Pełna lista obserwacji drużyny

Gdyńskie Raniuszki : Janusz Błaż


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5069158 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5069156 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5069155 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5069157 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5069154 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5069153 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5069152 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5069151 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5069150 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5069149 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5069148 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5069147 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5069146 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5069145 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5069144 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5069143 2021.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5069142 2021.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5053810 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5053811 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5053809 2021.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5053807 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5053808 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5053805 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5053806 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 5053804 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5053803 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5053801 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5053802 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5053800 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5045384 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5045383 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5040629 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5040627 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5040628 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5040626 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5040624 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5040623 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5040622 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5040625 2021.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5040621 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5040619 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5040620 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5040618 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5040616 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5040615 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5040614 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 5040611 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5040617 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5040613 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040612 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5040610 2021.01.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5040608 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5040607 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5040609 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5040605 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5040606 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5040604 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5040603 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5040602 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5038444 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5038445 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5038438 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5038435 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5038433 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5038436 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5038437 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5038458 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5038455 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 5038460 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5038461 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5038456 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5038452 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5038459 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5038462 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5038450 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5038457 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5038446 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5038453 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038451 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5038454 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5038447 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5038443 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5038430 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5038428 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5038432 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5038431 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5038426 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5038429 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5038448 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5038420 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5038441 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5038427 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5038419 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 5038423 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 5038442 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5038449 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5038425 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5038424 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5038440 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5038421 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038422 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5038417 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5038434 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5030382 2021.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5030381 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5030379 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5030377 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5030378 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5030398 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5030397 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5030396 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5030395 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 5030394 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5030393 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5030380 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5030392 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5030389 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5030390 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5030388 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5030387 2021.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5030391 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5030386 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5030385 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5030384 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5030383 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027195 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5027194 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027193 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5027192 2021.01.01 mapa