Pełna lista obserwacji drużyny

PiotrK : Piotr Klukiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5920722 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5920723 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5920725 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5920726 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5920727 2021.07.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5920729 2021.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 5920730 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 130 5920745 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 5917528 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5917529 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5917530 2021.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5917532 2021.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5917533 2021.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 5917534 2021.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 135 5917535 2021.07.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 5917536 2021.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 5917537 2021.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5917538 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5917539 2021.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5917540 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5917541 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5914861 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914863 2021.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5914864 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5914865 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5914866 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5914867 2021.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5914868 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5914869 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5914870 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5914872 2021.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5914873 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5914874 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5914875 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5914876 2021.07.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5914877 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5914878 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5914879 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5914880 2021.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5914881 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 5914909 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5914910 2021.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5914911 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5914912 2021.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5914913 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5914914 2021.07.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5914915 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5914916 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5914917 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5914918 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5910298 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5914771 2021.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5914772 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 5914773 2021.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5914774 2021.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5914776 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5914777 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914778 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5914779 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5914780 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5914781 2021.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5914782 2021.07.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5914783 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5914785 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914786 2021.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5914788 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5914789 2021.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5914791 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5914792 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5914845 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5914853 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5914854 2021.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5914855 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5914857 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 5914858 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 130 5914859 2021.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5914740 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5914741 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5914742 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5914743 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5914745 2021.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5914746 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5914747 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5914748 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5914749 2021.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5914750 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5914751 2021.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5914756 2021.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5914757 2021.07.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5914758 2021.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5914759 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5914760 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5914761 2021.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5914762 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5914763 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5914764 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5914765 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5914766 2021.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5914767 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5914768 2021.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5914769 2021.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 140 5914770 2021.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5910274 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5910275 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5910276 2021.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5910277 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5910279 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5910281 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 5910282 2021.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5910283 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910284 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5910285 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5910287 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5910290 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5910291 2021.07.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5910293 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5910294 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5910295 2021.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5910296 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5910297 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910299 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5910300 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910301 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5910302 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5910303 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5910304 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5910305 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5910306 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5910307 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5910308 2021.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5910309 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5910310 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5910316 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5910317 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5910318 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5910319 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 5910320 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5910321 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910348 2021.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5910371 2021.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5910382 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5910383 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5910384 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5910385 2021.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5910386 2021.07.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5910387 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5910388 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5910389 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5910390 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5910391 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5910392 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5910393 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5910394 2021.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5910395 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5910396 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5910397 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5910398 2021.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5910399 2021.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5910400 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5910401 2021.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5910403 2021.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5910418 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 5910420 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5910421 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5910422 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5910437 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5910438 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5910439 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5910440 2021.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5910441 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5910442 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5910443 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5910444 2021.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5910445 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5910446 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5910447 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5910448 2021.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5910449 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5910450 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5901743 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5901744 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5901745 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5901746 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5901747 2021.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5901748 2021.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5901749 2021.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5901750 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5901751 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 5901752 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5899336 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5899337 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5899338 2021.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5899339 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5899340 2021.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 36 5899341 2021.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5899342 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5899343 2021.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 5899344 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5899345 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5899346 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5899347 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5899348 2021.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5899349 2021.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5899350 2021.07.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5899351 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5899352 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5899353 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5897166 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5897168 2021.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 5897169 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5897170 2021.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5897171 2021.07.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5897172 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5897173 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5897174 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5897175 2021.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5897176 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5897178 2021.07.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5897180 2021.07.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5897181 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5897183 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5897185 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5897187 2021.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 5894768 2021.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5894769 2021.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5894770 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 55 5894772 2021.07.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5894773 2021.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5894774 2021.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5894807 2021.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5894831 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5894832 2021.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5894833 2021.07.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5894834 2021.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5894835 2021.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5894836 2021.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5894837 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5894838 2021.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5894839 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5894840 2021.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5894841 2021.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5894842 2021.07.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5894843 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5894844 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5894845 2021.07.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5894846 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5894847 2021.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5892663 2021.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5892664 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5892666 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5892668 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5892669 2021.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5892671 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5892672 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5892741 2021.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5892742 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5892743 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5892744 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5892745 2021.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5892746 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5892747 2021.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5892748 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5892749 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5892750 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 5892751 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 185 5892752 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5892753 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5892754 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5892755 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5892756 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5892757 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5892758 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 5892759 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5889932 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5889933 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5889934 2021.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5889935 2021.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5889936 2021.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5889937 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5889938 2021.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5889939 2021.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5889941 2021.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5889943 2021.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5889977 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5890018 2021.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5890019 2021.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5890021 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5890023 2021.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5890024 2021.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5890025 2021.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5890026 2021.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5890030 2021.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5890031 2021.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5890033 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5890034 2021.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5890035 2021.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5890036 2021.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5890039 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5890040 2021.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5890041 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5890042 2021.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5890043 2021.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5890044 2021.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5890045 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5890046 2021.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5890047 2021.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5890049 2021.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5890080 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5890081 2021.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5890082 2021.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5890083 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5890085 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5890086 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5890087 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5890088 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5890089 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5890090 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5890092 2021.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5890093 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5890094 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5887885 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5887886 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5887887 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5887888 2021.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5887889 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5887891 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5887892 2021.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5887893 2021.07.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5887894 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5887895 2021.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5887896 2021.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5887897 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5887899 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5887900 2021.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5887901 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5887902 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5887903 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5887904 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5887905 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5887906 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5887907 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5887908 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5887909 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5887910 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5887912 2021.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5887913 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5887914 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5887916 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5887917 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5887919 2021.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5887920 2021.07.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5887921 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 5887923 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5887924 2021.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5887925 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5887926 2021.07.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5887927 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5887928 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5887929 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5887930 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 54 5887931 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5887932 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5887933 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5887934 2021.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5887935 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 44 5887936 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5887938 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5887939 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5887940 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5887941 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5887942 2021.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5887943 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5887944 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5887945 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5887946 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5887948 2021.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5887949 2021.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5887950 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5887951 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 5887952 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5887953 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5887961 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5887963 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5888005 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5888006 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5888007 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5888008 2021.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5888009 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5888010 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5888011 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5888012 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5888013 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5888014 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5884058 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5884059 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5884060 2021.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5884061 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5884062 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5884063 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5884064 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5884065 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5884066 2021.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5884067 2021.07.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5884068 2021.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5884069 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880569 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880571 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 5880572 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5880573 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880574 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880577 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5880578 2021.07.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5880579 2021.07.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5880580 2021.07.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5880582 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5880584 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5880586 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5880587 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5880588 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 5880589 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5880590 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5880591 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5880592 2021.07.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 5880593 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5880594 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5880607 2021.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5880608 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5880610 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880611 2021.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5880612 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5880614 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5880616 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5880617 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5880618 2021.07.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5880619 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5880620 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5880621 2021.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5880622 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5880623 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5880625 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5880626 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5880627 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5880637 2021.07.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5880638 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5880639 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5880640 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5880649 2021.07.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5880650 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5880651 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5880652 2021.07.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5880653 2021.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5880655 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5880656 2021.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5878442 2021.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5878443 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 5878444 2021.07.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5878445 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5878446 2021.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5878447 2021.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5878448 2021.07.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5878449 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5878450 2021.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5878451 2021.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5878452 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5878453 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5878454 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5878455 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5878456 2021.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5878457 2021.07.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5878458 2021.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5878459 2021.07.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5878460 2021.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5878467 2021.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5876082 2021.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5876083 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5876084 2021.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5876085 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5876086 2021.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5876087 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5876088 2021.07.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5876089 2021.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5876091 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5876092 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5876093 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5876094 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5876095 2021.07.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5876096 2021.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 22 5876097 2021.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5876098 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876099 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5876100 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5876101 2021.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5876102 2021.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5876103 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5876104 2021.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5876105 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5876106 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 164 5876109 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5876110 2021.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5876111 2021.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5876112 2021.07.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5876113 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5876114 2021.07.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5876115 2021.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5876116 2021.07.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5876117 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5876118 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5876119 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5876120 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5876121 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5876122 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5876123 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5876124 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5876126 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5876127 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5876128 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5876129 2021.07.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5876130 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5876131 2021.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5873920 2021.07.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5873921 2021.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5873922 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5873923 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5873924 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5873925 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 28 5873926 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5873927 2021.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5873928 2021.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 85 5873929 2021.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5873930 2021.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5873931 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 114 5873932 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5873933 2021.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5873934 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5873935 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5873936 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5873937 2021.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5873938 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5873939 2021.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5873940 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5873943 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5873944 2021.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5873946 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5873948 2021.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5873949 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5873951 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5873952 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5873954 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5873957 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5873959 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5873960 2021.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5873961 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5873962 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5873964 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 90 5873965 2021.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5871098 2021.07.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5871106 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5871107 2021.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5871108 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5871109 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5871111 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5871113 2021.07.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5871114 2021.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5871115 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5871117 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5871119 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5871120 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 5871134 2021.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5871135 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5871136 2021.07.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5871137 2021.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5871138 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5871139 2021.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5871142 2021.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5871143 2021.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5871144 2021.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5871146 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5871147 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5871148 2021.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5871149 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5871150 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5871151 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5871152 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5871153 2021.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5871154 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5871155 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5871156 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5871157 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5871158 2021.07.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5871159 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5871160 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5871161 2021.07.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5871162 2021.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5871183 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5871184 2021.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5871185 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5871189 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5871190 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5871191 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5871192 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 5871194 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5871195 2021.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5871197 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5871199 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5871202 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5868429 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5868430 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5868431 2021.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5868432 2021.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5868433 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5868434 2021.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5868435 2021.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5868437 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5868442 2021.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5868443 2021.07.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5868444 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5868445 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5868446 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5868447 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5864713 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5864714 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5864716 2021.07.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5864720 2021.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5864721 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5864722 2021.07.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 5864724 2021.07.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5864725 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5864726 2021.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5864727 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5864728 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5861580 2021.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5861581 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5861582 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5861583 2021.07.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5861584 2021.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5861585 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5861587 2021.07.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5861588 2021.07.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5861589 2021.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5861590 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5861591 2021.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5861593 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5861594 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5861595 2021.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5861596 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5861597 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5861598 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5861601 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5861602 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5861603 2021.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5861606 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5861607 2021.07.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5861608 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5861610 2021.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5861611 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5861612 2021.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 95 5861614 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5859702 2021.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5859703 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5859704 2021.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5859705 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 85 5859706 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5859707 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5859708 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5859709 2021.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5859710 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5859711 2021.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5859712 2021.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5859713 2021.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5859714 2021.07.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5859715 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5859716 2021.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5859717 2021.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5859718 2021.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5859719 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5857607 2021.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5857608 2021.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5857609 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5857610 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5857611 2021.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5857616 2021.06.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5857617 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5857619 2021.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5857620 2021.06.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5857621 2021.06.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5857623 2021.06.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5857624 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5857625 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5857626 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5857627 2021.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5857628 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5857629 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5857630 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5857631 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5857632 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5857633 2021.06.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5857634 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5857649 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5857650 2021.06.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5855286 2021.06.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5855287 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5855288 2021.06.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5855301 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5855302 2021.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5855303 2021.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5855304 2021.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5852681 2021.06.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5852682 2021.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5852683 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5852686 2021.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5852689 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5852690 2021.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5852691 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852692 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5852694 2021.06.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5852695 2021.06.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5852697 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5852698 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5852699 2021.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5852700 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5852702 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5852703 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5852706 2021.06.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5852707 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5852709 2021.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5852710 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 5850020 2021.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5850021 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5850022 2021.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5850023 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5850024 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5850027 2021.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5850028 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5850029 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5850031 2021.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5850032 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5850034 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5850035 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 5850037 2021.06.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5845729 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5845730 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5845731 2021.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5845733 2021.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5845735 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5845736 2021.06.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5842437 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5842438 2021.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5842440 2021.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5842441 2021.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5842442 2021.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5842444 2021.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5842446 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5842447 2021.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5842448 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5842451 2021.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5842453 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5842456 2021.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5842457 2021.06.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5842458 2021.06.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5842459 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5842462 2021.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5842478 2021.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5842480 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5842482 2021.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5842483 2021.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5842484 2021.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5842485 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5842486 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5842487 2021.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5842488 2021.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5842490 2021.06.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5842493 2021.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5842495 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5842540 2021.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5842541 2021.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 5842542 2021.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5839783 2021.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5839784 2021.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5839785 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5839786 2021.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5839787 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5839788 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5839789 2021.06.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5839790 2021.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5839791 2021.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5839792 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5839793 2021.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5839794 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5839795 2021.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5839796 2021.06.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5839797 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5839798 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5839799 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5839800 2021.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5839801 2021.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5839802 2021.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837195 2021.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5837196 2021.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5837239 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837240 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837243 2021.06.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5837244 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837284 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837285 2021.06.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5837286 2021.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5837287 2021.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5837288 2021.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5837289 2021.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5837290 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5837291 2021.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5837292 2021.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5837293 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5837297 2021.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5837299 2021.06.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5837301 2021.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5837302 2021.06.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5837303 2021.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5837304 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5837305 2021.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5837306 2021.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5837307 2021.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5837308 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5837309 2021.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5837310 2021.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5837311 2021.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5837312 2021.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5837313 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5837314 2021.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5837315 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5837316 2021.06.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5837317 2021.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5837318 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5837319 2021.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5837320 2021.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5837321 2021.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5837322 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834444 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834446 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834447 2021.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5834452 2021.06.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5834453 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834456 2021.06.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5834457 2021.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5834458 2021.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5834459 2021.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5834463 2021.06.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5834465 2021.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5834466 2021.06.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5834467 2021.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5834468 2021.06.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5834470 2021.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5834471 2021.06.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5834472 2021.06.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5834474 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834480 2021.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5834481 2021.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5834482 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834484 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834487 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834488 2021.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5834489 2021.06.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5834490 2021.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5834492 2021.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5834493 2021.06.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5834497 2021.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5834498 2021.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5834501 2021.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5834502 2021.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5834503 2021.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5834504 2021.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5834507 2021.06.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5834509 2021.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5834510 2021.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5834511 2021.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5834513 2021.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5834514 2021.06.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5834517 2021.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5834518 2021.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5834523 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5834525 2021.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5834526 2021.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5834527 2021.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5831821 2021.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5831822 2021.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5831823 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5831824 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5831825 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5831826 2021.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5831827 2021.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5831828 2021.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5831829 2021.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5831830 2021.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5831831 2021.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5831832 2021.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5831833 2021.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5831834 2021.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5831835 2021.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5831836 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5831837 2021.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5831838 2021.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5831839 2021.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5831841 2021.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5831842 2021.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5831843 2021.06.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5831844 2021.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5831845 2021.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5831846 2021.06.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5831847 2021.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5831848 2021.06.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5831849 2021.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5831851 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5831852 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5831853 2021.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5831854 2021.06.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5831855 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5831856 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5831857 2021.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5831858 2021.06.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5831859 2021.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5831860 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5831861 2021.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5831862 2021.06.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5831863 2021.06.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5831865 2021.06.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5831866 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5831867 2021.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5831868 2021.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5831869 2021.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 5831870 2021.06.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5829222 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5829224 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5829225 2021.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5829227 2021.06.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5829229 2021.06.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5829231 2021.06.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5829233 2021.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5829234 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5829236 2021.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5829238 2021.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5829239 2021.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5829241 2021.06.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5825240 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5825241 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5825243 2021.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5825244 2021.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5825245 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5825246 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5821780 2021.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5821781 2021.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5821782 2021.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5821783 2021.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5821784 2021.06.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5821786 2021.06.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5821787 2021.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5821788 2021.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5821790 2021.06.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5821791 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5821792 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5821845 2021.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5821846 2021.06.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5818948 2021.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5818951 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5818952 2021.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5818954 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5818956 2021.06.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5819060 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5819062 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5819063 2021.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5819064 2021.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5819065 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5819066 2021.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5815659 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5815661 2021.06.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5815663 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5815684 2021.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5815685 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5815686 2021.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5815687 2021.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5815688 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5815689 2021.06.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5815690 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5815691 2021.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5815692 2021.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5815694 2021.06.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5815695 2021.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5815700 2021.06.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5815701 2021.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5815705 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815707 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5815708 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5815709 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 5815710 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5815711 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815712 2021.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5815713 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5815714 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5815715 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5815721 2021.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5815722 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5815726 2021.06.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5815730 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5815731 2021.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5815732 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5815734 2021.06.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5815735 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5815736 2021.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5815737 2021.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5815739 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5815740 2021.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5815741 2021.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5815742 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5815743 2021.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5815744 2021.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5815745 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5815746 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5812559 2021.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5812560 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5812561 2021.06.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5812562 2021.06.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5812563 2021.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5812564 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5812565 2021.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5812566 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5812567 2021.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5812568 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5812569 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5812570 2021.06.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5812571 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5812572 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5812615 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5812617 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5812618 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5812619 2021.06.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5812620 2021.06.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5815657 2021.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 5809147 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5809158 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5809216 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5809218 2021.06.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5809222 2021.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5809223 2021.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5809225 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5809226 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5809227 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5809228 2021.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5809229 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5809231 2021.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5809232 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5809233 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5809234 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5809235 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5809236 2021.06.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5809237 2021.06.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5809238 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5805362 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5805363 2021.06.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5805364 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5805365 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5805366 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5805367 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5805368 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5805369 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5805370 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5805371 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5805372 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5805373 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5805374 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5805375 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5805376 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5805377 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5805378 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5805379 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5805380 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5805381 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5805382 2021.06.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5805386 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5805387 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5805388 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5805389 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5805391 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5805392 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5805393 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5805394 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5805395 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5805398 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5805399 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5805400 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5805401 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5805402 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5805403 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5805404 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5805405 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5805406 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5805407 2021.06.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5805409 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5805410 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5805411 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5805412 2021.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5805413 2021.06.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5805414 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5805415 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5805416 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5805417 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5805418 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5805419 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 84 5805424 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5805426 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5805427 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5805428 2021.06.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5805429 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 5805431 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5805433 2021.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5805434 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5805435 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5805436 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5805437 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5805438 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5805439 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5805440 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5805441 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5805442 2021.06.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1