Pełna lista obserwacji drużyny

Marta Świtała : Marta Świtała


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6274159 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6274158 2021.12.11 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6222612 2021.11.16 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6222613 2021.11.16 ŚL mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6222611 2021.11.16 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6222610 2021.11.16 ŚL mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6206127 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6183064 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6183063 2021.10.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6140790 2021.10.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6140789 2021.10.16 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6140788 2021.10.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6101641 2021.10.02 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 6098962 2021.10.02 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6096956 2021.10.01 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6094667 2021.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6094665 2021.09.30 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6094666 2021.09.30 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6094368 2021.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 6094367 2021.09.30 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6094366 2021.09.30 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6094365 2021.09.30 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6094364 2021.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6092311 2021.09.29 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6092310 2021.09.29 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6092309 2021.09.29 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6086240 2021.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6086241 2021.09.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6083540 2021.09.26 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6081883 2021.09.26 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6081882 2021.09.26 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6077872 2021.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6077870 2021.09.25 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6077871 2021.09.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6077867 2021.09.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6077868 2021.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6077865 2021.09.25 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6077866 2021.09.25 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 9 6076617 2021.09.25 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 6076614 2021.09.25 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6076615 2021.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6076616 2021.09.19 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6027240 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6027239 2021.09.03 ŚL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6027238 2021.09.01 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6027236 2021.09.01 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6012984 2021.08.30 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5969973 2021.08.14 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5969871 2021.08.14 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5961251 2021.08.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5961250 2021.08.10 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5961249 2021.08.10 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5961246 2021.08.10 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5961247 2021.08.10 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 5961245 2021.08.10 MP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5961248 2021.08.10 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5884184 2021.07.10 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5884183 2021.07.10 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5855433 2021.06.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5823798 2021.06.19 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5823797 2021.06.19 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5823796 2021.06.19 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5823795 2021.06.17 MP mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5816874 2021.06.17 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5812032 2021.06.15 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5811664 2021.06.15 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5811666 2021.06.15 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5811665 2021.06.15 MP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5798857 2021.06.12 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5798855 2021.06.12 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5798854 2021.06.12 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5798853 2021.06.12 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5736279 2021.05.31 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5712606 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5712605 2021.05.24 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5686176 2021.05.21 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5666929 2021.05.16 ŁD mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5654427 2021.05.16 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5652889 2021.05.15 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5651762 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5651763 2021.05.15 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5651760 2021.05.15 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5649336 2021.05.15 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5649333 2021.05.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5649334 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5649335 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5648452 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5648451 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5648450 2021.05.15 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5648449 2021.05.15 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5648448 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5648447 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5648446 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5648445 2021.05.15 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5648444 2021.05.15 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5647027 2021.05.15 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5647024 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5647025 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5647026 2021.05.15 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5647028 2021.05.15 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645520 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645519 2021.05.15 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5645518 2021.05.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645517 2021.05.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645516 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645515 2021.05.15 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5645514 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5645513 2021.05.15 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645512 2021.05.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645511 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645510 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645509 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5645508 2021.05.15 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5645507 2021.05.15 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5645506 2021.05.15 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5645505 2021.05.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645390 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645389 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645388 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5645387 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645386 2021.05.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645385 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645384 2021.05.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5645383 2021.05.15 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645382 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645381 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645380 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645379 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645378 2021.05.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645377 2021.05.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5645376 2021.05.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645375 2021.05.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5645374 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5645373 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5645366 2021.05.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645365 2021.05.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5645364 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645363 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645362 2021.05.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645361 2021.05.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645360 2021.05.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5645359 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645358 2021.05.15 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5645357 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645356 2021.05.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5645355 2021.05.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645354 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645353 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5645352 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5645350 2021.05.15 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5645351 2021.05.15 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5644724 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5642174 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5636128 2021.05.13 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5636136 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5636135 2021.05.13 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5636134 2021.05.13 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5636133 2021.05.13 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5636132 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5636131 2021.05.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636130 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5636129 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5636126 2021.05.13 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5636125 2021.05.13 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5636124 2021.05.13 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5636123 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5636122 2021.05.13 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5636121 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5636120 2021.05.13 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5636119 2021.05.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636118 2021.05.13 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5636117 2021.05.13 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5636116 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5636115 2021.05.13 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5636114 2021.05.13 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5636113 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5636112 2021.05.12 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5631147 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5631148 2021.05.12 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5631146 2021.05.12 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5629545 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5629546 2021.05.12 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5629544 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629543 2021.05.12 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5629206 2021.05.12 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5629205 2021.05.12 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5629204 2021.05.12 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 5628742 2021.05.12 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5628736 2021.05.12 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5628737 2021.05.11 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5628735 2021.05.11 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5624035 2021.05.11 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5623401 2021.05.11 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5623402 2021.05.11 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5623400 2021.05.11 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5623398 2021.05.11 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5623399 2021.05.11 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5621989 2021.05.11 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5621988 2021.05.11 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5621987 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5617477 2021.05.10 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5617476 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5615846 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5615847 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5615843 2021.05.10 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5615842 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5615844 2021.05.10 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5615841 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5615840 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5615839 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5615838 2021.05.10 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5615837 2021.05.10 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5611680 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5611679 2021.05.09 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5611676 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5609848 2021.05.09 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5609845 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5609847 2021.05.09 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5609844 2021.05.09 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5608418 2021.05.09 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5608417 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5608419 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5608416 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5605890 2021.05.09 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5605889 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5605888 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5605886 2021.05.09 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5605885 2021.05.09 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5605884 2021.05.09 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5605887 2021.05.09 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5605883 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5605882 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5605881 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5605880 2021.05.09 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5598080 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5598081 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5588888 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5588887 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5588761 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5588760 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5580731 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5580732 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5575294 2021.05.05 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5575293 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5575292 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5575291 2021.05.05 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5575012 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5575011 2021.05.05 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5575010 2021.05.05 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5574791 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5574792 2021.05.05 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5569443 2021.05.04 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5569444 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5569442 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5552729 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5552730 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5538774 2021.04.30 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5538773 2021.04.30 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5538772 2021.04.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5536001 2021.04.29 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5534181 2021.04.29 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5534180 2021.04.29 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5534179 2021.04.29 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5534178 2021.04.29 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5521594 2021.04.27 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5521592 2021.04.24 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5521593 2021.04.24 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5521595 2021.04.24 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5521596 2021.04.24 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5497472 2021.04.24 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5497471 2021.04.24 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5497470 2021.04.22 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5497469 2021.04.22 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5488689 2021.04.22 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5478967 2021.04.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5478966 2021.04.20 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5478965 2021.04.20 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5436802 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5436801 2021.04.12 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5436800 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5422192 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5422188 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5422190 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5422189 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5422193 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5422191 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5420238 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420253 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5420249 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 33 5420254 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 108 5420251 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5420250 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5420244 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5420243 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5420247 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 106 5420245 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5420248 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5420242 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 5420241 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5420252 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5420246 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5420240 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5420239 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5418235 2021.04.10 OP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5418233 2021.04.10 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5417975 2021.04.10 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5417974 2021.04.10 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417973 2021.04.10 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5417972 2021.04.10 OP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5415869 2021.04.10 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5415870 2021.04.10 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5415868 2021.04.10 OP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5415866 2021.04.10 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5415865 2021.04.10 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5415867 2021.04.10 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5415863 2021.04.10 OP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5415864 2021.04.06 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5415862 2021.04.06 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5377566 2021.04.02 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5377564 2021.04.02 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5377563 2021.04.02 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5377565 2021.04.02 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5377567 2021.04.02 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5377562 2021.04.02 WP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5367814 2021.03.31 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5367812 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5366653 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5366652 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5366651 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5366650 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5366649 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5354937 2021.03.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5343528 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5343530 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5343527 2021.03.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5342381 2021.03.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5342382 2021.03.27 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5342380 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5339981 2021.03.27 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5331798 2021.03.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5331797 2021.03.25 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5331796 2021.03.25 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5328002 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5328001 2021.03.24 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5328000 2021.03.24 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 5327999 2021.03.24 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5327997 2021.03.24 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5327104 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 5326999 2021.03.24 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5327001 2021.03.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5326998 2021.03.24 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 86 5327000 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 5326997 2021.03.24 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5326996 2021.03.24 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5325793 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5325792 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5325791 2021.03.24 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5325790 2021.03.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5325789 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5325788 2021.03.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5325787 2021.03.24 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5324882 2021.03.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5324883 2021.03.23 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5324881 2021.03.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 5323748 2021.03.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5323749 2021.03.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5323747 2021.03.23 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5323744 2021.03.23 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5323745 2021.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5323101 2021.03.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5323099 2021.03.23 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5323100 2021.03.23 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5320957 2021.03.22 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5319751 2021.03.22 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 118 5318918 2021.03.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5318917 2021.03.22 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5318916 2021.03.22 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 5318915 2021.03.22 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5318913 2021.03.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5318914 2021.03.22 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5318912 2021.03.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5318911 2021.03.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5315908 2021.03.21 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5315907 2021.03.21 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5315906 2021.03.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 142 5315905 2021.03.21 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5312275 2021.03.20 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5312274 2021.03.20 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5312270 2021.03.20 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5312269 2021.03.20 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5312271 2021.03.20 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5312272 2021.03.13 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5263863 2021.03.07 MP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5263862 2021.03.07 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5263864 2021.03.06 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5214730 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5214644 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5214642 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5214643 2021.02.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5214641 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5214640 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5214639 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5214638 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5214637 2021.02.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5214636 2021.02.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5214634 2021.02.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5214632 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5214633 2021.02.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5212976 2021.02.24 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5212974 2021.02.24 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5212975 2021.02.24 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5212973 2021.02.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5212972 2021.02.24 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5212971 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5212968 2021.02.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5212969 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5212970 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5212967 2021.02.21 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5195649 2021.02.20 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5195647 2021.02.20 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5195650 2021.02.20 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5195648 2021.02.20 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5195645 2021.02.20 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5195644 2021.02.20 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5195643 2021.02.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5138666 2021.01.31 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5138663 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5138662 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 36 5138664 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5138660 2021.01.31 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5138661 2021.01.31 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5138659 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5138658 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5138656 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5138657 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5138654 2021.01.31 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5138653 2021.01.31 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5138652 2021.01.31 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5138655 2021.01.31 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5138650 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5138651 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5138649 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5130508 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5130505 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5130507 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5130504 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5130503 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5130501 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5130502 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5130499 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5130495 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5130500 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5130496 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5130498 2021.01.29 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5130497 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5130493 2021.01.29 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5130492 2021.01.22 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5110221 2021.01.20 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5093680 2021.01.17 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5093679 2021.01.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085123 2021.01.15 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5085122 2021.01.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5046693 2021.01.04 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5046694 2021.01.04 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5046692 2021.01.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5046691 2021.01.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5046690 2021.01.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5046688 2021.01.04 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5046689 2021.01.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5046686 2021.01.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5046687 2021.01.04 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046685 2021.01.04 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5046684 2021.01.04 MZ mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5046683 2021.01.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5046681 2021.01.04 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5046682 2021.01.04 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5046678 2021.01.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5046680 2021.01.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5046679 2021.01.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5046677 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5046676 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5029457 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5029456 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029455 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5029454 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5029453 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5029451 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5029452 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5029450 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029449 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5029447 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5029448 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029446 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029445 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5029443 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029444 2021.01.01 ŚL mapa