Pełna lista obserwacji drużyny

Marian Giertych : Marian Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5110327 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5105388 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5105098 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5105097 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5102692 2021.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5095509 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095521 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5095408 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095299 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5095291 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095287 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5095286 2021.01.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5095522 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5095529 2021.01.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5095574 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5098650 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5098648 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5095686 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095597 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5095593 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5095589 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5095587 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5094987 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5094986 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5094980 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5094978 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5094977 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5094976 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5094974 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5094913 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5094997 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5095043 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5094985 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5095141 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5095139 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5095132 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5095101 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5095063 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5095062 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5095061 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095044 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5072783 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5072780 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072779 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072777 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5072776 2021.01.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5072773 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5072769 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5072767 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5072766 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072764 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072761 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5072785 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5072787 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5072822 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5072815 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5072814 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072813 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5072812 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5072810 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5072809 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5072798 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5072795 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072793 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5072788 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5072758 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072811 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5072756 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5072835 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5072839 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5072840 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5072841 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5072843 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5072844 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5061542 2021.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5054887 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5054896 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5054886 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054884 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5054883 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5054872 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5054870 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5054888 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5054889 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054890 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5054915 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5054912 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5054911 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5054908 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5054906 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5054905 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5054904 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5054902 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5054900 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5054899 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054897 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054893 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5054891 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5048746 2021.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5048747 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5048748 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5048749 2021.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5045070 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5045069 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5045068 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5045067 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5045066 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045065 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5045064 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045063 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5045062 2021.01.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5045061 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5045059 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5045057 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5045097 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 5045071 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045072 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048757 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5045096 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5045094 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5045092 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045091 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 5045090 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5045088 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5045087 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5045086 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5045085 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5045084 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045099 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5045052 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5045044 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045045 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045046 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5045047 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045048 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5045049 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5045050 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5045051 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045043 2021.01.01 mapa