Pełna lista obserwacji drużyny

Tymon Świtała : Świtała Tymon


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5076441 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5076440 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5076439 2021.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5076438 2021.01.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5076436 2021.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5076437 2021.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5076434 2021.01.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5076435 2021.01.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5076433 2021.01.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5076432 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 5075373 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5075372 2021.01.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5075370 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5075366 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5075360 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5075359 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5075375 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5075374 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 5075358 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5045110 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5076429 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5076430 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5076428 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5076427 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 5076426 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5076425 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5034770 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5034769 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5034767 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5034768 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5034490 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5034489 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5034488 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034487 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5034021 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5032266 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5032263 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5032261 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 13 5032260 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5032262 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5032264 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 5032259 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5032257 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5032258 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5032256 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5032255 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5032254 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5032253 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5032251 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5032252 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 5032250 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032247 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5032249 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5032248 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5032245 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5032246 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5032243 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032244 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5032242 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5032241 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5032240 2021.01.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5032237 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5032236 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5032238 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5032235 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032234 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5032210 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5032216 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5032206 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032277 2021.01.01 mapa