Pełna lista obserwacji drużyny

Avestom : Tomasz Kulakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5660027 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5659728 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5659566 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5659567 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5659565 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5658946 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 200 5658936 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 600 5658935 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5656845 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5656846 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5656844 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5647458 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5647457 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5647456 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5645867 2021.05.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5643925 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5643642 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643641 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5640656 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5640655 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5640654 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637415 2021.05.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5637416 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637413 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5637414 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5637412 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5637411 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5635800 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5632451 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5632450 2021.05.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5632449 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5632448 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5632182 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5632158 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5632106 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5632107 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5631775 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5631776 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5631774 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5624381 2021.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5624380 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5622950 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5622949 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5622948 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619511 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5619512 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5619510 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619442 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5619441 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5609296 2021.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5609294 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608859 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5608630 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5608632 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 5608631 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 5608373 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5608372 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5608371 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5608138 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608137 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5608139 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5607939 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5607940 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5607937 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5607938 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5607935 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5607934 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5605518 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605517 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5604697 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5604534 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5604533 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5604532 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5604531 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5603824 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5603597 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5603598 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5602184 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5602185 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5602105 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5602102 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5602101 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5602100 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5602099 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5602098 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5602097 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5592025 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5592020 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5592024 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 5592021 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5592023 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5592022 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5592019 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5585090 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5581789 2021.05.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5580158 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5580157 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575801 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5574972 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5574909 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5572430 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5569993 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5569992 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568266 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561581 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5561580 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5561579 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5546931 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5545987 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5545986 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5545983 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5545985 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5545982 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5545984 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 5545981 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5545290 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 5545289 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5545286 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5544923 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5544673 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5544665 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5544666 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5544663 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5544664 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5541168 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5541167 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 5541169 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5537974 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5537169 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5537170 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537171 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537168 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533220 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5531644 2021.04.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5531875 2021.04.28 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5531878 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5529708 2021.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5529670 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529669 2021.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5529403 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5529395 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529394 2021.04.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5529391 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5529393 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5529392 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5526904 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5526903 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5526902 2021.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5526901 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5526900 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5526899 2021.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5526897 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5526896 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5526895 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5526898 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5526894 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5526892 2021.04.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5526893 2021.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5525480 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5520563 2021.04.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5507751 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5507749 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5507750 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5507131 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5507065 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5507063 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5507047 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5506879 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5506786 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506773 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5506772 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5506771 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5501837 2021.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5500705 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5498802 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5497198 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497197 2021.04.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5489946 2021.04.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5484927 2021.04.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5484896 2021.04.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 5480074 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5473033 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5466728 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5465575 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465576 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5465574 2021.04.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5465288 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5465289 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5464969 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464971 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464970 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 5464014 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5464013 2021.04.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5463542 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5463094 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5462507 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5462490 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5462489 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5456820 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5456819 2021.04.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 5452106 2021.04.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5452105 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 90 5451659 2021.04.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5451641 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5451477 2021.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5451476 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5451478 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5451475 2021.04.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5448914 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5448413 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448412 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5443027 2021.04.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5443026 2021.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440077 2021.04.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5440078 2021.04.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5439561 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5439338 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5439336 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5439337 2021.04.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5439099 2021.04.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5438522 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5438523 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5438394 2021.04.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5438211 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5438212 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5438120 2021.04.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5438121 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5438119 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 5438118 2021.04.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5438117 2021.04.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5437997 2021.04.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5437998 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435509 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5435510 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5426511 2021.04.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5426510 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5426513 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5426512 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5426508 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5424156 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5424155 2021.04.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5419833 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5419027 2021.04.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5417249 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5417250 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5417251 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417248 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5417247 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416100 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5413721 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 5407943 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5407942 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5407897 2021.04.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5406777 2021.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5406776 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5406775 2021.04.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5404249 2021.04.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5404248 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5404246 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5404247 2021.04.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5404245 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5400852 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5396333 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5396334 2021.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5396335 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5396332 2021.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5392978 2021.04.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5389798 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5389439 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5389438 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5388436 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5388435 2021.04.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5382749 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5382750 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5382748 2021.04.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 5377820 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5377764 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5377590 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 30 5377589 2021.04.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5376926 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5376135 2021.04.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5376134 2021.04.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5376074 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5375972 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5375626 2021.04.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5375537 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5375526 2021.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5368582 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5368581 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365826 2021.03.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5365828 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5365829 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5365827 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5365825 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5365824 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5365823 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5365822 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5364653 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5364083 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5364081 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5363849 2021.03.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5363707 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5363706 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5363705 2021.03.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5363348 2021.03.31 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5363320 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5363319 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363287 2021.03.31 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5363229 2021.03.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5363228 2021.03.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5363098 2021.03.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5362885 2021.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5362882 2021.03.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5362881 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5362880 2021.03.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5362865 2021.03.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5362860 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5362859 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5359776 2021.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5358490 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5353007 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5353009 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5353011 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5353008 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5353010 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5353005 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5353006 2021.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5353003 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5353004 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5349712 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5346940 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339532 2021.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5339531 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339180 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5339179 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5339178 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5339121 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5338976 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5338974 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5338961 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5338960 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5338958 2021.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5337557 2021.03.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5337526 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5337452 2021.03.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5337138 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5336814 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5336813 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5336812 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5336811 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5335386 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5335005 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5334996 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5334995 2021.03.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5330137 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5328164 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5328163 2021.03.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5328162 2021.03.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5328161 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5327389 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 5327390 2021.03.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5325969 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5324779 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 5324472 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5324435 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 5324422 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5324421 2021.03.23 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 5324419 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5324420 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5323820 2021.03.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5323811 2021.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5323812 2021.03.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5323809 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5322306 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5322305 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5321900 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5319549 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5319550 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5319237 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5319236 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5319235 2021.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5319234 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5318017 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5316141 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5311926 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5300394 2021.03.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5300395 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5299456 2021.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5297312 2021.03.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5297311 2021.03.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5297310 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5296856 2021.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5295263 2021.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5295261 2021.03.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5295262 2021.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5295166 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5292595 2021.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5292594 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5289650 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5289165 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5288924 2021.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5288925 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5288903 2021.03.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5288902 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5287412 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5287409 2021.03.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5287410 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5286701 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5286653 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5286487 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5286416 2021.03.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5286369 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5285807 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5285806 2021.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5285805 2021.03.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5282102 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5282069 2021.03.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5282068 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5281789 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 5281788 2021.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5281786 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5281787 2021.03.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5281785 2021.03.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5281784 2021.03.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5281783 2021.03.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5281406 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5279780 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5277948 2021.03.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5271467 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5271465 2021.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5271464 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5271406 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5271405 2021.03.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5271283 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5271282 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5271281 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5271280 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5271279 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5271278 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5271277 2021.03.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5271235 2021.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5271233 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5271231 2021.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5271232 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5271230 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5269592 2021.03.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5269561 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5269195 2021.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5269196 2021.03.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5269069 2021.03.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5271236 2021.03.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5269070 2021.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5256070 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5256069 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5255863 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5255669 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5255667 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5255668 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5251890 2021.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5247758 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5247743 2021.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5245638 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5245574 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5245421 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5245317 2021.03.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5245316 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5245246 2021.03.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5245243 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5245242 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5245245 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5245244 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5245241 2021.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5245240 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5245099 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5244686 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5244687 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5244613 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5244614 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 5244611 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5244407 2021.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5244408 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5244405 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5244406 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5244404 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5240610 2021.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5234963 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 5234206 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5233648 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5233646 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5232572 2021.02.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5232571 2021.02.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5231989 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5231847 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5231737 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5231738 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5231736 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5231394 2021.02.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 400 5227499 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5227500 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5227224 2021.02.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 5227223 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5227160 2021.02.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 5227132 2021.02.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5227131 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5226808 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5226810 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5226809 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5226697 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5226673 2021.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5226672 2021.02.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5226671 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5226613 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5226612 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5226450 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5226445 2021.02.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5226444 2021.02.27 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5226443 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5226369 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5226368 2021.02.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5226367 2021.02.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5226366 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5226365 2021.02.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5226364 2021.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5224299 2021.02.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5224296 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5224030 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5223811 2021.02.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5223802 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 5223768 2021.02.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5223767 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5223284 2021.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5223283 2021.02.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5223282 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5223189 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5223188 2021.02.26 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5222932 2021.02.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5222928 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5222402 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5222401 2021.02.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5222400 2021.02.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5222399 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5222398 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5222397 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5222208 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5222207 2021.02.26 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 5222115 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5222110 2021.02.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5222016 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5222002 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5222001 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5222000 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5221999 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5221998 2021.02.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5221923 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5221922 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5221924 2021.02.26 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 5221913 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5217806 2021.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5217746 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5217729 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5217728 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5217650 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5217645 2021.02.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5217643 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5217637 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5217638 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5217636 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5217635 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216671 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5216661 2021.02.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5216660 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5214437 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5214436 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5212820 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212819 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5207211 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5207210 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5205686 2021.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5201427 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5201428 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5201409 2021.02.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5201408 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5200955 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5200772 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5200771 2021.02.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 5200769 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5200770 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5200376 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 5199774 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5194183 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194182 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5189540 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5187724 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5182568 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182380 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5182070 2021.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5182069 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182068 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5181637 2021.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5177016 2021.02.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5174205 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5174204 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5174203 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5173367 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173369 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5173368 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5170866 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5170842 2021.02.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5169919 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5166874 2021.02.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5160320 2021.02.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5160318 2021.02.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5160317 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5160319 2021.02.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160316 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5159105 2021.02.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5156836 2021.02.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 5156720 2021.02.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5156721 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156718 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5156719 2021.02.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5156717 2021.02.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5156716 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156173 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 5156172 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5156171 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5156170 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5155758 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5154829 2021.02.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5154828 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5154709 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5154708 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5154482 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5154483 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152517 2021.02.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5152516 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5152306 2021.02.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5152305 2021.02.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5150378 2021.02.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5147291 2021.02.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5145648 2021.02.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5143381 2021.02.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5143380 2021.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5142900 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 6 5139040 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5138238 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5137752 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5137754 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5137750 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5137751 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5137753 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5137749 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5133035 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5133013 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5128607 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5127831 2021.01.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5127830 2021.01.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5125439 2021.01.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5115112 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5114802 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109885 2021.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5109884 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5109883 2021.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5108330 2021.01.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5108329 2021.01.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 5108328 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5108275 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5108270 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5108269 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5108260 2021.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5108259 2021.01.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5108105 2021.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5108104 2021.01.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5107571 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5107570 2021.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5107569 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5100140 2021.01.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5098665 2021.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5098664 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5095687 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5093698 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5093113 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5093114 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5093115 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5084677 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5084676 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5084597 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5084598 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5084595 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5084596 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5078850 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078279 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5078277 2021.01.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5078278 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078137 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5076499 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5076500 2021.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5075628 2021.01.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5073753 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5073249 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5073248 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068625 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5068624 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5068322 2021.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5068321 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067420 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5067082 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5063443 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5062770 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5062771 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5062769 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5062768 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062648 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 5062649 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5062647 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 35 5056584 2021.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5056585 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5056526 2021.01.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5056525 2021.01.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5055360 2021.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5055359 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5056021 2021.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053468 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5053467 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5052821 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5052696 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052223 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5052222 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5052221 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052165 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051034 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5050637 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 45 5050638 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5048984 2021.01.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5048985 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5048982 2021.01.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5048981 2021.01.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5043320 2021.01.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5037229 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5034020 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5033644 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5033642 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5033643 2021.01.01 mapa