Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Włodarczyk : Michał Włodarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5980532 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5980534 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5980533 2021.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5980531 2021.08.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5980529 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5980551 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5980546 2021.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5980545 2021.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5980543 2021.08.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5980542 2021.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5980550 2021.08.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5980541 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5980540 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5980549 2021.08.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5980539 2021.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5980548 2021.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5980547 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5980535 2021.08.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5980544 2021.08.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5980538 2021.08.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5980536 2021.08.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5980537 2021.08.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5970278 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5970276 2021.08.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5970275 2021.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5970277 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5954640 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5954638 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5954639 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5954636 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5954635 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5954637 2021.07.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5954633 2021.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5892487 2021.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5892490 2021.07.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5860684 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5860688 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5860687 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5860686 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5860685 2021.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5860683 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5860679 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5860682 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5860681 2021.07.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5860680 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5860678 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5854935 2021.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5854932 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5854934 2021.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5854933 2021.06.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5854931 2021.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5780547 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5780545 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5780523 2021.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5780527 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5780525 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5780543 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5852386 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852384 2021.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5852385 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5852382 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5852383 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5753966 2021.06.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5753965 2021.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5753964 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5753963 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5753962 2021.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5753961 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5753960 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5753959 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5753958 2021.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5753957 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5753956 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5753954 2021.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5753953 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5753952 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 5753967 2021.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5753955 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5753969 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5754545 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5754549 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5753968 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5753981 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5753980 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5753979 2021.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5753978 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5753977 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5753976 2021.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5753975 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5753974 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5753973 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5753972 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5753971 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5753970 2021.06.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5754547 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5741743 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5741740 2021.05.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5741739 2021.05.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5741738 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741736 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5741737 2021.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5741735 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5741734 2021.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5741669 2021.05.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5741668 2021.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5741670 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5741667 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5741666 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741665 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5741663 2021.05.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5741664 2021.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5741662 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5741671 2021.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5741684 2021.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5741685 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5741733 2021.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5741731 2021.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5741730 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5741729 2021.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5741727 2021.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741728 2021.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5741726 2021.05.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5741725 2021.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5711166 2021.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5711167 2021.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5711165 2021.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5711168 2021.05.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5711163 2021.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5711162 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5711164 2021.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5711161 2021.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5711159 2021.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5711160 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 5711158 2021.05.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5707509 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5707514 2021.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5707513 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5707512 2021.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5707507 2021.05.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5707510 2021.05.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5707511 2021.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5707508 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5707506 2021.05.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5711219 2021.05.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5707110 2021.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5707109 2021.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5703113 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 5703109 2021.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5703111 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5703112 2021.05.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5703110 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5703108 2021.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5703107 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5703102 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5703103 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5703104 2021.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5703100 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5703098 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5703105 2021.05.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5703101 2021.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5703097 2021.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5703099 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5703095 2021.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5703096 2021.05.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5703094 2021.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5703093 2021.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5703092 2021.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5703091 2021.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5703090 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5646427 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5629310 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5629309 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5629308 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5629307 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5629306 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5629305 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5629304 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5629303 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5629302 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5629301 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5629300 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5629311 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5629312 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5629313 2021.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5629321 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5629323 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5629322 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5629320 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5629319 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5629318 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5629317 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5629316 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5629315 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5629314 2021.05.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5607309 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5602721 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5603058 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5603056 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5602723 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5602716 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5602719 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 7 5602991 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5603086 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5603088 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5602988 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5603062 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5603055 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5605636 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5605635 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5602914 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5603350 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5603355 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5603362 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5603360 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5611883 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5603358 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5603351 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5603059 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5602853 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5603061 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5602963 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5602929 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5603042 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5602912 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5602923 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5602733 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5603043 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5602742 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5602739 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5602744 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5603050 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5603052 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5603047 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5603046 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5602737 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5602736 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 5602918 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5613919 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5613920 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5602735 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5602732 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5603089 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5602921 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5602989 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5603085 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5603208 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5603205 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5603209 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5603098 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5603100 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5603195 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5603202 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5603204 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5603281 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5603347 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5603279 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5603256 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5603325 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5611649 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5603261 2021.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5603258 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5603265 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5603289 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5982713 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5603196 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5603132 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5603093 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5603095 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5603097 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5603197 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5603134 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5603092 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5603206 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5603136 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5603283 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5603277 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5603273 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5603291 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5603294 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5603336 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5603271 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5603322 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5603340 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5603276 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5603328 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5603331 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5603299 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5603290 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5603345 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5603344 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5603342 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5603338 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5603296 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5611634 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5603249 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5603233 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5603231 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5611632 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5603212 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5603221 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5603217 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5603366 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5603220 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5603223 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5603228 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5603214 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5603226 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5603372 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5603371 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5603369 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5603365 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603373 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5603367 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5603368 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5603225 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5611635 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5587932 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5587930 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5587931 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5561716 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561717 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5561715 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5561714 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547203 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5547202 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5547200 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5547201 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5547197 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5547199 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547198 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5547196 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5546135 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5546134 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5546136 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5546137 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5546132 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5546133 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529245 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5500388 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500387 2021.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5500386 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5500383 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5500385 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500384 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5500381 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5500382 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5500380 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5500379 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5475923 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5475922 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5475921 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5475920 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5475917 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5475918 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5475919 2021.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5475914 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475915 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5475916 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5475913 2021.04.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5613032 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5476965 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5476966 2021.04.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5476964 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5445057 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5445055 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5445056 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5445054 2021.04.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5445053 2021.04.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5445052 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5445051 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5445049 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5445050 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5445048 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5445046 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5445045 2021.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5445047 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5445044 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5440089 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5440087 2021.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5440085 2021.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5439204 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5439205 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5439206 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439200 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5439203 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5439201 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429912 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5429348 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5429349 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5429346 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429344 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5429347 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5429345 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5429339 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5429343 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5429338 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5429335 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5441491 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5429340 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5429333 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5429342 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5429336 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429337 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5429334 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5429329 2021.04.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5429332 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429341 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5429331 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5429330 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5429328 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5400940 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5400941 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5400942 2021.04.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5400943 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5400944 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5400946 2021.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5386971 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5386972 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5386973 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5386974 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5386975 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5386970 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5386969 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5386968 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5386967 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5386966 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5386965 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5386964 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5386963 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5386976 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5386977 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5386978 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5386992 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5386991 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5386990 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5386989 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5386988 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5386987 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5386986 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5386985 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5386980 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5386981 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5386982 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5386983 2021.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5386984 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5386979 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5384797 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5384796 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5384795 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5384872 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5384269 2021.04.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 5384967 2021.04.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5384267 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5384968 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5384266 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5384268 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5384265 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5384264 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5384262 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5384260 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5384263 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5384261 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5384259 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5384258 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5384256 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5384257 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5384255 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5363795 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5363793 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5356369 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5356368 2021.03.29 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5356370 2021.03.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5356366 2021.03.29 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5356364 2021.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5356367 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5356365 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5356363 2021.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5356362 2021.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5356361 2021.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5353147 2021.03.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5353144 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5353148 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5353146 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5348926 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5348930 2021.03.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5348925 2021.03.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5348924 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5348928 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5348929 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5348927 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5347186 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5343699 2021.03.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5343697 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5343698 2021.03.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5343694 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5343696 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5343693 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5343695 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5343692 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5312112 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5312113 2021.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5312114 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5312115 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5312116 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5305497 2021.03.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5305498 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5305496 2021.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5305495 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5305493 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5305492 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5305491 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5305489 2021.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5305490 2021.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5305488 2021.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5296209 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5296210 2021.03.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5296211 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5296212 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5296213 2021.03.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5296215 2021.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5296216 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5296217 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5297112 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5297102 2021.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5296220 2021.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5296219 2021.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5296214 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5296218 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5282327 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5282326 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5282325 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5282324 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5282323 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5282320 2021.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5282321 2021.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5282322 2021.03.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5282318 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5282319 2021.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5282316 2021.03.13 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5282314 2021.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5282315 2021.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5299301 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5239200 2021.03.01 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 7 5239199 2021.03.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5239768 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5239769 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5239770 2021.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5239771 2021.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5239772 2021.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5239773 2021.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5239774 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5239775 2021.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5235585 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5232709 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5232708 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5232707 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5232706 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5232705 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5232703 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5232701 2021.02.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5232698 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5232699 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5232697 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5232700 2021.02.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5231628 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5231627 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5231626 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5231625 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5231624 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5231623 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231621 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5231622 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5231617 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231620 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5231618 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231619 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5231615 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5231616 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5228455 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5228453 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5228454 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5228456 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5228452 2021.02.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5228451 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5228450 2021.02.27 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5228448 2021.02.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5228449 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5200940 2021.02.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5200939 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5200941 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5200938 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5200937 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5200936 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5179306 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5179307 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5179308 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5179309 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5179310 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5179312 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5179313 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5159579 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5159580 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5159577 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5159578 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5159575 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5159576 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5159445 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5159581 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5159446 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5159447 2021.02.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5137354 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5137353 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5137352 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5137350 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5137351 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5110503 2021.01.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5096916 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5096915 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5096913 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5096912 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5096911 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5096910 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5096908 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5096917 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5096918 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5110515 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5096923 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5096922 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5096921 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5096920 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5096919 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5096914 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 5078842 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5078841 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5078843 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5078845 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5078844 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5104395 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5065422 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5065418 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5065428 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065426 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065425 2021.01.08 mapa