Pełna lista obserwacji drużyny

PtakiKujaw.pl : Andrzej Dylik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5101449 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5101448 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5101445 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5101447 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5101446 2021.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5101438 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5101444 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5101435 2021.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5101443 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5101431 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 310 5101434 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5101437 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5101428 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5101426 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5101425 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5101427 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5101441 2021.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5101440 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5101442 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 27 5101439 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5101432 2021.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5101436 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5101433 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5101430 2021.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5101429 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5101424 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5101423 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5101421 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5101418 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5101419 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5101420 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5101422 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5089045 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5089043 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5089041 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5089044 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5089042 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5089062 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5089061 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5089060 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5089059 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5089056 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5089057 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5089058 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5089055 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5089053 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 5089054 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 54 5089052 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 450 5089049 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5089048 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 5089050 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5089051 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5089047 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 5089038 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089040 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5089039 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5089034 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5089037 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5089035 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5089036 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 160 5089032 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5089033 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 260 5089030 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5089031 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5089029 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5089028 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5089025 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5089026 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5089027 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5084484 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5084483 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084500 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5084499 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084498 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5084497 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084496 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5084495 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5084494 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5084493 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084492 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084491 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5084490 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084489 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084488 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5084487 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5084486 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5084485 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084662 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084661 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5084660 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5084659 2021.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5084658 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084657 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5084656 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084655 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5084654 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084653 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5084652 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5084651 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084650 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5084649 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5084648 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5084647 2021.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084482 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084481 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5084480 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5084478 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 5084477 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5084476 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5084475 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084474 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5084473 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5084472 2021.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5084471 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5084470 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5084469 2021.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5084468 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5084467 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084646 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084645 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5084644 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5084643 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5084642 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5084641 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5084640 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5084639 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 303 5084638 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5084637 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084636 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084635 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084634 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084633 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5084632 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5084631 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 5084630 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5084629 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5084628 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5084627 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5084626 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5084625 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 224 5084624 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5084623 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084622 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084621 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084620 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5084619 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5084618 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084617 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5084616 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5084615 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5084614 2021.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084613 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084612 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 5084611 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5084610 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5084609 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5084608 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5084607 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084606 2021.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5084605 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5084604 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 5084603 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5084602 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5084601 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5084600 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5084599 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5084466 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5084465 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084464 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084463 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084462 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5084461 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084460 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5084459 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5084458 2021.01.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5084457 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5084456 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5084455 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5084454 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5084453 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084452 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084451 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084434 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5084433 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5084432 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084431 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084430 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5084429 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5084428 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5084427 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084426 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084425 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5084424 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084423 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5084422 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084421 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084420 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084419 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5084450 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5084449 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5084448 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084447 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5084446 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5084445 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5084444 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5084443 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5084442 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5084441 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5084440 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5084438 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084437 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084436 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084435 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5084418 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5084417 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5084416 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084413 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5084414 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084411 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5084415 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5084412 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5084410 2021.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5084409 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5084407 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5084406 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5084408 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5084405 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5084404 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5084403 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5053876 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5053873 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5053872 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5053871 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5053870 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5053869 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5053868 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5053867 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5053875 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5053874 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053866 2021.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5053865 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5053864 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5053863 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5053862 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5053861 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5053860 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5053859 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5053858 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5053857 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5053856 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5053855 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5053854 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5053853 2021.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5053852 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5053851 2021.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 5050219 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 5050222 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050220 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5050221 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5050218 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031782 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5031781 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031780 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5031779 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5031778 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5031777 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5031776 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5031775 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5031774 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031773 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5031772 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031771 2021.01.01 mapa