Pełna lista obserwacji drużyny

Wróbel Świrek : Tomek Królak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5651985 2021.05.15 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5651986 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640290 2021.05.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5640289 2021.05.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5636163 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 5636194 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 108 5636711 2021.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 225 5636717 2021.05.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5632241 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5621208 2021.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5608853 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5601953 2021.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5601172 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5601171 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5601170 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5600974 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5600973 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5583668 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5583667 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5583639 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5583638 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 5583631 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5583628 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5583626 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5583627 2021.05.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5583599 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5583598 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5583589 2021.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5583587 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5583588 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5583585 2021.05.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5583586 2021.05.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5583584 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5583567 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5583566 2021.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5583562 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5583561 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5583560 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5583558 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5583559 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5583557 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5583556 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5583555 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5582697 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5582695 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5582696 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575701 2021.05.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5574970 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5574969 2021.05.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5574968 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5572448 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5572447 2021.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5569504 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5569502 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5569503 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5569505 2021.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5569501 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5569499 2021.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5569500 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5569498 2021.05.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5569497 2021.05.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5569495 2021.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5569496 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5559913 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5559912 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5559910 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5559909 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5559911 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5559908 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5559907 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5555906 2021.05.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5555905 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5555904 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5555903 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5555902 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5555901 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 5557603 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 28 5557641 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 31 5557646 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 336 5557659 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 357 5557663 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 252 5557668 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 735 5557673 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5557676 2021.05.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5557827 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5557828 2021.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5545789 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5545788 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5545787 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5545786 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5545785 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5545784 2021.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5545783 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5545782 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5545780 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5545781 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5545779 2021.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5532790 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5532789 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5532788 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5532782 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5532781 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532787 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532775 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5532776 2021.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5532786 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5532777 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5532772 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5532771 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532768 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5532766 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532764 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5532759 2021.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5532756 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532755 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5532758 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532753 2021.04.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5532754 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5532751 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5532757 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5532752 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532749 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5532747 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5532750 2021.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5532746 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5532748 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5532744 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5532745 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5532784 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5532780 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5532785 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5532779 2021.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5532783 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532774 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5532778 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532770 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532769 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5532765 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5532767 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532763 2021.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5532762 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5532761 2021.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5532760 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532739 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5532741 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5532742 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5532740 2021.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5532738 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5532743 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532733 2021.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5532737 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532735 2021.04.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5532734 2021.04.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5532736 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532731 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5532732 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5532730 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5532729 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532728 2021.04.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5532726 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5532725 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5532727 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5532724 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5532723 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5532722 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5532721 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5532716 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5532718 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5532717 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5532720 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532714 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5532719 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532715 2021.04.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5532713 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532712 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5531558 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5531557 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5531555 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531554 2021.04.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5531553 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5531552 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5531551 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5531550 2021.04.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5531549 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531548 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531547 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5531546 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5531545 2021.04.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5531544 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531543 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5531542 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5531541 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531540 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5531539 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5531538 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5531537 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531536 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5531535 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5531533 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531532 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5531531 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5531530 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5531529 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5531528 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5531527 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5531526 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5531525 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5531524 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5531523 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5531522 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531521 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531520 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5531519 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531517 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5531516 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5531515 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5531509 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5531514 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5531508 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5531513 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5531511 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5531507 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5531506 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531503 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5531505 2021.04.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5531502 2021.04.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5531501 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5533844 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5524431 2021.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5524429 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5524430 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5524428 2021.04.27 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5524426 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5524427 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5507855 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5507857 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5507853 2021.04.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5507852 2021.04.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5507854 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5507856 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5507902 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5507900 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5507906 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5507904 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5507896 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5507899 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5507898 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5507903 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5507892 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5507889 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5507890 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5507888 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5507885 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5507883 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5507880 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5507872 2021.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5507873 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5507871 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5507869 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5507870 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5507867 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5507868 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5507866 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5507865 2021.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5507864 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5507863 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5507862 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5507861 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5507859 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5507858 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5507860 2021.04.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5507897 2021.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5507901 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5507895 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5507891 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5507894 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5507893 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5507905 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5507886 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5507884 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5507879 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5507881 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5507882 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5507878 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5507877 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5507875 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5507874 2021.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5499360 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5499361 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5499359 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5499358 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5499355 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5499353 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5499357 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5499356 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5499354 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5499351 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5499352 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5499348 2021.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5499350 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5499349 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5499346 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5499347 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5480482 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5480481 2021.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5480480 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480476 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5480477 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5480479 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5480478 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5480475 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5480473 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5480474 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5477867 2021.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5477866 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5477865 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5477864 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5477863 2021.04.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5477862 2021.04.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5477860 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5477861 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477859 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477857 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5477858 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5477856 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477854 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5477855 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5473282 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5472915 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5472914 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5472913 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5472912 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5467214 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5467212 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5467213 2021.04.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5467211 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5467210 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5467209 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5467208 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5467207 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5467204 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5467205 2021.04.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5467201 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5467200 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5467199 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5467202 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5467203 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5467198 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5464216 2021.04.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5464217 2021.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5557756 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5557755 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5557757 2021.04.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5557793 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5459002 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5458999 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5458997 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5458998 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5458995 2021.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5458993 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5458994 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5458992 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5458991 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5458996 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5459000 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 72 5557683 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5339626 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5339627 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5339624 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5339625 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5339623 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5339152 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5339151 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5282297 2021.03.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5250913 2021.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5244962 2021.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5245029 2021.03.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5245038 2021.03.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5245291 2021.03.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5244946 2021.03.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5244950 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5206280 2021.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5199799 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5199798 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5199797 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5199794 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5206290 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5177037 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5557754 2021.02.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5557753 2021.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5557713 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5177038 2021.02.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5154232 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5133018 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5123816 2021.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5123815 2021.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5123813 2021.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5123812 2021.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5123814 2021.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5123782 2021.01.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5124939 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 5117700 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5117695 2021.01.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5117679 2021.01.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5117439 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5117438 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5117325 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5117324 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5117318 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5117313 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5117314 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5117312 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5117311 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5117310 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5117308 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5117309 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5117307 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5117306 2021.01.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 5117305 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 5117304 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 5117078 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5111397 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103202 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5103201 2021.01.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5099146 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5099839 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5099840 2021.01.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5093366 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5098873 2021.01.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5098889 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5098894 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5098900 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5098916 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5098879 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5099149 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5099150 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5099159 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5099158 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 5099157 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5099156 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5099155 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5099154 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5099153 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5077956 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 5077963 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5077964 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077962 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 5062061 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062060 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5062059 2021.01.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5077969 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050507 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5050506 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 5045686 2021.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 38 5045687 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045688 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035027 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5035028 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5033772 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5033707 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5033701 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033709 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5033708 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5033706 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5033700 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5033705 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5033702 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5033704 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5033703 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5033699 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033698 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5033697 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5033696 2021.01.02 mapa