Pełna lista obserwacji drużyny

Sylwester Lisek : Sylwester Lisek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5096495 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5087241 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5087240 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5087239 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5087238 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5087237 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5068737 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5068747 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5068750 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5068774 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5068777 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5068735 2021.01.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5068709 2021.01.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5068699 2021.01.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5068679 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 5068677 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5068654 2021.01.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5068650 2021.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5068633 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5068789 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5068885 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5068954 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5068952 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5068924 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068922 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5068920 2021.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5068918 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5068916 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5068914 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068911 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5068901 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5068899 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5068898 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5068897 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5048464 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5048506 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5048505 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5048488 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5043435 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5048463 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048465 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5048466 2021.01.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5048480 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5048482 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5048483 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5048484 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048485 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5037848 2021.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5037849 2021.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5037851 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5037856 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037857 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5037881 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028479 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5028476 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028471 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5028469 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028443 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028430 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5028427 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5028424 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5028482 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028493 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5029751 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5029750 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5028599 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5028532 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028529 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028527 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5028526 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5028524 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5028420 2021.01.01 mapa