5894654 2021.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5894655 2021.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5894656 2021.07.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5894657 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5883681 2021.07.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5883413 2021.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5883415 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5883430 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5883431 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5883432 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5883433 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5883434 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5883435 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5883436 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5883437 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5883438 2021.07.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5883439 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5883440 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5883441 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5883442 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5883443 2021.07.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5883444 2021.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5883445 2021.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5883446 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5883447 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5883448 2021.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5883449 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5883450 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5883451 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5883462 2021.07.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5883463 2021.07.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5883464 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5883465 2021.07.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5883466 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5883467 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5883468 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5883469 2021.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5883470 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5883471 2021.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5883472 2021.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5883473 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5883474 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5883475 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5883476 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5883477 2021.07.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5883478 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5883479 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5883480 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5883481 2021.07.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5883482 2021.07.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5883483 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5883485 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5883486 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5883487 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5883488 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5883489 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5883490 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5883491 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5883492 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5883493 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5883494 2021.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5883495 2021.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5883496 2021.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5883497 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5883498 2021.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5883499 2021.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5883500 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5883501 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5883502 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5883503 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5883504 2021.07.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5883505 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5883506 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5883521 2021.07.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5883522 2021.07.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5883523 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5883524 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5883525 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5883526 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5883527 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5883528 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5883529 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5883530 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5883531 2021.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5883532 2021.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5883533 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5883534 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5883535 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5883536 2021.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5883537 2021.07.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5883540 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5883542 2021.07.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5874623 2021.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5874638 2021.07.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5874624 2021.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5874625 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5874626 2021.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5874640 2021.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5874641 2021.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874809 2021.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5874808 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5874771 2021.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5874812 2021.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5874811 2021.07.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5874810 2021.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5874832 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5874804 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874807 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5874834 2021.07.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5874698 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5874833 2021.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5874806 2021.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5874835 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874659 2021.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5874665 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5874657 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5874642 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5874658 2021.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5874637 2021.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5874631 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5874635 2021.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5874632 2021.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5874630 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5874639 2021.07.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5874636 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874629 2021.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5874634 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5874633 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5874627 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5874628 2021.07.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5874946 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874945 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874947 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5874948 2021.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5874943 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874939 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874942 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5874940 2021.07.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5874937 2021.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5874888 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874891 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5874938 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874936 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874935 2021.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5874934 2021.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5874856 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5874956 2021.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5874955 2021.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5874836 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874841 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5874843 2021.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5874839 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5874840 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874844 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5874952 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5874949 2021.07.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5874853 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874854 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5874951 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874950 2021.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5874933 2021.07.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5874953 2021.07.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5874954 2021.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5874893 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874851 2021.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5874845 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874846 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5874847 2021.07.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5874838 2021.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5874983 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5874957 2021.07.04 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5874958 2021.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5874959 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5874960 2021.07.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 5874961 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5874962 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874963 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874964 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5874965 2021.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5874966 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874967 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5874968 2021.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5874969 2021.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5874970 2021.07.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5874971 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5874972 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5874973 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5874974 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5874975 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5874976 2021.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5874977 2021.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5874978 2021.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5874979 2021.07.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5874980 2021.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5874981 2021.07.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5874982 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5860751 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5860752 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5860753 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5860754 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5860755 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5860756 2021.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5860757 2021.07.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5860758 2021.07.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5860759 2021.07.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5860760 2021.07.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5860761 2021.07.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5860762 2021.07.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5860763 2021.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5860764 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 5860765 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5860766 2021.07.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5860767 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5860768 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5860769 2021.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5860770 2021.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5860771 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5860772 2021.07.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5860773 2021.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5860774 2021.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5860775 2021.07.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5860776 2021.07.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5860777 2021.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5860778 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5860779 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5860780 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5860781 2021.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5860782 2021.07.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5860783 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5860804 2021.07.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5860806 2021.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5860807 2021.07.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5860809 2021.07.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5860810 2021.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5860811 2021.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5860812 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5860813 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5860814 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5860815 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5860816 2021.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5860817 2021.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5860818 2021.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5860820 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5860821 2021.07.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5860901 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5860902 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5860903 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5860904 2021.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5860905 2021.07.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5860906 2021.07.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5860907 2021.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5860910 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5860911 2021.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5860912 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5860913 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5860914 2021.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5860915 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5860916 2021.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5860917 2021.07.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5860919 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5860920 2021.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5860921 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5860922 2021.07.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5860923 2021.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5860924 2021.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5860925 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5860926 2021.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5860927 2021.07.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5860928 2021.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5860929 2021.07.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5860930 2021.07.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5860931 2021.07.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5860932 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5860933 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5860934 2021.07.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5860935 2021.07.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5860936 2021.07.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5860937 2021.07.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5860938 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5860939 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5860940 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5860941 2021.07.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5860942 2021.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5860943 2021.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5860944 2021.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5857028 2021.06.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5857029 2021.06.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5857030 2021.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5857031 2021.06.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5857032 2021.06.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5857033 2021.06.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5857034 2021.06.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5857035 2021.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5857036 2021.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5857037 2021.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5857038 2021.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5857039 2021.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5857040 2021.06.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5857041 2021.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5857042 2021.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5857043 2021.06.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5857044 2021.06.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5857045 2021.06.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5857046 2021.06.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5857047 2021.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5857048 2021.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5857049 2021.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5857050 2021.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5857051 2021.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5857052 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5857053 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5857054 2021.06.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5857055 2021.06.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5857056 2021.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5857057 2021.06.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5857058 2021.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5857059 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5857060 2021.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5857061 2021.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5857062 2021.06.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5857026 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5845112 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5845113 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5845114 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5845115 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5845116 2021.06.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5845117 2021.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5845118 2021.06.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5845119 2021.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5845120 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5845121 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5845122 2021.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5845123 2021.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5845124 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5845125 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5845126 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5845127 2021.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5845128 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5845129 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5845130 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5845131 2021.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5845132 2021.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5845133 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5845134 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5845135 2021.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5845136 2021.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5845137 2021.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5845138 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5845139 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5845140 2021.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5845148 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5845149 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5845150 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5845151 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5845152 2021.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5845153 2021.06.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5845154 2021.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5845155 2021.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5845156 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5845157 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5845158 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5845159 2021.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5845160 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5845344 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5845345 2021.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5845346 2021.06.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5845347 2021.06.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5845348 2021.06.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5845349 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5845350 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 39 5845351 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5845352 2021.06.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5845353 2021.06.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5845354 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5845355 2021.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5845356 2021.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5845357 2021.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5845358 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5845359 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5845360 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5845361 2021.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5845362 2021.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5845363 2021.06.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5845364 2021.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5845365 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5845366 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5845393 2021.06.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5845394 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5845395 2021.06.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5845396 2021.06.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5845397 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5845398 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5845399 2021.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5845400 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5845401 2021.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5845402 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5845403 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5845404 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5845405 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5845406 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5845419 2021.06.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5845420 2021.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5845421 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5845422 2021.06.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5845423 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5845424 2021.06.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5845425 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5845426 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5845427 2021.06.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5845428 2021.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5845429 2021.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5845430 2021.06.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5845431 2021.06.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5845432 2021.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5845433 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5845434 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5845435 2021.06.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5845439 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5831710 2021.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5831711 2021.06.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5831712 2021.06.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5831713 2021.06.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5831714 2021.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5831715 2021.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5831716 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5831717 2021.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5831718 2021.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5831719 2021.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5831720