Pełna lista obserwacji drużyny

Naturschutz : Tomasz Kniola


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6294807 2021.12.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6294854 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6294806 2021.12.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6294808 2021.12.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6278951 2021.12.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6278952 2021.12.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6268784 2021.12.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6268785 2021.12.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6268781 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6268783 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6268782 2021.11.26 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6228575 2021.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6173333 2021.10.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6158795 2021.10.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6158794 2021.10.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6139851 2021.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6139850 2021.10.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6139849 2021.10.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6139855 2021.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6085374 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6085375 2021.09.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6069870 2021.09.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6069869 2021.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6069867 2021.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6069864 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6069863 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6069862 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6069866 2021.09.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6069861 2021.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6069865 2021.09.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6069859 2021.09.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6069858 2021.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6069860 2021.09.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6069856 2021.09.21 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6069854 2021.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6069855 2021.09.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6069853 2021.09.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6069851 2021.09.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6069852 2021.09.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6069452 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6069454 2021.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6069453 2021.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6069449 2021.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6069451 2021.09.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6069448 2021.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6069446 2021.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6069450 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6069447 2021.09.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6033067 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5993415 2021.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5992241 2021.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5962046 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5956931 2021.08.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5954988 2021.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5954985 2021.08.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5954984 2021.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5954983 2021.08.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5954987 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5954986 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5954982 2021.08.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5954981 2021.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5954980 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5954979 2021.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5954977 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5954978 2021.08.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5954976 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5954975 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5954974 2021.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5954973 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5954165 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 12 5954164 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5954162 2021.08.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5954163 2021.08.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5954160 2021.08.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5954161 2021.08.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5954580 2021.08.07 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5954158 2021.08.07 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5954159 2021.08.07 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 5951715 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5951639 2021.08.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5949656 2021.08.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5949652 2021.08.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5949653 2021.08.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5949651 2021.08.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5949650 2021.08.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5949649 2021.08.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5947966 2021.08.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5947965 2021.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5947929 2021.08.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5947928 2021.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5947927 2021.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5947925 2021.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5947924 2021.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5947923 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5947945 2021.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5947944 2021.08.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5947943 2021.08.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 5947942 2021.08.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5947941 2021.08.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5947939 2021.08.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5947940 2021.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5947938 2021.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5947937 2021.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5947936 2021.08.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5947935 2021.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5947934 2021.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5947933 2021.08.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5947932 2021.08.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5947931 2021.08.05 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5947930 2021.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5946325 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5945865 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5945864 2021.08.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5945863 2021.08.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5945866 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5945862 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5945861 2021.08.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5945860 2021.08.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5945859 2021.08.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5945858 2021.08.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5945857 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 370 5945855 2021.08.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5945856 2021.08.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5945854 2021.08.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5945853 2021.08.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5943554 2021.08.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5943555 2021.08.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5943553 2021.08.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5942134 2021.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5942054 2021.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5942053 2021.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5942052 2021.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 51 5911755 2021.07.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5911753 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5911752 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5875050 2021.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5875049 2021.07.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5875046 2021.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5875048 2021.07.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5875051 2021.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5875047 2021.07.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5867984 2021.07.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5866332 2021.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5866331 2021.07.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5866333 2021.07.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5866327 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5866328 2021.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5866326 2021.07.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5866325 2021.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5858262 2021.07.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5858261 2021.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5858276 2021.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5858275 2021.07.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5858277 2021.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5858278 2021.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5858271 2021.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5858274 2021.07.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5858270 2021.07.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5858273 2021.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5858269 2021.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5858266 2021.07.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5858268 2021.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5858267 2021.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5858265 2021.07.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5858272 2021.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5858263 2021.07.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5858264 2021.06.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5858260 2021.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5858257 2021.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5858259 2021.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5858253 2021.06.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5858252 2021.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5858254 2021.06.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5858250 2021.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5858251 2021.06.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5858248 2021.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5858247 2021.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5843741 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5843740 2021.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5843739 2021.06.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5843738 2021.06.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5826038 2021.06.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5826039 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 5816577 2021.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5816576 2021.06.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5814926 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5814927 2021.06.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5783191 2021.06.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5773442 2021.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5773441 2021.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5773440 2021.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5773439 2021.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5773438 2021.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5773437 2021.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5773436 2021.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5738862 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5738861 2021.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5738865 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5738860 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5738859 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5738857 2021.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5738858 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5736039 2021.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5736038 2021.05.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5736035 2021.05.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5736036 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5736034 2021.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5736033 2021.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5736032 2021.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5732038 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5732037 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5732033 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5732035 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5732036 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732029 2021.05.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5732034 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5732030 2021.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5732028 2021.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5732031 2021.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5732032 2021.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5732026 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732027 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732024 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732025 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5732021 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5732023 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732020 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732019 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5732018 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732017 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5732015 2021.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5732014 2021.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5732012 2021.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5700976 2021.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5700974 2021.05.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5700977 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5700973 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5700975 2021.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5700972 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5700971 2021.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5700969 2021.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5690141 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5689434 2021.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689433 2021.05.20 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689432 2021.05.20 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689431 2021.05.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5689422 2021.05.20 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689421 2021.05.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689427 2021.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5689424 2021.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5689418 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689423 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5689420 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5689419 2021.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5669428 2021.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5665792 2021.05.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5661945 2021.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5661947 2021.05.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5661944 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5661946 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5661942 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5661941 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5661940 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5661939 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5661938 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5661937 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5661935 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5661936 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5661934 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5661943 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5661932 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5661931 2021.05.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5661933 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5661928 2021.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5661929 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5646799 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646798 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5646797 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5646796 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5646795 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5645671 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645670 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 5645531 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639878 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5639880 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639879 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5639877 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5639876 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5635791 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5635755 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5635754 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5634147 2021.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5634145 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5634142 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5634146 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5611589 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5609503 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5609502 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5609499 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5609501 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5609498 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5609500 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5609497 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5609496 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609495 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5609494 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5609492 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5609491 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5592406 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5592407 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5592408 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5592403 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5575573 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5575572 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5559446 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5559445 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5558886 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5558881 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5558880 2021.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5558879 2021.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5558878 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537368 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5537364 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5537363 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5537360 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5537359 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5526048 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5526046 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5537362 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5526047 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5526045 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5520540 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5520515 2021.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5520514 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5510078 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5510077 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5510079 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5510076 2021.04.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5510075 2021.04.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5510074 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5510073 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5510072 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5510071 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5510070 2021.04.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5510068 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5486787 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5486785 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5486784 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5486783 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5486780 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5486786 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5486788 2021.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5486779 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5486782 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5451473 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5451472 2021.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5451471 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5451470 2021.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5451469 2021.04.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 5451466 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451467 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5451468 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 144 5451464 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5451463 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5451465 2021.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5451462 2021.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 64 5451461 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5451459 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5451460 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5451458 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5451457 2021.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5451456 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5451455 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5435534 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5435533 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5430999 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5431000 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5431001 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5431002 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5431003 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5431004 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 980 5431006 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5431094 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5431169 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5431164 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5431115 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5431102 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5431099 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 5431096 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5424226 2021.04.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5412338 2021.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5416171 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 108 5416170 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5416169 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5416168 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 55 5416167 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5416166 2021.04.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5416165 2021.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5416164 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5416172 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5416173 2021.04.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5416182 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416181 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5416180 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5416179 2021.04.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5416178 2021.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 144 5416177 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5416176 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 5416175 2021.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5416174 2021.04.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5405816 2021.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5405815 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5405814 2021.04.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5405813 2021.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5405812 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5405810 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5405811 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5405808 2021.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 5405809 2021.04.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5405807 2021.04.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 62 5405806 2021.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5405677 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5406353 2021.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1400 5406350 2021.04.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5406349 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5406346 2021.04.07 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5406343 2021.04.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5403476 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5403475 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5403474 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5348117 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5348116 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5348115 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5348114 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5348113 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5348112 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5348111 2021.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5348109 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5348108 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5348110 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5348107 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5348105 2021.03.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5348103 2021.03.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5348106 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5348101 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5348100 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5348102 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5348099 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5348098 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5348104 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5348097 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5348096 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5348095 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5348092 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5348094 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5348093 2021.03.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5338275 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5336289 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5336288 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5336284 2021.03.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5336287 2021.03.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5336280 2021.03.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5336282 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5336285 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5336286 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5336281 2021.03.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5336279 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5336277 2021.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5336274 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5336276 2021.03.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5336275 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5314309 2021.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5314305 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5314308 2021.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5314306 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5314303 2021.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 34 5314307 2021.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 42 5314304 2021.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5314302 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5314301 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5314138 2021.03.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5310939 2021.03.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5308079 2021.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5307919 2021.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5307917 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5307918 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5307916 2021.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5307915 2021.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5307914 2021.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5307913 2021.03.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5288139 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5288142 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5288140 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 5288141 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5288137 2021.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5288138 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 5284040 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5281740 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5281743 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5281742 2021.03.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5281741 2021.03.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5278164 2021.03.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5278162 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5278161 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5273973 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5273972 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5273970 2021.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 86 5273969 2021.03.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 5273988 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5273987 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 132 5273989 2021.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5273986 2021.03.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5273985 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 203 5273984 2021.03.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 5273983 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5273979 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5273982 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 5273980 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 63 5273978 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5273981 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5273975 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5273977 2021.03.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5273976 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5273974 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272812 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272813 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272808 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272810 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5272809 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5272811 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5272807 2021.03.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5254500 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5238437 2021.03.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5232761 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5238438 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5232762 2021.02.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5215563 2021.02.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5215562 2021.02.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5215561 2021.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5215564 2021.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5215565 2021.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 160 5215560 2021.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5215559 2021.02.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5215557 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 110 5215558 2021.02.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5215554 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5215555 2021.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5215553 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5215556 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5215552 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5215551 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 5215550 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5214809 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5214808 2021.02.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5214810 2021.02.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5214807 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5214806 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5214804 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5214805 2021.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5214803 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5214802 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5214760 2021.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 36 5214759 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5214758 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5214756 2021.02.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5214755 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5214752 2021.02.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5214754 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5214753 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5214749 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 5214751 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 240 5214750 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5214264 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5213210 2021.02.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5213209 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5207949 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5207948 2021.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5207945 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5207946 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5207944 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5207942 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5207941 2021.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5207943 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5207940 2021.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5186573 2021.02.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5186569 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5186571 2021.02.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5186572 2021.02.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 5186566 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 33 5186565 2021.02.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5186564 2021.02.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5186563 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 5186562 2021.02.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5180831 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5180832 2021.02.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5180835 2021.02.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5180834 2021.02.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5162676 2021.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5162677 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5162675 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5162674 2021.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5162671 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5162672 2021.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5162673 2021.02.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5162670 2021.02.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5162668 2021.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5162669 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 52 5162667 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5162665 2021.02.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5162666 2021.02.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5162664 2021.02.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5149057 2021.02.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5145994 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5145993 2021.01.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5145992 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5145991 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5145990 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5145989 2021.01.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5145987 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5145988 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5145986 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5145984 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5145983 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5145985 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131671 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131673 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131672 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5131669 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5131668 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131666 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131667 2021.01.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5131665 2021.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5105807 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5105805 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 125 5105806 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5105804 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5105803 2021.01.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5102467 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5096899 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5096898 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5096897 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5096896 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5096895 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5096894 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5096893 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5096892 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5096891 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5096890 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5096889 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5096888 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5096887 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5096886 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5096885 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5096884 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5096882 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5096881 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5096880 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5096879 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5096878 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5096877 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5096875 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5096874 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5096873 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5096872 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5096871 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5096870 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5096869 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5096867 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5096866 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5082569 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5082586 2021.01.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5082585 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5082584 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082583 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5082582 2021.01.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5082581 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 5082580 2021.01.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 35 5082579 2021.01.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5082578 2021.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5082576 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5082575 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082574 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5082573 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 5082572 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082571 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5079722 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5079721 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5079719 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5079718 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5079720 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5079717 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5079715 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5079714 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079480 2021.01.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5079479 2021.01.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5079478 2021.01.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5079476 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5079474 2021.01.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5079477 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5079475 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5069863 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5069857 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5069862 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5069861 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5069860 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5069858 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5069856 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5069855 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5069854 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5069853 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5069852 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5069851 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5069850 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5069849 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5069848 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5069847 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5069846 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5069845 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5069844 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5069843 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5069842 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5069841 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 140 5065388 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065381 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5065389 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5065390 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5065392 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5065384 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5065385 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5065382 2021.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5065387 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065379 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065377 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5065378 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5065386 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065373 2021.01.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5065375 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5065374 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065376 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 5065372 2021.01.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5060825 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5060824 2021.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5060823 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5060822 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5060821 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5060820 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5060819 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5060818 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060817 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060816 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060815 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5060814 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5060813 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5060812 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5060811 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5060810 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060809 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5060808 2021.01.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5060807 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5060806 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5060805 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5060804 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5060803 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 75 5060802 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5060801 2021.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5060800 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5060799 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5060798 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5046991 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5045913 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5045912 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5045911 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045910 2021.01.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5045909 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5045907 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5045906 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5045905 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5045904 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045903 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5045902 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5045901 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5045900 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5045898 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5045897 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5045896 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045899 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5045894 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045893 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045892 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5045891 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5045890 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5035606 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5035605 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5035604 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5035603 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5035602 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 5035601 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5035600 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5035599 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5035598 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5035597 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5035596 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5035595 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5035593 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5035592 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5035591 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5035589 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5035588 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5035587 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035586 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5035585 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5035584 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5035583 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5035582 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035581 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5035580 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5035579 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5035578 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5035577 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035576 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5035575 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5035574 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5035573 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 220 5035572 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5035571 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5035570 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5035569 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5035567 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5035566 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5035565 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035564 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5035563 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5035562 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5035561 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5035560 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5035559 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5035558 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5035557 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5035556 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5035555 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5035554 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035553 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5035552 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5035551 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5035550 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5035549 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035548 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5035546 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5032891 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5032892 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5032888 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5032887 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 5032890 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5032889 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027515 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5027514 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027512 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027511 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5027510 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5027509 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5027508 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5027507 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5027506 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5027582 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5027581 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027580 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027579 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027578 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027577 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027576 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5027575 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027574 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027572 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027571 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5027570 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027569 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5027568 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027567 2021.01.01 mapa