Pełna lista obserwacji drużyny

waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5087693 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5087692 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5087691 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5087690 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5087689 2021.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5087688 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5087687 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5087686 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5087685 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5087319 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5087318 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5087317 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5087316 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5087315 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5087314 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5087313 2021.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5087312 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087311 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5087089 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087088 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5087087 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5087086 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5087085 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5087084 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5087083 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5087082 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5087081 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5087080 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5087079 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5087078 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5083763 2021.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5083762 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5083740 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5083739 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5083738 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5083735 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5083734 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083733 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083732 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5083731 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5083730 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5083729 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5083728 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083727 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083726 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083725 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5083580 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5083579 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5083578 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083577 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5083576 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5062556 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5062555 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5062554 2021.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 5062553 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5062073 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5062072 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5062071 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5062070 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5062069 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5062068 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5062066 2021.01.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5062063 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052763 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5052762 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5052761 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5052760 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5052759 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5051647 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5051646 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051645 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5051644 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5051643 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5051642 2021.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5051554 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5051553 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5051178 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051168 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5051164 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5051163 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051162 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5051161 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5050593 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5050592 2021.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5050591 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050590 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5050555 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050488 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5050487 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050486 2021.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 5050485 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5050484 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5050483 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5050482 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050481 2021.01.06 mapa