Pełna lista obserwacji drużyny

Snow : Szczepan Nowakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6188219 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6188218 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6188220 2021.11.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5737337 2021.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5737357 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5737358 2021.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5737360 2021.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5737361 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5737362 2021.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5737373 2021.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5737374 2021.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5737356 2021.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5737354 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5737341 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5737342 2021.05.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5737338 2021.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5737343 2021.05.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5737344 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 12 5737350 2021.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5737353 2021.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5737375 2021.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5737460 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5737478 2021.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5737498 2021.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5737502 2021.05.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5737503 2021.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5737507 2021.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5737509 2021.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5737511 2021.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5737554 2021.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5737372 2021.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5737496 2021.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5737493 2021.05.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5737490 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5737479 2021.05.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5737481 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5737482 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5737483 2021.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5737485 2021.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5737486 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5737487 2021.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5737489 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5572825 2021.05.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5355794 2021.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5355793 2021.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5355796 2021.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5355901 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5355902 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5355903 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5355904 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5355905 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5355906 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5355907 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5355908 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5355821 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5355900 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5355899 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5355818 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5355819 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5355820 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5355822 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5355823 2021.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5355824 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5355825 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5355834 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5355835 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5355898 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5355897 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5355896 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5355895 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5355894 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5355836 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5247716 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247717 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5247718 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5247719 2021.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5247720 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247721 2021.03.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5247722 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5247723 2021.03.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5247724 2021.03.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5247725 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5126917 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5126919 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5126920 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5126921 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5126922 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5126923 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5126918 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5069358 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 5069356 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5069357 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5069359 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5069360 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5069361 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5069366 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5069369 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5069370 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5064909 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5064911 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5064912 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5064913 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5064914 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5064915 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 5049131 2021.01.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5042598 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042597 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5042596 2021.01.03 mapa