Pełna lista obserwacji drużyny

waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6083573 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6083576 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6083568 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6083550 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6083549 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6083548 2021.09.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6083547 2021.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6083546 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 6083545 2021.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6083544 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6083551 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6083552 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6083553 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6083560 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6083559 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 6083558 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 6083557 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6083556 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6083555 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6083554 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6076576 2021.09.25 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6076575 2021.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6076494 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6076493 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6076491 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6076489 2021.09.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 20 6076460 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6076459 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6076458 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6076457 2021.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6076456 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6076455 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6076454 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6076453 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6076452 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6076451 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6076450 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6076437 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6076436 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6076435 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6076434 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6076433 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6076432 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6076431 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6076430 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6076429 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6042077 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6042076 2021.09.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6042045 2021.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6042044 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042043 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6042042 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6042041 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6042040 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6042039 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6041986 2021.09.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6041982 2021.09.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6041976 2021.09.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6041975 2021.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6041974 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6041973 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6041972 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6041971 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 6041970 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6041969 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6041968 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6041967 2021.09.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6034389 2021.09.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 6031474 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6023104 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023103 2021.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 6023102 2021.09.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6023101 2021.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6023100 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6023099 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6020265 2021.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6020264 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6020263 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6020262 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6020261 2021.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6020260 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6020166 2021.09.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 6020165 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6020164 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6020163 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6020162 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020161 2021.09.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6020160 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6020159 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6020125 2021.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6020124 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6020123 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6020122 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6020121 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6020120 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6020119 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6020118 2021.09.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6017838 2021.09.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6017837 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017836 2021.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6017835 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6017834 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6017833 2021.09.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6009377 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6005742 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6005741 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6005740 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6005739 2021.08.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6005738 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005737 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6005736 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6005735 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6005734 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999675 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5999674 2021.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 5999673 2021.08.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5995181 2021.08.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5987377 2021.08.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5987376 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5987375 2021.08.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5987374 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5987373 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5965916 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5948560 2021.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5948558 2021.08.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5948561 2021.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5948563 2021.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5948562 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5948555 2021.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5948559 2021.08.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5948556 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5948557 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5948564 2021.08.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5948550 2021.08.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5916733 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5916732 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5916731 2021.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5916730 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5916729 2021.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5916728 2021.07.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5916727 2021.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5916726 2021.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5916553 2021.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5916552 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5916551 2021.07.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5916550 2021.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5916549 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 5916548 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 5916483 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5916482 2021.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5916481 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5916480 2021.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5916479 2021.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5916478 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5916477 2021.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5916476 2021.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5916468 2021.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5916467 2021.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5916466 2021.07.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5916465 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5916464 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5916463 2021.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5916462 2021.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 5916461 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5914153 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5914152 2021.07.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5914151 2021.07.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5914150 2021.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5914149 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5914148 2021.07.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5914147 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5914019 2021.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5914018 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5914017 2021.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5914016 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914015 2021.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5914014 2021.07.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5914013 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5913943 2021.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 5913942 2021.07.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5913941 2021.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5913786 2021.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5913785 2021.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5913784 2021.07.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5913783 2021.07.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5913782 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5913766 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5913765 2021.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5913764 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5913763 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5913762 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5913761 2021.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5913760 2021.07.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5913759 2021.07.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5913758 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5913757 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5912335 2021.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5912334 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5912333 2021.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5912332 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5912331 2021.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5912330 2021.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5912329 2021.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5912328 2021.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5912327 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5912326 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5912325 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5912324 2021.07.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5912323 2021.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5912322 2021.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5912018 2021.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5912017 2021.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5912016 2021.07.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5912015 2021.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5912014 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5912013 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5912012 2021.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5912011 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5912010 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5912009 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5912008 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5912007 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6071162 2021.07.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5848437 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5848438 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5848439 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5848440 2021.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5848441 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5848442 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5848443 2021.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5729836 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5729835 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5729833 2021.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5729834 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5729412 2021.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5729411 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5729410 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5729409 2021.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5729408 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5729339 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5729329 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5729328 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5729327 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5729326 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5729325 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5729260 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5729259 2021.05.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5729258 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5729257 2021.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5729256 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5729255 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5729254 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5729253 2021.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5729252 2021.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5729251 2021.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5728629 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5728628 2021.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5728627 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5728626 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728625 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5728624 2021.05.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5728623 2021.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5728622 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5728621 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5728620 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5728619 2021.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5728618 2021.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5728617 2021.05.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5728616 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5728572 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5728571 2021.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5728570 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5728569 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5728568 2021.05.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5728567 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5728566 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728565 2021.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5728564 2021.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5728563 2021.05.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5728562 2021.05.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5728561 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5723759 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5723758 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5723757 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5723756 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5723755 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5723754 2021.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5723753 2021.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5723752 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5723392 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5723391 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5723390 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5723389 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5723388 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5723387 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5723386 2021.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5723385 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5723384 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5723383 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5723382 2021.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5723326 2021.05.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5723325 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5723324 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5723323 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5723322 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5723321 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5723320 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5723319 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5709463 2021.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709462 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5709461 2021.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5709460 2021.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5709459 2021.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5709458 2021.05.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5709457 2021.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5700024 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5698795 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5698794 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5698583 2021.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5698528 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5698500 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5698499 2021.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5698498 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5698497 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5687215 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5687214 2021.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5687213 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5687208 2021.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5687207 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5687206 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5687186 2021.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5687185 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5687184 2021.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5687183 2021.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5687165 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687164 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687163 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5687162 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5687127 2021.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5687126 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5687125 2021.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5687097 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5687096 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5687095 2021.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5687061 2021.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5687060 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5687059 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5687058 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5687057 2021.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5687056 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5687055 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5687054 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687053 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5687052 2021.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5687051 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5687050 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5687049 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5687048 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5687028 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5687027 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5687026 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687025 2021.05.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5687024 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5687023 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5687022 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5687021 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5687020 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687019 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5687018 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5687017 2021.05.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5658287 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5658286 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5658285 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5658284 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5658283 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5657731 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5657730 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5657729 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5657728 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5657727 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5657726 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5657725 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5657724 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657723 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5657722 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5657721 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5654020 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5654019 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5654017 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5654018 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5654016 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5654015 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5654013 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5654014 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5654011 2021.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5654012 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5653978 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5653977 2021.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5653976 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5653828 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5653827 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5653826 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5653825 2021.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5653824 2021.05.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5653823 2021.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5653810 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5653795 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653794 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5653793 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5653792 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5653791 2021.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5653790 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5653789 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5653788 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5653787 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653786 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5653785 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5653784 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5653783 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5653782 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5653781 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5653780 2021.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5645657 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5645655 2021.05.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5645654 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5645653 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645652 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5645651 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645650 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5645649 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5645625 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5645624 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5645623 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5645622 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645621 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5645620 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5645619 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645611 2021.05.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5645610 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645609 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645608 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645607 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645606 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645605 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645604 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5645603 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5645602 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5582012 2021.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5581925 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5581926 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5581924 2021.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5581921 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5581923 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5581922 2021.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5581920 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5581902 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5563877 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5563868 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5563835 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5563571 2021.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5563156 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5563159 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5563158 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5563157 2021.05.03 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5562443 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5561758 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5561759 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5544968 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5544967 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5544966 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5544437 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5544436 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5544435 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5544434 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5544433 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5544432 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5543455 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5543393 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5543392 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5543391 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5543390 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5543389 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5543388 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543387 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5542975 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5542974 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5542973 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5542972 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5542971 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5542927 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5542926 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5542892 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542891 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5542890 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5542889 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5542888 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5542837 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5542836 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542835 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5542834 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5542833 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5542795 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5542794 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5542793 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5542792 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5542791 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5542790 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5542789 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5542788 2021.05.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5542787 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5527408 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5527407 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5527345 2021.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5523840 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5523839 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5523838 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5490132 2021.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5484785 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5484632 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5484423 2021.04.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5484406 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5484405 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5484404 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5484403 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5484402 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5484242 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5484241 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5484240 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5479404 2021.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5477570 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5477406 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5477379 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5477380 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5477085 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5477084 2021.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5472266 2021.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5472253 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5472252 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5472146 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5472145 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5472039 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5472038 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5472037 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5472036 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5472035 2021.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5472034 2021.04.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5472033 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5472032 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5472031 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5448702 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5431547 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5431546 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5431545 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5431544 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5431543 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5431542 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5431541 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5431540 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5431539 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5431538 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5431537 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5431536 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5431281 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5431280 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5431279 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5431278 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5430693 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5430692 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5430691 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5430690 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5430689 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5430688 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5430687 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5430686 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5430684 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5430683 2021.04.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5439925 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5365403 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5339440 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5339439 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5339438 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5339437 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339320 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5339319 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5339318 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5339317 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5339254 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339253 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5339252 2021.03.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5339251 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5339250 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339207 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5339206 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339205 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339204 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5339203 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5339202 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5339164 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5339163 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5339162 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5339161 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5339160 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5339159 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5339158 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5339157 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5339156 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339155 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5339154 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339153 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5203201 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5203200 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5203199 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5203198 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5203197 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5203196 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5203195 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 5201457 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5201456 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5201455 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5201454 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5201453 2021.02.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5201452 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5201401 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5201400 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5201399 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5201398 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5201397 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5201396 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5201395 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5201394 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5201393 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5194478 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194477 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194476 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194475 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5194474 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5194424 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5194423 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5194422 2021.02.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5194421 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5194420 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5194419 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5194418 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5194417 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5194416 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5194415 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5194414 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194327 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194326 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194325 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194324 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194323 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5194322 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5194321 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5194320 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5194319 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5194318 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 5194317 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5194316 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5194315 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5194314 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5194313 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178232 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5178231 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5178230 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5178229 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5178092 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5178091 2021.02.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5178090 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178089 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178041 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5178040 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5178039 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5178038 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5178037 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5178036 2021.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5178035 2021.02.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5178034 2021.02.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5177800 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5177472 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5177470 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5177469 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5177467 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5177466 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5177465 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5177464 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5177463 2021.02.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5177462 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5177461 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5177460 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5177459 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5177458 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5173850 2021.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5173849 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5173848 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5173847 2021.02.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5173846 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5173845 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5173844 2021.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5173202 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5173201 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5173200 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5173199 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5155935 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5155934 2021.02.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5155924 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5155923 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5155922 2021.02.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5155921 2021.02.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5155920 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5157974 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5157978 2021.02.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5156009 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5157975 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5154452 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5154743 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137746 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5137745 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5137744 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5137743 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5137461 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5137460 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5137459 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5137458 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5137457 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5137456 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137380 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5137379 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5137378 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5137377 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5137376 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5137375 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5137374 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137373 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137372 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5087693 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5087692 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5087691 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5087690 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5087689 2021.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5087688 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5087687 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5087686 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5087685 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5087319 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5087318 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5087317 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5087316 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5087315 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5087314 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5087313 2021.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5087312 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087311 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5087089 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087088 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5087087 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5087086 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5087085 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5087084 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5087083 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5087082 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5087081 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5087080 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5087079 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5087078 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5083763 2021.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5083762 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5083740 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5083739 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5083738 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5083735 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5083734 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083733 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083732 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5083731 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5083730 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5083729 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5083728 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083727 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083726 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083725 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5083580 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5083579 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5083578 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083577 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5083576 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5062556 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5062555 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5062554 2021.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 5062553 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5062073 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5062072 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5062071 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5062070 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5062069 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5062068 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5062066 2021.01.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5062063 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052763 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5052762 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5052761 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5052760 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5052759 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5051647 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5051646 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051645 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5051644 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5051643 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5051642 2021.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5051554 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5051553 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5051178 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051168 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5051164 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5051163 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051162 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5051161 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5050593 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5050592 2021.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5050591 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050590 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5050555 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050488 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5050487 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050486 2021.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 5050485 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5050484 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5050483 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5050482 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050481 2021.01.06 mapa