Pełna lista obserwacji drużyny

Halina : Halina Łukomska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5097147 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5097143 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5097144 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5097161 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5097155 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5097157 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5097158 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5097159 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090828 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090827 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5090826 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090825 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5090824 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5090823 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090822 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090821 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5090819 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5090818 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090829 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5090820 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5090842 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090841 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090840 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5090838 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5090837 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090836 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090830 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090831 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090832 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5090834 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5090835 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082617 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5082552 2021.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5082520 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5082521 2021.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5082522 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082524 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5082550 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5082551 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082519 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5082518 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5082517 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5082515 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5082516 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5082513 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5082512 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5082553 2021.01.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5082554 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5082600 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5082615 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5082614 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5082613 2021.01.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5082606 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082604 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5082603 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5082598 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5082587 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5082588 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5082589 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5082592 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5082594 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5082596 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 5080156 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5080157 2021.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5080158 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5080159 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5080160 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5080161 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5080162 2021.01.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5080163 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5080164 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5070698 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5070699 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5070700 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5070725 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5070727 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5070728 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5070697 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5070695 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5070694 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5070667 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5070665 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 5070662 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 5070658 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5064721 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064720 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5064719 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5064715 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5064717 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5064725 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5064739 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5064722 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064760 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5064743 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5064741 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060861 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5060860 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5060859 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5060858 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5060857 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060856 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5060247 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5060207 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5060205 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5060203 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5060249 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5060202 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060862 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 5060863 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5060869 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5066238 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5061075 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5061015 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5061014 2021.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5061010 2021.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5060881 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5060996 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5060948 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5060933 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5060880 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053813 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5053818 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5053792 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5053840 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5053812 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5053797 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5053796 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5053795 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5053794 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5053793 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5053814 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5053842 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5053850 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5061381 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5053908 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5054736 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5053992 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5053909 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053905 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053877 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5053887 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5053886 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5053884 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5053883 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 5047305 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5047300 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5047299 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5047295 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5047313 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5047314 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 5047315 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5047318 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5047320 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048899 2021.01.04 mapa