Pełna lista obserwacji drużyny

Halina : Halina Łukomska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6265800 2021.12.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6265801 2021.12.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6265802 2021.12.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6265803 2021.12.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6265804 2021.12.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6265805 2021.12.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6265806 2021.12.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6265807 2021.12.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6265808 2021.12.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6265809 2021.12.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6256013 2021.12.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6256014 2021.12.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6256015 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6256016 2021.12.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6256017 2021.12.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6256018 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6256019 2021.12.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6256020 2021.12.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6256021 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6256022 2021.12.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6256023 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6256024 2021.12.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6256025 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6256026 2021.12.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6256027 2021.12.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6256028 2021.12.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6256029 2021.12.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 6256040 2021.12.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6241859 2021.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6241861 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6241862 2021.11.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241863 2021.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6241864 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6241865 2021.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6241866 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6241867 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6241868 2021.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6241869 2021.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6241870 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6241871 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6241872 2021.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6241873 2021.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6241874 2021.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6241875 2021.11.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6241876 2021.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6241877 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6241878 2021.11.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6241879 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6238945 2021.11.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6238946 2021.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6238947 2021.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6238948 2021.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6238949 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6238950 2021.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6238952 2021.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6238953 2021.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6238954 2021.11.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6238955 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6238956 2021.11.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6238951 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6238957 2021.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6238958 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6238959 2021.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6238960 2021.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6238961 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6238962 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6238963 2021.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6238964 2021.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6238965 2021.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6238966 2021.11.22 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 6158008 2021.10.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 6158009 2021.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6158010 2021.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6158011 2021.10.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6158012 2021.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6158013 2021.10.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6158014 2021.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6158015 2021.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6158016 2021.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6011274 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6011276 2021.08.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6011278 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6011288 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6011292 2021.08.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6011294 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6011296 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6011447 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6011452 2021.08.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6011453 2021.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6011240 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6011243 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6011245 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6011249 2021.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6011251 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6011254 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6011257 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6011267 2021.08.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6011008 2021.08.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6011011 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 6011014 2021.08.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6011019 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6011024 2021.08.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6011026 2021.08.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6011059 2021.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6011061 2021.08.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6011064 2021.08.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6011066 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011084 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6011135 2021.08.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6011138 2021.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6011139 2021.08.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5963317 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5954787 2021.08.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5954788 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5954789 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5954790 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5954791 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5954792 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5954793 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5954794 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5954795 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5954796 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5954797 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5954799 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5954800 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5954801 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5954802 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5954803 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5954804 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5954805 2021.08.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5954806 2021.08.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5954807 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5935457 2021.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5935458 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5935459 2021.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5935460 2021.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5935461 2021.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5935462 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5935463 2021.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5935464 2021.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5935465 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5935466 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5935467 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5935468 2021.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5935469 2021.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5935470 2021.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5935471 2021.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5935472 2021.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5935473 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5935474 2021.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5935475 2021.07.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 17 5935476 2021.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5935477 2021.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5935478 2021.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5935479 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5935480 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5931381 2021.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5931382 2021.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5931383 2021.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5931384 2021.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5931385 2021.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5931386 2021.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5931387 2021.07.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5931388 2021.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5931389 2021.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5931390 2021.07.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5931391 2021.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5931392 2021.07.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5931394 2021.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5931395 2021.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5931396 2021.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5931397 2021.07.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5931399 2021.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5931409 2021.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5931413 2021.07.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5931423 2021.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5931424 2021.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 49 5931425 2021.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5931426 2021.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5931427 2021.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5931428 2021.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5931436 2021.07.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5917365 2021.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5917367 2021.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 5917370 2021.07.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5917373 2021.07.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 8 5917374 2021.07.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5917375 2021.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5917377 2021.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5917379 2021.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5917381 2021.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5917382 2021.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5917383 2021.07.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5917421 2021.07.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5917424 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5917426 2021.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5917429 2021.07.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5917430 2021.07.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5917505 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5917507 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5888081 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5888087 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5888088 2021.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5888089 2021.07.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5888090 2021.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5888091 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5888092 2021.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5888093 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5888094 2021.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5888105 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5888107 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5888109 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5888110 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5875717 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5875718 2021.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5875728 2021.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5875786 2021.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5875787 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5875788 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5875789 2021.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5875790 2021.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5875791 2021.07.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5875802 2021.07.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5875803 2021.07.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5875805 2021.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5875806 2021.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5875807 2021.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 5875808 2021.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5875809 2021.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5875810 2021.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5875828 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5875829 2021.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5875830 2021.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5875831 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5875915 2021.07.07 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5823884 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5776445 2021.06.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5776446 2021.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5776449 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5776450 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5776451 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5776452 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5776453 2021.06.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5776455 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5776465 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5776467 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5776469 2021.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5776470 2021.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5776471 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5776472 2021.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5776473 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5776474 2021.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5776475 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5776476 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5776477 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5776478 2021.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5776499 2021.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5776500 2021.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5747495 2021.06.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5747497 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5747503 2021.06.02 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 5747506 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5747507 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5747508 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5747509 2021.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5747510 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5747511 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5747512 2021.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5747513 2021.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5712322 2021.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5712323 2021.05.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5712324 2021.05.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5712337 2021.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5712338 2021.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5712339 2021.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5712340 2021.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5712341 2021.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5712342 2021.05.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5704227 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5704228 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5704229 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5704230 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5704231 2021.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5704232 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5704233 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5704234 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5704235 2021.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5704236 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5704237 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5704238 2021.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5704239 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5704240 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5704241 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5704242 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5704243 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5704244 2021.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5704245 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5704246 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5704247 2021.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5704248 2021.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5704249 2021.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5704250 2021.05.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5704251 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5686303 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5686308 2021.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5686309 2021.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 5686312 2021.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5686412 2021.05.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5686432 2021.05.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5686435 2021.05.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5686437 2021.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5686439 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5686440 2021.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5686456 2021.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5686459 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5686470 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5686474 2021.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5686516 2021.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5663960 2021.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5663961 2021.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5663959 2021.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5663936 2021.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5663939 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5663941 2021.05.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5663943 2021.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5663944 2021.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5663946 2021.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5663950 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5663951 2021.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5663952 2021.05.17 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5663954 2021.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5663955 2021.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5663956 2021.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5663957 2021.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5663962 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5663963 2021.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5663964 2021.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5663965 2021.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5644976 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5644977 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5644978 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644979 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5644980 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5644981 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5644982 2021.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5644983 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5644984 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5644985 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5644986 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5644987 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5644988 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5644989 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5644990 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5644991 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5644992 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5653227 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5637746 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5639040 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5639041 2021.05.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5639042 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5639043 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5639044 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5639045 2021.05.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5639046 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5639047 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5639048 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5639049 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5639050 2021.05.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5639051 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5639052 2021.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5639053 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5639054 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5639055 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5639057 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639058 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5639059 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5632716 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5632717 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5632718 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5632719 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5632720 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5632721 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632722 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5632723 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5632724 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5632725 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5632726 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632727 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5632728 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5632729 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632730 2021.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5632731 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5632732 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5632733 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5632734 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5632735 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5632776 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5632787 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5632788 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5632789 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5632790 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5632791 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5633446 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5633447 2021.05.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5633448 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5633449 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633450 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5633451 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 30 5633452 2021.05.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5633453 2021.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5633454 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5633455 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5633456 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5633457 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 5633461 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5633462 2021.05.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5633463 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 5633464 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5633465 2021.05.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5628026 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5628027 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5628028 2021.05.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5628030 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5628031 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5628032 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5628034 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5628035 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5628036 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5628038 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 5621887 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5621889 2021.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 5621905 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5621906 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5621907 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5621908 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5621909 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5621910 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5621916 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5621917 2021.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5621918 2021.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5621919 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5621920 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5621921 2021.05.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5621922 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5621923 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5621924 2021.05.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5621925 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5621926 2021.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5621927 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5621928 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5621929 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 5621930 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5621931 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5621932 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5621933 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5621934 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5621935 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5621936 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621937 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621938 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5621939 2021.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5621940 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5621941 2021.05.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5621942 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5621943 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5621944 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5621945 2021.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5621946 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 5621947 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5621948 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5611627 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5611628 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5611766 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5611769 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5611770 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5611772 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5611774 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5611776 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5611799 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5611801 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5611802 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5611803 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5611814 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5611822 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5611823 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611826 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611827 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611828 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5611858 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5611859 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5611870 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5611871 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5611873 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5611875 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5611876 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5611877 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5576168 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5576169 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5576170 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5576171 2021.05.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5576172 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5576173 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5576174 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5576175 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5576176 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5576177 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5576179 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5576180 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5576181 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5576182 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5576183 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5576184 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5576185 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5576186 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5576187 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5576190 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5576191 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5576192 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5576193 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5576194 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5576195 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5576196 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5576197 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5576198 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5576199 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5566966 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 5566970 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5566980 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 5566992 2021.05.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5567029 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5567033 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5567038 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5567040 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5567045 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567048 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567050 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5567053 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5567057 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5567061 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5567064 2021.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5567068 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5567080 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5533981 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5533982 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5533985 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5533988 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5533990 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5533993 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5533996 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5533997 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5533998 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5533999 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5534000 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5534001 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5534002 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5534009 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5534155 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5534156 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5534157 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5534158 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5534159 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5534160 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5534161 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5534162 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5534163 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5534164 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5534165 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5534166 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5531082 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5531083 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5531085 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5531086 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5531087 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5531088 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5531091 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5531093 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5531097 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5531099 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5531115 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5531118 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5531132 2021.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5531135 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5516930 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5516932 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5516933 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5516934 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5516989 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5516990 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5516991 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5516993 2021.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5516995 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5496826 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5496805 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5496807 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5496809 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5496810 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5496811 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5496812 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5496813 2021.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5496814 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5496815 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5496816 2021.04.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5496817 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496818 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5496819 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5496820 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5496821 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5496822 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5496823 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5496824 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5496825 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5496827 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5485510 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5485511 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5485513 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5485515 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5485517 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5485519 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5485522 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5485531 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5485533 2021.04.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5485543 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5485544 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5485546 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5485548 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5485550 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5485552 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5485553 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5485554 2021.04.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5485555 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5485556 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5485557 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5485558 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5485560 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 5485561 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5485562 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5485565 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5485566 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5485567 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5485569 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5485570 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5485571 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5485593 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5485606 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5474870 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5474872 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474875 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5474878 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5474879 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5474880 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5474881 2021.04.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5474882 2021.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5474883 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5474884 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5474885 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5474886 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5474887 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5474888 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5474889 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5474890 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5474891 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5474892 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5474893 2021.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5474894 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5474895 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5474900 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5474902 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5474903 2021.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5474904 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5474905 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5474906 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5474907 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5474908 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5474909 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5474910 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5474911 2021.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5471316 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5471319 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5471315 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5471323 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5471310 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5471312 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5471313 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5471318 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5471320 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5471321 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5471327 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5471329 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5471331 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5471333 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5471335 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5471336 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5471350 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5457110 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5457111 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5457113 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5457114 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5457115 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5457117 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5457118 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5457120 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5457121 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5457127 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5457128 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5457129 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5457130 2021.04.17 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5423224 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5423228 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5423231 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5423233 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5423235 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5423237 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5423240 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5423241 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5423242 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5423244 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5423274 2021.04.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5423275 2021.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5423306 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5423307 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5423308 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5423309 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423310 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5423312 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5423314 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5423319 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5423323 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5423325 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5423328 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5423333 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5423342 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5413173 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5413174 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5413175 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5413176 2021.04.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5413177 2021.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5413178 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5413179 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5413180 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5413181 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5413182 2021.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5413183 2021.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5413184 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5413185 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5413186 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5413187 2021.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5413188 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5413189 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5413190 2021.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5413191 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5413192 2021.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5413193 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5413194 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5413195 2021.04.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5413196 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5408595 2021.04.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5408596 2021.04.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5408598 2021.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5408599 2021.04.08 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5408606 2021.04.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5408607 2021.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5408608 2021.04.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5408611 2021.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5408667 2021.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5408744 2021.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5408745 2021.04.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5408746 2021.04.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5408791 2021.04.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5408792 2021.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5408794 2021.04.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5408796 2021.04.08 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5408857 2021.04.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5408858 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5402427 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5402428 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5402429 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5402431 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5402432 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5402433 2021.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5402434 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5402435 2021.04.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5402436 2021.04.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5402439 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5402442 2021.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5402445 2021.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5402448 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5402452 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5398417 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5398418 2021.04.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5398420 2021.04.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5398421 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5398422 2021.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5398423 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5398424 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5398434 2021.04.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5398435 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5398438 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5398440 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5398442 2021.04.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5398443 2021.04.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5398445 2021.04.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5398449 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5398456 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5398458 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5398459 2021.04.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5398460 2021.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5398461 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5384044 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5384047 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5384050 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5384052 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5384053 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5384054 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5384071 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5384222 2021.04.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5384225 2021.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5384228 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5384246 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5384271 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5384273 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5384275 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5384276 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5384279 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5384285 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5365347 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5365348 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5365349 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5365350 2021.03.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5365351 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5365352 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5365353 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5365354 2021.03.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5365355 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5365356 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5365358 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5365359 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365360 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5365363 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5365364 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5365365 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5365366 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5360141 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5360143 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5360144 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5360151 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5360153 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5360155 2021.03.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5360156 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5360157 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5360159 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5360160 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5360161 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5360162 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5321884 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5321885 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5321886 2021.03.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5321888 2021.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5321890 2021.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5321891 2021.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5321893 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5321894 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5321895 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5321897 2021.03.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5313094 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5313095 2021.03.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5313096 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5313097 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5313115 2021.03.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5313116 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5313118 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5313119 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5313120 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5313121 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5313124 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5313126 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5313127 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5313128 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5313129 2021.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5313130 2021.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5313739 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5313740 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5313741 2021.03.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5307520 2021.03.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5307521 2021.03.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5307522 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5307523 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5307524 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5307697 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5279095 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5279097 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5279098 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5279099 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5279100 2021.03.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5279101 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5279102 2021.03.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5279104 2021.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5279105 2021.03.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5279106 2021.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5279107 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5279109 2021.03.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5279115 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5273211 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5273212 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5273214 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5273215 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5273216 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5273217 2021.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5273218 2021.03.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5273219 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5273220 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5273222 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5273223 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5273224 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5273225 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5273226 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5273227 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5273228 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5273229 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5273230 2021.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5273231 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5273232 2021.03.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5273233 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5273234 2021.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5273235 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5273236 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5273237 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5273238 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5273239 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5273240 2021.03.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5273241 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5270115 2021.03.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5270117 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5270118 2021.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5270119 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5270120 2021.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5270121 2021.03.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5270122 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5270123 2021.03.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5270124 2021.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5270125 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5266927 2021.03.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5266928 2021.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5266929 2021.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5266930 2021.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5266931 2021.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5266932 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5266934 2021.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5256728 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5256793 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5256729 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5256794 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5256804 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5256792 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5256806 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5256705 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5256883 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5256706 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5256671 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5256688 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5256800 2021.03.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5256649 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5256645 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5256603 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5256640 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5256643 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5256638 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5256646 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5256647 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5256600 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5256610 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5256644 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5256666 2021.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5256669 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5256696 2021.03.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5259270 2021.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5259272 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5259274 2021.03.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5259275 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5259949 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5259950 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5259952 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5259953 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5259954 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5259955 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5259956 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5259957 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5259958 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5259959 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5259960 2021.03.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5252412 2021.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5252381 2021.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5252383 2021.03.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5252406 2021.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5252409 2021.03.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5252410 2021.03.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5252411 2021.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5252413 2021.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5252414 2021.03.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5252415 2021.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5252417 2021.03.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5252421 2021.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5252422 2021.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5247088 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5247089 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5247090 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5247091 2021.03.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5247096 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5247098 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5247102 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5247104 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5247105 2021.03.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5247106 2021.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5247114 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5247116 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5247121 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5243435 2021.03.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5243436 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5243437 2021.03.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5243438 2021.03.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5243439 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5243440 2021.03.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5243441 2021.03.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5243442 2021.03.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5243444 2021.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5243445 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5243446 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5243447 2021.03.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5243449 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5243450 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5243451 2021.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5243452 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5230375 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5230376 2021.02.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5230377 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5230379 2021.02.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5230380 2021.02.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5230381 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5230382 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5230383 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5230384 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5230385 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5230386 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5230393 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5230394 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5230395 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5230396 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5214661 2021.02.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5214663 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5214665 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5214666 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5214667 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5214668 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5214669 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5212483 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5212485 2021.02.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5212486 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5212488 2021.02.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5212490 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5212491 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5212493 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5212494 2021.02.23 mapa