Pełna lista obserwacji drużyny

Wróbel Świrek : Tomek Królak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5123816 2021.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5123815 2021.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5123813 2021.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5123812 2021.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5123814 2021.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5123782 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 5117700 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5117695 2021.01.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5117679 2021.01.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5117439 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5117438 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5117325 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5117324 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5117318 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5117313 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5117314 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5117312 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5117311 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5117310 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5117308 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5117309 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5117307 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5117306 2021.01.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 5117305 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 5117304 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 5117078 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5111397 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103202 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5103201 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5099839 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5099840 2021.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5099146 2021.01.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5093366 2021.01.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5098889 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5099150 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5099159 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5099158 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 5099157 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5099156 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5099155 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5099154 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5099153 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5098894 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5098900 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5098916 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5098879 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5099149 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5098873 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5077956 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 5077963 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5077964 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077962 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 5062061 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062060 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5062059 2021.01.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5077969 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050507 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5050506 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 5045686 2021.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 38 5045687 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045688 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035027 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5035028 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5033772 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5033707 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5033701 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033709 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5033708 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5033706 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5033700 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5033705 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5033702 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5033704 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5033703 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5033699 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033698 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5033697 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5033696 2021.01.02 mapa