Pełna lista obserwacji drużyny

Renia : Teresa Jędrzejczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6256465 2021.12.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6256466 2021.12.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6256467 2021.12.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6256468 2021.12.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6256469 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6256470 2021.12.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6256471 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6256472 2021.12.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6256473 2021.12.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6256474 2021.12.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6256475 2021.12.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6256476 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6256477 2021.12.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6256478 2021.12.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6256479 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6247665 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6247666 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6247667 2021.11.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6247668 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6247669 2021.11.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6247670 2021.11.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6247671 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6247672 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247673 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6247674 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6247675 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6247714 2021.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6247715 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6247716 2021.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6247717 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6247718 2021.11.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6241734 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6241735 2021.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6241736 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6241737 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6241738 2021.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6241739 2021.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6241740 2021.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6241742 2021.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6241743 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6241744 2021.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6241745 2021.11.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6241747 2021.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6241748 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6241749 2021.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6241809 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6241810 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6241811 2021.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6241812 2021.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6241813 2021.11.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6241814 2021.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6241816 2021.11.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6224235 2021.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6224236 2021.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6224237 2021.11.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6224238 2021.11.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6224239 2021.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6224240 2021.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6224241 2021.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6224242 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6224243 2021.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6224245 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6224246 2021.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6222172 2021.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6222173 2021.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6222174 2021.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6222175 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222176 2021.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6222177 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6222178 2021.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6222179 2021.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6222180 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222182 2021.11.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 6170304 2021.10.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6170305 2021.10.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6170306 2021.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6170307 2021.10.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6170311 2021.10.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6170312 2021.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6170313 2021.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6170314 2021.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6170315 2021.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6170316 2021.10.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6170317 2021.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6170318 2021.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6170319 2021.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6170320 2021.10.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6170321 2021.10.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6170322 2021.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6170323 2021.10.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6170324 2021.10.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 6149177 2021.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6149178 2021.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6149179 2021.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6149180 2021.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6149181 2021.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6149182 2021.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6149183 2021.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6149184 2021.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6149185 2021.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5982267 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5982268 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5982269 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5982270 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5982271 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5982273 2021.08.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5982274 2021.08.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5982275 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5982276 2021.08.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5982277 2021.08.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5982278 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5982279 2021.08.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5963613 2021.08.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5960279 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5960280 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5960281 2021.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5960282 2021.08.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5960283 2021.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5960284 2021.08.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5960285 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5960286 2021.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5960287 2021.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5960288 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5960289 2021.08.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5960290 2021.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5960291 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5960292 2021.08.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5955799 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5955839 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5948498 2021.08.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5948499 2021.08.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5948500 2021.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5948501 2021.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5948502 2021.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5948503 2021.08.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5948504 2021.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5948505 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5948506 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5948507 2021.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5948508 2021.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5948509 2021.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5948510 2021.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5948511 2021.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5948512 2021.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5948514 2021.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5935407 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5935408 2021.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5935409 2021.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5935410 2021.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5935411 2021.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5935412 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5935413 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5935414 2021.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5935415 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5935416 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5935417 2021.07.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5935418 2021.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5935419 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5935420 2021.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5935421 2021.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5935422 2021.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5935423 2021.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5935424 2021.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5935425 2021.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5935427 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5935428 2021.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5935429 2021.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5935430 2021.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5935431 2021.07.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5867381 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5861837 2021.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5861838 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5861839 2021.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5861840 2021.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5861841 2021.07.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5861842 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5861843 2021.07.02 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5823514 2021.06.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5809104 2021.06.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5809290 2021.06.14 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5805742 2021.06.13 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 5795279 2021.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5795280 2021.06.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5795281 2021.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5795636 2021.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5769515 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5769516 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5769517 2021.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5769518 2021.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5769519 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5769520 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5769521 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5769522 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5769523 2021.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5769524 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5769525 2021.06.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5747420 2021.06.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5747421 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5747463 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5747464 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5747465 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5747466 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5747467 2021.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5747468 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5747469 2021.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5747470 2021.06.02 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 5747494 2021.06.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5703830 2021.05.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5703894 2021.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5703896 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5703944 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5703945 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5703946 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5703947 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5703948 2021.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5703949 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5703950 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5703951 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5703952 2021.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5703953 2021.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5703954 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5703955 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5703956 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5703957 2021.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5703958 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5703959 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5703960 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5703961 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5703962 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5703963 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5703964 2021.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5704038 2021.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5685624 2021.05.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5685633 2021.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5677770 2021.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5677771 2021.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5677772 2021.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5677773 2021.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5677774 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5677775 2021.05.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5677776 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5677777 2021.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5677778 2021.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5677779 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5677780 2021.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5679438 2021.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5663850 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5663875 2021.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5663898 2021.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5663899 2021.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5663900 2021.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5663901 2021.05.17 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5663903 2021.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5663904 2021.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5663905 2021.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5663906 2021.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5663907 2021.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5663908 2021.05.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5663909 2021.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5663915 2021.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5663917 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5663918 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5663919 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5644849 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5644941 2021.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5644942 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5644943 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5644944 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5644945 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5644946 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5644947 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5644948 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5644949 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644950 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5644951 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5644952 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5644953 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5644954 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5644955 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5644956 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656858 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5637740 2021.05.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5639005 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5639006 2021.05.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5639007 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5639008 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5639009 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5639010 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5639011 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5639012 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639013 2021.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5639014 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5639015 2021.05.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5639016 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5639017 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5639018 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5639019 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5639020 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5639021 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5639023 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5639024 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5632130 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5632131 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5632132 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5632133 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5632134 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5632135 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632136 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5632137 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5632138 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5632139 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5632140 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5632141 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5632142 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5632143 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5632144 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5632145 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5632146 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632147 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5632148 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5632149 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5632150 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5632151 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5632152 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5632153 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5632154 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632155 2021.05.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5632933 2021.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5632934 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5632935 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5632936 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5632937 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5632938 2021.05.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5632939 2021.05.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5632940 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 30 5632941 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 5632942 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 5632943 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5632944 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5632945 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5632946 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5632947 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632948 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5632972 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5627948 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5627949 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5627950 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5627951 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5627952 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5627953 2021.05.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5627954 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5627955 2021.05.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5627956 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5627957 2021.05.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5621851 2021.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 5621852 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5621853 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5621854 2021.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5621855 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 5621856 2021.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5621857 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5621858 2021.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5621859 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5621860 2021.05.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5621861 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5621862 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5621863 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 5621864 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5621865 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5621866 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5621867 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5621868 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5621869 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5621870 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5621871 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5621872 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5621873 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5621874 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5621875 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5621876 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5621877 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5621878 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621879 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5621880 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5621881 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5621894 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5621895 2021.05.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5621896 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5621897 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621898 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5621899 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5621900 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 5621901 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5621902 2021.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5621903 2021.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5621904 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5611621 2021.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5611623 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5611727 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5611728 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5611729 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5611730 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5611731 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5611732 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5611733 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5611734 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5611735 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5611736 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5611737 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5611738 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5611739 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611740 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611741 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5611742 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5611743 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5611744 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611745 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5611746 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5611747 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5611748 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5611749 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5611750 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5582270 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5582271 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5582272 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5582273 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5582274 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5582275 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5582276 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5582277 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5582278 2021.05.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5582279 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5582280 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5582281 2021.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5582282 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5582283 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5582284 2021.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5582285 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582286 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5582287 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5575921 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5575922 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5575923 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5575924 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5575925 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5575926 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5575927 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5575928 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5575929 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5575930 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5575931 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5575932 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5575933 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5575934 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5575935 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5575936 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5575937 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5575938 2021.05.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5575939 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5575940 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5575941 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5575942 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5575957 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5575958 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5575959 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5575960 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5575961 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5575962 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5575963 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5579237 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5570522 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5570523 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5570524 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5570525 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5570526 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5570527 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5570528 2021.05.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5570529 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5570530 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5570531 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5570532 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5570533 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5570534 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5570535 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5570536 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5570537 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5570538 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5570539 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5570540 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5570541 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5570542 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5570543 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5570544 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5562809 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5562810 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5562811 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5562812 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5562813 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5562814 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5562815 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5562816 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5562817 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5562818 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5562819 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5562820 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5562821 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5565911 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5551608 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5551609 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5551610 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5551611 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5551612 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5551613 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5551614 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5551615 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5551616 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5551617 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5551618 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5551619 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5551620 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5551621 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5551622 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5551623 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5551624 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5551625 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5551626 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5551627 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5551628 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5551629 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5551630 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5551631 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5551632 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5551633 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5551634 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5551635 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5551768 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5552168 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5532021 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5532022 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5532023 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5532024 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5532025 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5532026 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 5532027 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5532028 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532029 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5532030 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5532031 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5532032 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5532033 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5532034 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5532035 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5536326 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5536330 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5530500 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5530501 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5530502 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5530503 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5530504 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5530505 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5530506 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5530507 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5530508 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5530509 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5530510 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5530511 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5530512 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5530513 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5530514 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5530515 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5530516 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5530517 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5522541 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5522542 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5519001 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5519002 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519003 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5519004 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519005 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5519006 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5519007 2021.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5519008 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5519009 2021.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5519010 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 5519011 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519012 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5519013 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5519014 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5519015 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5519016 2021.04.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5519017 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5519019 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5519020 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5519021 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5519022 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5519023 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5519024 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5519025 2021.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5519026 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5519027 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5519028 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5519029 2021.04.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5519142 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5496629 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5496630 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5496631 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5496632 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5496633 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5496634 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5496635 2021.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5496636 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5496637 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5496638 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5496639 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5496640 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5496641 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5496642 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496643 2021.04.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5496644 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5496645 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5490415 2021.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5474173 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5474174 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474175 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5474176 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5474177 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5474178 2021.04.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5474179 2021.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5474180 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5474181 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5474182 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5474183 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5474184 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5474185 2021.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5474186 2021.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5474187 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5474188 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5474189 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5474190 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5474191 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5474192 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5474193 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5474194 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5474195 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5474196 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5474197 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5474198 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5474199 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5474200 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5474201 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5474202 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5474203 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5474204 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5460243 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5460244 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5460245 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5460246 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5460247 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5460248 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5460249 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5460250 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5460251 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5460252 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5460253 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5460254 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5460255 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5460256 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5460257 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5460258 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5460259 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5460260 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5460261 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5460262 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5460263 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5460264 2021.04.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5460265 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5460266 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5460267 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5460268 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5460269 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5460270 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5460271 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5460272 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5460273 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5460274 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5460275 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5460276 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5460277 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5460283 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5460284 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5460285 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5460286 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5460287 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5460288 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5460289 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5460290 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5460291 2021.04.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5460292 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5460293 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5460294 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5460295 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5460296 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5460297 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5460300 2021.04.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5452807 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5447987 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5447988 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5447989 2021.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5447990 2021.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5447991 2021.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5447992 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5447993 2021.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5447994 2021.04.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5447995 2021.04.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5447996 2021.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5447997 2021.04.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5447998 2021.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5447999 2021.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5448000 2021.04.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5448014 2021.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5438808 2021.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5438810 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5438812 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5434291 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5434292 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5434293 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5434294 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5434295 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5434296 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5434297 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5434298 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5434299 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5434300 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5434302 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5434303 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5434304 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5434305 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5434429 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5434430 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5434431 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5434432 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5434433 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5434434 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5434435 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5434436 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5434437 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5434438 2021.04.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5412739 2021.04.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5412742 2021.04.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5412746 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5412755 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5412757 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5412760 2021.04.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5412762 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5412763 2021.04.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5412765 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5407701 2021.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5407702 2021.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5407703 2021.04.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5407704 2021.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5407705 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5407706 2021.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5407707 2021.04.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5407708 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5407709 2021.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5407710 2021.04.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5407711 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5407712 2021.04.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5407713 2021.04.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5407714 2021.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5407715 2021.04.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5405653 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5405654 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5405655 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5405656 2021.04.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5405657 2021.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5405658 2021.04.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5405659 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5405660 2021.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5405661 2021.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5405662 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5405663 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5405664 2021.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5405665 2021.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5405666 2021.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5405667 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5405668 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5405669 2021.04.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5405670 2021.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5405671 2021.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5405672 2021.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5405673 2021.04.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5405674 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5398632 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5399974 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5399976 2021.04.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5399977 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5385257 2021.04.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5385255 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5385256 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5385254 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5385262 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5385264 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5385265 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385294 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5385295 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5385296 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5365119 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5365120 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5365121 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5365122 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5365123 2021.03.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5365124 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5365125 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5365126 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5365127 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5365128 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5365129 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5365130 2021.03.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5365131 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365132 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5365133 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5365134 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5365135 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5360706 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5360707 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5360708 2021.03.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5360709 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5360710 2021.03.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5360711 2021.03.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5360712 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5360713 2021.03.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5360714 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5360715 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5360716 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5360717 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5360718 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5360719 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5360783 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360788 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5360845 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5360846 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5360847 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5360848 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5360849 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5360850 2021.03.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5360851 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5360852 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5360853 2021.03.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5360854 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5360857 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5357342 2021.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5357343 2021.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5357344 2021.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5357345 2021.03.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5357346 2021.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5357347 2021.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5357348 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5357349 2021.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5357350 2021.03.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5357351 2021.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5357352 2021.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5357353 2021.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5357354 2021.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5357355 2021.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5357357 2021.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5357358 2021.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5357359 2021.03.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5357360 2021.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5357361 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5357362 2021.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5357363 2021.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5357364 2021.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5357365 2021.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5357366 2021.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5357367 2021.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5357368 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5357369 2021.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5354377 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5354378 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5354379 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5354381 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5354382 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5354383 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5354384 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5354385 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5354386 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5354387 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5354388 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5354389 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5354390 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5329115 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5323342 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5323343 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5323344 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5323345 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5323346 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5323347 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5323348 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5323349 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5323350 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5323351 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5323352 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5323353 2021.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5323354 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323355 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5323356 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 5323411 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5323412 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5323413 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5323414 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5323415 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5323416 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5323417 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5323418 2021.03.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5323419 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5323420 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5323421 2021.03.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5323422 2021.03.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5323423 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5323424 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5323425 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5323426 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5323427 2021.03.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5323428 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5326627 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5326628 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5326629 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5326630 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5326631 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5326632 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5326633 2021.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5321647 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5321648 2021.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5321649 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5321650 2021.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5321651 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5321652 2021.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5321653 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5321654 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5321655 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5321656 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5312785 2021.03.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5312786 2021.03.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5312787 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5312788 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5312789 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5312790 2021.03.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5312791 2021.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5312792 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5312793 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5312794 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5312795 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5312852 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5312853 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5312854 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5312855 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5312856 2021.03.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5307445 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5307446 2021.03.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5307447 2021.03.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5307448 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5307449 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5307539 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5300352 2021.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5300353 2021.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5300354 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 5300355 2021.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5300356 2021.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5300357 2021.03.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5300358 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5300359 2021.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5300360 2021.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5300361 2021.03.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5300362 2021.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 5300363 2021.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5300364 2021.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5300365 2021.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5300366 2021.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5300367 2021.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5300368 2021.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5300369 2021.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5300370 2021.03.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5300371 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5300372 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5300373 2021.03.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5300381 2021.03.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5300382 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5300383 2021.03.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5300384 2021.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5300385 2021.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5300386 2021.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5300387 2021.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5300388 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5300389 2021.03.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5300390 2021.03.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5284783 2021.03.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5284784 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5284785 2021.03.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5284786 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5284787 2021.03.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5284788 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5278980 2021.03.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5278981 2021.03.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5278982 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5278983 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5278984 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5278985 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5278986 2021.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5278987 2021.03.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5278988 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5278989 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5278990 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5278991 2021.03.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5278993 2021.03.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5278994 2021.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5275887 2021.03.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5275888 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5275889 2021.03.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5275890 2021.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5275891 2021.03.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5275892 2021.03.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5275893 2021.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5275894 2021.03.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5275895 2021.03.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5275896 2021.03.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5275898 2021.03.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5275899 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5275900 2021.03.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5275901 2021.03.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5272742 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5272743 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5272744 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5272745 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5272746 2021.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5272747 2021.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5272748 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272749 2021.03.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5272750 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5272751 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5272752 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5272753 2021.03.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5272754 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5272756 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5272757 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5272758 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5272792 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5272793 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5272794 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5272795 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5272796 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5272797 2021.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5272798 2021.03.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5272799 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5272800 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5272801 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5272802 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5272803 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5272804 2021.03.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5274543 2021.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5270466 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5270467 2021.03.09 mapa