Pełna lista obserwacji drużyny

Marian Giertych : Marian Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5647029 2021.05.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5644673 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5640127 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5640132 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640131 2021.05.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5640130 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5623753 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5621515 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5621519 2021.05.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5621522 2021.05.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5621551 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5621557 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5621563 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5621567 2021.05.10 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5621595 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5621513 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5621624 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621622 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5621618 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621616 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5621613 2021.05.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5613683 2021.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5613684 2021.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5613686 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5613688 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5613689 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5613690 2021.05.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5613694 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5613698 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5613699 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5600125 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5600127 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5600129 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5600103 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5600123 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5600121 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5600116 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5600108 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5600105 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5600104 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5600133 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5600134 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5600131 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5600370 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5600331 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5600165 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5600142 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5600140 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5600139 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5600138 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5600137 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5600136 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5600135 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5567049 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5567051 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5567054 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5567056 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5567060 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5567072 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5567075 2021.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5567077 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567044 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5567037 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5567035 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5566967 2021.05.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5566968 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5566972 2021.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5566976 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5566986 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5566987 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5567028 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5567031 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5567079 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5567091 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5567094 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5567205 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5567206 2021.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5567209 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5567225 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5567226 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5567227 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5567228 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5567229 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5567230 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5567204 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5567042 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567129 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5567140 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5567160 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5567166 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5567199 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5567200 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5567201 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5567202 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567203 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5557391 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5531229 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5531228 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5531227 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5531226 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5531225 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5531224 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5531230 2021.04.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5531231 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5531232 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5531233 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5531234 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5531235 2021.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5531236 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5531237 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5515466 2021.04.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5513009 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5513150 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5513232 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5513239 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5513240 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5513249 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5513250 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5513268 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5513336 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5513392 2021.04.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5513385 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5513383 2021.04.25 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5513381 2021.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5513371 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5513368 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5492264 2021.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5492263 2021.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5492262 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5492261 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5492260 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5492259 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5492258 2021.04.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5492244 2021.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5492232 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5492265 2021.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5492266 2021.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5492267 2021.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5492280 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5492279 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5492278 2021.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5492277 2021.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5492272 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5492271 2021.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5492270 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5492269 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5492268 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5482590 2021.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5474134 2021.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 5467909 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5466690 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5467914 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5467936 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5467938 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5467940 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5467079 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5467072 2021.04.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5467055 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5466762 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5466729 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5466725 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5466724 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5466717 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5467941 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5468017 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5468107 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5467911 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5468318 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5468232 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5468221 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5468212 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5468207 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5468206 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5468183 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5468181 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5468123 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5468139 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5468140 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5468141 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5468154 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5468155 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5434524 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5434519 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5434514 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5434490 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5434489 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5434488 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5434483 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5434457 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 5434454 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5434443 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5434428 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5434301 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5434220 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5434525 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5434526 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5434631 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5436903 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5434901 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5434900 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5434897 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5434896 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5434894 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 5434893 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5434888 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5434736 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5434733 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5434660 2021.04.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5434645 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5434643 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5410961 2021.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5410910 2021.04.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5410909 2021.04.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5410908 2021.04.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5410907 2021.04.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5410906 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5410905 2021.04.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5410904 2021.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5410903 2021.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5410902 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5410901 2021.04.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5410900 2021.04.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5410911 2021.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5410912 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5410913 2021.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5410958 2021.04.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5410954 2021.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5410952 2021.04.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5410950 2021.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5410949 2021.04.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5410948 2021.04.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5410945 2021.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5410943 2021.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5410942 2021.04.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5410941 2021.04.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5410940 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5398526 2021.04.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5398525 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5398524 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5398523 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5398527 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5398528 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5398529 2021.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5398530 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5398539 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5398508 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5398506 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5398505 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5398504 2021.04.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5398502 2021.04.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5392462 2021.04.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5392461 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5398511 2021.04.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5398513 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5398541 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5398522 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5398521 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5398520 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5398518 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5398517 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5398515 2021.04.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5392399 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5392398 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5392397 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5392396 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5392395 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5392394 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5392393 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5392392 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5392400 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5392401 2021.04.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5392402 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5392411 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5392410 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5392408 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5392407 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5392406 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5392405 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5392404 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5392403 2021.04.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5392391 2021.04.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5392390 2021.04.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 5392377 2021.04.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5392376 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5392375 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5392374 2021.04.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5392373 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5392372 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5392370 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5392363 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5392378 2021.04.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5392380 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5392389 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5392388 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5392387 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5392386 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5392385 2021.04.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5392384 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 5392382 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5392381 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5392360 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5392412 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5392413 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5392446 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5392445 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5392444 2021.04.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5392443 2021.04.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5392442 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392441 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5392440 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5392439 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 5392447 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5392448 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5392456 2021.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5392455 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5392454 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5392453 2021.04.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5392452 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5392451 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5392450 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5392449 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5392436 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5392435 2021.04.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5392423 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5392422 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5392420 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5392419 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5392418 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5392416 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5392415 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5392414 2021.04.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5392424 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5392425 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5392434 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5392433 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5392432 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5392431 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5392430 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5392428 2021.04.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5392427 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5392426 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5392457 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5392358 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5392356 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5392355 2021.04.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5392354 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5392351 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5392349 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5392312 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5354523 2021.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5354500 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5354494 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 5354489 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5354485 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5354480 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5354524 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5354530 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5354532 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5354535 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5354541 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5354542 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5354571 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5354582 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5354588 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5354466 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5354459 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5354454 2021.03.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5354316 2021.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5354320 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5354326 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5354334 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5354342 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5354350 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5354356 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5354363 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5354370 2021.03.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5354374 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5354376 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5354431 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5354440 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5354443 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5354446 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5354593 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5354600 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5354601 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5354733 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354734 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5354746 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5354762 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5354765 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5354788 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5354795 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5354863 2021.03.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5354864 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5354865 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5354866 2021.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5354867 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5354868 2021.03.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5354869 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5354870 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5354675 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5354669 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5354667 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5354607 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 5354611 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5354612 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5354613 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5354616 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5354620 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5354623 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5354641 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5354642 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5354666 2021.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5354655 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5354654 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5354652 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5354650 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5354646 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5354297 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5329489 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5329491 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5329495 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5329497 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5329498 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5329500 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5329509 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5329512 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5329514 2021.03.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5329521 2021.03.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5293051 2021.03.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5269710 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5264718 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5264717 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5264716 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5264715 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5264714 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5264713 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5264719 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5264720 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5264726 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5264725 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5264724 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5264723 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5264722 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5264721 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5234967 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 5234960 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5234957 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5234944 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5234932 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5234931 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5234928 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5234927 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5234919 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5234918 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5234970 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5234983 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5235044 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5237774 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5237772 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5237771 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5237770 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5237769 2021.02.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5237768 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5235067 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5235049 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5235048 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5235045 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5230643 2021.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5230642 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5230641 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5230640 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5230638 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5230632 2021.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5230644 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5230645 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5230659 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5230658 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5230657 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5230654 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5230652 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5230651 2021.02.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5206358 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5206359 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5206360 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5206361 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5206362 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5206436 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5206437 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5206438 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5206443 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5206442 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5206441 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5206440 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5206439 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5196834 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5196835 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5196836 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5196869 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5196899 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5196911 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5196913 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5196914 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5196916 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5196917 2021.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5167490 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5162963 2021.02.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5162962 2021.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5162961 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5162960 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5162959 2021.02.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5162964 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5162965 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5162966 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5162967 2021.02.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5162968 2021.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5162969 2021.02.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5162970 2021.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5162971 2021.02.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5141125 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5141129 2021.01.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5141130 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5141132 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5141134 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5141122 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5141119 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5141117 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5141079 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5141075 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5141070 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5141065 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5141135 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5141136 2021.01.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5141137 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5141218 2021.01.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5141216 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5141215 2021.01.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5141214 2021.01.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5141183 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5141170 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5141169 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5141167 2021.01.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5141165 2021.01.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5141147 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5141138 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5141219 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5110327 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5105388 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5105098 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5105097 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5102692 2021.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095521 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5095509 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5095408 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095299 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5095291 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095287 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5095286 2021.01.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5095522 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5095529 2021.01.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5095574 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5098650 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5098648 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5095686 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095597 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5095593 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5095589 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5095587 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5094986 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5094985 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5094980 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5094978 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5094977 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5094976 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5094974 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5094913 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5094987 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5094997 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5095043 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5095141 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5095139 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5095132 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5095101 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5095063 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5095062 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5095061 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095044 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072779 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5072780 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5072783 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5072785 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5072809 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5072788 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072777 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5072776 2021.01.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5072773 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5072769 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5072767 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5072766 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072764 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072761 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5072758 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072793 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5072795 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5072787 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5072822 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5072815 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5072814 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072813 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5072812 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072811 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5072810 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5072798 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5072756 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5072843 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5072841 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5072840 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5072839 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5072835 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5072844 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5061542 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5054888 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5054889 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054890 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5054891 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5054887 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5054886 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054884 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5054883 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5054872 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5054870 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054893 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5054896 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054897 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5054915 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5054912 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5054911 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5054908 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5054906 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5054905 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5054904 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5054902 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5054900 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5054899 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5048746 2021.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5048747 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5048748 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5048749 2021.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5045070 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5045069 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5045068 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5045067 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5045066 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045065 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5045064 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045063 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5045062 2021.01.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5045061 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5045059 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5045057 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045091 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 5045071 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045072 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048757 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045099 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5045097 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5045096 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5045094 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5045092 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5045085 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 5045090 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5045088 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5045087 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5045086 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5045084 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5045052 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045045 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5045044 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045043 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045046 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5045047 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045048 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5045050 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5045051 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5045049 2021.01.01 mapa