Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5652050 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643409 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643419 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5643417 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5643415 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5643411 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 5643413 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5645810 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645811 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645817 2021.05.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5645793 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5645813 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5645794 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645815 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5645790 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5645792 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5645822 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5645796 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5645823 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645786 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645789 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5645787 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645819 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645808 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5645820 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5645797 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5645818 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5643443 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643444 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5643445 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5643446 2021.05.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5643447 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5643448 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5643449 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5643450 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5643451 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5643452 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643453 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643454 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5643455 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5643456 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643457 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643458 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5643459 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5643460 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5643461 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5643462 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5643469 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5643470 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643471 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5643472 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643473 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5643474 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5643475 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5643476 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5643477 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5643478 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5643479 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643480 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5643481 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5643482 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643483 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5643484 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5643485 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5643486 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5643487 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643488 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643489 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5643490 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643491 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5643492 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5643493 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5643494 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643495 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643496 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5643497 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5643498 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5643499 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5643500 2021.05.14 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5643501 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5643502 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5643503 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5643504 2021.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5643505 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5643506 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5643507 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5643508 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5643509 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5643510 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5643511 2021.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5643512 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5643565 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5643566 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5643567 2021.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5643568 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643569 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643570 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643571 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5643572 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643573 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5643574 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643575 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5643576 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643577 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5643578 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5643579 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5643580 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5643581 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5643582 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5643583 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5643584 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643608 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5643609 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5643610 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5643611 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5643612 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5643613 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5643614 2021.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5643615 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5643616 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5643617 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5643618 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5643619 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643620 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643621 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5643622 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643623 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643624 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5643625 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643626 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643627 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5643628 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5643629 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643630 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5643631 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5643632 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5643633 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5643634 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5643635 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5643636 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5643647 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5643648 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5643649 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5643650 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643651 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5643652 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5643653 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5643654 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643655 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643656 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643657 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643658 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643659 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643660 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5643661 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5643662 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5643663 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643664 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5643665 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643666 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5643667 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643719 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5643720 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5643721 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5643722 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5643723 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5643724 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5643725 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5643726 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5643727 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5643728 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643729 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5643730 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643731 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5643732 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5643733 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5643734 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643735 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5643736 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5643737 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643738 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5643739 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5643740 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643741 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5643742 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643743 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5643744 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643745 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5643746 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5643747 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5643748 2021.05.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5643749 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5643750 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 38 5643751 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5643752 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643753 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5643754 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5643755 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5643756 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5643757 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5643758 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5643759 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5643760 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5643761 2021.05.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5643779 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5643780 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5643781 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5643782 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643783 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5643784 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5643785 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5643786 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643787 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643788 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5643789 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5643790 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643791 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5643792 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5643793 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5643794 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5643795 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5643796 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5643797 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5643798 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5643799 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5643800 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643812 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5643813 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5643814 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5637949 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5637950 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637951 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637952 2021.05.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5637953 2021.05.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5637954 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637955 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5637956 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5637957 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5637959 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5637960 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5637961 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5637962 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637963 2021.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5637964 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5637965 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5637966 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5637967 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5637968 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5637969 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5637970 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5637971 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637972 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5637973 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5637974 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637975 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5637976 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5637977 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5637978 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5637979 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637980 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5637981 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5637982 2021.05.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5637983 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5640192 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5640194 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640200 2021.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5640205 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5640210 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5626898 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5626899 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5626900 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5626901 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5626902 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5626903 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5626904 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5626905 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5626906 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5626907 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5626908 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5626909 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5626910 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5626911 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5626912 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5626913 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5626914 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5626915 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5626916 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5626917 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5626918 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5626919 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5626920 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5626921 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5626922 2021.05.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5627001 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5627002 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5627003 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5627004 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5627005 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5627006 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5627007 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5627008 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5627009 2021.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5627010 2021.05.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5627011 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5627012 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5627027 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5627028 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5627029 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5627030 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5627031 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5627032 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5627033 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5627034 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5627035 2021.05.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5627036 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5627037 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620544 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620545 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5620546 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5620547 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620548 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5620549 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620550 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620551 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5620552 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620553 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5620554 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620555 2021.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5620556 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5620557 2021.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5620558 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5620559 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5620560 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5620561 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5620562 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5620563 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620564 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5620565 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5620581 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5620589 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5595229 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5595230 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5595231 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5595232 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5595233 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5595234 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5595235 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5595236 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5595237 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5595238 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5595239 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5595240 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5595241 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5595242 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5595389 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5595390 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5595391 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5595392 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5595393 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5595394 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5595395 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5595396 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595397 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5595398 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5595399 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5595400 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5595401 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5595402 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5595403 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5595404 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5595405 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5595406 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5595407 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5595408 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5595409 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5595410 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5595411 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5595412 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5595413 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5595414 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5595415 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595416 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5595417 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595418 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5595419 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5595420 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5595421 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5595422 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5595423 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5595424 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5595425 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5595426 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5595427 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5595428 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5595429 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5595479 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5595480 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5595481 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595482 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5595483 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5595484 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5595485 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5595486 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595487 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5595488 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5595489 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595490 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5595491 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5595492 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5595493 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5595494 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5595606 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5595607 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5595608 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5595609 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595610 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595611 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5595612 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5595613 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5595614 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5595615 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5595616 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5595617 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5595618 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5595619 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5595620 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5595632 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5595816 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5595817 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5595818 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5595819 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5595820 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5595821 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5595822 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5595823 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5595824 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5595825 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5595826 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5595827 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5595828 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5595829 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5595830 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5595831 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5595832 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5595833 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5595834 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5595835 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5595836 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5595837 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5595838 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5595839 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595840 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5595841 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5595842 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5595843 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5595844 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595845 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5595846 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5595847 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5595848 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5595849 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5595850 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5595851 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5595852 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5595853 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5595854 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5595855 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5595856 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595857 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5595858 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5595859 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5595860 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5595957 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5595958 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5595959 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595960 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5595961 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5595962 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5595963 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5595964 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5595965 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5595966 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5595967 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5595968 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5595969 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595970 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5595971 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5596058 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5596059 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596060 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596061 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5596062 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5596063 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596064 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596065 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596066 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5596067 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5596068 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596069 2021.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5596219 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5596220 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 5596221 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5596222 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5596223 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5596224 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596225 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596226 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5596227 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596228 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5596229 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596230 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5596231 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596232 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596233 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5602494 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5587287 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5587288 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5587289 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5587290 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5587291 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5587292 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5587293 2021.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5587294 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5587295 2021.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5587296 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5587297 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5587298 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5587299 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5587300 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5587301 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5587302 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5587303 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5587304 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5587305 2021.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5587306 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5587308 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5587309 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5587310 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5587311 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5587312 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5587313 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5587314 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5587393 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5587394 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5587395 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5587396 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5587397 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5587398 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5587399 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5587400 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5587402 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5587403 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5587404 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5587405 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5587406 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5587407 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587408 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5587409 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5587410 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5587411 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5587412 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5587413 2021.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5587414 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5587415 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5587416 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5587417 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5587418 2021.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5587419 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5587433 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5587519 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5587520 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5587521 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5587522 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5587523 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5587524 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5587525 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5587526 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5587527 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5587528 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5587529 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5587530 2021.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5587531 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5587532 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587533 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5587534 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5587535 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5587536 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5587537 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5587538 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5587539 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5587540 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5587541 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5587542 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587543 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5587544 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5587545 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5578904 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5578905 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578906 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5578907 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5578908 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5578909 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5578910 2021.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5578911 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5578912 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5578913 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5578914 2021.05.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5578915 2021.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5578916 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5578917 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5578918 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5578919 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5578920 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5578921 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5578922 2021.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5578923 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5578924 2021.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5578925 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5578926 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5578927 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5578928 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5578929 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5578930 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5578931 2021.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5578933 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5578934 2021.05.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5578935 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5578936 2021.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5578937 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5578938 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5578939 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5578940 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5578941 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578942 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5578943 2021.05.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5578944 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5578947 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5553706 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5553701 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5553697 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553695 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5553696 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5553705 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5553704 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5553702 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5553703 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5553578 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5553571 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553575 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5553579 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5553582 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5553581 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553583 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5553580 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5553574 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5553584 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5553693 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5553588 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5553692 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5553655 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553589 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5553606 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5553587 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5553688 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5553694 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5553585 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5553690 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553689 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5553757 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5553756 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5553742 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5553729 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5553726 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5553753 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5553754 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5553758 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553727 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5553752 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5553734 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5553735 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5553711 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5553731 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5553715 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5553751 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5553713 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5553725 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5553714 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5553710 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5553730 2021.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5553732 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5553733 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5553741 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5553719 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5553720 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5553717 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5553722 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553723 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5553743 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5553747 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553746 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5553740 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5553739 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5553737 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5553748 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5549822 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5549823 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5549824 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5549825 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5549826 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 5549827 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5549828 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5549829 2021.05.01 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5549831 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5549832 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5549833 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5549834 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5549835 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5549836 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5549837 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5549838 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5549839 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5549840 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5549841 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5549842 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5549843 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5549844 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5549845 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5549846 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5549847 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5549848 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5549849 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5549850 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5549851 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5549852 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5549853 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5549854 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5549855 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5549856 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5549857 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5549858 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5549859 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5549860 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5549861 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5549862 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5549863 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5549864 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5549865 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5549866 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5549867 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5549868 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5549869 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5549870 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5549871 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5549872 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5549873 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5549933 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 5549934 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5549935 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5549936 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5549937 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5549938 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5549939 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5549940 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5549941 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5549942 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5549943 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5549944 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5549945 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5549947 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5549948 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5549949 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5549950 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5549951 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5549952 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5550058 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5550059 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5550060 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5550061 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5550062 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5550063 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5550064 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5550065 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5550066 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5550067 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5550068 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5550069 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5550070 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5550071 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5550072 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5550073 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5550074 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5550075 2021.05.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5550076 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5550077 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5550078 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5579020 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5541742 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5541743 2021.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5541744 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5541745 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5541746 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5541747 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5541748 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5541749 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5541750 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5541751 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5541752 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5541753 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5541754 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5541755 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5541756 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5541757 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5541758 2021.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5541759 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5541760 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5541761 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5541762 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5541763 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5541764 2021.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5541765 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5541766 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5541767 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5541768 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5541769 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5524066 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5524071 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5524072 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5524105 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5524106 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5524107 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524108 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524109 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5524110 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5524111 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5524112 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5524113 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5524114 2021.04.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5524115 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5524116 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524117 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5524118 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5524119 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5524120 2021.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5524121 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5524122 2021.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5524123 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5524124 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5524125 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5524126 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5524127 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5524128 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5524129 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5524132 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5524134 2021.04.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5524135 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5524136 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5524152 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5524153 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524154 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5524155 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524156 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5524157 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5524158 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5524159 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5524160 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524161 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5524168 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5524169 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5524170 2021.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5524171 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5524172 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5524173 2021.04.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5524174 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524175 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5524176 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5524177 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524178 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5524179 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5524180 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5524181 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5524182 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5524217 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5524218 2021.04.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5524219 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5519073 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5519074 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5519075 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5519076 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5519077 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5519078 2021.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5519079 2021.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5519080 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5519081 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5519082 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5519083 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519084 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5519085 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5519086 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5519087 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 5519088 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5519089 2021.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5519090 2021.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5519091 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5519092 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5519093 2021.04.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5519094 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5519095 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5519096 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5519097 2021.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5519098 2021.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5519099 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5519100 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5519101 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5519102 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5519103 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5519104 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5519105 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5519106 2021.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5519107 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5518953 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5518954 2021.04.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5518955 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5518956 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5518957 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5518958 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5518959 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5518960 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5518961 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5518962 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5518963 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5518965 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5518966 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5518967 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5518968 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5518969 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5518970 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5518971 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5518972 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5518973 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5518974 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5518975 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5518976 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5518977 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5518978 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5518979 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5518980 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5518981 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5518982 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5518983 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5518984 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5501841 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5501842 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5501843 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5501844 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5501845 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5501846 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501847 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501848 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5501849 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5501850 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5501851 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5501852 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5501853 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5501854 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5501855 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5501856 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5501857 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5501858 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5501859 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5501860 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5501861 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501862 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5501863 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5501864 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5501894 2021.04.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5501895 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5501896 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5501897 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5501898 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5501899 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5501900 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5501901 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501902 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5501903 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5501904 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5501905 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5501906 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5501907 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5501908 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5501909 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5501910 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5501911 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5501912 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5501913 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5501914 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5501915 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501916 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5501917 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5501918 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5501919 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5501920 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5501921 2021.04.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5501922 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5501923 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5501924 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5501925 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5501926 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501927 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5501941 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5501942 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5501943 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5501944 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5501945 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501946 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501947 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501948 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5501949 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5501950 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5501951 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5501952 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5501953 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5501954 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5501958 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5501959 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5501960 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5501961 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5501962 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501963 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5501964 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5501965 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5501966 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5501967 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5501968 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5501969 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5501970 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501971 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5501972 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5501973 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5501974 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5501975 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5501976 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5501977 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5501978 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5501987 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5501988 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5501989 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5501990 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5501991 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5501992 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5501993 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501994 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5501995 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5501996 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5501997 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501998 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5501999 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5502000 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5502001 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5502002 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5502036 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5502037 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5502038 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5502039 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5502040 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5502041 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5502042 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5502043 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5502044 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5502045 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5502046 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5502047 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5502048 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5502049 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5502050 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5502051 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5502052 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502053 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5502054 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5502055 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5502056 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5502057 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5502059 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5502060 2021.04.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5502062 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5502063 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5502066 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5502087 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5502088 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5502089 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5502090 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5502091 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5502092 2021.04.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5502093 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5502094 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5502095 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5502096 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5502097 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5502098 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5502099 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5502100 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5502101 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5502102 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5502103 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5502104 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5502105 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5502106 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5502107 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5502108 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5502109 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5502110 2021.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5502129 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5502130 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5502131 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5502132 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5502133 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5502134 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5502135 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5502136 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5502137 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5502138 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5502139 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5502140 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5502141 2021.04.24