Pełna lista obserwacji drużyny

Łęgowy Ejber : Marcin Wojtkowiak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5103951 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5099610 2021.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5099609 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5099608 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099606 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5099607 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5099603 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5099605 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5099604 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5099601 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5099602 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5092713 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5092714 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5092712 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5092575 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5092574 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5092573 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5092571 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092570 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5092572 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5089533 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5089532 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5089531 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5089530 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5089529 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5089528 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5089526 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5089527 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5089525 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5089524 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5089523 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5089522 2021.01.16 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5088824 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5087048 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5087047 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1000 5087043 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5083722 2021.01.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5083542 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 5083543 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5083540 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5083539 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083541 2021.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5083537 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5083538 2021.01.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5083535 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5083536 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5078590 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078429 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5076298 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5076297 2021.01.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5076296 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5076293 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5076277 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5076268 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5076267 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5076276 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5076275 2021.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5076274 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5076273 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5076272 2021.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5076271 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5076270 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5076269 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5076266 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5077851 2021.01.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5073983 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5073238 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5073237 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5073236 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5068413 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5068412 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5068411 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5068408 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5068409 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5062590 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5062589 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5062544 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5062541 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5062542 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5062543 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5062540 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5059370 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059369 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5059354 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5056054 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5056056 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5056055 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055271 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 5055272 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5055269 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5055270 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5051752 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5051753 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5055280 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5055273 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5055274 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5055275 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055276 2021.01.06 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5055277 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055278 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5055279 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5029895 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5029897 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5029896 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5029894 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5029892 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5029893 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5029891 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5029890 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5029889 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5029888 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 5029887 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5029886 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5029885 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5029386 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5029385 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029231 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5029230 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5029229 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5029228 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 5029227 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027713 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5027710 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5027711 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5027712 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5027708 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027709 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5027707 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033367 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5033365 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5033356 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5033355 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5033353 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5033351 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5033350 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5033369 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5033372 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5033371 2021.01.01 mapa