Pełna lista obserwacji drużyny

Trznadel : Daniel Dąbrowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5067417 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067416 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5053621 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5053620 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 5053618 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5053619 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5053617 2021.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5053614 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5053616 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5053615 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5053613 2021.01.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5053612 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5053611 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5053610 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5044850 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5044848 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5029801 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5029799 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5029798 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029800 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5029796 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5029795 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029797 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029794 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5029793 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5029792 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029790 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5029791 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029788 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5029787 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5029789 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5029785 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5029784 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5029782 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 5029783 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5029781 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5029778 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5029780 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5029779 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5029777 2021.01.01 mapa