Pełna lista obserwacji drużyny

Renia : Teresa Jędrzejczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5106920 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5106919 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5106918 2021.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 5106917 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5106916 2021.01.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5103532 2021.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5100578 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5100577 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5100576 2021.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5100575 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5100574 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5100572 2021.01.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5100571 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5100570 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5100579 2021.01.18 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5100605 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5100588 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5100587 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5100586 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5100585 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5100584 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5100582 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5100581 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5090724 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090723 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090722 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090721 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5090720 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5090719 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090718 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5090717 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5090716 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090715 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090714 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090725 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090734 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5090739 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5090766 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5090754 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5090743 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5090742 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090741 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090740 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5090735 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090736 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5090737 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5090738 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5086420 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5086419 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5086418 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086417 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5086416 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5086412 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5086414 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5086413 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5086421 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5086422 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5086423 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5086415 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5086431 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5086430 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5086429 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5086428 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5086427 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086426 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5086425 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086424 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082618 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5082475 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082476 2021.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5082477 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5082478 2021.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5082479 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082480 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5082474 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5082473 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5082472 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5082471 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5082470 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5082469 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5082468 2021.01.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5082393 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5082481 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5082482 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5082568 2021.01.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5082567 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5082566 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5082565 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5082564 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082563 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5082562 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5082561 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5082555 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5082556 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5082557 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5082558 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5082559 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5082560 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5077169 2021.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5077170 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5077171 2021.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 5077172 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5077173 2021.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5077174 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5077175 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5077176 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5077177 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5073442 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5073441 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5073440 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5073439 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5073438 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5073437 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5073436 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5073435 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5073434 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5073443 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5073444 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5073445 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5073454 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5073453 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5073452 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073451 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5073450 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5073449 2021.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5073448 2021.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5073447 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5073446 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5072717 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5072712 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5072711 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072710 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5072709 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072686 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5072685 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5072684 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5072683 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5072682 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5072681 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5072680 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5072679 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5072687 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5072688 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072708 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5072707 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5072706 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5072694 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5072692 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5072691 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072690 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072689 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065530 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5065531 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5065532 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5065533 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5065534 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065535 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5065536 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5065537 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5065538 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5065539 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5065540 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5060677 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5060678 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5060679 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5060680 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5060681 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060683 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5060684 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5060676 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5060675 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5060674 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5060668 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060666 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5060667 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5060669 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5060670 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5060671 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5060672 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5060673 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5060685 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5060686 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5060897 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5060898 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5060899 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5060900 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060901 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5060902 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5060903 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060904 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5060896 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5060895 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5060894 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5060688 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5060689 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5060687 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5060690 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5060763 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5060765 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5060892 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5060893 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5052697 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5052700 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5052743 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5049491 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5049490 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5049470 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5049469 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5049468 2021.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5049467 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5049465 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5049464 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5049463 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5049462 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5049461 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5049460 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5049492 2021.01.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5049493 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5049494 2021.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5049590 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5049589 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5049586 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5049515 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5049514 2021.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5049513 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5049512 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5049511 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5049495 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5049496 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5049497 2021.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5049498 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5046430 2021.01.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5046431 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5046432 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5046433 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5046434 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5046435 2021.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5046436 2021.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5046437 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5046464 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5031315 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5031314 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 9 5031313 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5031322 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5031312 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5031311 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5031310 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031309 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5031308 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031307 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5031316 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5031317 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5031318 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5031328 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031327 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5031326 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5031325 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5031324 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5031320 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5031319 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031306 2021.01.01 mapa