Pełna lista obserwacji drużyny

waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5645657 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5645655 2021.05.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5645654 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5645653 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645652 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5645651 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645650 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5645649 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5645625 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5645624 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5645623 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5645622 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645621 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5645620 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5645619 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645611 2021.05.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5645610 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645609 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645608 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645607 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645606 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645605 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645604 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5645603 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5645602 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5582012 2021.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5581925 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5581926 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5581924 2021.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5581921 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5581923 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5581922 2021.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5581920 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5581902 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5563877 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5563868 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5563835 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5563571 2021.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5563156 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5563159 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5563158 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5563157 2021.05.03 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5562443 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5561758 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5561759 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5544968 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5544967 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5544966 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5544437 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5544436 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5544435 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5544434 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5544433 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5544432 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5543455 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5543393 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5543392 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5543391 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5543390 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5543389 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5543388 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543387 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5542975 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5542974 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5542973 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5542972 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5542971 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5542927 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5542926 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5542892 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542891 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5542890 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5542889 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5542888 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5542837 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5542836 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542835 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5542834 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5542833 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5542795 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5542794 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5542793 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5542792 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5542791 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5542790 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5542789 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5542788 2021.05.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5542787 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5527408 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5527407 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5527345 2021.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5523840 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5523839 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5523838 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5490132 2021.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5484785 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5484632 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5484423 2021.04.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5484406 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5484405 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5484404 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5484403 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5484402 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5484242 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5484241 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5484240 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5479404 2021.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5477570 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5477406 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5477379 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5477380 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5477085 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5477084 2021.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5472266 2021.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5472253 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5472252 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5472146 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5472145 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5472039 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5472038 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5472037 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5472036 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5472035 2021.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5472034 2021.04.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5472033 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5472032 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5472031 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5448702 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5431547 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5431546 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5431545 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5431544 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5431543 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5431542 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5431541 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5431540 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5431539 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5431538 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5431537 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5431536 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5431281 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5431280 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5431279 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5431278 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5430693 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5430692 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5430691 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5430690 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5430689 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5430688 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5430687 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5430686 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5430684 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5430683 2021.04.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5439925 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5365403 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5339440 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5339439 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5339438 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5339437 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339320 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5339319 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5339318 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5339317 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5339254 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339253 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5339252 2021.03.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5339251 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5339250 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339207 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5339206 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339205 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339204 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5339203 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5339202 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5339164 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5339163 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5339162 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5339161 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5339160 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5339159 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5339158 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5339157 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5339156 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339155 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5339154 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339153 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5203201 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5203200 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5203199 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5203198 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5203197 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5203196 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5203195 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 5201457 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5201456 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5201455 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5201454 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5201453 2021.02.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5201452 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5201401 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5201400 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5201399 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5201398 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5201397 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5201396 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5201395 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5201394 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5201393 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5194478 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194477 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194476 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194475 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5194474 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5194424 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5194423 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5194422 2021.02.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5194421 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5194420 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5194419 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5194418 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5194417 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5194416 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5194415 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5194414 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194327 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194326 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194325 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194324 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194323 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5194322 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5194321 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5194320 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5194319 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5194318 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 5194317 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5194316 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5194315 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5194314 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5194313 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178232 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5178231 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5178230 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5178229 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5178092 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5178091 2021.02.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5178090 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178089 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178041 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5178040 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5178039 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5178038 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5178037 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5178036 2021.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5178035 2021.02.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5178034 2021.02.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5177800 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5177472 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5177470 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5177469 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5177467 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5177466 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5177465 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5177464 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5177463 2021.02.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5177462 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5177461 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5177460 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5177459 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5177458 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5173850 2021.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5173849 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5173848 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5173847 2021.02.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5173846 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5173845 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5173844 2021.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5173202 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5173201 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5173200 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5173199 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5155935 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5155934 2021.02.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5155924 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5155923 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5155922 2021.02.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5155921 2021.02.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5155920 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5157974 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5157978 2021.02.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5156009 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5157975 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5154452 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5154743 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137746 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5137745 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5137744 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5137743 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5137461 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5137460 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5137459 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5137458 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5137457 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5137456 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137380 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5137379 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5137378 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5137377 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5137376 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5137375 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5137374 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137373 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137372 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5087693 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5087692 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5087691 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5087690 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5087689 2021.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5087688 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5087687 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5087686 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5087685 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5087319 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5087318 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5087317 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5087316 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5087315 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5087314 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5087313 2021.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5087312 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087311 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5087089 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087088 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5087087 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5087086 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5087085 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5087084 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5087083 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5087082 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5087081 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5087080 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5087079 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5087078 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5083763 2021.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5083762 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5083740 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5083739 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5083738 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5083735 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5083734 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083733 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083732 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5083731 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5083730 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5083729 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5083728 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083727 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083726 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083725 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5083580 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5083579 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5083578 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083577 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5083576 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5062556 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5062555 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5062554 2021.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 5062553 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5062073 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5062072 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5062071 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5062070 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5062069 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5062068 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5062066 2021.01.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5062063 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052763 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5052762 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5052761 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5052760 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5052759 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5051647 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5051646 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051645 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5051644 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5051643 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5051642 2021.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5051554 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5051553 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5051178 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051168 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5051164 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5051163 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051162 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5051161 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5050593 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5050592 2021.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5050591 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050590 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5050555 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050488 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5050487 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050486 2021.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 5050485 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5050484 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5050483 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5050482 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050481 2021.01.06 mapa