Pełna lista obserwacji drużyny

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6087792 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6087529 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6087514 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6087515 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6087528 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087527 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087526 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6087525 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087524 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6087523 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6087522 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6087521 2021.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6087520 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6087519 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6087518 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087517 2021.09.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6087516 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087513 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6087512 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6087511 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087510 2021.09.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6087509 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6087508 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6087507 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6087506 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6087505 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6087504 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6087503 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6087502 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6087501 2021.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6087500 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6087498 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6087499 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6084412 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6084411 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6084410 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6084409 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6084406 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6084407 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6084408 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6084405 2021.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6084403 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6084402 2021.09.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6084400 2021.09.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6074723 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6070973 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6070970 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6070971 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6070972 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6070537 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6070536 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6070538 2021.09.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6070532 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6070531 2021.09.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6070534 2021.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6070530 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6070529 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6070527 2021.09.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6070528 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6070526 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068547 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068548 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068546 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068545 2021.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6068544 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6068542 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6068543 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068540 2021.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6068538 2021.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6068541 2021.09.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6068537 2021.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6068539 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6065785 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6065786 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6065787 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6065789 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6065790 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6065788 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6065783 2021.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6065782 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6065784 2021.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6065781 2021.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6057887 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6057890 2021.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6057888 2021.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6057889 2021.09.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6057892 2021.09.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6057891 2021.09.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6057884 2021.09.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6057885 2021.09.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6057883 2021.09.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 29 6057886 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6056613 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6056612 2021.09.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6056611 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6056610 2021.09.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6056609 2021.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6053766 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6053765 2021.09.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6053764 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6053763 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 6053762 2021.09.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6053759 2021.09.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6053758 2021.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6053757 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6053760 2021.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6053755 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6053761 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6053754 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6053756 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6053753 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 6053752 2021.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6053751 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 6053750 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6053749 2021.09.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6053748 2021.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 21 6053747 2021.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 6052711 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6052710 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6052709 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6052708 2021.09.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6052583 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6052584 2021.09.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6052582 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6052581 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6052578 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6052580 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 127 6052577 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6052579 2021.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6052575 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6052576 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6052574 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6052573 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6052572 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6052571 2021.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 6052570 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6052094 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6052009 2021.09.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6052008 2021.09.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6052006 2021.09.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6052007 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6052005 2021.09.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 201 6050657 2021.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6050656 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6050655 2021.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6050658 2021.09.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6050654 2021.09.13 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6050653 2021.09.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6047944 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6047943 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6047941 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 6047942 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 6047940 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6047939 2021.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6047937 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6047938 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6047936 2021.09.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6047935 2021.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6047934 2021.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6047933 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047932 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6047931 2021.09.12 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6047930 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6047929 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6047928 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047927 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047926 2021.09.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6047925 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047924 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047923 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047922 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6047920 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6047919 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6047917 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6047918 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6047915 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6047914 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6047916 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047912 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6047913 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6041145 2021.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 6041144 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041713 2021.09.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6041143 2021.09.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6041142 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6041140 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 6041141 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6041139 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6041138 2021.09.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6041137 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6041135 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6041136 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041134 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6040477 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6040476 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040475 2021.09.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6040472 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6040471 2021.09.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6040474 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040473 2021.09.10 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6039219 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6039220 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037916 2021.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6037917 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6035518 2021.09.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6035341 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6030628 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6030629 2021.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6030627 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6029677 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 6029673 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6029675 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6029671 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6029676 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6029672 2021.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6029674 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6029669 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6029670 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6029668 2021.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6029667 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6029666 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6029665 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6029662 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6029663 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6029661 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6029664 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6029660 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 160 6029659 2021.09.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 6029657 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6029658 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6029656 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6029655 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6029654 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6029652 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6029651 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6029650 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6024556 2021.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6024557 2021.09.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6022098 2021.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6022102 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6022094 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6022096 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6022100 2021.09.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6022099 2021.09.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6022101 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6022095 2021.09.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6022093 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6022092 2021.09.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6022097 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6022090 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6022091 2021.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6022088 2021.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6022086 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6022089 2021.09.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6022084 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6022085 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 6022087 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6022082 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6022083 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6019086 2021.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6019087 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6019082 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6019080 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6019079 2021.09.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6019078 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6019077 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6019076 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6019075 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6019074 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6019072 2021.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6019073 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6019070 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6019071 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6019069 2021.09.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6019067 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6019068 2021.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6019066 2021.09.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6019063 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6019064 2021.09.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6017629 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6017628 2021.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6017625 2021.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6017627 2021.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6017621 2021.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6017626 2021.09.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6017624 2021.09.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6017620 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6017619 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6017617 2021.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6017618 2021.09.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6017616 2021.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6017615 2021.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6017614 2021.09.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6009714 2021.08.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6009713 2021.08.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6009716 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6009715 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6009712 2021.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6009710 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6009711 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6009709 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6009708 2021.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6009707 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6009706 2021.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6009705 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6009704 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6009703 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009702 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 6009701 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6009700 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6009696 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6009699 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6009698 2021.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6009697 2021.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6009695 2021.08.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6009694 2021.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6009692 2021.08.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6009691 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6009690 2021.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6009689 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6009688 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6009687 2021.08.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6009693 2021.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6009686 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6013082 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5997804 2021.08.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5994882 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 5994881 2021.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5994880 2021.08.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5994879 2021.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5990962 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990964 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990963 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5990961 2021.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5991321 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5988324 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5988323 2021.08.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 370 5988325 2021.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5988322 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5984663 2021.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5984664 2021.08.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5984662 2021.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5984660 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5984661 2021.08.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5981064 2021.08.19 mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola 1 5980422 2021.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5980419 2021.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5980421 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5980420 2021.08.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5980418 2021.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 5980417 2021.08.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5978605 2021.08.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5978606 2021.08.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5978603 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5978601 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5978600 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5978602 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5978597 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5978596 2021.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 5978599 2021.08.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5978598 2021.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5978593 2021.08.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 5978595 2021.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5978594 2021.08.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5976182 2021.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5975646 2021.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5975645 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5975537 2021.08.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5976181 2021.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 190 5973709 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5973710 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5970888 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5968910 2021.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5968159 2021.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5967347 2021.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5966987 2021.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5966986 2021.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5967024 2021.08.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5967023 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5967025 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5967017 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5967021 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5967019 2021.08.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5967022 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5967018 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5967020 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5967016 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5957015 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5957014 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5957013 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5957010 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5957011 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5957012 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5949655 2021.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5944983 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941317 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5941309 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5941302 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5941312 2021.08.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5941303 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5941296 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5941322 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5941323 2021.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5941319 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5941311 2021.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5941320 2021.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5941316 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5941308 2021.08.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5941305 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941301 2021.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5941299 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5941294 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941291 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5941288 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941285 2021.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5941315 2021.07.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5941318 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5941314 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941310 2021.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5941321 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5941307 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5941298 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5941300 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5941297 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5941295 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5941290 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5941293 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5941286 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5941287 2021.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5941284 2021.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5932647 2021.07.29 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 8 5932645 2021.07.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5932644 2021.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5932646 2021.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5932643 2021.07.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5932481 2021.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5932479 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5933176 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5932477 2021.07.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5932478 2021.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 447 5932480 2021.07.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5932476 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5933171 2021.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5933169 2021.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 5933167 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5933177 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5933172 2021.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5933170 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5933174 2021.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5932141 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5933164 2021.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5930452 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 19 5930450 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5930451 2021.07.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5930448 2021.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5930453 2021.07.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5930449 2021.07.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5930445 2021.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5930446 2021.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5930447 2021.07.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5930444 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5928790 2021.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5928788 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5928578 2021.07.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5928576 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5928577 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5928574 2021.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5928575 2021.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5928475 2021.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5928473 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5928456 2021.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 33 5928455 2021.07.27 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5928453 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5928454 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5928451 2021.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5928452 2021.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 5928450 2021.07.22 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 5914734 2021.07.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5914733 2021.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5914732 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5911281 2021.07.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5908472 2021.07.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5908399 2021.07.20 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 8 5908396 2021.07.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5908393 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5908398 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 5908394 2021.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5908395 2021.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5908397 2021.07.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5908392 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5908390 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5908389 2021.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5908388 2021.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5904321 2021.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5904320 2021.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5904322 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5924060 2021.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5924059 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5924058 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5924061 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5924062 2021.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5924063 2021.07.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 6 5898533 2021.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5898401 2021.07.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5898399 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5898398 2021.07.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5894658 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 45 5893349 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5893348 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5893350 2021.07.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5893347 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5894868 2021.07.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5893346 2021.07.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 40 5890106 2021.07.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 5890107 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 5890105 2021.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5889072 2021.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5889071 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5889069 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5889068 2021.07.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 5889067 2021.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5889070 2021.07.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5889066 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5889065 2021.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5889064 2021.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5882715 2021.07.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5889063 2021.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5882496 2021.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5882495 2021.07.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 5882494 2021.07.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5882493 2021.07.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5882491 2021.07.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5882490 2021.07.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5882488 2021.07.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5882489 2021.07.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5882492 2021.07.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5882486 2021.07.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5882487 2021.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5882485 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5882484 2021.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5882483 2021.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5882482 2021.07.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5882481 2021.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5882480 2021.07.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5882479 2021.07.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5882497 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5880010 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5880009 2021.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5880008 2021.07.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5880006 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5880007 2021.07.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5880005 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5880004 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5880003 2021.07.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5880000 2021.07.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5879999 2021.07.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5880001 2021.07.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5879997 2021.07.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5880002 2021.07.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5879993 2021.07.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5879991 2021.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5879989 2021.07.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5879990 2021.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5877953 2021.07.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5877951 2021.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5877952 2021.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5876375 2021.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 35 5876376 2021.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 58 5876377 2021.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5872868 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5872869 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5872867 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 38 5872865 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5872864 2021.07.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5872860 2021.07.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5871464 2021.07.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 5871461 2021.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5871460 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5871462 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 23 5871480 2021.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5871479 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5871478 2021.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5871477 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5871475 2021.07.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5871473 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5871468 2021.07.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5871472 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5871474 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 5871470 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5871469 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5871467 2021.07.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5871471 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5871466 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5871465 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5871456 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5871458 2021.07.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5871457 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5871459 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 5871455 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5871451 2021.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5871448 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5871447 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5871446 2021.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 5871444 2021.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5871445 2021.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5861636 2021.07.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5861637 2021.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5861641 2021.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5861633 2021.07.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5861631 2021.07.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5861638 2021.07.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5861642 2021.07.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5861640 2021.07.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5861632 2021.07.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 5861639 2021.07.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 5861629 2021.07.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5861630 2021.07.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5861628 2021.07.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5859656 2021.07.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5857255 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 5857253 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 5857254 2021.06.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5857256 2021.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5857250 2021.06.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5857252 2021.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5857257 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 106 5857248 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 5857249 2021.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 5857247 2021.06.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5854920 2021.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 5855084 2021.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5854919 2021.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5854921 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 27 5854923 2021.06.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5854917 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 18 5854918 2021.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5854922 2021.06.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5854915 2021.06.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5854914 2021.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5854916 2021.06.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 5854913 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 18 5854911 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 180 5854912 2021.06.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5854910 2021.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5854909 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5843368 2021.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5843367 2021.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5843366 2021.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5843365 2021.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5843364 2021.06.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5843363 2021.06.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5843360 2021.06.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5843362 2021.06.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5843361 2021.06.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5837168 2021.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5837169 2021.06.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5834660 2021.06.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5834658 2021.06.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 35 5834659 2021.06.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 67 5834657 2021.06.22 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5834656 2021.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5834654 2021.06.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 5834653 2021.06.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 46 5834651 2021.06.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5834649 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5834655 2021.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5834650 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5834652 2021.06.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5825862 2021.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824859 2021.06.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5824860 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824858 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824857 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824854 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824855 2021.06.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5824851 2021.06.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5824848 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824853 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824852 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824850 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824849 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5818685 2021.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5818684 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5818683 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5818682 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 5818699 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5818697 2021.06.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5818698 2021.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5818696 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5818695 2021.06.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5818694 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5818700 2021.06.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5818692 2021.06.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5818701 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5818691 2021.06.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5818690 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5818689 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 22 5818688 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5818687 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 19 5818686 2021.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5818693 2021.06.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5798773 2021.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5795373 2021.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5795369 2021.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 5795367 2021.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5795370 2021.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5795384 2021.06.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5795366 2021.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5795381 2021.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5795380 2021.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5795387 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5795377 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5795372 2021.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5795382 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5795371 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5795365 2021.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5795362 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5795363 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5795359 2021.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5795360 2021.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5795357 2021.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5795354 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5795355 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5795350 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5795320 2021.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5795319 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5795315 2021.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5795318 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5795317 2021.06.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5795316 2021.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5795312 2021.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5795310 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5795314 2021.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5795311 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5795313 2021.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5795307 2021.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5795309 2021.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5795308 2021.06.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5795305 2021.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5795306 2021.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5795302 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 5795300 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5795301 2021.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5795303 2021.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5795299 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5795298 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5795296 2021.06.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5795295 2021.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5795297 2021.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5795293 2021.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5795292 2021.06.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5795294 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5795291 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5795290 2021.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5795288 2021.06.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5795289 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5795390 2021.06.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5795385 2021.06.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5795383 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5795389 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5795388 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 22 5795378 2021.06.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5795374 2021.06.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5795386 2021.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5795379 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5795368 2021.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5795364 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 5795376 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 80 5795375 2021.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5795361 2021.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5795358 2021.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5795352 2021.06.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5795351 2021.06.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5795349 2021.06.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5795347 2021.06.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5795346 2021.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5795345 2021.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5795342 2021.06.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5795343 2021.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 145 5795339 2021.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5795335 2021.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5795337 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5795334 2021.06.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5795332 2021.06.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5795327 2021.06.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5795323 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5795348 2021.06.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5795344 2021.06.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5795341 2021.06.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5795340 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 91 5795338 2021.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5795336 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5795333 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5795330 2021.06.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5795329 2021.06.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5795331 2021.06.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5795328 2021.06.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5795326 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5795324 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5795321 2021.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5795322 2021.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5795325 2021.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5773524 2021.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5773523 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5773519 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5773520 2021.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5773521 2021.06.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5773517 2021.06.06 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5773516 2021.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5764835 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5764461 2021.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5764463 2021.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5764460 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764462 2021.06.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5764458 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5764459 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5764456 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5764457 2021.06.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5764454 2021.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5764455 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5764453 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5764449 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5764452 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5764450 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5764448 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5764451 2021.06.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5764447 2021.06.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5764446 2021.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5753891 2021.06.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5753890 2021.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5753889 2021.06.03 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5753888 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5753907 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5753906 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5753905 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5753904 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5753902 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5753899 2021.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5753897 2021.06.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5753898 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5753900 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5753896 2021.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5753895 2021.06.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5753894 2021.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5753893 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5753892 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5753903 2021.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5750721 2021.06.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5750718 2021.06.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5750732 2021.06.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5750738 2021.06.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5750735 2021.06.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5750731 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5750737 2021.06.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5750736 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5750739 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5750728 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5750734 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5750726 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5750730 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5750727 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5750733 2021.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5750724 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5750729 2021.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5750725 2021.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5750755 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5750754 2021.06.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5750752 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 500 5750753 2021.06.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5750750 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5750749 2021.06.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5750751 2021.06.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5750747 2021.06.03 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5750748 2021.06.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5750746 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5750745 2021.06.02 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5750742 2021.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5750743 2021.06.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750717 2021.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5750720 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5750719 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5750715 2021.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5750714 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750713 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5750711 2021.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5750712 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5750710 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5750709 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5750707 2021.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5750708 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 5750706 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5750705 2021.06.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5750704 2021.06.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5750643 2021.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5750629 2021.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5750653 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750647 2021.06.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5750627 2021.06.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5750649 2021.06.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5750641 2021.06.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5750673 2021.06.02 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5750650 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5750626 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5750644 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5750652 2021.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5750636 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5750648 2021.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5750624 2021.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5750630 2021.06.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5750703 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5750701 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5750702 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5750700 2021.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5750698 2021.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5750699 2021.06.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5750696 2021.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5750697 2021.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5750695 2021.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5750694 2021.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5750693 2021.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5750692 2021.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5750689 2021.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5750691 2021.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5750690 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5750688 2021.06.02 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5750623 2021.06.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5750615 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5750633 2021.06.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5750634 2021.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5750613 2021.06.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5750608 2021.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5750632 2021.06.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5750642 2021.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5750609 2021.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5750610 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750607 2021.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5750606 2021.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5750604 2021.06.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5750625 2021.06.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5750622 2021.06.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5750620 2021.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750631 2021.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750621 2021.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750618 2021.06.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5750637 2021.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5750617 2021.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5750616 2021.06.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5750614 2021.06.01 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5750678 2021.06.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5750671 2021.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5750667 2021.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5750670 2021.05.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5750665 2021.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5750662 2021.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750685 2021.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5750658 2021.05.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5750661 2021.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5750677 2021.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5750654 2021.05.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5750656 2021.05.30 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5750668 2021.05.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5750655 2021.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5750602 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750603 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5750599 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5750598 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5750595 2021.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750600 2021.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5750597 2021.05.30 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5750596 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5750594 2021.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5750593 2021.05.30 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5750591 2021.05.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5750590 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750676 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5750675 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750686 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5750687 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750664 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5750663 2021.05.29 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5750666 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5750682 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5750659 2021.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5750683 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5750657 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750660 2021.05.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5750651 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5750674 2021.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5750646 2021.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5750588 2021.05.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5750586 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750587 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750584 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750585 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750580 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750579 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5750577 2021.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5750578 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5750576 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5750575 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5750573 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5750574 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5720612 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5720610 2021.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5720613 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5720611 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5720609 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5715913 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5715914 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5703142 2021.05.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5703143 2021.05.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5700047 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5700045 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5700046 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5700048 2021.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5700041 2021.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5700038 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700040 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5700037 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5700044 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5700042 2021.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5700039 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5700034 2021.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5700036 2021.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 5700032 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5700033 2021.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5700035 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5700031 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5700030 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5700029 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5700027 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5700028 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5700026 2021.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5700025 2021.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5700023 2021.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5700022 2021.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5700021 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5700019 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5700020 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5700018 2021.05.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5700017 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5700016 2021.05.21 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5700013 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5700015 2021.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5700012 2021.05.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5700011 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5700009 2021.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5700008 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5700005 2021.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5700006 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5700004 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5700003 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5700002 2021.05.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5700000 2021.05.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5699996 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5699995 2021.05.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5699993 2021.05.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5699991 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5677552 2021.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5677550 2021.05.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5677551 2021.05.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5677548 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5677546 2021.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5677549 2021.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5677547 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5672568 2021.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5672569 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5662934 2021.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5662933 2021.05.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5662932 2021.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5662930 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5662931 2021.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5662928 2021.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5661130 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5652576 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5652577 2021.05.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5652578 2021.05.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5652573 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5652572 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5652574 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5652571 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5652570 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5652569 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5652568 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5652566 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5652565 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5652564 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5652563 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5644857 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5644858 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5634985 2021.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5631386 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5631366 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631365 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631364 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5631363 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5631361 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5631362 2021.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5631354 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5631352 2021.05.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5631351 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5631349 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5624980 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5624979 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5624978 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5624977 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5624976 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5624975 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5624974 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5624973 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5624972 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5624970 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5624967 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624969 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5624964 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5624963 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5624965 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624961 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624960 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5624966 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5620030 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5620029 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5620033 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5620032 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620031 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5620027 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5620026 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620025 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620024 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620023 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620022 2021.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5620021 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620020 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5620019 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5620018 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620017 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5620016 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5620015 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5620014 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620013 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5620012 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620011