Pełna lista obserwacji drużyny

Snow : Szczepan Nowakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5572825 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5355793 2021.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5355794 2021.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5355796 2021.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5355836 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5355835 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5355834 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5355825 2021.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5355824 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5355823 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5355822 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5355821 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5355820 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5355819 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5355818 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5355894 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5355908 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5355907 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5355906 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5355905 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5355904 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5355903 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5355902 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5355901 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5355900 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5355899 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5355898 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5355897 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5355896 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5355895 2021.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5247725 2021.03.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5247724 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5247723 2021.03.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5247722 2021.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5247716 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247717 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5247718 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5247719 2021.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5247720 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247721 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5126917 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5126918 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5126919 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5126920 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5126921 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5126922 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5126923 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 5069356 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5069357 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5069358 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5069359 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5069360 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5069361 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5069366 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5069369 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5069370 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5064909 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5064911 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5064912 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5064913 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5064914 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5064915 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 5049131 2021.01.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5042598 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042597 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5042596 2021.01.03 mapa