Pełna lista obserwacji drużyny

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 5110065 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5110062 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5110064 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5110063 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5110060 2021.01.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5110058 2021.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5110057 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5110056 2021.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5110054 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5110055 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5106861 2021.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5106860 2021.01.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5106862 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5106858 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5106857 2021.01.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5106855 2021.01.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5106856 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5103001 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5103000 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5101281 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5101279 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5101277 2021.01.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5101278 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5101276 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5101275 2021.01.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5101273 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5101274 2021.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5101270 2021.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5101272 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 5097696 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5097694 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5097695 2021.01.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5097691 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5097702 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5097701 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5097699 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 27 5097697 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5097698 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5097700 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 17 5097703 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5097690 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5097692 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5097688 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5097689 2021.01.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5090057 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5090055 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5090056 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5090054 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5090053 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5090052 2021.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5089994 2021.01.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5089995 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5089989 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5089993 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5089987 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5089992 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5089990 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5089991 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5089984 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5089988 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5089985 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5089983 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5089986 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5089982 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5089981 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5087288 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5087287 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5087286 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5087285 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087284 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5087283 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5087282 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5087281 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 5080574 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5080572 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5080573 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5080571 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5080570 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5080568 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5080567 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5080569 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074713 2021.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5074712 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5072993 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5071178 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5071176 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5071174 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 5071173 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5071171 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5071177 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5071169 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5071172 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5071170 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5071193 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5071194 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 5071192 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5071191 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5071190 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5071189 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5071188 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5071187 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5071185 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5071186 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5071183 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5071184 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5071182 2021.01.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5071181 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5071179 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5071180 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5058670 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5058668 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5058667 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5058666 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5058669 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5054326 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5054325 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054324 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5054323 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5054321 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054320 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5054319 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5054318 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5054317 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 5054316 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5054315 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5054314 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5054313 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5054312 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5054311 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5054310 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5054309 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 5054308 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5054307 2021.01.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5054306 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5045240 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 170 5044829 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5044830 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044828 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044827 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044826 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044834 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044831 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044832 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044833 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5037164 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037163 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037160 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5037161 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5037159 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5037158 2021.01.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5037157 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037156 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037155 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5037154 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5037152 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5037151 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037153 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 330 5037150 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037149 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5037146 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037145 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5037142 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5037148 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037144 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037141 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5037143 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037139 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5037140 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5037138 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5037137 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5037136 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5037135 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5032819 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032817 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5032818 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5032816 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5032815 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032814 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032813 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032810 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5032811 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5032808 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5032807 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032806 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5032809 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 5032804 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5032805 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5032803 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5032801 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5032802 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032800 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5032797 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5032799 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032798 2021.01.01 mapa