Pełna lista obserwacji drużyny

PiotrK : Piotr Klukiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5652056 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5652058 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5652061 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5652063 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5652066 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5652068 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5652070 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5652107 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5652109 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5652111 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5652113 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5644678 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5644679 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 5644680 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5644681 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5644682 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5644683 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5644684 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644685 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5644686 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5644687 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5644702 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5644703 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5644705 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5644708 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5644711 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5644712 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5644714 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5644716 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5644718 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5644722 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5644728 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 34 5638628 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5638629 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5638633 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5638643 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5638645 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5638646 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5638649 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5638651 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5638652 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5638654 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638656 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5638666 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5638668 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5638669 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5638671 2021.05.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5638672 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5638675 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5638681 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5638683 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5638685 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5638687 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5638689 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5638690 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5638692 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5638695 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5638697 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5638699 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5638700 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5638702 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5638703 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5638706 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5638710 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5638713 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5638715 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5638716 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5638717 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5638718 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5638719 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5638722 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638724 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 89 5638726 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5638727 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5638728 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5638729 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5638730 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638731 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5638732 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5638735 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638737 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5638739 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5638740 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5638742 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5638744 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5638750 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5638751 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5638752 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5638753 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5638754 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5638755 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5638756 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5638757 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5638759 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 26 5638761 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5638763 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5638764 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5632925 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5632926 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5632927 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5632929 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5632931 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632949 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5632951 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5632952 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5632955 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5632957 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5632958 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632959 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5632960 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632965 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5632968 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5632971 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5632973 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5632976 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5632978 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5632980 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5632983 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5632985 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5632987 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5632989 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5627344 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5627345 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5627346 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5627363 2021.05.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5627410 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5627420 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5627428 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5627431 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5627432 2021.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5627434 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5627437 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5627439 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 5627443 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5627445 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5627447 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5627451 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5627548 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5627572 2021.05.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 5627656 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5627657 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5627658 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5627660 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5627662 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5627663 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5627664 2021.05.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5627666 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5627667 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5627669 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5627670 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5627674 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5627676 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5627677 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5627679 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5621078 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5621079 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5621080 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5621081 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5621083 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5621086 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5621087 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5621089 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 5621090 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621091 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5621092 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5621093 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5621122 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5621133 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5621135 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5621136 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5621137 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5621138 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5621139 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5621140 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5621141 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5621142 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621173 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5621175 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5621176 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5621177 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5621178 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5621181 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5621183 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5621185 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621187 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5621188 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5621203 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5621204 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621205 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5621206 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5621207 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5621209 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5621210 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5621222 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621224 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5621226 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5621227 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5621230 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5621231 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5621232 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5621235 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621237 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5621239 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 5621242 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5621243 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621244 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621246 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5621248 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621249 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5621251 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5621252 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5621253 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5621254 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5621255 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5611932 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5611936 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5611940 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5611949 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5611951 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5611954 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5611959 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5611962 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5611965 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5611967 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5611970 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5611979 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5611982 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5611985 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5611988 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 5611991 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5611994 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5611998 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5612000 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5612002 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5612033 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5612036 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5612038 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5612046 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5612107 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5612111 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5612113 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5612120 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5612192 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5612197 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5612198 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5612200 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5612291 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5612294 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5612296 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612370 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5612371 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612373 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5612374 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5612375 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5612377 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5612378 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5612380 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5612382 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5612383 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5612385 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5612386 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5612388 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5612390 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5612392 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5612393 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5612394 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5612395 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5612396 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5612397 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5612398 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5612400 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5599114 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5599115 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5599116 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5599117 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5599118 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5599121 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5599123 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5599124 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5599126 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5587715 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5587716 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5587717 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587733 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5587736 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587737 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5587738 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587739 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5587740 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5587741 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5587742 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587744 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587745 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587746 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5587748 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5587749 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5587750 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5587751 2021.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5587752 2021.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5587754 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587755 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5587756 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5587757 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5587758 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5587759 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5587760 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5587761 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5587764 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5587765 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5587767 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5587768 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5587769 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5587770 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5587771 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5587772 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5587773 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5587774 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5587775 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5587776 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587777 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5587779 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5587780 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5587781 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5587782 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5587783 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5587784 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587785 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587786 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5587817 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5587818 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5587820 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5587821 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5587822 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5587823 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5587824 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5583236 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5583237 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5583238 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5583239 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5583240 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5583241 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5583242 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5583251 2021.05.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5583252 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5583253 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5583254 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5583255 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5583257 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5583259 2021.05.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5583261 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5583264 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5583274 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5583276 2021.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5583278 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5583287 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5583288 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5583289 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5583290 2021.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5583291 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5583293 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5583294 2021.05.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5583296 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5583297 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5583298 2021.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5583299 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5583300 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5583302 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5583303 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5583304 2021.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5583305 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5583307 2021.05.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5583308 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5583309 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5579214 2021.05.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5579215 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5579216 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5579217 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5579218 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5574196 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5574198 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5574200 2021.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5574203 2021.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5574207 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5574210 2021.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5574211 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5574213 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5574228 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5574237 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5566975 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5566977 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5566982 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5566985 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5566989 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5566990 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5566994 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5566996 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5567003 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5567008 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5567013 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567014 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5567024 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5567025 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5567026 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5567027 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567030 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5567032 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5567034 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5567036 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5567039 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5567041 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5567043 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5567046 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5567047 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 5567052 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 5567055 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5567058 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5567059 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5567062 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5567063 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5567065 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5567066 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5567067 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5567069 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5567070 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5567071 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5567073 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5567078 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5567084 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5567085 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5567086 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5567088 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5567090 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5567092 2021.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5567095 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5567096 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5567097 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5567099 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 5567103 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5567104 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5567106 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5567108 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5567109 2021.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5567111 2021.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5567113 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5567114 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5567116 2021.05.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5567125 2021.05.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5567141 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5557996 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5557997 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5557998 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5557999 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5558016 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5558017 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5558018 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5558019 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558020 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5558021 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5558022 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5558023 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5558024 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5558025 2021.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5558026 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5558067 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5558068 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 5558069 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5558070 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5558071 2021.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5558072 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5558076 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5558077 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5558078 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5558079 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5558080 2021.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5558081 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5558082 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558083 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5558105 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558106 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5558108 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5558109 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558110 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 5558112 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5558114 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5558118 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5558119 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5558120 2021.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5558175 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5558181 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5558182 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558183 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558184 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558200 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5558201 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5558202 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5558203 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5558204 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5558205 2021.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5558206 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5558208 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5558210 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5558220 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5558221 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5558224 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5558226 2021.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5558227 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5558228 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5558229 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5558230 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5558231 2021.05.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5558232 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5558233 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5558234 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5558235 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5558237 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5558238 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5558242 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5558243 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5558247 2021.05.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5552410 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5552411 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5552414 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5552416 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5552418 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5552420 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5552421 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5552422 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5552424 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5541926 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5541927 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5541928 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5541929 2021.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5541932 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5541940 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5541941 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5541943 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5541944 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5541945 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5541946 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5541947 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5541948 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5541949 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5536219 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5536220 2021.04.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5536222 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5536223 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5536224 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5536225 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5536228 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5536229 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5536230 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5536234 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5536237 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5536238 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5536240 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5536242 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5536243 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5536246 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5536247 2021.04.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5536248 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5536249 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5536250 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5536251 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5536252 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5536253 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5536254 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5536255 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5536256 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5536258 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5536259 2021.04.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5536260 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5536261 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5536262 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5536263 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5536264 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5536266 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5536267 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5536268 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5536270 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5536271 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5536273 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5536274 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5536275 2021.04.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5536276 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5536278 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5536280 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5536282 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5536283 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5525069 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5525070 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5525071 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5525072 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5525073 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5525074 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5525075 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5525076 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5525077 2021.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5525078 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5525079 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5525081 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5525082 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5525083 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5525084 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5525085 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5525086 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5525087 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5519542 2021.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5519544 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 5519547 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519548 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5519549 2021.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5519550 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5519551 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5519552 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519553 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5519554 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5519555 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5519556 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5519558 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5519559 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5519560 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 5519561 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5519562 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5519564 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5519565 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5519566 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5519570 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5519571 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5519573 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5519574 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5519575 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5519576 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5519577 2021.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5519578 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5519579 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519580 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5519582 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5519583 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5519584 2021.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5519585 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519586 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5519587 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5519588 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5519589 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5519590 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5519591 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5519592 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5519593 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5519594 2021.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5519595 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514306 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5514308 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5514309 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5514311 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514312 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514313 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5514314 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5514315 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5514316 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5514317 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5514318 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5514319 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5514320 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5514327 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5514328 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5514329 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5514331 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5514332 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5514333 2021.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5514365 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5514367 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5514368 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5514369 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514372 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5514373 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5514374 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5514380 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5514399 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5514400 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514401 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5514402 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5514403 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5514404 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5514405 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5514406 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5514407 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5514410 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5514411 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5514444 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5514451 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5514455 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5514475 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5514514 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5514515 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5514516 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5514517 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5514518 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5514520 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5514521 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5514522 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5514524 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5514538 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5514539 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5514540 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5514571 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5514572 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5514573 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5514574 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5514576 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5514577 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5514578 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5514579 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5514580 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 5514582 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5514583 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5514584 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5514585 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5514586 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5514587 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5514588 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5514589 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5514592 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5514620 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5514622 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5514624 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5514626 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5514627 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5514628 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5514629 2021.04.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5514630 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514632 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5514633 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5514634 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5514635 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5514636 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5514637 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5504491 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5504492 2021.04.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5504493 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5504494 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5504495 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5504496 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5504497 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5504498 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5504499 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5504500 2021.04.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5519541 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5496625 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5496627 2021.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5496628 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5496646 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5496648 2021.04.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5496649 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5496651 2021.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5496652 2021.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5496654 2021.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5496656 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5496660 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5496663 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5496677 2021.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5496725 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5496726 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496730 2021.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5496731 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5496732 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5496735 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5496736 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5496738 2021.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5496739 2021.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5496545 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5496546 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5496548 2021.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5496550 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5496552 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5496553 2021.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5496554 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5496555 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5496556 2021.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5496558 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5496559 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5496560 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5496561 2021.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5496562 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5496563 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5496564 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5496565 2021.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5496566 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496567 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496568 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5496571 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5496572 2021.04.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5496574 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5496578 2021.04.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5496579 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5496580 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5496581 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5496582 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5496584 2021.04.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5496585 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5496597 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5496600 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5496602 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5496604 2021.04.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5496605 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5496606 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5496607 2021.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5496618 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5496619 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5496620 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5496622 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5496623 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5496624 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5487648 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5487650 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5487651 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5487652 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5487665 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5487666 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5487667 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5487668 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5487669 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5487670 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5487671 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5487674 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5487675 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5487677 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5487678 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5487680 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5487681 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5487682 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5487684 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5487685 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 5487687 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5487688 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5487689 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5487690 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5487693 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5487694 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5487695 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5487696 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5487697 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5487699 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5487701 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5487703 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5487705 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5487706 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5487708 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5487710 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5487711 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5487712 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5487713 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5487714 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5487716 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5487718 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5487720 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5487721 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5487726 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5487727 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5487728 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5487729 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5487731 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5487734 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5487735 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5482581 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5482582 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5482583 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5482584 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5482585 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5482586 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5482587 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5482588 2021.04.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5482589 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5482591 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5482592 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5482593 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5482594 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5482595 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5482596 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5482597 2021.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5482598 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5482599 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5482600 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5482601 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5482602 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5476518 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5476519 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5476520 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5476521 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476522 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5476523 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5476524 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5476525 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5476527 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5476536 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5476561 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5476564 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5476565 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5476567 2021.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5476568 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476569 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5476570 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5476572 2021.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5476573 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5476575 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5476576 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5476577 2021.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5476578 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5476579 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5476580 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5476581 2021.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5476582 2021.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5476583 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5476584 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5476585 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5476586 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5476587 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5476588 2021.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 5476589 2021.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5470461 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5470480 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5470481 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5470484 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5470486 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5470488 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470489 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5470491 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5470493 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5470495 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5470496 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5470497 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5470500 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5470502 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5470504 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5470506 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5470507 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5470508 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5470510 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5470515 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5470517 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5470519 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5470521 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5470546 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5470548 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5470551 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5470552 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5470554 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5470556 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5470559 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5470560 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5470563 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5470570 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5470571 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5470572 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 5470573 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5470576 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5470577 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5470579 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5470580 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5470581 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5470583 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5470585 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 5470587 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 5470597 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 5470599 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5470601 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5470602 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5470603 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5470606 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5470608 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5470610 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5470611 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5470620 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5470628 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5470629 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5470631 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5470634 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5470636 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5470664 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5470671 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5470672 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5470674 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5470680 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5470681 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5470682 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5470683 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5470684 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5470698 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5470699 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5470701 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5470702 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5470708 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5470709 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5470710 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5470711 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5470712 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5470714 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5470715 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 5470716 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5470717 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5470718 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5470719 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5470720 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5470721 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5470722 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5470723 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5470729 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5470743 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5470760 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5470761 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5470762 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5470763 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5470765 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5470766 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5470768 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5470769 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5470770 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5470772 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5470773 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5470774 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5470776 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5470777 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5470778 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5470779 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5470780 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5470781 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5470782 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5470783 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5459820 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5459821 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5459822 2021.04.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5459824 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5459825 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5459827 2021.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5459828 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5459829 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5459830 2021.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5459831 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5459833 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5459834 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 13 5459835 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5459837 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5453107 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5453108 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5453109 2021.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5453110 2021.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5453111 2021.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5453112 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5453113 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5453114 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5453115 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5453116 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5453117 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5453118 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5453119 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5453120 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5453121 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5453122 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 105 5450318 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5450319 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5450320 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5450321 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5450322 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5450323 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5450324 2021.04.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5450325 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5450326 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5450327 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5450328 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5450329 2021.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5450330 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5450331 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5450332 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5448090 2021.04.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5448092 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5448101 2021.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5448102 2021.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5448104 2021.04.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5448105 2021.04.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5448106 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5448107 2021.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5448108 2021.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5448109 2021.04.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5448110 2021.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5448112 2021.04.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5448113 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5448114 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5448115 2021.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5448116 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5448117 2021.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5448118 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5448119 2021.04.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5448120 2021.04.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5448121 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5448122 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 5448123 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5448124 2021.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5448125 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5448126 2021.04.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5448127 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5448128 2021.04.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5448129 2021.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5448130 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5448131 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5448132 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5448133 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5448134 2021.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444719 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5444721 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5444724 2021.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5444728 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444730 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5444732 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5444737 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5444741 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5444745 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444747 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5444748 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5444750 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444751 2021.04.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5444752 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5444754 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5444755 2021.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus oc