Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Charymski : Marcin Charymski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5656827 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5656826 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5656825 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5656824 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5656823 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5656822 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5656821 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5656820 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5656818 2021.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5656817 2021.05.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5656816 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5656815 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5656814 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5656813 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5656812 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5656811 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5656810 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5656809 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5656808 2021.05.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5656807 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5656806 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656805 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5656804 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5656843 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5656842 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656841 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5656840 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5656839 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656838 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5656837 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5656836 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5656835 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5656834 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5656833 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5656832 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5656831 2021.05.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5656830 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5656829 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5656828 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5656787 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5656786 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5656785 2021.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5656784 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5656783 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5656782 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5656781 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5656780 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5656779 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5656778 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5656777 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5656776 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5656775 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5656774 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5656773 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5656772 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656803 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5656802 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5656801 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5656800 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5656799 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5656798 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5656797 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5656796 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5656795 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5656794 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5656793 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5656792 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5656791 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5656790 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5656789 2021.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5656788 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5656755 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5656754 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5656753 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5656752 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5656751 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5656750 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5656749 2021.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5656748 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 5656747 2021.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5656746 2021.05.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5656745 2021.05.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5656744 2021.05.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5656743 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5656742 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5656741 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5656740 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5656771 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656770 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656769 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5656768 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5656767 2021.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5656766 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5656765 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5656764 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656763 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5656762 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5656761 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5656760 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5656759 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5656758 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5656757 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5656756 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5656739 2021.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5656738 2021.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5656737 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5656736 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5656735 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5656734 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5656733 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5656732 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5656731 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5656730 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5656729 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5656728 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5656727 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5656726 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5656725 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5656724 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5652847 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5652846 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5652845 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5652844 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5652849 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5652850 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5652848 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5644105 2021.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5644104 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5644103 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5644102 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5644101 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5644100 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5644099 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 5644098 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5644097 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5644096 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5644095 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5644094 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5644093 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5644092 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5644091 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5644090 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5644089 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644088 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5644087 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5644086 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5644085 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5644084 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644083 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5644082 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5644081 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5643518 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5643517 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5643516 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5643515 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5643514 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5643513 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5643536 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643535 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5643534 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643533 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5643532 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5643531 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5643530 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643529 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5643528 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5643527 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5643526 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643525 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5643524 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5643523 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5643522 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5643521 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5641141 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5641140 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5641139 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641138 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 5641137 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5641136 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5641135 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5641134 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641133 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641132 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5641131 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5641130 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5641129 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5641128 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641127 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5641126 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641125 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5641124 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5641123 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5641122 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5641121 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5641120 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5641119 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5641118 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5641117 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641116 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641115 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641114 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5641113 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641112 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5641111 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5640316 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640317 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5640319 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5640318 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5640313 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5640312 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5640311 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5640310 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5640314 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640315 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640309 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5634001 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5633984 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5633983 2021.05.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5633982 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5633981 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5634000 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633999 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5633998 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5633997 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5633996 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5633995 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5633994 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5633993 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5633992 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5633991 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5633990 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633989 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633988 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633987 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5633986 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633985 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5633980 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5633979 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5633978 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5633977 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633976 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5633975 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5633972 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5633971 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5633974 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5633970 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5633973 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5633969 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5633968 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5633966 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5633967 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633965 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633859 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5633860 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5633858 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633862 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633863 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5633864 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633856 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633855 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5633861 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633857 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5628781 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5628782 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5628778 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5628779 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5628777 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5628775 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5628772 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5628780 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5628771 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5628773 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5628776 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5628774 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5618968 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5618967 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5618964 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5618965 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5618961 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5618962 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5618963 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5618960 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5618966 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 5618959 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5618958 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5618955 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5618956 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5618953 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5618951 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5618952 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5618950 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5618957 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618954 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5618947 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5618949 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5618946 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5618948 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5618945 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5618944 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5618943 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5618942 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5609144 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5609142 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609139 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5609141 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5609140 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5609143 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5609145 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5609146 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5609157 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5609162 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5609160 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5609161 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5609159 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5609154 2021.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5609155 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5609156 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5609153 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 42 5609152 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5609158 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5609151 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5609150 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5609149 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5609148 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5609147 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5602528 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5602527 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5602526 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5602525 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5602524 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5602523 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5602522 2021.05.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5602521 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5602520 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5602519 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5602518 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5602517 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5602516 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5602515 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5602555 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5602553 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5602552 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5602554 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5602551 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5602550 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5602549 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5602548 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5602547 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5602546 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5602545 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5602544 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5602543 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5602542 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5602541 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5602540 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5602566 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5602565 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5602564 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5602563 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5602562 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5602561 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5602560 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5602559 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5602558 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5602557 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5602537 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5602536 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5602535 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5602556 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5602539 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5602538 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597224 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597223 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597222 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597221 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597220 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597219 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5597218 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5597217 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5597216 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5597215 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5597214 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5597213 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5597211 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5597210 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5597209 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5597208 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5597207 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597206 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597205 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5597204 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5597203 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5597202 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597201 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597200 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597199 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5597198 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597196 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5597212 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5590062 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5590061 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5590060 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5590059 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5590058 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5590057 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5590056 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5590055 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5590054 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5590053 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5590052 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5590051 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5590050 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5590049 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5590048 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5590047 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5590046 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5590045 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5590044 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5590043 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5590042 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5590041 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5590040 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5590039 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5590022 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5590021 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5590020 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5590019 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5590018 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5590017 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5590016 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5590015 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5590014 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5590013 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5590012 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5590011 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5590010 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5590009 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5590008 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5590007 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5590038 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5590037 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5590036 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5590035 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5590034 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5590033 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5590032 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5590031 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5590030 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5590029 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5590028 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5590027 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5590026 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5590025 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5590024 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5590023 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5590006 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5590005 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5590004 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5590003 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5590002 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5590001 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5590000 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589999 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589998 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5589997 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5589996 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5589995 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5589994 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5589992 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589991 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5589993 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5586974 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5586973 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5586972 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5586971 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5586970 2021.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5586969 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5586968 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5586967 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5586966 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5586965 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5586964 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5586963 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5586932 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5586931 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5586930 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5586929 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5586928 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5586927 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5586926 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5586925 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5586924 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5586923 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5586922 2021.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5586921 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5586920 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5586919 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 5586918 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5586917 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5586915 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5586914 2021.05.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5586913 2021.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5586912 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5586911 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5586910 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5586909 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5586908 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5586907 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5586906 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5586916 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5586905 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5586904 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5586903 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5586902 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5586901 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5586899 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5586898 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5586897 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5586895 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5586896 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5586900 2021.05.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5586894 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5586893 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5586891 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5586892 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5586890 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5586888 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5586887 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5586886 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5586885 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5586889 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5584350 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5584349 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584347 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584345 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5584346 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5584343 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5584348 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5584342 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5584341 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5584344 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5584339 2021.05.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5584340 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5572820 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5572819 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5572818 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5572817 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5572816 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5572815 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5572797 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5572796 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5572795 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572794 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5572793 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5572792 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5572791 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5572790 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5572789 2021.05.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5572788 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5572787 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5572786 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5572785 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5572784 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5572783 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5572782 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5572814 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5572813 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572812 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5572811 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5572810 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5572809 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5572808 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5572807 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5572806 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5572805 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5572804 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5572803 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5572802 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5572801 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5572800 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5572798 2021.05.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5572781 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5572780 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5572779 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5572778 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5572777 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5572776 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5572775 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5572774 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5572773 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5572772 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5572771 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5572770 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5572769 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572768 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5572767 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5572766 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5572762 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5572761 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572760 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5572759 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5572758 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5572757 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5572756 2021.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5572765 2021.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5572755 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5572754 2021.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5572763 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5572753 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5572752 2021.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5572764 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5572751 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5572750 2021.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5561194 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5561193 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561192 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5561191 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5561190 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5561189 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5561188 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5561187 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5561186 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5561185 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5561184 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5561182 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5561183 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5559195 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559193 2021.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5559194 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5559192 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5559191 2021.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5559190 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559189 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5559188 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5559187 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5559184 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5559185 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5559183 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5559182 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559180 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5559179 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5559181 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5559178 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5559174 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5559176 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5559177 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5559186 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5559171 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559173 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5559172 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5559175 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5540996 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5540995 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5540994 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5540993 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5540992 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5540991 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5540990 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5540989 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5540987 2021.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5540986 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5540985 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5540984 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5540983 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5540982 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5540981 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5540980 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5540979 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5540978 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5540977 2021.04.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5540976 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5540975 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5540974 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5540973 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5540972 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5540970 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5540969 2021.04.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5540968 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5540967 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5540966 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5540965 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5540964 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5540963 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5540962 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5540961 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5540960 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5540957 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5540958 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5540959 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5540971 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5540956 2021.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5537203 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537202 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5537201 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5537200 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5537205 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5537199 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5537206 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5537198 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5537204 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5537195 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537196 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 5537193 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537194 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5537192 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537197 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5537191 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5537190 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537189 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5537187 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5537186 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5537185 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5537188 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5529498 2021.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5529497 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5529496 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5529495 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5529494 2021.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5529493 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5529492 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5529491 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5529490 2021.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5529489 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5529488 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5529487 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529486 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5529485 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5529484 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5529483 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5529482 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5529481 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5529480 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5529479 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5529478 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5529477 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5529476 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5529475 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5529474 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5529473 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5529472 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529471 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5529470 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5529469 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5529468 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5529467 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5529466 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5529465 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5529464 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5529463 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5529462 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5529461 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529460 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5529459 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5529458 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5529457 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5529455 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5529454 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5529453 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5529452 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5529451 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5529450 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5529449 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529448 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5529447 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5529446 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5529445 2021.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5529444 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5529443 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5529442 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5529441 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5529440 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5529439 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5529438 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5529437 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5529436 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5529435 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5529433 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5529431 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5529432 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5529430 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5529429 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5529425 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5529426 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5529427 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529423 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5529424 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529428 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5526636 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5526634 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5526633 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5526635 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5526631 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5526632 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5526629 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5526630 2021.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5526628 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5526627 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5526626 2021.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5526625 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5526623 2021.04.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5526624 2021.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5526622 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5526620 2021.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5526617 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5526619 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5526618 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5526621 2021.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5526615 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5526614 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5526616 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526613 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5526612 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5511740 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5511742 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5511734 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5511738 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5511741 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5511743 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5511732 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5511735 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5511733 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5511736 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5511739 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5511737 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5511723 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511727 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5512341 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 5511728 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5511731 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5512336 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5512339 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5511717 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5511730 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5511710 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5511720 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5511722 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5511719 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5511726 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5511724 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5511725 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5511714 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5511696 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5511712 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5511708 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5511715 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5511703 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5511721 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5511729 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5511706 2021.04.25 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 5 5511704 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5511702 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5511686 2021.04.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5511691 2021.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5511695 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5511690 2021.04.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5511711 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511718 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5511700 2021.04.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5511697 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5511698 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5511713 2021.04.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5511716 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5511692 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5511694 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5511709 2021.04.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5511707 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5511693 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5511701 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5511699 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5511689 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5511688 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5511687 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 5505611 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5505610 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5505609 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5505608 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5505607 2021.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5505606 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5505605 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5505604 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5505603 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5505602 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5505601 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5505600 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5505599 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5505598 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5505596 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5505597 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5505595 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505594 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5505593 2021.04.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5505577 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505592 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5505591 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505590 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5505589 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5505588 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505587 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505586 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5505585 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5505584 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5505583 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5505582 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5505581 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5505580 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505579 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5505578 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505576 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5505575 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5505574 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505573 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505572 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505571 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5505569 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5505564 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5505563 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5505562 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5505567 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505561 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5505570 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505565 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5505568 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5505566 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486407 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5486406 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5486405 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5486404 2021.04.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5486403 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5486402 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5486401 2021.04.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5486400 2021.04.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5486399 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5486398 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5486397 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5486396 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5486395 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5486394 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5486393 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5486392 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5486391 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5486390 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5486389 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5486388 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5486387 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5486386 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5484889 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5484890 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5484888 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5484891 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5484887 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5484885 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5484886 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5484884 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5484883 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5484881 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5484880 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5484879 2021.04.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5484882 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5483344 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5483343 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5483360 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5483359 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5483358 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5483357 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5483356 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5483355 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5483354 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5483353 2021.04.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5483352 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5483351 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5483350 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5483349 2021.04.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5483348 2021.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5483347 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5483346 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5483345 2021.04.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5459770 2021.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5459769 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459768 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459766 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5459767 2021.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5459765 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459764 2021.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5459763 2021.04.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5459771 2021.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5459762 2021.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5440442 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5440443 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5440441 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5440440 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5440438 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5440439 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5440436 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5440437 2021.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5439138 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5439137 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5439136 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439135 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5439134 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5439154 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5439153 2021.04.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5439152 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5439151 2021.04.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5439150 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5439149 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5439148 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5439147 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5439146 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5439145 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5439144 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5439143 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5439142 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5439141 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5439140 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5439155 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439133 2021.04.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5439132 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5439131 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5439130 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5439129 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5439128 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5439127 2021.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5439126 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5439125 2021.04.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5439124 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5439123 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5439122 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5439121 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5439120 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439119 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5439118 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5439117 2021.04.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5439105 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5439104 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5439102 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5439103 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439116 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5439115 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5439114 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5439113 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5439112 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5439111 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5439110 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5439109 2021.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5439108 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5439107 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5439106 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5435425 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5435424 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5435426 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5435419 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5435421 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5435423 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5435420 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5435422 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5435415 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435417 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5435418 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5435416 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5425270 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5425269 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5425268 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5425267 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5425266 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5425265 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5425264 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5425263 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5425262 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5425261 2021.04.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5425260 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5425259 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5425258 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5425257 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5425256 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5425255 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5425254 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5425253 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5425252 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5425251 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5425286 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5425285 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5425284 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5425283 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5425282 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5425281 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5425280 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5425279 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5425278 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5425277 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5425276 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5425275 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 5425274 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5425273 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5425272 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5425271 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5425249 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5425248 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5425247 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5425246 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5425245 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5425244 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5425243 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5425242 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5425241 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5425240 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5425239 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5425238 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5425237 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5425236 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5425235 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5425234 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5425233 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5425232 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5425231 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5425230 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5425229 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5425228 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5425227 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5425226 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5425225 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5425224 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425223 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5425221 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5425222 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5425220 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5425219 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5425218 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5425210 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5425213 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5425209 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5425212 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5425207 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5425208 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5425206 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5425205 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5425204 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5425203 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5425201 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5425199 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5425202 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5425200 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5425197 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2