Pełna lista obserwacji drużyny

Caelum boreale : Piotrowska Patrycja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5634872 2021.05.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5634871 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5623100 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5612468 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5612518 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5612521 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5612523 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5612525 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5612526 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5612528 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5612529 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5612549 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5612515 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5612505 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5612504 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5612470 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5612472 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5612474 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5612476 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5612478 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5612480 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5612483 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5612485 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5612488 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5612490 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5612551 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612553 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5612514 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5612555 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5612558 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5612569 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5612573 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5612575 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5612629 2021.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5612814 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5571607 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5571608 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5571609 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5571610 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5571614 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5571611 2021.05.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5571612 2021.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5571613 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5571605 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5571606 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5571528 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5571526 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5571525 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5571488 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5571529 2021.05.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5571530 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5571531 2021.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5571532 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5571641 2021.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5571642 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5571643 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5573279 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5571784 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5571690 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5571655 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5571653 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5571652 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5571651 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5571650 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5571649 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5571648 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5571647 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5571646 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5571645 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5571644 2021.05.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468119 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5468180 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5468184 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5468185 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5468186 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5468228 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5468230 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5468323 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5468294 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5468254 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5468253 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5468236 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5468235 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5468233 2021.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468115 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468120 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468113 2021.04.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468112 2021.04.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5468111 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5406972 2021.04.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5391424 2021.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388118 2021.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388122 2021.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388114 2021.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388111 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388109 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5388108 2021.04.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5388106 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5363657 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5362361 2021.03.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5362362 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5362363 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5362364 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5362365 2021.03.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5362366 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5362367 2021.03.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5362368 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5362369 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5362370 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5362371 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5261497 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5261496 2021.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5261495 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5261494 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5261493 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5261492 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5261491 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5261490 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5261498 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5261499 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5261500 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5261508 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5261507 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5261506 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5261505 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5261504 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5261503 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5261502 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5261501 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5173376 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5173377 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5173375 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5173374 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5173373 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5173372 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5173371 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5173370 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5143852 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5143853 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5143750 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5143768 2021.01.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5143771 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5143775 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5143779 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5143780 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5143781 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5143807 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5143808 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5143818 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5143819 2021.01.30 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5143820 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5113665 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5113664 2021.01.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5113663 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5113662 2021.01.23 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 5113661 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5113666 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113667 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5113668 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5113669 2021.01.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5113670 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5113671 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5113672 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5107351 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5107350 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5107349 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5107348 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5107352 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5107354 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5107356 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5113659 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5113660 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5088109 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5088119 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5088111 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5088108 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5088104 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5088107 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088113 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5088112 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5088106 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5088110 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088105 2021.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5075560 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5075554 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5075555 2021.01.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5075556 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5075558 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5073700 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5073701 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5073699 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073697 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073696 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073695 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5073698 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073694 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5073692 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5073693 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5057057 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5055235 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5055237 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055236 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5055234 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055232 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055230 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055251 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055250 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055249 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5055252 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055247 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5055248 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5055245 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055253 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5055246 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5055244 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055243 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055242 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055239 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055240 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5055241 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055238 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055229 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5055228 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5055226 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055225 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055223 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055224 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5055222 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5055221 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055220 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5055219 2021.01.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5055218 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055217 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055215 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5055216 2021.01.06 mapa