Pełna lista obserwacji drużyny

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5661261 2021.05.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5661202 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5646942 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5646943 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 5646944 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5646945 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5646946 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5646948 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5647031 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5647043 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5647044 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5630643 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5630642 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5630641 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5630640 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5630639 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5630638 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5630644 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5630636 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5630635 2021.05.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5628217 2021.05.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5630634 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5630645 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5630646 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5630637 2021.05.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5630656 2021.05.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5630655 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5630654 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5630653 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5630652 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5630651 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5630650 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5630649 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5630648 2021.05.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5630647 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5621502 2021.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5621501 2021.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5621500 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5621499 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5621503 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5621504 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5621505 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621506 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5621507 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5621508 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5621509 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5621498 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5621497 2021.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5621465 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5621466 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5621464 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5621467 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5621468 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5621469 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5621470 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5621471 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5621472 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5621473 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5621496 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5621510 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621463 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5621462 2021.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5621459 2021.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5621793 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5621778 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5621750 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5621474 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621460 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5621461 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5621712 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5621677 2021.05.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5621678 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5621695 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5621744 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5621730 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5621710 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5621728 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5621729 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5621713 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5621715 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5621717 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5621719 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5621722 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5621711 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5621727 2021.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5621724 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5621575 2021.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5621820 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5621579 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5621812 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5621818 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 31 5563465 2021.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5563467 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5563469 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5563479 2021.05.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5566492 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5563464 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5543334 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5543333 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5543332 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5543331 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5543330 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 91 5543329 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5543327 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5543326 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5543325 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5543324 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5543323 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5543322 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5543321 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 5543335 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5543336 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5543337 2021.05.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5551000 2021.05.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5550961 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5543394 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5543347 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5543346 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5543345 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5543344 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5543338 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5543339 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5543340 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5543341 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5543342 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5543343 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5536513 2021.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5536516 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5536519 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 51 5536525 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 18 5536527 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5536532 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5520301 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5520302 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5520305 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5520307 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5520308 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5520309 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5520311 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5514138 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5514140 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5514141 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5514144 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5514161 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5514164 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5514165 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5514180 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5514202 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5514205 2021.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5499530 2021.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5499531 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5497024 2021.04.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5492033 2021.04.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5492034 2021.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5492035 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 5492037 2021.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5487560 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5487559 2021.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5487558 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5487557 2021.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 5487556 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5487555 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5487554 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5487553 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5487561 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5487562 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5487570 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5487569 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5487568 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5487567 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5487566 2021.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5487565 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5487564 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5487563 2021.04.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5482674 2021.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5482672 2021.04.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5482668 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5461935 2021.04.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5461936 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5461937 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5461939 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5462508 2021.04.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5460159 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 29 5460157 2021.04.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 5460156 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5452816 2021.04.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5452817 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5452818 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5452819 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5452815 2021.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5452814 2021.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5452813 2021.04.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5452812 2021.04.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5452811 2021.04.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5452808 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5452820 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5452821 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5452835 2021.04.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5452834 2021.04.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5452833 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5452831 2021.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5452830 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5452829 2021.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 5452827 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5452824 2021.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5452823 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5452822 2021.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5435683 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5435684 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5435685 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5435686 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5435687 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5435688 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5435689 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5425614 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5425613 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5425612 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5425611 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5425610 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5425609 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5425608 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5425607 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5425606 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5425615 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5425616 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5425624 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5425623 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5425622 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5425621 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5425620 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5425619 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5425618 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5425617 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5445302 2021.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5409770 2021.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 97 5410300 2021.04.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5402686 2021.04.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5395769 2021.04.05 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5395665 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5395675 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5395677 2021.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5395700 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5395726 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 16 5395767 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5395768 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5388673 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 5388670 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5388551 2021.04.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5388502 2021.04.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5388495 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5388488 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5388675 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5388677 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5388683 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5388682 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5388681 2021.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5388680 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5388679 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5388678 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5367605 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5367602 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5367600 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5367599 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5367597 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5367595 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5367591 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5367589 2021.03.31 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5367582 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5367577 2021.03.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5367606 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 13 5367608 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5367609 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5367627 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5367625 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5367624 2021.03.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5367622 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5367621 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5367619 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5367617 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5367616 2021.03.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5367614 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5367613 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5341387 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5341388 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5341389 2021.03.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5341390 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5341391 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5341392 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5341386 2021.03.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5341385 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5341384 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5341383 2021.03.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5341382 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5341381 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5341380 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5341379 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5341393 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5341394 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5341517 2021.03.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5341515 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5341503 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5341477 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5341476 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5341472 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5341471 2021.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5341444 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5341395 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5341396 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5341397 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5341398 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5341399 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5341441 2021.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5323613 2021.03.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5323611 2021.03.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5296041 2021.03.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5296042 2021.03.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5296043 2021.03.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 5265157 2021.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 5267817 2021.03.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 5267818 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5267820 2021.03.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5258114 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5258097 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5258094 2021.03.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5258092 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5258087 2021.03.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5257988 2021.03.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5257976 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5258118 2021.03.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5258193 2021.03.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5258263 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5258240 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5258239 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5258238 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5258229 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5258225 2021.03.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5253794 2021.03.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5244287 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5244290 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5248064 2021.03.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5237783 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5230828 2021.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5230829 2021.02.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5230830 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5230831 2021.02.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5230832 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5215900 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 98 5215899 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 252 5215898 2021.02.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5206563 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5206564 2021.02.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5181568 2021.02.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 29 5181567 2021.02.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 5170905 2021.02.11 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5142738 2021.01.31 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5142740 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5142744 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5136224 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5136227 2021.01.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5136253 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 5136262 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5136303 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5110840 2021.01.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5110220 2021.01.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5089132 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5089131 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5089130 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5089129 2021.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5089128 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5089127 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5089133 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5089134 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5092210 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089342 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 5089153 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 5089137 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5089136 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5089135 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5080667 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5080664 2021.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5080658 2021.01.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5080656 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5075440 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5075461 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5075463 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5075474 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5075475 2021.01.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5072870 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5064234 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5064235 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5064254 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5064303 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5064307 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5064308 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5064791 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5064792 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064298 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064286 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5064201 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5064203 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5044214 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5044200 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044199 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5044198 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044197 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044196 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044195 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044194 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5044193 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5044192 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5044191 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5044190 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5044189 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5044201 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 5044202 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 5044203 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5064267 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5064195 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064193 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5044224 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5044223 2021.01.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5044222 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5044213 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5044212 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5044211 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5044206 2021.01.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5044205 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5044204 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5034761 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5034757 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034758 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5034759 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5034760 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5034755 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5034753 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5034752 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5034751 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5034749 2021.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5034739 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034737 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5034786 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5034762 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5034763 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5034764 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034880 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5034852 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5034838 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5034837 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5034791 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5034789 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5034788 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5034766 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5034777 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5034779 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5034785 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5034787 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030987 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030988 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5030989 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5031012 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031024 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030986 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5031050 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5031051 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031120 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031121 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031049 2021.01.01 mapa