Pełna lista obserwacji drużyny

Avestom : Tomasz Kulakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6089445 2021.09.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6089444 2021.09.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6089053 2021.09.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6089054 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6089052 2021.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6084916 2021.09.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6084915 2021.09.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6081773 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6081772 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6081770 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6081771 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6081768 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6081769 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6080661 2021.09.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6080660 2021.09.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6080662 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6080659 2021.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6080656 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6080429 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6080168 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6078207 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6078208 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6078209 2021.09.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6078210 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6078205 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6078204 2021.09.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6078206 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6078203 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6078201 2021.09.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6078200 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6078202 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6072982 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072980 2021.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6072981 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6072983 2021.09.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 6072943 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6071712 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6071659 2021.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6070875 2021.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6070874 2021.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6069003 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6069002 2021.09.21 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6059333 2021.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6059332 2021.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6059309 2021.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6059308 2021.09.17 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 6056911 2021.09.16 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6056859 2021.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6054471 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6054470 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6054469 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6054447 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6054446 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6054369 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6054367 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6054368 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6054226 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6054222 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6054221 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6054184 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6054038 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6054037 2021.09.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6052932 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6052931 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6052897 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6052767 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6052766 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6052727 2021.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6052726 2021.09.14 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 6047060 2021.09.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6046527 2021.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6046435 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6046434 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6046274 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6046273 2021.09.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6046252 2021.09.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6046250 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 140 6046251 2021.09.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6043688 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6043687 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6043682 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6043681 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6043113 2021.09.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6043032 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6043024 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6043009 2021.09.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6041966 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6040449 2021.09.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6040450 2021.09.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6040445 2021.09.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6040444 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6040379 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6040339 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 480 6040336 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6040338 2021.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6040337 2021.09.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6038702 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6037991 2021.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 6037990 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6037981 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6037969 2021.09.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6037968 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6036506 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6026791 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 6026792 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 37 6026786 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6026717 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 6026558 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6026423 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6026422 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 6024961 2021.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6020068 2021.09.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6020066 2021.09.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6020067 2021.09.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6018414 2021.09.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6018413 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6018415 2021.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6015030 2021.09.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 94 6015029 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6014983 2021.09.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6014964 2021.09.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 6014952 2021.09.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6009304 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 6009303 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6007986 2021.08.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6007984 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6007985 2021.08.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6003410 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6001929 2021.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 6001711 2021.08.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5999481 2021.08.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5999480 2021.08.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 5999420 2021.08.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5999419 2021.08.26 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5999153 2021.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5998662 2021.08.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5998659 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5996966 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5996838 2021.08.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5996837 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5994539 2021.08.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5994538 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5994536 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 5994531 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5994532 2021.08.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5994155 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5994049 2021.08.24 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5994045 2021.08.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5994043 2021.08.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5994012 2021.08.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5994011 2021.08.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5993933 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 18 5992923 2021.08.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5992825 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5992528 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5992515 2021.08.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5992514 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992438 2021.08.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5992350 2021.08.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5992351 2021.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5991165 2021.08.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5991164 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5990858 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990250 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5989563 2021.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5989473 2021.08.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5989416 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 5989187 2021.08.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5989135 2021.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5989134 2021.08.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5989126 2021.08.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5989090 2021.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5989089 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5986785 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5983960 2021.08.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5983956 2021.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5983955 2021.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5983953 2021.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5983952 2021.08.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5980906 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5973560 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5973558 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 5973559 2021.08.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5973556 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5973554 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5973555 2021.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5973557 2021.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5973552 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5973553 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5972089 2021.08.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5972087 2021.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5972088 2021.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5972086 2021.08.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5966727 2021.08.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5966728 2021.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5966726 2021.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5965920 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5965919 2021.08.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5965918 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5965052 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5964566 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 5964510 2021.08.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5964511 2021.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 5964509 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5964512 2021.08.12 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5959480 2021.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5954967 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5954966 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5954968 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5954965 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5953829 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5953827 2021.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5953826 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 5953825 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5945787 2021.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5945786 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5944266 2021.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5939338 2021.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5900684 2021.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5900063 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5900061 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5900062 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5900060 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5898538 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5898539 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5893393 2021.07.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5889036 2021.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5889034 2021.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 5889035 2021.07.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5886047 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5886046 2021.07.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5884819 2021.07.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5884818 2021.07.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5880996 2021.07.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5880489 2021.07.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5880488 2021.07.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5879181 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5877497 2021.07.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5865665 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5863714 2021.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5863661 2021.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5863659 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863658 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5856284 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5856283 2021.06.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5853382 2021.06.29 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5853319 2021.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5853286 2021.06.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5853284 2021.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5853283 2021.06.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5853194 2021.06.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5853191 2021.06.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5853193 2021.06.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5853192 2021.06.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5853574 2021.06.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5853578 2021.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5852539 2021.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5852540 2021.06.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5852365 2021.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5852364 2021.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5852356 2021.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5844979 2021.06.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5843786 2021.06.26 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 5843735 2021.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5838862 2021.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5838861 2021.06.24 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5838859 2021.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5838860 2021.06.24 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5838121 2021.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5832533 2021.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5831207 2021.06.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5831208 2021.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5831206 2021.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5831205 2021.06.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5831182 2021.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5831178 2021.06.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5833722 2021.06.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5828147 2021.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5826031 2021.06.20 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5826030 2021.06.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5823563 2021.06.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5822477 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5822474 2021.06.19 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5822476 2021.06.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5821750 2021.06.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5821004 2021.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5821003 2021.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5818039 2021.06.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5816789 2021.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5813366 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5813085 2021.06.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5813084 2021.06.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5812901 2021.06.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5812707 2021.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5812703 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810561 2021.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5810556 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5810555 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5810557 2021.06.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5806156 2021.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5806155 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5798770 2021.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5798769 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5790526 2021.06.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5789527 2021.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789525 2021.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789524 2021.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5789410 2021.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5789368 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789369 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789238 2021.06.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5789239 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789210 2021.06.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5789211 2021.06.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5789191 2021.06.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5789190 2021.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5789188 2021.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5789189 2021.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5789187 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5789185 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5789183 2021.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5789184 2021.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5789182 2021.06.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5789146 2021.06.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5789100 2021.06.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5789097 2021.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5788989 2021.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5788988 2021.06.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5783188 2021.06.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5783180 2021.06.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5783179 2021.06.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5782748 2021.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5782749 2021.06.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5782747 2021.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5782716 2021.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5782677 2021.06.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5782557 2021.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5782556 2021.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5782522 2021.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5782524 2021.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5782525 2021.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5782523 2021.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5782492 2021.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5782479 2021.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5782472 2021.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5782469 2021.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5782467 2021.06.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5782468 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 200 5782369 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5782367 2021.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5782368 2021.06.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 5 5782366 2021.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5781340 2021.06.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5781339 2021.06.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5781289 2021.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5781206 2021.06.07 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5781051 2021.06.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5781050 2021.06.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5781049 2021.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5780827 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5778757 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5778756 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5778755 2021.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5773886 2021.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5773885 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5769513 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 5767613 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 5767611 2021.06.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5767612 2021.06.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 400 5766958 2021.06.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5766955 2021.06.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5766829 2021.06.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5766821 2021.06.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5764874 2021.06.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5764855 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 5764849 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5756352 2021.06.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5756351 2021.06.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5756041 2021.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5755743 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5755648 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5755568 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5755567 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 5754852 2021.06.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5754851 2021.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5754850 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5754906 2021.06.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5753466 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5751126 2021.06.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5750302 2021.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5750017 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5748455 2021.06.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 5748356 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5748334 2021.06.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 5748333 2021.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5745296 2021.06.02 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5744935 2021.06.02 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5744933 2021.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5744868 2021.06.02 mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 5748514 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5742637 2021.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5741291 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5739280 2021.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5739275 2021.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5739274 2021.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5739273 2021.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5739272 2021.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5739271 2021.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5739070 2021.05.31 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5739072 2021.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5739071 2021.05.31 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5739069 2021.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5739068 2021.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5731269 2021.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5731074 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5731073 2021.05.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5728412 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5727475 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5727477 2021.05.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5727476 2021.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5727474 2021.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5727185 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5723330 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5723329 2021.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5723328 2021.05.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5737157 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5712197 2021.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5712196 2021.05.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5711088 2021.05.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5704700 2021.05.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5704466 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5704467 2021.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5704465 2021.05.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5704401 2021.05.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5704400 2021.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5701982 2021.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5701983 2021.05.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5701980 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5701979 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5701981 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5698891 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5697668 2021.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5697666 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5697667 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5697665 2021.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5697537 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5697535 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5697536 2021.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5694139 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5694138 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5694140 2021.05.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5689754 2021.05.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5689753 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5684923 2021.05.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5684887 2021.05.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5684888 2021.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5684885 2021.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5684886 2021.05.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5684884 2021.05.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5681594 2021.05.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5681581 2021.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5679223 2021.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5679225 2021.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5679224 2021.05.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5677764 2021.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5677763 2021.05.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5677758 2021.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5677672 2021.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5676661 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5676660 2021.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5673739 2021.05.19 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5673738 2021.05.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5666384 2021.05.17 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666383 2021.05.17 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5665868 2021.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5665365 2021.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5665268 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5665267 2021.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5665269 2021.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5665060 2021.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5665059 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5665058 2021.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5664972 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 500 5664955 2021.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5664954 2021.05.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5664552 2021.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5664439 2021.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5664301 2021.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5664300 2021.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5664299 2021.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5661798 2021.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5661799 2021.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5660027 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5659728 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5659566 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5659567 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5659565 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5658946 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 200 5658936 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 600 5658935 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5656845 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5656846 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5656844 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5647458 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5647457 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5647456 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5645867 2021.05.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5643925 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5643642 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643641 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5640656 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5640655 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5640654 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637415 2021.05.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5637416 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637413 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5637414 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5637412 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5637411 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5635800 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5632451 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5632450 2021.05.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5632449 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5632448 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5632182 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5632158 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5632106 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5632107 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5631775 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5631776 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5631774 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5624381 2021.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5624380 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5622950 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5622949 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5622948 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619511 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5619512 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5619510 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619442 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5619441 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5609296 2021.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5609294 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608859 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5608630 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5608632 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 5608631 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 5608373 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5608372 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5608371 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5608138 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608137 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5608139 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5607939 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5607940 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5607937 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5607938 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5607935 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5607934 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5605518 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605517 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5604697 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5604534 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5604533 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5604532 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5604531 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5603824 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5603597 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5603598 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5602184 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5602185 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5602105 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5602102 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5602101 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5602100 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5602099 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5602098 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5602097 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5592025 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5592020 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5592024 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 5592021 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5592023 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5592022 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5592019 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5585090 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5581789 2021.05.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5580158 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5580157 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575801 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5574972 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5574909 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5572430 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5569993 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5569992 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568266 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561581 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5561580 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5561579 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5546931 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5545987 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5545986 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5545983 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5545985 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5545982 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5545984 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 5545981 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5545290 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 5545289 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5545286 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5544923 2021.05.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 5544922 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5544673 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5544665 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5544666 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5544663 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5544664 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5541168 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5541167 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 5541169 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5537974 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5537169 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5537170 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537171 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537168 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533220 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5531644 2021.04.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5531875 2021.04.28 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5531878 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5529708 2021.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5529670 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529669 2021.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5529403 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5529395 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529394 2021.04.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5529391 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5529393 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5529392 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5526904 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5526903 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5526902 2021.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5526901 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5526900 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5526899 2021.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5526897 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5526896 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5526895 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5526898 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5526894 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5526892 2021.04.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5526893 2021.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5525480 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5520563 2021.04.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5507751 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5507749 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5507750 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5507131 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5507065 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5507063 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5507047 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5506879 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5506786 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506773 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5506772 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5506771 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5501837 2021.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5500705 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5498802 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5497198 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497197 2021.04.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5489946 2021.04.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5484927 2021.04.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5484896 2021.04.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 5480074 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5473033 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5466728 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5465575 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465576 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5465574 2021.04.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5465288 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5465289 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5464969 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464971 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464970 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 5464014 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5464013 2021.04.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5463542 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5463094 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5462507 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5462490 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5462489 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5456820 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5456819 2021.04.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 5452106 2021.04.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5452105 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 90 5451659 2021.04.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5451641 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5451477 2021.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5451476 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5451478 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5451475 2021.04.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5448914 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5448413 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448412 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5443027 2021.04.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5443026 2021.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440077 2021.04.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5440078 2021.04.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5439561 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5439338 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5439336 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5439337 2021.04.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5439099 2021.04.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5438522 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5438523 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5438394 2021.04.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5438211 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5438212 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5438120 2021.04.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5438121 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5438119 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 5438118 2021.04.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5438117 2021.04.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5437997 2021.04.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5437998 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435509 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5435510 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5426511 2021.04.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5426510 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5426513 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5426512 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5426508 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5424156 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5424155 2021.04.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5419833 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5419027 2021.04.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5417249 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5417250 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5417251 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417248 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5417247 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416100 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5413721 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 5407943 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5407942 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5407897 2021.04.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5406777 2021.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5406776 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5406775 2021.04.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5404249 2021.04.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5404248 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5404246 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5404247 2021.04.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5404245 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5400852 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5396333 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5396334 2021.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5396335 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5396332 2021.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5392978 2021.04.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5389798 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5389439 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5389438 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5388436 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5388435 2021.04.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5382749 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5382750 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5382748 2021.04.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 5377820 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5377764 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5377590 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 30 5377589 2021.04.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5376926 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5376135 2021.04.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5376134 2021.04.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5376074 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5375972 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5375626 2021.04.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5375537 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5375526 2021.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5368582 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5368581 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365826 2021.03.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5365828 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5365829 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5365827 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5365825 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5365824 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5365823 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5365822 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5364653 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5364083 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5364081 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5363849 2021.03.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5363707 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5363706 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5363705 2021.03.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5363348 2021.03.31 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5363320 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5363319 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363287 2021.03.31 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5363229 2021.03.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5363228 2021.03.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5363098 2021.03.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5362885 2021.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5362882 2021.03.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5362881 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5362880 2021.03.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5362865 2021.03.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5362860 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5362859 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5359776 2021.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5358490 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5353007 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5353009 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5353011 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5353008 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5353010 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5353005 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5353006 2021.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5353003 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5353004 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5349712 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5346940 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339532 2021.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5339531 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339180 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5339179 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5339178 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5339121 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5338976 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5338974 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5338961 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5338960 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5338958 2021.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5337557 2021.03.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5337526 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5337452 2021.03.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5337138 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5336814 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5336813 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5336812 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5336811 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5335386 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5335005 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5334996 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5334995 2021.03.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5330137 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5328164 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5328163 2021.03.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5328162 2021.03.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5328161 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5327389 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 5327390 2021.03.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5325969 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5324779 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 5324472 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5324435 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 5324422 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5324421 2021.03.23 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 5324419 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5324420 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5323820 2021.03.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5323811 2021.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5323812 2021.03.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5323809 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5322306 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5322305 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5321900 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5319549 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5319550 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5319237 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5319236 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5319235 2021.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5319234 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5318017 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5316141 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5311926 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5300394 2021.03.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5300395 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5299456 2021.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5297312 2021.03.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5297311 2021.03.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5297310 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5296856 2021.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5295263 2021.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5295261 2021.03.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5295262 2021.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5295166 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5292595 2021.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5292594 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5289650 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5289165 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5288924 2021.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5288925 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5288903 2021.03.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5288902 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5287412 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5287409 2021.03.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5287410 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5286701 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5286653 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5286487 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5286416 2021.03.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5286369 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5285807 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5285806 2021.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5285805 2021.03.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5282102 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5282069 2021.03.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5282068 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5281789 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 5281788 2021.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 5281786 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5281787 2021.03.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5281785 2021.03.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5281784 2021.03.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5281783 2021.03.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5281406 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5279780 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5277948 2021.03.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5271467 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5271465 2021.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5271464 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5271406 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5271405 2021.03.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5271283 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5271282 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5271281 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5271280 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5271279 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5271278 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5271277 2021.03.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5271235 2021.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5271233 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5271231 2021.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5271232 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5271230 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5269592 2021.03.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5269561 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5269195 2021.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5269196 2021.03.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5269069 2021.03.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5271236 2021.03.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5269070 2021.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5256070 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5256069 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5255863 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5255669 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5255667 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5255668 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5251890 2021.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5247758 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5247743 2021.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5245638 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5245574 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5245421 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5245317 2021.03.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5245316 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5245246 2021.03.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5245243 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5245242 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5245245 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5245244 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5245241 2021.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5245240 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5245099 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5244686 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5244687 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5244613 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5244614 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 5244611 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5244407 2021.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5244408 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5244405 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5244406 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5244404 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5240610 2021.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5234963 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 5234206 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5233648 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5233646 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5232572 2021.02.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5232571 2021.02.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5231989 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5231847 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5231737 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5231738 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5231736 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5231394 2021.02.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 400 5227499 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5227500 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5227224 2021.02.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 5227223 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5227160 2021.02.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 5227132 2021.02.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5227131 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5226808 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5226810 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5226809 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5226697 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5226673 2021.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5226672 2021.02.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5226671 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5226613 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5226612 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5226450 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5226445 2021.02.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5226444 2021.02.27 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5226443 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5226369 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5226368 2021.02.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5226367 2021.02.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5226366 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5226365 2021.02.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5226364 2021.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5224299 2021.02.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5224296 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5224030 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5223811 2021.02.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5223802 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 5223768 2021.02.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5223767 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5223284 2021.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5223283 2021.02.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5223282 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5223189 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5223188 2021.02.26 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5222932 2021.02.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5222928 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5222402 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5222401 2021.02.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5222400 2021.02.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5222399 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5222398 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5222397 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5222208 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5222207 2021.02.26 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 5222115 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5222110 2021.02.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5222016 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5222002 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5222001 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5222000 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5221999 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5221998 2021.02.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5221923 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5221922 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5221924 2021.02.26 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 5221913 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5217806 2021.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5217746 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5217729 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5217728 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5217650 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5217645 2021.02.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5217643 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5217637 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5217638 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5217636 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5217635 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216671 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5216661 2021.02.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5216660 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5214437 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5214436 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5212820 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212819 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5207211 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5207210 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5205686 2021.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5201427 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5201428 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5201409 2021.02.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5201408 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5200955 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5200772 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5200771 2021.02.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 5200769 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5200770 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5200376 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 5199774 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5194183 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194182 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5189540 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5187724 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5182568 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182380 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5182070 2021.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5182069 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182068 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5181637 2021.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5177016 2021.02.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5174205 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5174204 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5174203 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5173367 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173369 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5173368 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5170866 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5170842 2021.02.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5169919 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5166874 2021.02.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5160320 2021.02.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5160318 2021.02.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5160317 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5160319 2021.02.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160316 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5159105 2021.02.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5156836 2021.02.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 5156720 2021.02.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5156721 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156718 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5156719 2021.02.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5156717 2021.02.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5156716 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156173 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 5156172 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5156171 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5156170 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5155758 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5154829 2021.02.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5154828 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5154709 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5154708 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5154482 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5154483 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152517 2021.02.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5152516 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5152306 2021.02.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5152305 2021.02.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5150378 2021.02.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5147291 2021.02.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5145648 2021.02.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5143381 2021.02.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5143380 2021.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5142900 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 6 5139040 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5138238 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5137752 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5137754 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5137750 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5137751 2021.01.31