Pełna lista obserwacji drużyny

PtakiKujaw.pl : Andrzej Dylik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6311822 2021.12.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6311821 2021.12.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 90 6311820 2021.12.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311850 2021.12.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6311848 2021.12.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6311849 2021.12.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311852 2021.12.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311841 2021.12.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6311833 2021.12.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6311832 2021.12.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6311834 2021.12.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6311829 2021.12.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311838 2021.12.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6311835 2021.12.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311830 2021.12.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6311847 2021.12.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6311824 2021.12.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6311827 2021.12.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311826 2021.12.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6311840 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6311844 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6311854 2021.12.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311842 2021.12.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6311862 2021.12.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6311863 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6311864 2021.12.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6311865 2021.12.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6311866 2021.12.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6311867 2021.12.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6311868 2021.12.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6311869 2021.12.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6311870 2021.12.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6311837 2021.12.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6311836 2021.12.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6311853 2021.12.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311846 2021.12.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6311851 2021.12.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311839 2021.12.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6311845 2021.12.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311831 2021.12.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311828 2021.12.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6311825 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6311823 2021.12.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6311819 2021.12.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311817 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6311811 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6311818 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6311814 2021.12.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6311815 2021.12.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311816 2021.12.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311812 2021.12.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6311809 2021.12.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6311810 2021.12.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6311808 2021.12.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6311813 2021.12.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6311807 2021.12.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6311806 2021.12.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6311805 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311804 2021.12.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6311803 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 50 6311800 2021.12.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6311801 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311855 2021.12.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6311799 2021.12.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6311798 2021.12.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6311802 2021.12.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6311797 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311796 2021.12.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6311795 2021.12.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6311794 2021.12.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6311791 2021.12.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6311792 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311790 2021.12.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6311793 2021.12.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311789 2021.12.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6278706 2021.12.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6278705 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278704 2021.12.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6278703 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6278702 2021.12.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6278720 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278721 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278722 2021.12.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6278718 2021.12.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6278719 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6278716 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6278717 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6278715 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6278713 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6278714 2021.12.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6278712 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6278711 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6278709 2021.12.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6278710 2021.12.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6278708 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6278707 2021.12.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6278737 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278736 2021.12.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6278735 2021.12.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6278738 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6278733 2021.12.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6278734 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6278732 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6278731 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6278730 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6278729 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6278727 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6278728 2021.12.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6278726 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278724 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6278725 2021.12.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6278723 2021.12.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6278687 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6278701 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278686 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6278700 2021.12.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6278699 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278698 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6278697 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6278696 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 137 6278695 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6278694 2021.12.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6278693 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 6278692 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6278691 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6278690 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6278689 2021.12.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6278688 2021.12.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6278685 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6278684 2021.12.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6278683 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6278682 2021.12.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6278681 2021.12.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6278680 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6278679 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6278678 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6278677 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6278676 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6278675 2021.12.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6278674 2021.12.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6278673 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6278672 2021.12.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6278671 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6278670 2021.12.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6278669 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6278668 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6278667 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6278666 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6278665 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6278664 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6278663 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6278662 2021.12.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6278661 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6278660 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 6278659 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6278658 2021.12.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6278657 2021.12.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6278656 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6278655 2021.12.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6278654 2021.12.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6276409 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6276405 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6276398 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6276399 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6276397 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6276389 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6276395 2021.12.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6276388 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6276390 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6276394 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6276384 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 6276385 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6276435 2021.12.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 6276438 2021.12.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6276426 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6276428 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6276424 2021.12.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6276419 2021.12.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6276422 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6276420 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6276416 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6276418 2021.12.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6276417 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6276412 2021.12.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6276411 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6276414 2021.12.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6276413 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6276407 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6276408 2021.12.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6276406 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6276403 2021.12.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6276402 2021.12.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6276404 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 6276396 2021.12.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6276410 2021.12.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6276401 2021.12.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6276400 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6276386 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6276391 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6276393 2021.12.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6276387 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 6276383 2021.12.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6276380 2021.12.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6276382 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6276377 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6276374 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6276381 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6276379 2021.12.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6276378 2021.12.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6276375 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 6276370 2021.12.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6276371 2021.12.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6276372 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6276369 2021.12.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 6276376 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 460 6276368 2021.12.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 130 6276367 2021.12.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6262996 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6262995 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6262994 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6262993 2021.12.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6262992 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6262991 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6262990 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6262989 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6262988 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6262987 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6262986 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6262985 2021.12.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6262984 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6262983 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6262982 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6262981 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6262980 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6262979 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6262978 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6262977 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6262976 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6262975 2021.12.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6262974 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6262973 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6262972 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6262971 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6262970 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6262969 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6262968 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6262967 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6262966 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6262965 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6262964 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6262963 2021.12.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6249070 2021.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6249069 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6249068 2021.11.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6249067 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6249066 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6249065 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6249064 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6249063 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6249062 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6249061 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6249060 2021.11.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6249059 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6249058 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6249057 2021.11.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6249056 2021.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6244638 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6244639 2021.11.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6244644 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6244645 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6244646 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6244656 2021.11.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6244657 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6244658 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6244659 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244660 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6244635 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 6235266 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6235265 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6235264 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6235263 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6235273 2021.11.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6235272 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6235271 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6235270 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6235269 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6235268 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6235267 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6235290 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6235289 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6235288 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235287 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6235286 2021.11.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6235285 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6235284 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6235283 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6235282 2021.11.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6235279 2021.11.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6235280 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6235281 2021.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6235278 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6235275 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6235995 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6235996 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6235997 2021.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235998 2021.11.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6236000 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6236002 2021.11.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6236003 2021.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235276 2021.11.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 67 6235277 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6219670 2021.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6219667 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6219668 2021.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6219671 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6219663 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6219664 2021.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6219665 2021.11.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6219666 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 6212883 2021.11.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6212879 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6212882 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6212876 2021.11.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6212877 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6212874 2021.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6212875 2021.11.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6212873 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6212878 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6212871 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6212872 2021.11.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6212870 2021.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6187464 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6187463 2021.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6187462 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6187445 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6187444 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6187443 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6187442 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6187441 2021.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 6187440 2021.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6187439 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6187438 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6187437 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6187436 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6187435 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6187434 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6187433 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 93 6187432 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6187431 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6187430 2021.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6187461 2021.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6187460 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6187459 2021.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6187458 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6187451 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6187449 2021.10.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6187450 2021.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6187447 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6187448 2021.10.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6187446 2021.10.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6187456 2021.10.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6187455 2021.10.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 6187454 2021.10.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6187453 2021.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6187452 2021.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6187429 2021.10.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6187428 2021.10.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6187427 2021.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6187425 2021.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6187424 2021.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6187423 2021.10.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6187422 2021.10.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6187420 2021.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6187419 2021.10.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6187418 2021.10.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6187417 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6187416 2021.10.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6187415 2021.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6187413 2021.10.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6187411 2021.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6187410 2021.10.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6187409 2021.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6187408 2021.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6187407 2021.10.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6187406 2021.10.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6187404 2021.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6187403 2021.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6187402 2021.10.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6187401 2021.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6187400 2021.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6187399 2021.10.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6187398 2021.10.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6169976 2021.10.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6169975 2021.10.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6169974 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6169970 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6169971 2021.10.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6169973 2021.10.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6169969 2021.10.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6169968 2021.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6168595 2021.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6168594 2021.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6168592 2021.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 54 6168590 2021.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6168593 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6168587 2021.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6168589 2021.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6168586 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6168591 2021.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 6168588 2021.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 6168585 2021.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6165083 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6165082 2021.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6165081 2021.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6165080 2021.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6165079 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165078 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6165076 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6165075 2021.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6165074 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6165073 2021.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6165072 2021.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6165070 2021.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6165069 2021.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6165068 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6165067 2021.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6165066 2021.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6165064 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6165063 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6165062 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6165061 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6165060 2021.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6165059 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6165058 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6165057 2021.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6165056 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165055 2021.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6165053 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6165052 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6165051 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165050 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6165049 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6165047 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6165046 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165045 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6152237 2021.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6152230 2021.10.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6152235 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6152226 2021.10.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 85 6152224 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6152223 2021.10.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6152228 2021.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6152225 2021.10.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6152221 2021.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6152229 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6152219 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6152215 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6152211 2021.10.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6152216 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6152241 2021.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6152239 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6152240 2021.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6152236 2021.10.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6152233 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6152238 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6152227 2021.10.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6152232 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6152231 2021.10.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6152222 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6152220 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6152217 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6152212 2021.10.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6152213 2021.10.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6152214 2021.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6152210 2021.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6152206 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6152207 2021.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6152205 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6152204 2021.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6152203 2021.10.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6152202 2021.10.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6152200 2021.10.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6152199 2021.10.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6152201 2021.10.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6152198 2021.10.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6152197 2021.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6152196 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6152193 2021.10.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6152192 2021.10.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6152194 2021.10.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6152195 2021.10.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6124146 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 6124145 2021.10.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6124144 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 6124143 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 220 6124142 2021.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6124141 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6124140 2021.10.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6124139 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6124138 2021.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6124137 2021.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 6124136 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6124135 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 6124134 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6124133 2021.10.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6124131 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6124130 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6124129 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6124128 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6124127 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6124126 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6124125 2021.10.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6124124 2021.10.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6124123 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6124122 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6124121 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6124120 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 6124119 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6124118 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 6124117 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6124116 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6106861 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6106857 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6106856 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 300 6106859 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 300 6106858 2021.10.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6106854 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6106855 2021.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6106860 2021.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6106853 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6106851 2021.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6106850 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6106852 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6106849 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6106848 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6106844 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6106842 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6106845 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6106843 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6106846 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6106847 2021.09.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6106841 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6106840 2021.09.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6106838 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 220 6067608 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6067613 2021.09.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6067612 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6067611 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 6067610 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6067609 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6067607 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6067606 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6063870 2021.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 6056399 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6056398 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6056397 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6056396 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6056395 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 6056394 2021.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6056391 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6056390 2021.09.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6056389 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6056388 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6056387 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6056386 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6056385 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6056384 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6056383 2021.09.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6056382 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6056381 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6056380 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6056379 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6056392 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6056393 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6056378 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6051974 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6051973 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 6051986 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6051985 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6051984 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6051983 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6051982 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6051981 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6051980 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6051979 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6051978 2021.09.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6051977 2021.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6051976 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6051975 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6051990 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040469 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6040470 2021.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 6040468 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040467 2021.09.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6040465 2021.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 6040464 2021.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6040466 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6040463 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6040462 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6040461 2021.09.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 540 6040460 2021.09.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6040459 2021.09.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6040458 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6040456 2021.09.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 6040457 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6040454 2021.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6040455 2021.09.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6040452 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6040453 2021.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6040451 2021.09.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6029953 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6029949 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6029952 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6029947 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6029950 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6029951 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 6029944 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6029946 2021.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6029942 2021.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6029941 2021.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6029943 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6029939 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 205 6029938 2021.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6029940 2021.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6029937 2021.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6029936 2021.09.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6029933 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6029934 2021.09.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 6029932 2021.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6029935 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 6029931 2021.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6010555 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 6010554 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6010553 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6010557 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6010556 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6010592 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6010591 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6010590 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6010589 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6010588 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6010587 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6010586 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6010585 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6010584 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6010583 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6010582 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6010581 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6010580 2021.08.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6010579 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6010578 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6010576 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6010597 2021.07.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6010593 2021.07.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6010598 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6010569 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6010572 2021.07.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6010573 2021.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6010574 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6010560 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6010568 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6010567 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6010562 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6010559 2021.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6010565 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6010563 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6010558 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6010605 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6010604 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6010603 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6010602 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6010601 2021.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6010600 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6010599 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6010594 2021.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5871978 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6010595 2021.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6010566 2021.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6010575 2021.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6010571 2021.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6010561 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 6010564 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 49 6010570 2021.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5832998 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5832997 2021.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5833001 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5833000 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5832999 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5815938 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5815970 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815969 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5815968 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815967 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5815966 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815965 2021.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5815964 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815963 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815962 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5815961 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815960 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815959 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5815958 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815957 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5815956 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815955 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5816001 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816000 2021.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5815999 2021.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5815998 2021.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5815997 2021.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5815996 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5815995 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815994 2021.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5815993 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815992 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815991 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815990 2021.06.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5815989 2021.06.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5815988 2021.06.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5815987 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815937 2021.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5815936 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815935 2021.06.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5815934 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815933 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5815932 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815931 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815930 2021.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5815929 2021.06.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5815928 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815927 2021.06.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5815926 2021.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5815924 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815923 2021.06.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5815922 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815921 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 5815920 2021.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5815919 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5815918 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815917 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 5815916 2021.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5815915 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5815914 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5815913 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5815912 2021.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5815911 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815910 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815909 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5815908 2021.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5815954 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815953 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5815952 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5815951 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5815950 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5815949 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815948 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5815947 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815946 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815945 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815944 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5815943 2021.06.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5815942 2021.06.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5815941 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815940 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5815939 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815905 2021.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5815904 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5815903 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5815902 2021.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5815901 2021.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5815900 2021.06.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5815899 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815898 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5815897 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5815896 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5815895 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815894 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815893 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5815892 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5815985 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815984 2021.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5815983 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5815982 2021.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5815981 2021.06.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5815980 2021.06.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5815979 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5815978 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5815977 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815976 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5815975 2021.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5815974 2021.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5815973 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815972 2021.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5815971 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5816135 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5810861 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5810864 2021.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5810863 2021.06.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5810862 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5810860 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810859 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810858 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810857 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5810856 2021.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5810855 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 54 5810854 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810853 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5810852 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810851 2021.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5810850 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5810849 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5810848 2021.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5810847 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810846 2021.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5810845 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810844 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5810843 2021.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5810842 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5810841 2021.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5810840 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5810839 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5810838 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810837 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5810836 2021.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5810835 2021.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5810834 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5810833 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810832 2021.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5810831 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810830 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5810829 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5810828 2021.06.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5810827 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5810826 2021.06.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5810825 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5810824 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810823 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810822 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810821 2021.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5810820 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5810819 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810818 2021.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5810817 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5810816 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5810815 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810814 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810813 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810812 2021.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5810811 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5810810 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5810809 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5810808 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5810807 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5810806 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810805 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5810804 2021.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5810803 2021.06.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5810802 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5810801 2021.06.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5810800 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5810799 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5810798 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5810797 2021.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5810768 2021.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5810767 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810766 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810780 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810779 2021.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5810778 2021.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5810777 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5810776 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810775 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5810774 2021.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5810773 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810772 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5810771 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810770 2021.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5810769 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810791 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810790 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810789 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5810788 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5810787 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810786 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5810785 2021.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5810784 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810783 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5810782 2021.06.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5810781 2021.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5810796 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5810795 2021.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5810794 2021.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5810793 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810792 2021.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5810764 2021.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5810763 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810762 2021.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5810761 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5810760 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5810759 2021.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5810758 2021.06.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5810757 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5810756 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5810755 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810754 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5810753 2021.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 5810752 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5810751 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810750 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5810749 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5810748 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5810747 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5810746 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810745 2021.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5810744 2021.06.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5810743 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5810742 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5810741 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5810740 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5810739 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5810738 2021.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5810737 2021.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5810736 2021.06.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5810735 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5810734 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5810733 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807168 2021.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5807167 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5807166 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5807165 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807164 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5807163 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807162 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5807161 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5807160 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5807159 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807158 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5807157 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807156 2021.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5807155 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5807154 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807153 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5807184 2021.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5807183 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807182 2021.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5807181 2021.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5807180 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5807179 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807178 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5807177 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5807176 2021.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5807175 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5807174 2021.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5807173 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5807172 2021.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5807171 2021.06.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5807170 2021.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5807169 2021.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5807136 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5807135 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5807134 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807133 2021.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5807132 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5807131 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5807130 2021.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5807129 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807128 2021.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5807127 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807126 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807125 2021.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5807124 2021.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5807123 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807122 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5807121 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807104 2021.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5807103 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5807102 2021.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5807101 2021.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5807100 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5807099 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5807098 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807097 2021.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5807096 2021.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5807095 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807094 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5807093 2021.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5807092 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807091 2021.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5807090 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807089 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5807151 2021.06.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5807150 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5807149 2021.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5807148 2021.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5807152 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807147 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5807146 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807145 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807144 2021.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5807143 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807142 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807141 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5807140 2021.06.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5807139 2021.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5807138 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5807120 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5807119 2021.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5807118 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807117 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5807116 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5807115 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5807114 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5807113 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5807112 2021.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5807111 2021.06.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5807110 2021.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5807109 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807108 2021.06.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5807107 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5807106 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807105 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5807200 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807199 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5807198 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5807197 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5807196 2021.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5807195 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807194 2021.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5807193 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5807192 2021.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5807191 2021.06.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5807190 2021.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5807189 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807188 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5807187 2021.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5807186 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5807185 2021.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5807072 2021.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5807071 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5807070 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807069 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807068 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807067 2021.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5807066 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5807065 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5807064 2021.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5807063 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5807062 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5807061 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5807060 2021.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5807059 2021.06.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5807058 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5807057 2021.06.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5807088 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5807087 2021.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5807086 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5807085 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5807084 2021.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5807083 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807082 2021.06.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5807081 2021.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5807080 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5807079 2021.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5807078 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5807077 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5807076 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807075 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5807074 2021.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5807073 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5807056 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5807055 2021.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5807054 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5807053 2021.06.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5807052 2021.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5807051 2021.06.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5807050 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5807049 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5807048 2021.06.14 mapa