Pełna lista obserwacji drużyny

photopietrewicz : Michał Pietrewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5651297 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5650366 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5650364 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650365 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5650367 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5651369 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651370 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5651367 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5650402 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5651365 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5651366 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650363 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5650362 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5651363 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5651364 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5650361 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5650360 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5651368 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5650400 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5650399 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5649051 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5649050 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5649049 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5648925 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5648927 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5648926 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5648924 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5648923 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5648060 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5647910 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5647911 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5647865 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5647864 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5647863 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5647861 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5647862 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5625435 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5619448 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5619447 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5619445 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5619449 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5619446 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5605782 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5605781 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5605611 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5610028 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5605612 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5605610 2021.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5583749 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5583748 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5583746 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5583747 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5583745 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5583743 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5583742 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5583740 2021.05.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5583744 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5583741 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5583739 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5554782 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5554784 2021.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5554777 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5554776 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5554781 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5554780 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5554779 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5554778 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5554773 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5554772 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5554775 2021.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5561842 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5554774 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5554783 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5554770 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5554771 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5557260 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5554801 2021.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5554803 2021.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5554802 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5554800 2021.05.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5554799 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 5554797 2021.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5554796 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5554798 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5554795 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5554794 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 5554793 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5554792 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 5554791 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 16 5554790 2021.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5554789 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5554788 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5554767 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5554768 2021.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5554766 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5554769 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5554763 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5554765 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5554764 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5554759 2021.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5554761 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5554758 2021.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5554760 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5554762 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5554757 2021.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5554756 2021.05.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5554754 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5554755 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553196 2021.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5561845 2021.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5547490 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5547491 2021.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5547489 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5547492 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547486 2021.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5547488 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5547487 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5547485 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547483 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5547484 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5547482 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5547481 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5547480 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5543488 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 10 5543489 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5543486 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 5543485 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5543487 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5543484 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5543483 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5542989 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5542990 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5542988 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5542987 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5542986 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5542985 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5542983 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5542984 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5542982 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5542981 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522784 2021.04.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5508568 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5508219 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500503 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5500502 2021.04.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5497652 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5497274 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5497273 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5497272 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497275 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5497271 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5496009 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480364 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5480363 2021.04.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5480362 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5480361 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5480360 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5477225 2021.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5477227 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5477226 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5477206 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477207 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477204 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5477205 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5477203 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5477202 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5453276 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5435821 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5435820 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435819 2021.04.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5435818 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5435809 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5435811 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5435807 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5435810 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5435808 2021.04.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5435806 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5435804 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5435805 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5435575 2021.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5435574 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5435573 2021.04.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5403226 2021.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5403201 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5403203 2021.04.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 5403202 2021.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 16 5403207 2021.04.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5403200 2021.04.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5403199 2021.04.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5403205 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5403197 2021.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5403198 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5403206 2021.04.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5403196 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5403195 2021.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5403204 2021.04.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5403194 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5403193 2021.04.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 5403192 2021.04.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5403185 2021.04.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5403190 2021.04.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5403187 2021.04.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5403186 2021.04.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5403191 2021.04.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5403189 2021.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5403182 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5403183 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5403188 2021.04.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5403181 2021.04.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 5403184 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5403178 2021.04.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5403177 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5403179 2021.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5403180 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5402783 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5402782 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5402780 2021.04.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5402781 2021.04.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5393676 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5393677 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5393675 2021.04.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5393673 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5393674 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5393672 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5393409 2021.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5393404 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5393406 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5393405 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5393339 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5393338 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5393337 2021.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5393245 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5393244 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5393246 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5393242 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5393243 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5393241 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5393181 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5393182 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5393084 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5393083 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5393082 2021.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5393081 2021.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5393080 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5393077 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5393078 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5393079 2021.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5393075 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5393076 2021.04.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5393073 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5393074 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5392937 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5392932 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5392934 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5392933 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5392935 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5392931 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392929 2021.04.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5392936 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5392928 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5392930 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5392927 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5392926 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 5392925 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5392924 2021.04.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5388128 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5388127 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5387998 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5387991 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5387990 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5381373 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 5381374 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5381372 2021.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5381371 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5381370 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5381369 2021.04.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5381368 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5381367 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5381365 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5381363 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5381364 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5381366 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5381362 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5381361 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5381360 2021.04.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5381359 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5381357 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5381358 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5381355 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5381353 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5381356 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5381354 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5381352 2021.04.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5389745 2021.04.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5357035 2021.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5347711 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339564 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5339562 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5339563 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 28 5339560 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5339561 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5339558 2021.03.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5339559 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5339191 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5339190 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5339188 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5339189 2021.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5339187 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5339186 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5339185 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5308093 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5308092 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5308091 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5308090 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 5308089 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5308077 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5308078 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5308076 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5308075 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 5308074 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5308073 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5308072 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 5314066 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5308071 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5308069 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5308070 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5308068 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5286538 2021.03.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5286537 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5286535 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5286536 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5286534 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5286533 2021.03.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5286531 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5286532 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5286530 2021.03.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5286528 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5287864 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5287865 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5287866 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5287869 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5287886 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5287868 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5287867 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5286529 2021.03.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5286527 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5280037 2021.03.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5280036 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5280035 2021.03.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5280033 2021.03.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5280034 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5280032 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5280031 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5279763 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5279762 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5279761 2021.03.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5279739 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5279695 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5279694 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5279693 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5254560 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5254557 2021.03.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5254559 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5254558 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5254555 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5254554 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5254553 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5254556 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5254551 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5254552 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 5254550 2021.03.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5226792 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 5218896 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5206237 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5206236 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5206235 2021.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5206233 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5206231 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5206230 2021.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5206232 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5206229 2021.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5200209 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200210 2021.02.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5200190 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5200191 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5200093 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5200094 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200092 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5200091 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5199900 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5199899 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5199898 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199897 2021.02.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5199894 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5199895 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5199896 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5188220 2021.02.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5182084 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5182083 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5182082 2021.02.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5182081 2021.02.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5182080 2021.02.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5182079 2021.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5182078 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5182076 2021.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5182075 2021.02.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5182074 2021.02.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5182136 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5182138 2021.02.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5182137 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5182134 2021.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5182135 2021.02.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5182131 2021.02.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5182132 2021.02.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5182133 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5178845 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5178844 2021.02.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5178843 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5178836 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5178835 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5178834 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5178833 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5178832 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 5178831 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5178829 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5178830 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5178828 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5178827 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5177217 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5177216 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5177214 2021.02.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5177215 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177212 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5177213 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5177210 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177211 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5177208 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5177209 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5177206 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177207 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5177204 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5177205 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5177201 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177203 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5177199 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5177200 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5177198 2021.02.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 400 5161902 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5159095 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5159094 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5159092 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5159093 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5159091 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 5159090 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5159089 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5159087 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5159088 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5159086 2021.02.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5161903 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 5161901 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 40 5161904 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5155667 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5155666 2021.02.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5155665 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5155324 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5155323 2021.02.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5155322 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5155320 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5155319 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5155321 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5155317 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5155318 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5155315 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5155316 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5155313 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5155314 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5155312 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5154759 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5154758 2021.02.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5154756 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5154757 2021.02.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5154755 2021.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5154754 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5154753 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5154752 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5154750 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5154751 2021.02.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 5154749 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5139850 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5139851 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137522 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5137520 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5137521 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5137506 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5137504 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5137505 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5137503 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5137234 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5137233 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5137232 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5137231 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5133817 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5133813 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5133812 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5133811 2021.01.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5133809 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5133810 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5133807 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5133806 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5133808 2021.01.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 80 5133805 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5133804 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5133255 2021.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5133253 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5133254 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5133252 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5133184 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5133183 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5133182 2021.01.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5133181 2021.01.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 5133180 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5131654 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5131571 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5131572 2021.01.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5131569 2021.01.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5131570 2021.01.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5131568 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5035802 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5035800 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5035801 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5035799 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5035797 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5035798 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5035796 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5035795 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5035794 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5035793 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5035792 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5035791 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5035790 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5035789 2021.01.02 mapa