Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6304356 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6304357 2021.12.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6304358 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6304359 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304360 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6304361 2021.12.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6304362 2021.12.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6304363 2021.12.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6304364 2021.12.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6304365 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6304366 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6304367 2021.12.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6304368 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6304369 2021.12.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6304370 2021.12.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6304371 2021.12.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6304372 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304373 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6304374 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6304375 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6304376 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6304377 2021.12.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6304378 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6304379 2021.12.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6304380 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6304381 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6304382 2021.12.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6304383 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304384 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6304385 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6304386 2021.12.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6304387 2021.12.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6304388 2021.12.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6304389 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304390 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6304391 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6304408 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6304409 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6304410 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6304411 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6304412 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6304413 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6304414 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6304415 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304416 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6304417 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304418 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6304423 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6304424 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6304425 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304426 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6304427 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6304428 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6304429 2021.12.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6304430 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304431 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6304432 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6304433 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6304434 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6304435 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6304436 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 6304437 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6304438 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6304439 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6295160 2021.12.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6295161 2021.12.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6295162 2021.12.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6295163 2021.12.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6295164 2021.12.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6295165 2021.12.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6295166 2021.12.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6295167 2021.12.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6295168 2021.12.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6295169 2021.12.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6295170 2021.12.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6295171 2021.12.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6295172 2021.12.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6295173 2021.12.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6295174 2021.12.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6295175 2021.12.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6295177 2021.12.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6295178 2021.12.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6295179 2021.12.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6278050 2021.12.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6278051 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6278052 2021.12.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6278053 2021.12.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6278054 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6278055 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6278056 2021.12.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6278057 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6278058 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278059 2021.12.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6278060 2021.12.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6278061 2021.12.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6278062 2021.12.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6278063 2021.12.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6278064 2021.12.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6278065 2021.12.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6278066 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6278067 2021.12.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6278068 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6278069 2021.12.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6278070 2021.12.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6278071 2021.12.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6278072 2021.12.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6278073 2021.12.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6278074 2021.12.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6278075 2021.12.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6278076 2021.12.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6278077 2021.12.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6278078 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278079 2021.12.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 6278080 2021.12.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6272180 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272181 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6272177 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6272178 2021.12.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6272179 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272205 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6272208 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6272209 2021.12.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6272210 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272207 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6272206 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6272204 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272203 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272211 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6272212 2021.12.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6272202 2021.12.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6272197 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6272198 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6272196 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272182 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272199 2021.12.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6272200 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 150 6272201 2021.12.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6272218 2021.12.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6272183 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6272213 2021.12.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6272214 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6272174 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6272175 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6272173 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6272171 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6272169 2021.12.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6272170 2021.12.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6272176 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272172 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6272220 2021.12.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6272217 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6272216 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6272219 2021.12.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6272221 2021.12.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6272222 2021.12.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6272215 2021.12.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6272306 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6272273 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272307 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6272316 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6272310 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6272313 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6272318 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6272302 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6272324 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6272323 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6272319 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6272321 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6272322 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6272271 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6272269 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6272267 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6272326 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272327 2021.12.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6272325 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6272254 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6272256 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272295 2021.12.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6272293 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6272258 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6272252 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6272251 2021.12.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6272298 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6272299 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6272248 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6272235 2021.12.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6272237 2021.12.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6272225 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6272290 2021.12.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6272279 2021.12.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6272289 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6272280 2021.12.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6272238 2021.12.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6272227 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 6272224 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6272285 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272282 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6272226 2021.12.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6272287 2021.12.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6272283 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6272240 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6272233 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6272232 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6272229 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6272230 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 6272246 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6272243 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6272244 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6272328 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6272265 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6272260 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6272263 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6272262 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268275 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268276 2021.12.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6268277 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268278 2021.12.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6268279 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268280 2021.12.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6268281 2021.12.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6268282 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6266906 2021.12.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6266907 2021.12.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6266908 2021.12.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6266909 2021.12.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6266910 2021.12.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6266911 2021.12.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6266912 2021.12.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6266913 2021.12.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6266914 2021.12.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6266915 2021.12.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6266916 2021.12.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6266917 2021.12.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6266918 2021.12.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6266919 2021.12.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6266920 2021.12.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6266921 2021.12.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6266922 2021.12.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6266924 2021.12.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6266925 2021.12.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6266927 2021.12.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6266928 2021.12.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6266929 2021.12.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6266931 2021.12.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262269 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6262257 2021.12.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 6262268 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6262267 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6262259 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6262258 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262256 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6262284 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262281 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6262287 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6262279 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262277 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6262280 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6262282 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6262286 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 6262285 2021.12.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6262276 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6262271 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6262270 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262273 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6262274 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6262360 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6262381 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6262359 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6262358 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6262357 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6262362 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6262380 2021.12.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6262363 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 6262383 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6262377 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6262378 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6262350 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6262356 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6262355 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6262376 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6262354 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6262353 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6262352 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6262351 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6262368 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6262387 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6262385 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6262283 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6262370 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6262371 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6262366 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262365 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6262316 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6262319 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6262332 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6262328 2021.12.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6262330 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6262337 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6262300 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6262298 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6262324 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262295 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262293 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6262294 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6262327 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6262296 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6262323 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6262322 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6262305 2021.12.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6262314 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6262307 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6262302 2021.12.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6262334 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6262309 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6262312 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6262335 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262344 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6262348 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6262347 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6262373 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6262238 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6262239 2021.12.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6262240 2021.12.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6262241 2021.12.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6262242 2021.12.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6262243 2021.12.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6262244 2021.12.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6262245 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6262246 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6262247 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6262248 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6262249 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6262250 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262251 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262252 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6262253 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6262254 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6252881 2021.12.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 7 6252882 2021.12.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6252883 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6252884 2021.12.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6252885 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6252886 2021.12.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6252887 2021.12.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6252888 2021.12.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6252889 2021.12.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6252890 2021.12.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6252891 2021.12.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6252892 2021.12.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6252893 2021.12.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6252894 2021.12.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6252895 2021.12.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6252896 2021.12.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6252897 2021.12.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6252898 2021.12.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6252899 2021.12.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6252900 2021.12.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6252901 2021.12.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6252902 2021.12.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6252903 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6252904 2021.12.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6252905 2021.12.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6252906 2021.12.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6252907 2021.12.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6252908 2021.12.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6252909 2021.12.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6252910 2021.12.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6252911 2021.12.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6252912 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6252913 2021.12.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6252914 2021.12.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6252915 2021.12.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6252916 2021.12.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6252917 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6252918 2021.12.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6246170 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6246187 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6246171 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6246165 2021.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6246168 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6246167 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6246166 2021.11.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6246169 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6246272 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6246163 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6246164 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6246162 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6246296 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6246270 2021.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6246295 2021.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6246292 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6246291 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6246223 2021.11.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6246225 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6246224 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6246215 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6246204 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6246217 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6246216 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6246226 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6246220 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6246219 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6246222 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 6246218 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6246221 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6246203 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6246227 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6246293 2021.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6246294 2021.11.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6246276 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6246285 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6246278 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6246267 2021.11.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6246277 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6246279 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6246280 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6246281 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6246269 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6246273 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6246282 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6246284 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6246283 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6246274 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6246275 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6246268 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6246298 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6246297 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6246287 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6246300 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6246299 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6246286 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6246271 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6246290 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6246289 2021.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 6246266 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6246262 2021.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 6246263 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6246265 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 6246261 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6246260 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6246258 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6246259 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6246254 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6246253 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6246247 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6246250 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6246251 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6246248 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6246249 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6246256 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6246257 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6246255 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6246252 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6246228 2021.11.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6246238 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6246237 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6246236 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6246241 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6246244 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6246245 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6246240 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6246239 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6246246 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6246242 2021.11.27 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6246243 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6246233 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6246234 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6246235 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 6246232 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6246231 2021.11.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6246230 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6246229 2021.11.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6216083 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6216082 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6216078 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6216103 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6216101 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6216106 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6216099 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6216100 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6216104 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6216105 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6216102 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6216085 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6216086 2021.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6215990 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215991 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6216057 2021.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6216051 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6216039 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6216042 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6216056 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6216052 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6216049 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6216054 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6216055 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6216050 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6216047 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6216044 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216043 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6216046 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6216025 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6216033 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6216021 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6216023 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6216032 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6216029 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6216020 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6216006 2021.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6216015 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6215994 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6216005 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6215995 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6215997 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6216012 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6216011 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6216009 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6216017 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216018 2021.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6216060 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6216058 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6216059 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6216014 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6216007 2021.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6216037 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6216061 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6216038 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6216035 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6205476 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6205474 2021.11.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6205479 2021.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 6205478 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6205477 2021.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6205472 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6205471 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6205470 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205473 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6205475 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6206955 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6206954 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6206949 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6206950 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6206948 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6206945 2021.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6206946 2021.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6206947 2021.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6206944 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6206928 2021.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6206929 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6206941 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6206942 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6206943 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6206930 2021.11.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6206940 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6206937 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6206936 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6206938 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6206932 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6206934 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6206935 2021.11.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6206951 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6206952 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6206953 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6205510 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6205507 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6205491 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6205501 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6205502 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6205513 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6205512 2021.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6205511 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6205506 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6205505 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6205503 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205504 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6205489 2021.11.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6205490 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6205509 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205508 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6205480 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6205481 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6205488 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6205514 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6205487 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6205484 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6205485 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6205482 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6205486 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 6205483 2021.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6205469 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205468 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6205466 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6205467 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6205454 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6205458 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6205462 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205455 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6205464 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6205426 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 6205465 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205428 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6205450 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6205460 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6205448 2021.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6205453 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179718 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179719 2021.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6179720 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6179721 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6179722 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6179723 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6179724 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179725 2021.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6179726 2021.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6179727 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6179728 2021.10.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6179729 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6179730 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6179731 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6179732 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6179733 2021.10.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6179734 2021.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6179735 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179737 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179738 2021.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6179739 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6179740 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6179741 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6179742 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6179743 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179744 2021.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6179745 2021.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6179746 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179747 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6179748 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6179750 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6179751 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6179752 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6179753 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6179754 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6179755 2021.10.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6179756 2021.10.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6179757 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6179758 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179759 2021.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6179760 2021.10.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6179761 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 6179764 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 6179765 2021.10.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6179766 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179767 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6179768 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179769 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6179770 2021.10.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6179771 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6179772 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179773 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179774 2021.10.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6179775 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179776 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6179777 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6179778 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6179779 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6179780 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6179781 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6179782 2021.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6179783 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6179784 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179785 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6179786 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179787 2021.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6179788 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6179789 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179790 2021.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6179791 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6179792 2021.10.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6179793 2021.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6179794 2021.10.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6179795 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179796 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6179797 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6179798 2021.10.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6179799 2021.10.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6179813 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179814 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6179815 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6179816 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179817 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6179818 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6179819 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6179820 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6179821 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6179822 2021.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6179823 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179824 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179825 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179826 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6147868 2021.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6147866 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6147862 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6147869 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6147863 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6147867 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6147865 2021.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6147864 2021.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6147888 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6147885 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6147887 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6147886 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6147883 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6147882 2021.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6147884 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6147870 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6147959 2021.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6147958 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6147949 2021.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6147990 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6147963 2021.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6147962 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6147989 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 6147961 2021.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6147954 2021.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6147956 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6147957 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6147953 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6147951 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6147950 2021.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6147952 2021.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6147987 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6147983 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6147984 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6147986 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6147985 2021.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6147974 2021.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6147979 2021.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6147975 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6147977 2021.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6147980 2021.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6147976 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6147970 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6147969 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6147981 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6147971 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6147973 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6147964 2021.10.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6147968 2021.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6147967 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6147972 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6147966 2021.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6147933 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6147934 2021.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6147938 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6147943 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6147944 2021.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6147932 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6147940 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6147935 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 6147936 2021.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6147931 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6147930 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6147929 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6147942 2021.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6147941 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6147939 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6147937 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6147945 2021.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6147946 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6147948 2021.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6147947 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6147905 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6147906 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6147893 2021.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6147901 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6147902 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6147900 2021.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6147912 2021.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6147911 2021.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6147910 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6147907 2021.10.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6147921 2021.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6147915 2021.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6147919 2021.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6147913 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6147914 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6147908 2021.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6147909 2021.10.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6147920 2021.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6147922 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6147918 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6147916 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6147917 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6147899 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6147894 2021.10.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6147903 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6147904 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6147892 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6147890 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6147891 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6147889 2021.10.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6147924 2021.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6147928 2021.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6147898 2021.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6147927 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6147925 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6147926 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6147923 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6147897 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6147895 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6147896 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6252677 2021.10.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6125606 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6125437 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125436 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125291 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6125294 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6125293 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6125287 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6125288 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6125292 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6125286 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6125295 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125298 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6125297 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 6125296 2021.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6125325 2021.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6125309 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6125310 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6125308 2021.10.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6125307 2021.10.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6125306 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6125302 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6125311 2021.10.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6125318 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6125315 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6125321 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6125320 2021.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6125317 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6125313 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6125314 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6125319 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6125316 2021.10.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6125312 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6125301 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6125300 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6125299 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6125324 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6125322 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 6125323 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6125303 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125305 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6125304 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6125445 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6125444 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6125447 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6125448 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6125446 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6125475 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6125474 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125472 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6125459 2021.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6125461 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6125460 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6125458 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6125449 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6125450 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125441 2021.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6125442 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125440 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6125438 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125439 2021.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6125605 2021.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6125603 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125602 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6125590 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6125589 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6125588 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125599 2021.10.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6125600 2021.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6125601 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125604 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6125591 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6125592 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6125596 2021.10.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6125594 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6125598 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6125593 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6125595 2021.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6125476 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6125285 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125330 2021.10.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6125343 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6125344 2021.10.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6125341 2021.10.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6125342 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6125375 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6125379 2021.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6125377 2021.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6125378 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6125374 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6125365 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125367 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125363 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6125368 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6125362 2021.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6125364 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6125345 2021.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6125366 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6125359 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6125360 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6125358 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125355 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125356 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125351 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6125357 2021.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6125354 2021.10.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6125352 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6125353 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6125350 2021.10.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6125348 2021.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6125349 2021.10.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6125347 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6125346 2021.10.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6125392 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125393 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6125380 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125371 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6125370 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6125373 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6125372 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6125369 2021.10.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6109446 2021.10.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6109418 2021.10.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6109437 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6109414 2021.10.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6109413 2021.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6109445 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6109410 2021.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6109411 2021.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6109416 2021.10.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6109372 2021.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6109409 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6109444 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6109440 2021.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6109439 2021.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6109412 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6109408 2021.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6109407 2021.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6109373 2021.10.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6109374 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6109441 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109443 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6109442 2021.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6109436 2021.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6109419 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6109371 2021.10.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6109415 2021.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6109417 2021.10.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6109438 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6109365 2021.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6109340 2021.10.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6109354 2021.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6109348 2021.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6109344 2021.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6109342 2021.10.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 6109356 2021.10.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6109351 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6109345 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6109361 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 6109347 2021.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6109350 2021.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 6109349 2021.10.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 6109355 2021.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6109339 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6109359 2021.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6109352 2021.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6109357 2021.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6109358 2021.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6109364 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6109341 2021.10.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6109343 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6109346 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6101507 2021.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6101508 2021.10.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6101509 2021.10.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6101510 2021.10.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 6101511 2021.10.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6101512 2021.10.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6101513 2021.10.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6101514 2021.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 6101515 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6101516 2021.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6101517 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6101518 2021.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6101519 2021.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6101520 2021.10.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6101521 2021.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6101522 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6101523 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6101524 2021.10.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6101525 2021.10.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6101526 2021.10.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6101527 2021.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6101528 2021.10.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6101529 2021.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6101530 2021.10.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6090747 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6090746 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6090743 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6090744 2021.09.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6090745 2021.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6090711 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6090710 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6090760 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6090762 2021.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6090757 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 6090756 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6090758 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6090759 2021.09.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6090752 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 6090750 2021.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6090753 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6090749 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6090761 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6090705 2021.09.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6090696 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6090703 2021.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6090697 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6090699 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6090701 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6090700 2021.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6090702 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6090695 2021.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6090708 2021.09.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6090707 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6090706 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6090704 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6090694 2021.09.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6090709 2021.09.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6090735 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6090739 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6090734 2021.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 33 6090733 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6090736 2021.09.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6090723 2021.09.28 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6090730 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6090726 2021.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6090728 2021.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6090737 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6090729 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6090731 2021.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 6090724 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6090720 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6090721 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6090738 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6090727 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6090725 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6090715 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6090713 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6090717 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6090716 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6090718 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnu