Pełna lista obserwacji drużyny

PiotrK : Piotr Klukiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6250634 2021.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6250635 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6250636 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6250637 2021.11.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6250638 2021.11.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6250639 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6250640 2021.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6250641 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6250643 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6249448 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6249449 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6249450 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6249475 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6249476 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6249479 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6249480 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6249482 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6249483 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6249485 2021.11.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6249486 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6249487 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6249488 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6249489 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 6249490 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6249491 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6249493 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6249494 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6249495 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6249497 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6249500 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6249502 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6249504 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6249506 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6249507 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6249511 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6249513 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6249514 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6249518 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6249520 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6249523 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6249524 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6249525 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6249526 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6249528 2021.11.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6249530 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6249531 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6249532 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6249533 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 6249534 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6249536 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6249537 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6249538 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6249539 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6249540 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6249541 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6249542 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6249543 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6249544 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6249545 2021.11.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6249547 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6249548 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6249549 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6249561 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6249562 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6249563 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6249564 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6249568 2021.11.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6249570 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6249578 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6249581 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6245772 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6245773 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6245774 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6245775 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6245776 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6245777 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6245778 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6245779 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6245780 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6245781 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245782 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6245783 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6245784 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6245786 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6245787 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6245788 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6245789 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6245790 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6245791 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245792 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 6243453 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6243454 2021.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6243456 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6243457 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6243459 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6243460 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6243461 2021.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6243462 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6243463 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6243464 2021.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6243465 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6243466 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6243467 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242042 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6240362 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6240363 2021.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6240364 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6240365 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6240366 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6240368 2021.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6240369 2021.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6240370 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6240371 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6240372 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6240373 2021.11.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6240374 2021.11.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6240375 2021.11.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6240376 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6240377 2021.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6240378 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6240379 2021.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6238696 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6238697 2021.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6238698 2021.11.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6238699 2021.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6238700 2021.11.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6238701 2021.11.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6238702 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 6238703 2021.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6238704 2021.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 6236823 2021.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6236824 2021.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6236825 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6236826 2021.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6236827 2021.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6236828 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236829 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 6236830 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6236831 2021.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6236832 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6236833 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6236834 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 114 6236835 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6236836 2021.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6236837 2021.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6236838 2021.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6236839 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6236840 2021.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6236841 2021.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6236842 2021.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6236843 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236845 2021.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6236846 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 6236847 2021.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6236848 2021.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6236849 2021.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6236850 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6236851 2021.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6236852 2021.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6236853 2021.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6236854 2021.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6236855 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6236856 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6236857 2021.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6236858 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6236859 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6236860 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6236861 2021.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6236862 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6236863 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6235131 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6235133 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6235135 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6235136 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6235137 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6235138 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6235139 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6235140 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6235141 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6235142 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6235143 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6235144 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235145 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6235146 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6235147 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6235148 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6235149 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6235150 2021.11.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6235151 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6235152 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6235153 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6235154 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 6235155 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6235156 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6235157 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6235159 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6235163 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6235165 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6235166 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6235168 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6235169 2021.11.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6235170 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6235171 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6235172 2021.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6235173 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6235174 2021.11.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6235175 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6235177 2021.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6235178 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6235179 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6235180 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6235181 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6235182 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 6235183 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6235184 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235185 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6235186 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6235187 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6235188 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6235189 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6235190 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6235191 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 68 6235192 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6235193 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6235194 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6235195 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6235196 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6235197 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6235198 2021.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6235199 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6235200 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6235201 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 32 6230372 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6230373 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6230374 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6230376 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6230377 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6230379 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6230380 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6227553 2021.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6227554 2021.11.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6227555 2021.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6227556 2021.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6227557 2021.11.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6227558 2021.11.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6226400 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6226401 2021.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6226402 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6226403 2021.11.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6226404 2021.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6226405 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6226407 2021.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6226408 2021.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6226409 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6226411 2021.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6226412 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6226413 2021.11.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6226414 2021.11.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6226415 2021.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6226416 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6226417 2021.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6226419 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6226420 2021.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6226421 2021.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6226422 2021.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6226423 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6226425 2021.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 6226428 2021.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6226431 2021.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6226433 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6226436 2021.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6226437 2021.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6226441 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6226443 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6226447 2021.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6226448 2021.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6226450 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6224939 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6224940 2021.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6224941 2021.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 6224942 2021.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6224943 2021.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 6224944 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6224945 2021.11.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6224946 2021.11.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6224947 2021.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6224986 2021.11.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6225001 2021.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6225002 2021.11.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6225003 2021.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6225004 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6225005 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6225006 2021.11.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6225007 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6225008 2021.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6225009 2021.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6225010 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6225011 2021.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6225012 2021.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6223444 2021.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 6223445 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6223446 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6223447 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6223448 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6223449 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6223450 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6223451 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6223452 2021.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6223453 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6223454 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6223455 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6223456 2021.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6223457 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6223458 2021.11.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6223459 2021.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6223460 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6223461 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6223462 2021.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6223463 2021.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6223464 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6223465 2021.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6223466 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6223467 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6223468 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6223469 2021.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6223470 2021.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6223471 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6223472 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6221734 2021.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6221736 2021.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6221737 2021.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6221738 2021.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6221744 2021.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6221746 2021.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6221749 2021.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6221750 2021.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6221752 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6221754 2021.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6221755 2021.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6221756 2021.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6221757 2021.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6220135 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6220136 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6220138 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6220139 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6220140 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6220141 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 6220142 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6220143 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6220144 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6220145 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6220146 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6220147 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6220148 2021.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6220149 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 94 6220150 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6220151 2021.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6220152 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6220153 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6220154 2021.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6220155 2021.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6220156 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6220158 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6220159 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6220160 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6220161 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6220162 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6220163 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6220164 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6220165 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6220168 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6220169 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6216857 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6216859 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6216860 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6216862 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6216863 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6216864 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6216866 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6216867 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6216868 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6216869 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6216870 2021.11.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 6216873 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6216874 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216876 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6216879 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6216880 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6213085 2021.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6213086 2021.11.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6213087 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6213088 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6213089 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6213090 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6213091 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6210437 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6210438 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6210439 2021.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6210440 2021.11.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6210441 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6210442 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6210444 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6210445 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6210446 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6210447 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6210448 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6210449 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6210451 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6210452 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6210453 2021.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6210454 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6210455 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6210456 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6210457 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6210458 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6210510 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 6210512 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6210514 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6210515 2021.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6210516 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6210517 2021.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6210518 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6210519 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6210520 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6210521 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6210522 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6210523 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6210524 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6210525 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6210526 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6210527 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6210528 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6210529 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6210530 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6210531 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6210532 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6210533 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6210534 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6210535 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6210536 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6210537 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6210538 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6210539 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6210540 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6210541 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6210548 2021.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 6210549 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6210550 2021.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6210551 2021.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6210552 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6210553 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6210554 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6210555 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6210556 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6210557 2021.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6210558 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6210559 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6210560 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6210562 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6207120 2021.11.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6207121 2021.11.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6207122 2021.11.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6207123 2021.11.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6207124 2021.11.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6207125 2021.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6207126 2021.11.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6207127 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6207128 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6207129 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6207130 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6207131 2021.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6205625 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205626 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205627 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205628 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205629 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205630 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205631 2021.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6205632 2021.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6205633 2021.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6205634 2021.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6205635 2021.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6205636 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205637 2021.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6205638 2021.11.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6205639 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 96 6205640 2021.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6205641 2021.11.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6205643 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205644 2021.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 28 6205647 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205648 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205650 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205652 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6205656 2021.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6205657 2021.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6205658 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205659 2021.11.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 6205660 2021.11.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6205661 2021.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6205662 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 144 6205664 2021.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6205665 2021.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6205666 2021.11.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6205667 2021.11.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6205668 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6205669 2021.11.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6205670 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205671 2021.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6204039 2021.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 6204040 2021.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6204041 2021.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6204042 2021.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6204043 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6204044 2021.11.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6204045 2021.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6204046 2021.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6204047 2021.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6204048 2021.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6204049 2021.11.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6204050 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6204051 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6204052 2021.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6204053 2021.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6204054 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6202114 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6202115 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6202116 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6202117 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6202119 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6202121 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6202122 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6202123 2021.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6202124 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6202125 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6202139 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6202140 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6202174 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6202175 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6202176 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6202177 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6202178 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6202179 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6202180 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6202181 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6202182 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6202183 2021.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6202184 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6202185 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6202186 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6202187 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6202188 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6202198 2021.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6202199 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6202200 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6202201 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6202203 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6202204 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6202205 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6202206 2021.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6202208 2021.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6202209 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 6202212 2021.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6202213 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 6202214 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6202215 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6202216 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6202217 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6202218 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6202221 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6202222 2021.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6202223 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6202224 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 6198209 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6198210 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 6198211 2021.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6198212 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6198213 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6198231 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6198232 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6194903 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 6194904 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6194905 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6194906 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6194907 2021.11.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6194908 2021.11.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6194909 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 6194910 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6194911 2021.11.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6194912 2021.11.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6194913 2021.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6194926 2021.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6194927 2021.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6194928 2021.11.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6194929 2021.11.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6194930 2021.11.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6194931 2021.11.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6194932 2021.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6194933 2021.11.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6194934 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6194936 2021.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6194937 2021.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6193480 2021.11.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6193481 2021.11.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6193482 2021.11.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6193483 2021.11.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6193484 2021.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6193486 2021.11.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6193487 2021.11.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6193488 2021.11.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6193489 2021.11.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6193513 2021.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6193514 2021.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6193515 2021.11.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6193516 2021.11.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6193517 2021.11.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6193518 2021.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6193519 2021.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6193520 2021.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6193521 2021.11.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6193522 2021.11.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6193524 2021.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6193525 2021.11.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6193526 2021.11.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6193527 2021.11.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6193530 2021.11.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6193531 2021.11.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6193532 2021.11.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6193533 2021.11.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6193534 2021.11.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6193535 2021.11.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6193536 2021.11.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6193537 2021.11.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6193538 2021.11.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6193539 2021.11.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6193540 2021.11.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6193541 2021.11.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6193547 2021.11.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6193548 2021.11.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6193549 2021.11.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6193550 2021.11.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6192257 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6192258 2021.11.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6192259 2021.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 68 6192260 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6192261 2021.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6192262 2021.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6192263 2021.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6192264 2021.11.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6192265 2021.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6192266 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6192267 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6192268 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6192269 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6192270 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6192271 2021.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6192276 2021.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6192277 2021.11.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6192278 2021.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6192279 2021.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6192280 2021.11.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6192281 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6192282 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6192283 2021.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 76 6190160 2021.11.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6190161 2021.11.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 6190162 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6190163 2021.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6190164 2021.11.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6190165 2021.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6190166 2021.11.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6190167 2021.11.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6190168 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6190169 2021.11.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6190170 2021.11.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6190171 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6190172 2021.11.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6190173 2021.11.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6190174 2021.11.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6190175 2021.11.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6190176 2021.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6190177 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6190179 2021.11.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6190180 2021.11.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6188712 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6188714 2021.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6188718 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6188719 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6188720 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6188722 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6188724 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6188727 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6188728 2021.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6188730 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6188732 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6188733 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6188735 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6188736 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6188737 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6188738 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6188739 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6188740 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6188741 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6188742 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6188744 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6188746 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6188748 2021.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6188750 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6188751 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6188752 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6188753 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6188755 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6188756 2021.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6188761 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6188762 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6188764 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6188765 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6188768 2021.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6188770 2021.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6188772 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6188774 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6188775 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6188776 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6188778 2021.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6188780 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6188781 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6188784 2021.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 56 6188785 2021.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 6188787 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6188789 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6188790 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6188794 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6188795 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6188796 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6188797 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6188798 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6188799 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6188800 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6188801 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6188802 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6188804 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6188806 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6188808 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6188810 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6188812 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6184547 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6184548 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6184549 2021.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6184550 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6184551 2021.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6184552 2021.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6184553 2021.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6184554 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6184555 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6184556 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6184557 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6184558 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6184559 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6184560 2021.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6184561 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6180355 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6180357 2021.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6180358 2021.10.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6180359 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6176645 2021.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6176646 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6176647 2021.10.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6176648 2021.10.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6176649 2021.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6176650 2021.10.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6176651 2021.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6176656 2021.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6176658 2021.10.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6176659 2021.10.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 6176660 2021.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6176661 2021.10.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6176662 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6176663 2021.10.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6176664 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6176665 2021.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6176666 2021.10.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6176667 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6176668 2021.10.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6176670 2021.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6176671 2021.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6174597 2021.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6174599 2021.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6174600 2021.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6174601 2021.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6174602 2021.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6174603 2021.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6174604 2021.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6174605 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6174606 2021.10.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6174607 2021.10.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6174608 2021.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6174609 2021.10.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6174611 2021.10.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6174612 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6174613 2021.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6174614 2021.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6174615 2021.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6174616 2021.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6174617 2021.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6174620 2021.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6174621 2021.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6172821 2021.10.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6172823 2021.10.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6172826 2021.10.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6172827 2021.10.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6172828 2021.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6172829 2021.10.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6172830 2021.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6172831 2021.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6172832 2021.10.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6172833 2021.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6172834 2021.10.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6172835 2021.10.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6172836 2021.10.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6172837 2021.10.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6172838 2021.10.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6172839 2021.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6172840 2021.10.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6172841 2021.10.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6172842 2021.10.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6172843 2021.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6172844 2021.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6170847 2021.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6170848 2021.10.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6170849 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6170850 2021.10.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6170851 2021.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6170852 2021.10.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6170853 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6170854 2021.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6170855 2021.10.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6170856 2021.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6170857 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6170858 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6170859 2021.10.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6170860 2021.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6170861 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6170862 2021.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6170863 2021.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6170864 2021.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6170865 2021.10.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6170866 2021.10.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6170883 2021.10.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6170902 2021.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6170903 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6170904 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6170906 2021.10.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6170907 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6168730 2021.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6168731 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6168732 2021.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6168733 2021.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6168735 2021.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6168736 2021.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6168737 2021.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6168738 2021.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6168740 2021.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6168742 2021.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6168746 2021.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6168747 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6168748 2021.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6168749 2021.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6168752 2021.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6168753 2021.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6168754 2021.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6168755 2021.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6168756 2021.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6168757 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6166326 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6166328 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6166329 2021.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6166330 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6166332 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6166334 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6166360 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6166361 2021.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6166363 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6166364 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6166365 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6166367 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6166368 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6166369 2021.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6166370 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6166371 2021.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 6166372 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6166373 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6166374 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6166375 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6166376 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6166377 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6166378 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6166380 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6166381 2021.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6166382 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6166383 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6166384 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6166385 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6166386 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6166387 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6166389 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6166390 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 6166391 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6166392 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6166393 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6166394 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6166395 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 6166396 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6166397 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6166450 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6166451 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6166452 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 6166476 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6166478 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6166479 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6166480 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6166481 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6166483 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6166484 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6166486 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6166488 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6166489 2021.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6166490 2021.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6166491 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6166492 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6166494 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6166495 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 6166496 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6166502 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6166504 2021.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6166507 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6160883 2021.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6160884 2021.10.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6160885 2021.10.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6160886 2021.10.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6160888 2021.10.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6160889 2021.10.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6160890 2021.10.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6160891 2021.10.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6160892 2021.10.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6160893 2021.10.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6160894 2021.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6160895 2021.10.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6160896 2021.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6160897 2021.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6160898 2021.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6158033 2021.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6158034 2021.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6158035 2021.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6158036 2021.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 6158037 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6158038 2021.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6158039 2021.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6158040 2021.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6158041 2021.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6158042 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6158043 2021.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6158044 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6158045 2021.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6158047 2021.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6158048 2021.10.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6158049 2021.10.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6158050 2021.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6158052 2021.10.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 6158054 2021.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6158055 2021.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6158056 2021.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6158057 2021.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6158058 2021.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 6156291 2021.10.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6156293 2021.10.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6156297 2021.10.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6156298 2021.10.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 6156299 2021.10.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6156300 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6156301 2021.10.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6156302 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6156303 2021.10.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6156304 2021.10.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6156305 2021.10.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6156306 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6156307 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6156308 2021.10.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6156309 2021.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6156311 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6156312 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6156313 2021.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6156314 2021.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6156315 2021.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6156316 2021.10.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6156317 2021.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6156318 2021.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6154492 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6154493 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6154494 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6154496 2021.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6154497 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6154498 2021.10.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6154499 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6154500 2021.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6154501 2021.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6154502 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6154519 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6154531 2021.10.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6154532 2021.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6154533 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6154534 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6154535 2021.10.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6154536 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6154537 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6154538 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6154539 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6154540 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6154541 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6154542 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6154543 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6154544 2021.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6154545 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6154477 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6154480 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6154481 2021.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 6154484 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6154487 2021.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6154489 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6154490 2021.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6154491 2021.10.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6154462 2021.10.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6154463 2021.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6154464 2021.10.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6154465 2021.10.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6154466 2021.10.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6154467 2021.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6154468 2021.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6154469 2021.10.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6154471 2021.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154445 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154447 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154451 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154453 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154454 2021.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6142233 2021.10.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6142234 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6142235 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6142236 2021.10.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6142237 2021.10.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 6142238 2021.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6142239 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6142256 2021.10.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6142272 2021.10.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6142273 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6142274 2021.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6138742 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6138743 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6138744 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6138745 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6138746 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6138747 2021.10.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6138748 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6138749 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6138750 2021.10.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 6138751 2021.10.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6138752 2021.10.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6136733 2021.10.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6136734 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6136735 2021.10.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6136736 2021.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6136737 2021.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6136738 2021.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6136739 2021.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6136740 2021.10.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6136741 2021.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6136742 2021.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6136743 2021.10.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6136745 2021.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6136746 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6134721 2021.10.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6134723 2021.10.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6134724 2021.10.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6134726 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6134727 2021.10.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6134728 2021.10.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6134730 2021.10.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6134732 2021.10.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6134735 2021.10.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6134738 2021.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6134740 2021.10.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6134741 2021.10.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6134742 2021.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6134744 2021.10.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6134747 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6134748 2021.10.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6134749 2021.10.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6132673 2021.10.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6132674 2021.10.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6132675 2021.10.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6132676 2021.10.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6132677 2021.10.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6132678 2021.10.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6132679 2021.10.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6132680 2021.10.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6132681 2021.10.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6132684 2021.10.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6132686 2021.10.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6132688 2021.10.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6132690 2021.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6132692 2021.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6132694 2021.10.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6130901 2021.10.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6130902 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6130903 2021.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6130904 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6130905 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6130906 2021.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6130907 2021.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6130908 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6130909 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 6130914 2021.10.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6130915 2021.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6130916 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7