Pełna lista obserwacji drużyny

Sylwester Lisek : Sylwester Lisek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6251367 2021.11.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6251368 2021.11.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6242078 2021.11.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6238364 2021.11.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6229645 2021.11.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6230748 2021.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6224711 2021.11.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6224710 2021.11.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6223151 2021.11.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6203676 2021.11.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 6199188 2021.11.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6193421 2021.11.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6193422 2021.11.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6186153 2021.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6184110 2021.10.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 6080806 2021.09.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6080807 2021.09.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6080808 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6080809 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6080811 2021.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6068650 2021.09.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6068649 2021.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6068648 2021.09.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6068647 2021.09.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6057723 2021.09.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6057724 2021.09.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 26 6051442 2021.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6051443 2021.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 6051445 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6051471 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6051612 2021.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6051613 2021.09.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6052768 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6052769 2021.09.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6052771 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6051444 2021.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 6050974 2021.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6050976 2021.09.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6050977 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6050978 2021.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6050979 2021.09.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 6050975 2021.09.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6051072 2021.09.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6048164 2021.09.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6048167 2021.09.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6048168 2021.09.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6049029 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6049030 2021.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6043190 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6043191 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 6043189 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6043192 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6043193 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6043194 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6043196 2021.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6048158 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6043195 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 6038918 2021.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6038919 2021.09.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6038920 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6038923 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6038925 2021.09.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6023340 2021.09.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6023341 2021.09.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6023469 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6023472 2021.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 24 6023473 2021.09.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6023474 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 43 6023475 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6023476 2021.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6023477 2021.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 6023478 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6016058 2021.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6014341 2021.08.31 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5979828 2021.08.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5979829 2021.08.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5947362 2021.08.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5947361 2021.08.04 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5938672 2021.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 5938674 2021.08.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5938683 2021.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5938684 2021.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5938778 2021.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5938779 2021.08.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5938782 2021.08.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5938781 2021.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5938780 2021.08.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5939156 2021.07.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5918380 2021.07.24 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5915863 2021.07.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5915864 2021.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5915865 2021.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5915876 2021.07.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5915948 2021.07.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5915949 2021.07.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5915953 2021.07.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5915987 2021.07.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5902214 2021.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5904247 2021.07.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5902215 2021.07.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5902216 2021.07.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5891323 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 5891322 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5891321 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5891320 2021.07.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5891319 2021.07.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5891318 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5891317 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5891232 2021.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5891324 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5891326 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5891333 2021.07.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 5891331 2021.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5891330 2021.07.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5891329 2021.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5891328 2021.07.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5891327 2021.07.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5852628 2021.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5842898 2021.06.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5839945 2021.06.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5831019 2021.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5829218 2021.06.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5829217 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5815847 2021.06.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5815849 2021.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5815851 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5805743 2021.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5796379 2021.06.11 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5796378 2021.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5786316 2021.06.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5786329 2021.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5786344 2021.06.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5773606 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5773572 2021.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5769526 2021.06.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5757824 2021.06.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5747963 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5747964 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5747966 2021.06.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5747969 2021.06.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5747972 2021.06.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5734545 2021.05.30 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5726032 2021.05.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5726037 2021.05.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5727334 2021.05.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5727396 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5713271 2021.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5708543 2021.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5708545 2021.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5708546 2021.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5708551 2021.05.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5708548 2021.05.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5708552 2021.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5708555 2021.05.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5691118 2021.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5675542 2021.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5679015 2021.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5667914 2021.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5663933 2021.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5663932 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5648460 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5648462 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5639893 2021.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5639892 2021.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5638762 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5622314 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5622319 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622322 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5628349 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5610069 2021.05.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5589274 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5574844 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5574845 2021.05.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5579469 2021.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5574848 2021.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5574880 2021.05.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5566544 2021.05.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5557252 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5574878 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5541639 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5541638 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5531698 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5531699 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5534124 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5534127 2021.04.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5534130 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5534131 2021.04.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5534903 2021.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5527402 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5519732 2021.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5519734 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5519737 2021.04.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5519738 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5519741 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5506463 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5506461 2021.04.25 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5519730 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5498796 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5498795 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5498794 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5498767 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5498627 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5498628 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5498629 2021.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5498630 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5498631 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5498632 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5498633 2021.04.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5498634 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5498753 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5498765 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5498766 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5496047 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5496049 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5496540 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5490662 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5490655 2021.04.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5490651 2021.04.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5487449 2021.04.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5481735 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5476101 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5466760 2021.04.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5466726 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5464049 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5464058 2021.04.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5445158 2021.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5444076 2021.04.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5439056 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5432376 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5432391 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5432403 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5418087 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5418086 2021.04.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 5393712 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5393713 2021.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5393715 2021.04.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5393825 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5393873 2021.04.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5393875 2021.04.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5393876 2021.04.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 5393899 2021.04.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 5393900 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5393947 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 5393948 2021.04.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5393949 2021.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5393950 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5371606 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5363696 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5361838 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5356760 2021.03.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5346088 2021.03.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5346089 2021.03.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5346090 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5346091 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5346092 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5346283 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5346307 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5342612 2021.03.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5336668 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5336670 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5337766 2021.03.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5337768 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5338345 2021.03.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334271 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5336649 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 5336651 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5336652 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 5336653 2021.03.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5336654 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5336655 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5336656 2021.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5336657 2021.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5312030 2021.03.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5312070 2021.03.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5312076 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5312077 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 5312078 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5312088 2021.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5312117 2021.03.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5316126 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5312029 2021.03.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5312027 2021.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5299190 2021.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5253562 2021.03.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5261879 2021.03.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5249754 2021.03.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5242787 2021.03.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5239796 2021.03.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 16 5234549 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5234550 2021.02.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5234613 2021.02.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5234660 2021.02.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5234965 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 5234966 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5234968 2021.02.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 5215984 2021.02.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5215986 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 10 5216049 2021.02.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5209930 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5207146 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5207143 2021.02.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 5207137 2021.02.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5195641 2021.02.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5195651 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5195652 2021.02.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5195653 2021.02.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 5195654 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5195655 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5195656 2021.02.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5193137 2021.02.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5193139 2021.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 5193140 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5193154 2021.02.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5193155 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5193156 2021.02.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 5193157 2021.02.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5193158 2021.02.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5193136 2021.02.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 5177795 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera 1 5177806 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 5 5177809 2021.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5124970 2021.01.26 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5124969 2021.01.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5120641 2021.01.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5120642 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5120643 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5120644 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5120646 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5120648 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5120653 2021.01.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5112761 2021.01.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5112760 2021.01.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5087237 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5087238 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5087239 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5087240 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5087241 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5096495 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5068774 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5068750 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5068747 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5068737 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5068735 2021.01.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5068709 2021.01.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5068699 2021.01.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5068679 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 5068677 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5068654 2021.01.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5068650 2021.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5068633 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5068777 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5068789 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5068885 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5068954 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5068952 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5068924 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068922 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5068920 2021.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5068918 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5068916 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5068897 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5068898 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5068899 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5068901 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068911 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5068914 2021.01.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5048480 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5048466 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048465 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5048464 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5048463 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5048482 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5043435 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5048483 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5048484 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048485 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5048488 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5048505 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5048506 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5037848 2021.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5037849 2021.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5037851 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5037856 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037857 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5037881 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028479 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5028476 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028471 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5028469 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028443 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028430 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5028427 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5028424 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5028482 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028493 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5028420 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5029750 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5028599 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5028532 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028529 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028527 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5028526 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5028524 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5029751 2021.01.01 mapa