Pełna lista obserwacji drużyny

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5089128 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5089127 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5089129 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5089130 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5089131 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5089132 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5089133 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5089134 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5092210 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089342 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 5089153 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 5089137 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5089136 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5089135 2021.01.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5080656 2021.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5080658 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5080664 2021.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5080667 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5075463 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5075440 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5075461 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5075474 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5075475 2021.01.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5072870 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5064234 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5064235 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5064254 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5064303 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5064307 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5064308 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5064791 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5064792 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064298 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064286 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5064201 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5064203 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5064267 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 5044203 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5044204 2021.01.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5044205 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5044206 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5044211 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5044212 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5044213 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5044214 2021.01.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5044222 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5044223 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5044224 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064193 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5064195 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 5044202 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5044201 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5044189 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5044190 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5044191 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5044192 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5044193 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044194 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044195 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044196 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044197 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5044198 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044199 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5044200 2021.01.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5034757 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034758 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5034759 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5034760 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5034761 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5034755 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5034753 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5034752 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5034751 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5034749 2021.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5034739 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034737 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5034766 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5034762 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5034763 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5034764 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034880 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5034852 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5034838 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5034837 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5034791 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5034789 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5034788 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5034787 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5034786 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5034785 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5034779 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5034777 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5031012 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5030989 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030988 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030987 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031024 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030986 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5031050 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5031051 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031120 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031121 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031049 2021.01.01 mapa