Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5103667 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5103674 2021.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5103673 2021.01.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5103672 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103671 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5103670 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5103669 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5103668 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5103769 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5103666 2021.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5103665 2021.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5103664 2021.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5103675 2021.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5103676 2021.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5103677 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5103768 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5103767 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5103766 2021.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5103765 2021.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5103764 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5103763 2021.01.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5103762 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103761 2021.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5103760 2021.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5103759 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103758 2021.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5091016 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5091019 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5085951 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5085954 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5085956 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5085955 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085963 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5085961 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085960 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5085949 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5085950 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5085948 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5085946 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085947 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5085832 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5085849 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5085848 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5085847 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5085846 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5085845 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5085844 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5085843 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085835 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085833 2021.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5085850 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5085851 2021.01.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 5085876 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5085875 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5085874 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5085873 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5085858 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5085857 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5085856 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5085855 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5085854 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5085853 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5085852 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5085831 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5085830 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5085807 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5085806 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5085805 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5085804 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5085803 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5085802 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5085801 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5085800 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085796 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5085794 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5085808 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085809 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5085810 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5085829 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085828 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5085827 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5085826 2021.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 5085825 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5085824 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5085814 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5085813 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5085812 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5085811 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5085834 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5085907 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 5085931 2021.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5085930 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5085929 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5085928 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5085927 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5085926 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5085925 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085924 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5085923 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5085922 2021.01.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5085932 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5085933 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5085934 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5085944 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5085943 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085942 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085941 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085940 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5085939 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5085938 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085937 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085936 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5085935 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085921 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5085920 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5085901 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5085900 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5085898 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5085897 2021.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5085882 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5085881 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5085880 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5085879 2021.01.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5085878 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085877 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5085902 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085903 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5085904 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 5085919 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5085918 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5085912 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5085911 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085910 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5085909 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5085908 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5085899 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5085905 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5085906 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5082306 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5082338 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5082339 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5082340 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082341 2021.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5082342 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5082303 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5082302 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082300 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5082299 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082292 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5082289 2021.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5082284 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5082283 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5082282 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5082344 2021.01.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5082346 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5082360 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5082381 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082380 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5082379 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082378 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5082377 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082376 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5082363 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5082362 2021.01.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5082347 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5082349 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5082350 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082351 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5082357 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5082358 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5077560 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5077559 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5077558 2021.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5077557 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5077556 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5077555 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5077554 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077553 2021.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5077552 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077561 2021.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5077562 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5077563 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5077572 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 5077571 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5077570 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5077569 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5077568 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5077567 2021.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5077566 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077565 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077564 2021.01.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5074355 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074356 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065552 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065542 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065541 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065547 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5065546 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065548 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065529 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5065528 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5065543 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5065459 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5065454 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5065458 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065461 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5065445 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065439 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5065443 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5065434 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065444 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065438 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065436 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5065432 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065446 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5065431 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5065429 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5065427 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065424 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5065449 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065441 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5065462 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065452 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065451 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065447 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065448 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5065520 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065511 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065526 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065512 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065523 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065521 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5065524 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5065551 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5065544 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5065545 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065510 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5065554 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5065508 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065506 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5065507 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5065480 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065479 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 5065481 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5065478 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5065476 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065496 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065499 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065504 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065501 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5065509 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5065505 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5065503 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5065502 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5065472 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5065498 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5065497 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5065500 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5065495 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065485 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5065484 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5065494 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5065475 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5065493 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5065492 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5065483 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5065491 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5065403 2021.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5065402 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5065401 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5065400 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5065399 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065371 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065370 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065369 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5065368 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5065367 2021.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5065366 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5065404 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065405 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5065406 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065416 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065415 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5065414 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065413 2021.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5065412 2021.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5065411 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065410 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5065409 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065408 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5065407 2021.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5065417 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5065365 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5065357 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5065358 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5065359 2021.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5065360 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5065361 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 5065362 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5065363 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065364 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5061227 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5061226 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5061225 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5061224 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5061223 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5061222 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5061221 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5061220 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5061219 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5061218 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5061228 2021.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5061229 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5061239 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5061238 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5061237 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5061236 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5061235 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5061234 2021.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5061233 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5061232 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5061231 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5061230 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5057225 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5057224 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057223 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5057222 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5057226 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057227 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5057228 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5057229 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5057230 2021.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5057231 2021.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5057221 2021.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5057220 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5057219 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5057209 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5057210 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5057211 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5057212 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057213 2021.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5057214 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5057216 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5057215 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5057217 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057218 2021.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5057232 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5057259 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 5057291 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5057281 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5057282 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5057283 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5057284 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057285 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5057286 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5057287 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057288 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057289 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5057290 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5057280 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5057279 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057260 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5057261 2021.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5057262 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057263 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5057264 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5057265 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5057274 2021.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5057275 2021.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5057276 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5057277 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5057278 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5057136 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5057135 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5057105 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5057104 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057103 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5057137 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5057138 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5057139 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5057140 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5057141 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057142 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5057143 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5057144 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5049848 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5049847 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5049846 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5049845 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5049844 2021.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5049843 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5049842 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5049849 2021.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5049850 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5049851 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5049858 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5049857 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5049856 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5049855 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5049854 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5049853 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5049852 2021.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5048279 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5048278 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5048277 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5048276 2021.01.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5048275 2021.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5048274 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5048280 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5048281 2021.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5048282 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5048288 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5048287 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5048286 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5048285 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5048284 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5048283 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5043619 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043629 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043633 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5043636 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5043650 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 5043651 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5043618 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5043617 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5043616 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5043615 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5043614 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043613 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5043612 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5043611 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5043649 2021.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5043652 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5043653 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5043658 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5043680 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5043679 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5043678 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5043677 2021.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5043676 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5043675 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5043674 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5043673 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5043672 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5043661 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5043662 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5043681 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5043667 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043670 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5043671 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5037124 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5037125 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5037126 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5037127 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5037128 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5037129 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5037130 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5037131 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5037132 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5037133 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037134 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5032305 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032304 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5032301 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5032303 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5032298 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5032309 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5032307 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5032308 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5032299 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5032300 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5032320 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5032297 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032318 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5032315 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032317 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5032314 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5032311 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5032312 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5032302 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032322 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5032324 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032409 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5032402 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032403 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5032404 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032407 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032406 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5032405 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032408 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032411 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5032413 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5032415 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5032410 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5032412 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5032414 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032417 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5032401 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032399 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5032397 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5032398 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5032396 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032382 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5032385 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5032383 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5032373 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5032370 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032374 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032375 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032376 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 75 5032369 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5032367 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032377 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032350 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032348 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032364 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032346 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5032341 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5032343 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5032345 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5032340 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5032336 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5032337 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5032358 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5032357 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5032363 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5032351 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5032355 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5032330 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032334 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5032335 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5032328 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032332 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5032327 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5032325 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5032331 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5032532 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5032531 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5032530 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5032529 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5032434 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032528 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 5032527 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5032432 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5032431 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032533 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5032534 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5032422 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032559 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032558 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5032557 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032556 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032555 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032554 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5032553 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5032552 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032551 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5032536 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5032535 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5032430 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5032429 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5032516 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032517 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032518 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5032519 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032520 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032521 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5032522 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5032523 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5032524 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5032525 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032443 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5032440 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5032428 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5032427 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032426 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5032425 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5032424 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5032423 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5032421 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5032435 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5032436 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032526 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5032515 2021.01.01 mapa