Pełna lista obserwacji drużyny

PtakiKujaw.pl : Andrzej Dylik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5641051 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5641050 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641049 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641048 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5641047 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5641046 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641045 2021.05.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5641044 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5641043 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5641275 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5641274 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641273 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5641272 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5641271 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641270 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641269 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641268 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641267 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641266 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5641265 2021.05.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5641264 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641263 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5641262 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5641261 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5641026 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641025 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641024 2021.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5641023 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5641022 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641021 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641020 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5641019 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641018 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641017 2021.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641016 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5641015 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641014 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641013 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5641012 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5641011 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641010 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641009 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5641008 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641007 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641006 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5641005 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641004 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641003 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641002 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5641001 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5641000 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5640999 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640998 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5640997 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5640996 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5640995 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5640994 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640993 2021.05.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5640992 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640991 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5640990 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640989 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5640988 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5640987 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5640986 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5640985 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5640984 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5640983 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5640982 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5641042 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5641041 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5641040 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5641039 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641038 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5641037 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5641036 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641035 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5641034 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641033 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641032 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641031 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5641030 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641029 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641028 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641027 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610877 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610876 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5610875 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5610874 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610873 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611544 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5611543 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5611542 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5611541 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5611540 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5611539 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611538 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611537 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611536 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5611535 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5611534 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5611533 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5611532 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5611531 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5611528 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5611526 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610888 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5610887 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610886 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5610885 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5610884 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5610883 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5610880 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5610881 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610879 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5610878 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5610872 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610871 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5610870 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610869 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5610868 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5610854 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5610867 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610866 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610865 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610864 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5610863 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610862 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610861 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5610860 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610859 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5610858 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610857 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5610856 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610855 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610851 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610850 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610849 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610848 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610847 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5610846 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5610845 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5610844 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610843 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5610842 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5610841 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5610840 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610839 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610838 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5610837 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5610836 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610835 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5610834 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610833 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5610832 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610831 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5610830 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5610829 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5610828 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610827 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5610826 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610825 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610824 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610823 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610822 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5610821 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5610819 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610818 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5610817 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5610816 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610815 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5610814 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5610813 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5610812 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610811 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610810 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610809 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610808 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5610807 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5610806 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610805 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5610804 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5610802 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610801 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5610800 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5610799 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5610798 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5610797 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5610796 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5610795 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5610794 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5610793 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5610792 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610791 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5610790 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5610789 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5610788 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5610787 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610786 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610785 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610784 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5610783 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610782 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610781 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610780 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610779 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610778 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5610777 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5610776 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610775 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610774 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610773 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5610772 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610771 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610770 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610769 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5610768 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5610767 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610766 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610765 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5610764 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5610763 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610762 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5610761 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5610760 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5610759 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610758 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5610757 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5610755 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5610754 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5610753 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5610752 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5610751 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610750 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5610749 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5610748 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610747 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610746 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610745 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610744 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610743 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5610742 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5610741 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5610740 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5610739 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5610738 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5610737 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5610736 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610735 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5610734 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610733 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610732 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610731 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5610730 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5610729 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5610728 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5610727 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610726 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610725 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610724 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610715 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5610714 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610713 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610712 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610711 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5610710 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610709 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5610708 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5610723 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5610722 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5610721 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5610720 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5610719 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5610718 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5610717 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5610716 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5610707 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610706 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5610705 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5610704 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5610703 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5610702 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610701 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610700 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5610699 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5610698 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610697 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610696 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5610695 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610694 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610693 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610692 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5610691 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610690 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5610689 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 5610688 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5610687 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5610686 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5610685 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610684 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610683 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610682 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5610681 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610680 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5610679 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5610678 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5610677 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610676 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610675 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5610674 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5610673 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610672 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5610671 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5610670 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610669 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610668 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5610667 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5610666 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610665 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5610664 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5610663 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5610662 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5610661 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5610631 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5610630 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610629 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5610628 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5610627 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5610626 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5610623 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610622 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5610621 2021.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5610620 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5610619 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610618 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5610617 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610616 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610615 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5610659 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5610658 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610657 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5610656 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610655 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5610654 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5610653 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5610652 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610651 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610650 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610649 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610648 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610647 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5610646 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610645 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610611 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610610 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610609 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610608 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610607 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610606 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610605 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610604 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5610603 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610602 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610601 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610600 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610599 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5610598 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610597 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610596 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610642 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610641 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610640 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610639 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610638 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5610637 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610636 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610635 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610634 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5610633 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5610632 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5610643 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5610625 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5610624 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5610613 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5610614 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5610595 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610594 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5610592 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5610583 2021.05.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5610581 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610582 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610576 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610580 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610574 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5610573 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5610571 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610569 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610567 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5610566 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5610564 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610565 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610584 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610593 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5610577 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5610575 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610572 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5610578 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610570 2021.05.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5610568 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5610591 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5610590 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5610589 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5610588 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5610587 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5610586 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5610585 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5610562 2021.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5610561 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610560 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5610559 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610558 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5610557 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610556 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5610555 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610554 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610553 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5610552 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5610551 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5610550 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610549 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610547 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610545 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5610544 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610543 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5610542 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610541 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610540 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610539 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610538 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610537 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610536 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5610535 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5610534 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610533 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5610532 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5610531 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5610530 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5610529 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610528 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610527 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5610526 2021.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5610525 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610524 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5610523 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5610522 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5610521 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5610520 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5610519 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5610518 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610517 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5610516 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5537895 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5537894 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5537893 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5537892 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5537891 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537890 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5537889 2021.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5537888 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537887 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537886 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5538018 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5538017 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538016 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5538015 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538014 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538013 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5538012 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5538026 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538025 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5538024 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538023 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5538022 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538021 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5538020 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538019 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5537927 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537926 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5537925 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537924 2021.04.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5537923 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537922 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5537921 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5537920 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5537919 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5537918 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5537917 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5537916 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5537915 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5537914 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5537913 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537912 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5538010 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5538009 2021.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5538008 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5538007 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5538006 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538005 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538004 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538003 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5538002 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538001 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5538000 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5537999 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537998 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537997 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5537996 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5537995 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5537911 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537910 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5537909 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537907 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5537906 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5537905 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5537904 2021.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5537903 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5537902 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5537901 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537900 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5537899 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5537898 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5537897 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537896 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537885 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5537884 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537883 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537881 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5537882 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537879 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537880 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5537878 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537875 2021.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5537876 2021.04.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5537877 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537874 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537873 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537872 2021.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5537871 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5537870 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537868 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5537867 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5537866 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5537869 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5537865 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5537864 2021.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5537861 2021.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5537863 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537860 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5537862 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537858 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5537859 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537857 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5537856 2021.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5537855 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537854 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5533663 2021.04.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5533662 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533661 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5533660 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5533659 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5533658 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533657 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5533655 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533654 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5533653 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533652 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533651 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5533650 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5533649 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533648 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533647 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533646 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533645 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533644 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533643 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533642 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533641 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5533640 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533639 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5533638 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5533637 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5533636 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533635 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533634 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5533633 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5533632 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533631 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533630 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533629 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5533628 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533627 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5533626 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5533625 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5533624 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533623 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533622 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5533621 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5533620 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533619 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5533618 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5533617 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533616 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5533615 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5533614 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5533613 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5533612 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5533611 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5533610 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5533609 2021.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5533608 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5533607 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5533606 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533605 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533604 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5533603 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533602 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533601 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533600 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533599 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533598 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533597 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533596 2021.04.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5533594 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533593 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533592 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5530382 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5530380 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5530375 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530373 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5530371 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5530383 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5530378 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5530379 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530377 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5530372 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5530376 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5530374 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530370 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530369 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530368 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5530367 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530366 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5530365 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5530364 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5530363 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530362 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530361 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5530360 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5530359 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5530358 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530357 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530356 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530355 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5530353 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5530352 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530351 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530350 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530349 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530348 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5530347 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5530346 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530345 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5530344 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530343 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5530342 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5530341 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5530340 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530339 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530338 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530337 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5530336 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530335 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5530334 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5530323 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5530324 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5530333 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5530332 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5530331 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530329 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530328 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5530327 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5530326 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5530322 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530321 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5530320 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5530319 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530318 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530317 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530316 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530315 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530314 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5530313 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5530312 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530311 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5530310 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530309 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5530308 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5530289 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530288 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5530287 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530286 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530285 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5530284 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5530283 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5530282 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530281 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530280 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530279 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5530278 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5530277 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5530276 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5530275 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530274 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5530305 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5530304 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5530303 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5530302 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530301 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530300 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5530299 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5530298 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5530297 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530296 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530295 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5530294 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5530293 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530292 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530273 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5530272 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5530271 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530270 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5530269 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5530268 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5530267 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5530266 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530265 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530264 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5530263 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530290 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5530259 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530261 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5530260 2021.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5530262 2021.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5517691 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5517694 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5517695 2021.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5517697 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5517698 2021.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5514457 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5514453 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514454 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5514450 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514452 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5514449 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5514447 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5514446 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5514445 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5514506 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5514505 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514507 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5514488 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5514487 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5514486 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5514485 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5514484 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514483 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514481 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514480 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514479 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5514478 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5514477 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5514474 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514508 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5514473 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514472 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514471 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5514470 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5514469 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5514468 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5514467 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5514466 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514465 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5514464 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514463 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514462 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514461 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5514460 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5514459 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5514458 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5514504 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5514503 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514502 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5514501 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5514500 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5514499 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5514498 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5514496 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514495 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514494 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514493 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5514492 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5514491 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514490 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514489 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5514443 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514442 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5514441 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5514440 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5514439 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5514438 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5514437 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5514436 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514435 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514434 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514433 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514432 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5514431 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514430 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5514429 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5514428 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5514427 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5514426 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514425 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514424 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514423 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514422 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5514421 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5514420 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514419 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5514418 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5514417 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514416 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5514415 2021.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5514414 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5514413 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514412 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480161 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480159 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5480157 2021.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5480156 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5480153 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5480155 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480158 2021.04.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5480160 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5480163 2021.04.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5480162 2021.04.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5480152 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5480151 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480150 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5480149 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5480148 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5480147 2021.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5480146 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5480145 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5480144 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5480143 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480142 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5480141 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5480139 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480138 2021.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5480137 2021.04.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5480140 2021.04.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5476534 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5476531 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5476529 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5476530 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5476528 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5476532 2021.04.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5476533 2021.04.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5476499 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5476504 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5476508 2021.04.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5476498 2021.04.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5476500 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5476505 2021.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5476503 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5476497 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5476507 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5476501 2021.04.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5476502 2021.04.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5476495 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5476496 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5476506 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5476493 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5476494 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470973 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5470972 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470971 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5470970 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5470969 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5470968 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5470967 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5470966 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5470965 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5470964 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5470963 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5470962 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5470961 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5470960 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5470959 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5470958 2021.04.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5470957 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470956 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5470955 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5470954 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5470953 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5470947 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470952 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5470945 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5470951 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5470949 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5470948 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5470946 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5470950 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5470944 2021.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5470943 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451426 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5451425 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5451424 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5451423 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451422 2021.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5451421 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5451420 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5451419 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5451418 2021.04.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5451417 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5451415 2021.04.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5451416 2021.04.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5451414 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5451428 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5451413 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5451412 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5451411 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5451410 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5451409 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5451408 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5451407 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5451406 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5451405 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5451404 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5451403 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5451402 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5451401 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5451400 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5451399 2021.04.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5451398 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5451397 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5451396 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451395 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451394 2021.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5451393 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5451392 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451391 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5451390 2021.04.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5451389 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5451388 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5451387 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5451386 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5451385 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5451384 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451383 2021.04.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5451382 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5451381 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5451380 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451379 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5451378 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5451377 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5451376 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451375 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5451374 2021.04.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5451373 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5451372 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5451371 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5451370 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5451369 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5451368 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5451367 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5451366 2021.04.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5341848 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341850 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5341849 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341847 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5341845 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5341846 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5341844 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341843 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5341840 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5341842 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5341839 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5341841 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5341866 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5341865 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5341864 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5341863 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5341862 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5341860 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5341861 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341859 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341856 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5341858 2021.03.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5341855 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5341857 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341853 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341854 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341852 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341851 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5334744 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5334743 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5334742 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5334741 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5334740 2021.03.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5334739 2021.03.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5334738 2021.03.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5334737 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5334736 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334735 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5334734 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5334733 2021.03.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5334732 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5334760 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334759 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5334758 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5334757 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5334756 2021.03.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5334755 2021.03.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5334754 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5334753 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334752 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5334751 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5334750 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5334749 2021.03.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5334748 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5334747 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5334746 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334745 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5332397 2021.03.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5332396 2021.03.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5332395 2021.03.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5332394 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5332393 2021.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5332392 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5332391 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5332390 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5332389 2021.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5332388 2021.03.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5332387 2021.03.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5332386 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5332385 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5332384 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5332383 2021.03.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5332382 2021.03.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5332381 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332380 2021.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5332379 2021.03.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5332378 2021.03.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5327183 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5327195 2021.03.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5327194 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5327193 2021.03.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5327192 2021.03.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5327191 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5327190 2021.03.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5327189 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327188 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5327187 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327186 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327185 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327182 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5327181 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5327180 2021.03.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5327179 2021.03.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5327178 2021.03.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5327177 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327176 2021.03.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5327175 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5327174 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5327173 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327172 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5327171 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5327170 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5327169 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5327167 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327165 2021.03.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5327164 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327163 2021.03.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5327162 2021.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5327161 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327160 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5327159 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327158 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5327157 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5327156 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327155 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5327154 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5327153 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5327152 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327151 2021.03.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 72 5322936 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5322935 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5322937 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5322934 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5322932 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5322998 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5323001 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5323000 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5323002 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5322995 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5322999 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5322994 2021.03.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5322997 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5322996 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 5322989 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5322992 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 5322991 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5322993 2021.03.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5322986 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5322982 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5322981 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5322985 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5322980 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5322975 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5322988 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5322973 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5322971 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5322974 2021.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5322968 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5322972 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5322963 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5322961 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5322970 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5322964 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5322954 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus</