Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Włodarczyk : Michał Włodarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5096912 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5096914 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5096911 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5096910 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5096908 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5096915 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5096916 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5096917 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5096918 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5096919 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5096920 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5096921 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5096922 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5096923 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5096913 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5104395 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5078841 2021.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 5078842 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5078843 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5078844 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5078845 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5065422 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5065418 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5065428 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065426 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065425 2021.01.08 mapa