Pełna lista obserwacji drużyny

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5094846 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5093443 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5088831 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5096907 2021.01.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 5088830 2021.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 5088832 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5088833 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5088834 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5088835 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5088836 2021.01.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 5090076 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5090077 2021.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5085606 2021.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5085612 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5085614 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5086119 2021.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5086120 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5085611 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5085610 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5085609 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5085608 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5085607 2021.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5085605 2021.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5085604 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5085613 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5086121 2021.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5086122 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5086127 2021.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5086135 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5086134 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086133 2021.01.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5086132 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5086131 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5086130 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5086129 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5086128 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086126 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5086125 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5086124 2021.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5086123 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5077432 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5077433 2021.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5077434 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5077435 2021.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5077437 2021.01.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5073641 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5073642 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5073640 2021.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5077436 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5067767 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5067764 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5067765 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5067768 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5067763 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5067762 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5067766 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5067760 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5067761 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067121 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5067120 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5067119 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5067118 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067117 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5067116 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5067115 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067114 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5067113 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5063566 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5063507 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5063506 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063505 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5063503 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5063504 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063502 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5063501 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5063145 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5063144 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063142 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 5063143 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5063141 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063139 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5063140 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063137 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5063138 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5063136 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5062625 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5062624 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5062355 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5062356 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062357 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062354 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062316 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5062317 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5062314 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5062315 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5062318 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065905 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5052161 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5052163 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5052160 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5052157 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5052158 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051154 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5051152 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051153 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5051151 2021.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5049332 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5049331 2021.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5049330 2021.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5049327 2021.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5049328 2021.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5049329 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5049326 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5049325 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5049323 2021.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5049320 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5049321 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5049322 2021.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5049319 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5049318 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5049317 2021.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5049316 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5054065 2021.01.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5035839 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5035838 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5035837 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5035836 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035835 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5035834 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5035832 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5035833 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5035831 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5035830 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034582 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5034574 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5034573 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5034572 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5034570 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5034569 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5034568 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5034540 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5034539 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034537 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5034538 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5034535 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5034534 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034533 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5034532 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034530 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5034531 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5034527 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5034528 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5034526 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034525 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5033836 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5033834 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5033835 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5033833 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5033832 2021.01.02 mapa